Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA MARE
EDUCATOARE :Cilichidreanu Cornelia-Roxana
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE MATEMATICA
MIJLOC DE REALIZARE: joc exercitiu
TEMA:,,Predarea numărului şi cifrei 7”
SCOPUL:învăţarea procesului de formare a numărului 7 (prin
adăugarea cu o unitate la numărul 6) ;însuşirea de către copii a număratului
până la 7;cunoaşterea cifrei 7 ;înţelegerea semnificaţiei cifrei ca semn grafic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să formeze şi să denumească grupa de obiecte
-să aşeze grupa de obiecte în perechi în ordine crescătoare
-să numere jetoanele din grupele de obiecte
-să aşeze cifra corespunzătoare fiecărei grupe de obiecte
-să rezolve sarcina didactică prin fişa de control
STRATEGIA DIDACTICA.
a)Modul de abordare a învăţării:algoritmică
b)Metode şi procedee:explicaţia ,conversaţia ,problematizarea
,exerciţiul,demonstraţia
c)Mijloace de învăţământ:coşuleţe cu jetoane şi cifre,fişe de evaluare
d)Forma de organizare:frontală şi individuală
DURATA. 25-30 min.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE ACTIVIATEA ACTIVITATEA


ACIVITĂŢII EDUCATOAREI COPIILOR
1.Introducerea în Îi voi întreba:,,Ce aţi primit pe Copiii îmi vor răspunde că
activitate măsuţe?”După ce îmi răspund le voi au primit coşuleţe cu
pune întrebarea :,,Ce activitate credeţi că jetoane şi vom desfăşura o
vom desfăşura astăzi?” activitate matematică.
2.Reactualizarea Pe o măsuţă voi avea aşezate sub formă Copiii ascultă.
cunoştinţelor de surpriză câteva grupe de câte 6
obiecte.
Voi chema un copil să le numere.
3.Anunţarea Copiii noi astăzi vom învăţa să
temei numărăm până la 7 cu ajutorul
jetoanelor primite în coşuleţe pe
măsuţele voastre.
4.Dirijarea Voi trece un copil la flanelograf care va Copiii privesc la
învăţării forma o grupă de un obiect ,două şi aşa flanelograf .
mai deparete prin formare de perechi
.După ce formează grupe de obiecte le
voi cere să verbalizeze actiunea . Copiii lucrează.
Îi voi pune şi pe ei să realizeze şirul
numeric de la 1 la 6 . Copiii vor constata că nu
Împreună cu copiii voi forma grupa de 7 au tot atâtea obiecte.
obiecte.Îi voi întreba ,,Unde voi aşeza
jetonul rămas?”
Întreb :,,Câte jetoane avem în plus faţă Copiii răspund că un
de grupa cu 6 obiecte?” obiect.
Le voi spune :,,Copii astăzi vom învăţa
numărul şi cifra 7”
Voi avea grijă ca prin clasă să fie
aşezate grupe de câte 7 obiecte şi îi voi Copiii răspund.
întreba :,,Mai vedeţi prin clasă şi alte
grupe de câte 7 obiecte?”
După ce le voi arăta numărul şi cifra 7 şi
le voi spune că seamănă cu o coasă le
voi cere să aşeze şi ei pe măsuţele lor Copiii răspund cifra7.
grupa cu 7 obiecte .Îi voi întreba pe
copii ,,Ce cifră veţi aşeza sub grupa cu 7
obiecte?”
5.Evaluarea Voi împărţi caietele speciale copiiilor si Copiii ascultă indicaţiile
vom rezolva impreuna exercitiile . educatoarei.
6.Încheierea Voi face aprecieri în funcţie de felul
activităţii cum au răspuns în timpul activităţii.

S-ar putea să vă placă și