Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,, CURCUBEUL PRIETENIEI ”

Nivel II
Grupa mare
Proiect de activitate integrată

NIVEL /GRUPA: 5-6 ani , Grupa Mare Maci


TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
DATA: 08.04.2022.
TEMA PROIECTULUI: ,,Din tainele artelor ”
TEMA SĂPTĂMÂNII :,,Academia de pictură”
TEMA ACTIVITĂȚII :,,Curcubeul prieteniei”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată (ADP + ALA1+ ADE+ALA2)
TIPUL ACTIVITĂȚII: mixt
SCOPUL :
Stimularea și dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a sentimentelor și emoțiilor
pentru mediul înconjurător precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestora
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE
ADP: Î.D. ,,Curcubeul aduce bucurie ”
Rutine :,,Împreună să lucrăm , / De curcubeu să ne bucurăm !” –deprinderi de cooperare
Tranziții : ,,Culorile se ceartă” – cântec
ALA1:ȘTIINȚĂ : ,,Bule magice în pahar” – experiment
BIBLIOTECĂ : ,,Curcubeu” – exerciții grafice
JOC DE MASĂ: ,,Lotto subacvatic”
ADE : DLC: ,,Legenda curcubeului” – povestea educatoarei
DEC : ,,Curcubeul prieteniei” – salt painting
ALA 2: ,,Curcubeul dansează”- euritmie
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
1. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării
Sănătate(nutriție , îngrijire , igienă personală ) și practici privind securitatea personală
2. Dezvoltare socio-emoțională
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Autocontrol și expresivitate emoțională
3. Capacități și atitudini de învățare
Curiozitate ,interes și inițiativă de învățare
Activare și manifestare a potențialului creativ
4. Dezvoltarea limbajului , a cominicării și a premiselor citirii și scrierii
Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE :
Își coordonează mișcările în funcție de ritm , cadență, pauză , semnale sonore , melodii
Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
Manifestă încredere în adulții cunoscuți , prin exersarea interacțiunii cu aceștia
Recunoaște și exprimă emoții de bază , produse de texte literare
Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
Demonstrează creativitate prin activități artistico plastice
Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor/vorbitor
Realizează ,în mod dirijat ,activități simple de investigare a mediului , folosind instrumente și
metode specifice
OBIECTIVE :
O1să participe la activitățile de grup , inclusiv la activitățile de joc în calitate de auditor cât și
de vorbitor ;
O2 să participe cu interes la realizarea experimentului
O3 să observe modificările apei colorate în contact cu uleiul
O4 să respecte regulile jocului
O5 să urmărească linia poveștii concomitent cu imaginile PPT prezentate
O6 să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere gramatical referitor la emoțiile
trăite de personaje
O7să reprezinte grafic curcubeul
O8 să utilizeze principalele elemente de limbaj plastic în compoziții non –figurative.
STRATEGII DIDACTICE

 METODE ȘI PROCEDEE: convesația , explicația , analiza, exercițiul , demonstrația


, munca în echipă (alături de părinți), Turul galeriei , experimentul , povestirea ,
munca independentă
 MATERIALE : calendarul naturii , balonul cu aer cald pentru prezența copiilor ,
poze, vase de sticlă (pentru lotto subacvatic) , pahar , jetoane cu diferite imagini
specifice temei , bol de sticlă cu ulei , apă colorată , pipetă/ linguriță , fișe de lucru ,
imagini PPT pentru povestea ,, Legenda curcubeului ”, pânze de pictură , acuarele ,
pensule , sare /zahăr ,aracet , laptop
 FORMA DE ORGANIZARE : frontal , individual , pe echipe

Bibiografie :
Curriculum pentru educație timpurie – 2019
Proiecte tematice orientative – 2019
Scrisoare metodică 2020
Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie de la naștere la 7 ani - 2010
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață. În timpul acestei activități copiii se


așază în semicerc pentru a putea vedea mai bine și pentru a relaționa în bune condiții. Pentru
aceasta , vor fi recitate versurile :
Dimineața a sosit
În grădiniță am venit
În semicerc să ne așezăm
Cu toții ne salutăm
A început o nouă zi
,,Bună dimineața copii!”
Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative : pornește de la educatoare și
este continuat de toți copiii de la dreapta la stânga .
Prezența :. Cu ajutorul versurilor:
,, După ce ne-am adunat , / Și frumos ne-am salutat , / Colegii ne-am întâlnit / Oare cine azi la
grădiniță n-a venit?” .
După completarea catalogului grupei ,se prezintă copiilor ,,Balonul fermecat ” . Cei prezenți
sunt rugați să-și așeze , pe rând ,fotografia la culoarea preferată .
Calendarul naturii
Un copil (desemnat la Planul Dalton cu calendarul naturii)va completa calendarul prin
așezarea jetoanelor potrivite astfel încât să stabilească anotimpul în care suntem , starea
vremii , aspecte ale anotimpului curent , luna în care suntem. Pentru completarea acestuia se
vor folosi întrebările ajutătoare:
În ce dată ne aflăm?
Ce zi este azi ? Ieri ce zi a fost ? Dar mâine ce zi va fi ?
În ce lună suntem și în ce an ?
În ce anotimp suntem?
Cum este vremea afară ?
Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp?
Noutatea zilei
Le voi povesti copiilor despre o întâmplare petrecută cu o seară în urmă , în parc ,unde am
văzut un copil foarte trist.El visase că lumea întreagă era în alb și negru și toate culorile au
dispărut din curcubeu .De aceea , el îi roagă pe copii să-l ajute să redea lumii culoare .
Prin tranziția,, Culorile se ceartă” ,ne vom îndrepta către centrele de interes
,,Dar să-ncepem lucrul
Și s-avem mult spor ,
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sectoare ”
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I
Se anunță centrele de interes deschise și temele pe care le vor realiza:
ȘTIINȚĂ :,,Bule magice în pahar” –experiment
Preșcolarii vor avea pe masă pahare cu apă, acuarele, pipete, un bol cu ulei și lingurițe. Cu
ajutorul lingurițelor , copiii vor lua culoarea și vor amesteca cu apa din pahare. După ce
amestecă bine culorile , vor lua apa colorată și cu ajutorul unei pipete vor picura în ulei .
În momentul contactului cu uleiul ,apa fiind mai grea va forma mici ,,bule ” de culoare .
BIBLIOTECĂ : ,,Curcubeul ” – exerciții grafice
Copiii vor avea de realizat grafisme după modelul prezentat pe fișa de lucru
JOC DE MASĂ : ,,Lotto subacvatic ”
Preșcolarii vor avea pe măsuțe un vas de sticlă cu apă colorată , jetoane cu imagini specifice
temei (în dublu exemplar) și un pahar de sticlă . Sub bolul cu apă colorată se află dublurile
imaginilor existente pe masă . Fiecare copil va trebui să extragă un jeton din cele existente ,iar
, cu ajutorul paharului , să caute în apa colorată dublura acestuia .
Copiii își aleg centrul unde doresc să lucreze , menționându-se faptul că , după finalizarea
lucrului , pot alege un alt centru unde vor să lucreze (cu ajutorul parintilor).
Se realizează o tranziţie sub forma unui joc-exerciţiu ,,Culori şi cuvinte”. Se spun denumiri
de culori şi copiii trebuie să spună repede ceva de culoarea respectivă (ex. albastru-cerul,
marea, galben-soarele, stelele, luna,verde-iarba, frunzele). Apoi se spun cuvinte, iar copiii
trebuie să spună culoarea obiectelor denumite de acestea.
În acest mod are loc trecerea la următoarea etapă a zilei şi anume a
ACTIVITĂȚILOR PE DOMENII EXPERENȚIALE .
În cadrul activității de Educarea limbajului - ,, Legenda curcubeului” realizată frontal , în
cadrul căreia copiii ascultă povestea educatoarei iar în același timp urmăresc imaginile
prezentate din fișierul PPT, ce va fi rulat pe parcus. La finalul activității se explică cuvintele
necunoscute, apoi , copii vor povesti pe baza imaginilor întâmplările din poveste .
Cu ajutorul imaginilor , ei vor reda conținutul poveștii , respectând ordinea întâmplărilor .
Copiii trebuie să formuleze corect propoziții simple și dezvoltate .
Tranziție ,,Dacă vesel se trăiește ”; Rutină : Deprinderi igienico- sanitare
La întoarcerea în clasă ,copiii descoperă pe măsuțe materialele pregătite pentru DEC
– ,,Curcubeul prieteniei” – salt painting .În cadrul acestei activități ,copiii vor avea de
conturat curcubeul desenat pe pânză cu ajutorul aracetului pus la dispoziție apoi vor adăuga
pe suprafața acestuia zahăr și vor scutura surplusul.Cu ajutorul pensulei și a culorilor vor picta
peste zahăr razele curcubeului .
TRANZIȚIE : ,,Bucuroși că bine am lucrat , / Acumfrumos ne ridicăm /Și în rând ne
așezăm , /Unul după altul rândul îl formăm / Și o mică pauză luăm .
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II
După finalizarea și aprecierea lucrărilor , copiii se vor recreea prin intermediul
euritmiei ,,Curcubeul dansează”.
Pe melodia ,,Comptine d'un autre été” –Yann Tiersen ,aceștia vor face diferite mișcări cu
ajutorul mâinilor.
În încheierea activităților voi face aprecieri verbale și le voi transmite copiilor că ,băiețelul le
mulțumește că l-au ajutat să redea lumii culoare.
ANEXA 1

Legenda curcubeului

Cu mult timp în urmă, la începutul veacurilor, se zice despre culorile lumii că s-au
certat. Fiecare dintre ele pretindea că era cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai importantă,
cea mai folositoare și cea mai iubită de oameni.

VERDELE luă cuvântul: “Uitați-vă la iarbă, frunze și copaci. În mod evident vedeți și voi


că sunt cea mai importantă culoare. Sunt culoarea vieții și a speranței. Uitați-vă în jur și
o să vedeți că sunt peste tot!”

ALBASTRUL zise: “Gândiți-vă la cer și la mare. Apa stă la baza vieții și fără mine nu ar
exista cerul albastru. Fără mine nu ar putea exista nimic pe pământul ista!”
GALBENUL, auzind aceste cuvinte, râse și spuse: “Eu sunt luminos și cald, iar tu ești atât
de serios! De fiecare dată când te uiți la o narcisă galbenă sau la o floarea-soarelui,
zâmbești. Soarele, luna și stelele îs galbene. Frumusețea mea este atât de evidentă, încât
oricine mă vede rămâne de-a dreptul uimit!”

PORTOCALIUL începu și el să se laude: “Eu sunt culoarea mâncărurilor sănătoase ce


dau putere. Morcovul, portocala și dovleacul au multe vitamine. Și atunci când
portocaliul umple cerul, la răsărit sau la apus, frumusețea me îi atât de evidentă încât
toți se opresc să mă privească cu admirație și uimire.”
ROȘUL, auzind acestea, începu să strige cu gura mare: “Eu sunt conducătorul întregii vieți!
Sângele este roșu și sângele înseamnă viață! Eu sunt culoarea pasiunii și a iubirii!”
VIOLETUL se ridică în picioare și vorbi, dând foarte mare importanță  gândurilor sale: “Eu
sunt culoarea imperiala a regilor. Oamenii puternici întotdeauna m-au ales pe mine
deoarece eu sunt culoarea puterii și a înțelepciunii.”
La sfârșit, cu o voce joasă și timidă, INDIGO-ul spuse: “Cu greu mă observați, însă, deși îs
tăcut, fără mine nimic n-ați fi. Aveți nevoie de mine pentru echilibru, contrast și liniște
interioară.”
Argumentele culorilor lumii au continuat, fiecare în parte lăudându-se, ridcându-se în slăvi și
certându-se. Toate culorile considerau că reprezintă perfecțiunea întruchipată.

În timp ce se certau din ce în ce mai tare, un fulger puternic lumină cerul. Începu să tune și să
plouă cu găleata. Culorile tremurară de frică și se strânseră în brațe pentru a se liniști și a se
proteja una pe alta. Apoi, ploaia începu să vorbească: “Voi, culorilor, sunteți atât de
nesăbuite! Vă certați care este cea mai bună, fiecare încercând să fie deasupra celorlalte.
Nu înțelegeți că fiecare în parte a fost făcută cu un scop special, fiecare este unică și
diferită? Luați-vă de mâini și urmați-mă!”
Fâcând ce le spuse ploaia, culorile se apropiară și se luară de mâini. De acum încolo, zise
ea, când plouă, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului într-un superb
semicerc colorat. Curcubeul va fi un semn al păcii și speranței.

Culorile ascultară de glasul ploii și de atunci se spune că nu s-au mai certat niciodată.
Fiecare dintre ele a strălucit în fiecare zi și mai frumos, bucurând sufletele oamenilor de pe
întreg pământul.

În mitologia românească, curcubeul este divinizat ca atare în zonele cu ploi abundente și e un


simbol al legăturii dintre cer și pământ.
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și