Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,GREIERELE ȘI FURNICA”

Proiect de activitate integrată

Unitatea de învățământ Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 28 , Baia Mare


Grupa: mijlocie ”Steluțele”

Propunător Uivaroși Bianca-Paula

Tema anuală: Cum exprimăm ceea ce simțim?

Tema săptămânii: „Greierele și furnica”

Tema zilei: ,,Balada unui greier mic”

Forma de realizare: Activitate integrată

Tipul activităţii: Formarea de priceperi şi deprinderi

Elementele componente ale activității integrate:

Activităţi de dezvoltare personală (ADP):

Întâlnirea de dimineaţă:„Bună dimineaţa, furnicuţe și greierași!”

1
Activităţi liber alese (ALA1):

 Știință:

,,Ciclul de viață al furnicuței”

 Matematică/Manipulative:

,,Pune atâtea furnici pe mușuroi, cât indică cifra”

”Descoperă forma greierașului”

 Nisip și apă:

˶Caută hrană pentru furnici˝

 Materiale de construcții:

”Casuța greierașului”

 Joc de rol/gospodărie:

”De-a greierașul și furnica”

Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):

 Domeniul Limbă și comunicare: ,, Balada unui greier mic” de George Topârceanu - memorizare

 Domeniul om și societate-Activitate practică-,,Furnicuțe și greiereși”- confecționare

Activităţi liber alese (ALA2)

 „Cursa furnicuțelor”-joc distractiv

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;

- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;

- Activare și manifestare a potențialului creativ;

- Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui;

- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;

COMPORTAMENTE:

- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;

- Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiate;

- Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;

- Manifestă creativitate în activități diverse;

- Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor;

- Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene /relații din mediul apropiat;

Scopul: Dezvoltarea capacității de memorare a unui text prin intermediul unor imagini suport, valorificarea deprinderilor de lucru însușite, în realizarea

unor lucrări practice.

2
Obiective:

 să rețină textul poeziei, cuvintele și expresiile noi cu desprinderea mesajului acesteia.

 să recite poezia cu respectarea intonației, ritmului, pauzei în concordanță cu mesajul

transmis.

 să alcătuiască scurte propoziții cu cuvintele și expresiile noi, dând dovadă că le-au înțeles,

 să realizeze greierași și furnicuțe, utilizând materialele puse la dispoziție, respectiv

tehnicile învățate.

 să utilizeze cunoştinţele însuşite în contexte variate de joc și învățare în centrele de

activitate.

 să realizeze tema propusă cu ajutorul materialului din oferta de învățare.

STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: conversația, exercițiul , explicația, expunerea, metoda textul lacunar, demonstrația, problematizarea, turul galeriei;

Mijloace didactice: planșă, lipici, acuarele, foarfecă, pungi, porumb, pensetă, cofrage de ouă, ochișori din plastic, piciorușe din sârmă colorată,

perforator, costume greieraș și furnică, cuburi

de lemn.

Forme de organizare: frontală, individuală.

Resurse temporale: O zi

Resurse umane: copiii, educatoarea.

Bibliografie

● Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani , Bucureşti, 2019

● Activitatea integrată din grădiniţă –ghid metodic ,Editura Didactică Publishing House,2008.

● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4/2012 , Editura Arlequin, Bucureşti, 2012

● Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 ani

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă

Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei.

Vom începe întâlnirea de dimineață cu salutul, fiecare copil va trece pe la mine si vom bate palma, salutând politicos în propoziție.

3
Prezența se realizează în manieră interactivă, prin așezarea pozelor copiilor pe panoul cu prezență obținând, fețe prezențe, băieți prezenți și

colegii absenți .

Atenţia copiilor este îndreptată spre „Calendarul naturii” unde „meteorologul de serviciu” identifică aspectele vremii, reprezentând

elementele caracteristice zilei; se va stabili luna, anotimpul și eventual data, cu ajutorul educatoarei.

Momentul de înviorare se va efectua cu întreg grupul, prin intermediul cântecului ”Dis de dimineață”.

Împărtășirea cu ceilalți este realizată astfel: voi adresa copiilor următoarea întrebare ”Cum vă simțiți azi?”, iar apoi voi prezenta copiilor

cubul emoțiilor, iar cațiva copiii vor veni în fața grupului și va descrie cum se simte el azi. Apoi, voi purta o scurtă conversație, cu cei mici,

referitoare la modul în care viețuitoarele se pregătesc pentru iarnă.

Noutatea zilei este transmisă prin intermediul unor medalioane personalizate, băiții vor primii medalioane cu greiere, iar fetele vor primi

medalioane cu furnica. Copiii sunt anunțați, că astăzi, ne vom ,,împrieteni,, mai bine cu furnicile și greierașii, adică vom afla mai multe lucruri

interesante despre ele.

Mesajul zilei:,,Să fim harnici ca furnicile!”

Tranziția:,,Bat din palme”-joc muzical

Enunţarea obiectivelor, se face în termeni accesibili vârstei, copiii reţinând că azi vor învăța o poezie despre greiere, iar apoi vor confecționa

greierași și furnicuțe.

Introducerea în activitate va consta în inițierea unei scurte dicuții despre cele două

insecte. Domeniului Experiențial Limbă și Comunicare(DLC)”- aceasta se va realiza la

centrul Alfabetizare. În continuare voi trece la Recitarea model a poeziei . Educatoarea va recita

o dată poezia „Balada unui greier mic” de George Topârceanu. Urmată de o a doua recitare a poeziei. Prin aceasta se urmărește pregătirea copiilor pentru

învățarea poeziei. Se poartă o scurtă

conversație cu copiii în legătură cu conținutul textului în versuri, verificând, daca este cazul,

cuvintele neînțelese. Acestea vor fi explicate de către educatoare sau de către copii. Se recită

poezia pe fragmente : primul fragment și voi chema unul sau doi copii să repete, se trece apoi

la recitarea celui de-al doilea fragment, dar împreună cu primul fragment și la repetarea lor de

către copiii numiți în acest scop, apoi se procedează la fel și cu ultimul fragment dar împreună

cu primul și al doilea fragment.

”Prin Tranziția „O furnică duce în spate ... ”, copiii vor fi direcționați spre jocurile și activitațile alese din centre.

Copiii află că astăzi la centrele de activitate, vor realiza lucruri interesante, ei îmi vor arăta cât sunt de harnici, atenți și pricepuți precum

furnicuțele. Se identifică oferta de sarcini, de joc și materialele pregătite la centre, copiii optând la activitate, în număr egal cu scaunele de la fiecare

centru. Educatoarea supraveghează toate centrele insistând asupra sarcinilor propuse, oferă sprijin, încurajează activitatea individuală și cea de grup.

La centrul „Artă” vom desfășura activitatea din cadrul Domeniului om și societate, copiii vor avea la dispoziție cofraje de ouă, pe care va

trebui să le picteze în culoarea negru sau verde, pentru a face un greieraș sau o furnică, după care să-i aplice niște ochișori și piciorușe din sârmă

colorată.

1. Prezentarea materialelor și instrumentelor de lucru

Analizăm împreună modelul educatoarei și intuim materiale și instrumente de lucru.

2. Explicarea și demonstrarea modului de lucru

4
Voi explica şi demonstra modul de lucru, precum și etapele realizării lucrării.

3. Efectuarea exercițiilor pentru dezvoltarea musculaturii mâinii:

Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinilor („plouă, cântăm la pian, frământăm aluatul, închidem şi

deschidem evantaiul, stoarcem rufele” etc.)

4. Executarea temei de către copii

Copiii vor începe lucrul. Educatoarea va da indicaţii individuale şi colective dacă va fi cazul. Fiecare copil realizează lucrarea individual.

Toți copiii vor trece pe la central „Artă”, unde se va desfăşura activitatea practică: „Furnicuțe și greierași”–confecție, copiii sunt

informați că furnicuțele și greierașii realizate/ți, vor fi prietenii fiecăruia și vor participa la toate activitățile din această săptămână.

La centrul ”Matematică” vor avea de lipit pe mușuroi atatea furnici câte indică cifra, iar

la ”manipulative” să descopere forma greierașului, vor avea niște pungi sigilate în care va fi un șablon cu un greieraș și puțină culoare, iar ei va trebui

să manipuleze culoarea, cu ajutorul degetelor pentru a descoperi forma greierașului.

La centrul ”Științe” vom realiza ciclul de viață al furnicuței, copiii vor avea sarcina de a decupa cele patru imagini, care reprezintă fiecare

etapă din viața unei furnici și să le aranjeze în ordinea potrivită pe fișa de lucru.

La centrul “Nisip și apă” copiii trebuie să caute hrana pentru furnici în nisip, boabele de porumb și să o extragă cu penseta, punând toate

boabele găsite într-un borcan.

La centrul „Materiale de construcții” vor realiza din cuburi de lemn căsuța greierașului.

La centrul „Joc de rol/gospodărie” copiii vor primi costume de greieraș și de furnică și se vor juca între ei, purtând discuții libere.

Asigurarea retenției și a transferului se va realiza prin utilizarea Metodei textului lacunar, pe baza poeziei.

Pentru că toți copiii, au dat dovadă de hărnicie și ascultare, furnicuța, îi invită,să se joace împreună, un joc distractiv, intitulat ,,Cursa

furnicțelor”.

Evaluarea – toate produsele activității sunt afișate la centrul thematic, unde vom efectua aprecierea lucrărilor, prin intermediul metodei

”Turul galeriei”, după criteriul, corectitudinii realizării temei, aspectului creativ și estetic. Fiecare copil va primi câte o bulină roșie în piept, drept

răsplată pentru activitatea avută.

Anexa 1.

5
Anexa 2.

Anexa 4

Anexa 5

S-ar putea să vă placă și