Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT ACTIVITATE

Grupa: Mare
Tema anuala de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămânii: „De Paște!”
Tema activităţii: „Numărăm lucrurile bune”
Tipul de activitate: Activitate cu conţinut integrat
SCOPUL ACTIVITATII:
- Cunoasterea și consolidarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor referitoare la concentrul 1 – 7
- Perfecționarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare: săritura și târâre, prin corelarea lor cu alte deprinderi motrice de
bază învățate;
COMPORTAMENTE MASURABILE:
A. Dezvoltarea fizica , a sanatatii si igienei personale
1.2 Participa activ in jocuri, dansuri, jocuri in aer liber;
1.3.Isi coordoneaza miscarile in functie de stimuli vizuali, ritm, melodii;

B. Dezvoltarea socio-emotionala
1.2.Demonstreaza abilitati de solicitare si de primire a ajutorului in situatii problematice specifice
1.3.Intiaza/participa la interactiuni pozitive cu copii de varsta apropiata
3.2.Isi promoveaza imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoana unica, cu caracteristici specifice.
C. Capacitati si atitudini de invatare
1.2 Initiaza activitati de invatare si interactiuni cu copiii sau cu adultii din mediul apropiat
2.1.Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa
D. Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii
1.2 Demonstreaza intelegere unui mesaj oral, ca urmare a valororificarii ideilor, emotiilor, semnificatiilor.
2.2. Respecta regulile de exprimare corecta, in diferite contexte de comunicare
E. Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii
1.2. Realizeaza in mod dirijat, activitati simple de investigare a mediului, folosind instrumente si metode
STRATEGIA DIDACTICA:
Metode şi procedee:
- explicaţia, conversaţia, exercițiul, jocul, turul galeriei.
Mijloace de învăţământ: flanelograf cu jetoane, jucărie surpriză, fişe pentru jocul exerciţiu”Cifre în culori, fişe pentru jocul-
exerciţiu”Figurine fermecate”, jaloane ,fluier, cercuri plastic, tunel joacă, ciupercuțe-obstacol, figurine personaje “Furnică”,
“Greiere”, “Omidă”, săculeți grăunte, baloane, medalii.
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să constituie mulţimi de obiecte,figuri simbolice pentru numerele învăţare;
 să efectueze operaţii de triere, grupare, clasificare, ordonare;
 să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr în concentrul 1-7;
 să recunoască şi să denumească cifrele 1-7
 să numere conştient în domeniul 1-7,crescător şi descrescător;
 să adopte o ținută corporală corectă în poziția stând și în deplasare;
 să iși coordoneze mișcarile cu ritmul solicitat de educatoare;
 să execute corect saritura înainte, cu desprindere de pe ambele picioare;
 să execute corect deprinderea de târâre pe palme și genunchi;
 să execute corect deprinderea de mers în coloană cu ocolire de obstacole;
 să manifeste spirit de cooperare în cadrul jocului de grup.
Durata: o zi
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Curriculum pentru învățământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2019;
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preşcolar , nivel 5-6/7 ani; .
 Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;

 Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura
Arves, 2002

 Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2/2011

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu aşezarea copiilor pe scăunele în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi
membrii grupei, copiii având posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii
gândurilor, impresiilor cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;


- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
- să comunice pe baza unei idei elaborate.

Momentele întâlnirii de dimineață :


Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată!
Salutul și înviorarea de dimineață: „Bună dimineaţa cer frumos!/ Bună dimineaţa soare luminos/ Bună dimineaţa
micule vânt!/ Ce alergi pe pământ,/Bună dimineaţa, păsări mari şi păsări mici/Bună dimineaţa pietre tari/ Şi animale mici şi
mari!/Bună dimineața tuturor/Bună dimineața copiilor!”
,,Bună dimineaţa copilași!” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul. Se va realiza şi prezenţa
în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei.
Calendarul naturii: „Toţi copiii s-au salutat
Şi în semicerc s-au aşezat.
Acum vremea s-o comentăm
Şi în calendar s-o notăm.”
Se completează ,,Calendarul naturii” în urma întrebărilor adresate de educatoare pentru stabilirea aspectelor privind
data (ziua, luna, anul), starea vremii.
Mesajul zilei – “Vă ascultați părinții , copii?
Fiecare copil trebuie să-și asculte părinții !”
Captarea atenţiei:
Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineață” cu ajutorul elementului surpriză : -un colet însoțit de o scrisoare de la
Sportivii localității. Un copil deschide scrisoarea iar educatoarea o citește și de aici se află că Sportivii au plecat la drum spre
ei și a trimis un colet în care vor descoperi câteva surprize pregătite special pentru copii.
Împărtășirea cu ceilalți- se va face printr-o scurtă discuție despre sarbatoarea ce urmeaza care este imbelsugata.
Activitatea de grup – copiii vor fi anunțati că pe parcursul întregii zile se va discuta despre ”Înviere”
Tranziție: „Bat din palme clap, clap, clap…!”
După acest moment, educatoarea va prezenta surprizele pregătite special de Bunica pentru copii(centrele de interes şi
materialul pus la dispoziţia acestora, ALA –Artă, Bibliotecă și Nisip și apă). Se va face intuirea materialului didactic pregătit,
se vor prezenta sarcinile, se va explica modul de lucru, iar copiii îşi vor alege, după cum doresc, la care centru să lucreze.
Educatoarea va face precizarea că, după ce îşi vor termina lucrul la un centru, copiii se pot muta la alt centru de interes.
Înainte de a începe activitatea la centre, facem împreună câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii:
”Bate palmele ușor, /Bate palmele de zor!/Unu, doi, trei!/Unu, doi, trei!/Eu strâng pumnii si-i desfac/Degetelor fac pe
plac,/Unu-doi, unu-doi,/ Toți suntem acum vioi!”
Sarcinile sectoarelor sunt următoarele:
Artă: - Copiii vor avea de pictat scene cu sportivi puși pe podium.
Bibliotecă: - Copiii vor avea la dispoziție diferite cărți cu imagini asociate cu cifre și reprezentări ale lor din viata
sportivilor în diferite circumstanțe și pe anumite categorii.
Nisip și apă: - Copiii vor avea în curte facuta o groapa de nisip unde pot eersa saritura de pe loc si sa devina sportivi de
performanta.
În momentul în care activitatea de la centre va fi finalizată se va face analiza şi aprecierea lucrărilor, folosindu-se
metoda ,,Turul galeriei’’.
În urma acestui moment se va servi masa!
Tranziție: „Bat din palme, clap, clap, clap…”
Rutine:-deprinderi igienice.
-rugăciunea(Tatăl nostru...)
Activități pe domenii experențiale:
- DȘ2(activitate matemtica -joc exercițiu) și DPM- (activitate sportivă)-activitate integrată
Copiii se vor aşeza în semicerc, captarea atenției se va realiza pe baza citirii unei ghicitori. Educatoarea face o
prezentare scurtă a poeziei şi a temei ei, începând uşor recitarea şi apoi exersarea cu copiii.
În urma activității matematice copiii sunt invitaţi printr-o tranziţie în curtea grădiniței unde vor desfășura activitatea
sportivă.
Tranziție.
ALA 2:
La final, pentru destinderea şi relaxarea copiilor, va avea loc un joc liniștitor în care copiii vor juca jocul “Să ne bucuram de
reușite“. Se vor face aprecieri asupra felului în care copiii au participat la activităţi pe perioada întregii zile şi se vor acorda
recompense.

DESFǍȘURAREA ACTIVITĂŢII

Strategia didactică
Etapele Conținutul științific
activităţii Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învățământ organizare
Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineață” cu ajutorul elementului surpriză:
un colet însotit de o scrisoare de la Sportivi.Un copil deschide scrisoarea iar
1. Captarea educatoarea o citeste și de aici copiii află că Sportivii din localitatea lor a a plecat
atenţiei la drum spre ei și au trimis această scrisoare în care îi anunță că au pregătit câteva conversaţia Scrisoarea frontal
surprize special pentru ei. explicaţia de la
Sportivi

2. Enunţarea conversaţia
temei şi a Aluat , carti
Anunţarea temei şi a obiectivelor se face prin prezentarea sectoarelor de activitate și explicaţia cu imagini, frontal
obiectivelor
intuirea materialelor de pe măsuţe.Educatoarea anunță copii că pe parcursul zilei vor fise
discuta despre cifre , mulțimi si sportivi de performanță. Li se vor enunta obiectivele conversația
propuse pentru aceasta zi astfel incat atentia lor sa fie pe ele.

3. frontal
Actualizarea Reactualizarea cunoştinţelor se face printr-o scurtă discuţie despre anotimpul conversaţia
cunoştinţelor toamna, despre diferite elemente caracteristice acestui anotimp:
-Ce cifre am invatat pana acum? Ce sunt multimile? Cum le separam una de explicaţia
cealalta? Cine practica sport zilnic acasa? Cine practica sport zilnic la
gradinita?Sub ce forme?
Copiii răspund la întrebările puse de educatoare.

4. Copiilor li se prezinta pe scurt titlul activitatilor sarcinile ce le revin în cadrul lor.


Prezentarea
noului
conținut și a
sarcinilor de
învățare
5. Dirijarea ALA1 – Activităţi liber alese:
învăţării Educatoarea le prezintă copiilor surprizele pregătite de Sportivi, şi anume
centrele de lucru pregătite special pentru ei precum şi materialul pus la dispoziţia conversaţia frontal
acestora (ALA1 – Artă, Bibliotecă și Nisip și apă ).

Artă -„Sportivi pe podium-copiii care vor alege acest sector , vor avea de colorat
sportivi așezați pe podium cu medaliile primite.
Bibliotecă-" Cărți cu activități matematice din viața cotidiană” –la acest sector copiii -fise, carti,
explicaţia nisip
au sansa sa rasfoiasca imagini cu probleme matematice ce pot aparea in viata de zi cu zi
si le pot provoca inteligenta logica. conversația individual
Nisip și apă-"Săritura de sportiv”-la acest sector copiii vor avea sansa sa execute saritura
de pe loc la groapa de nisip din curtea gradinitei.
După ce au observat ce surpriză le-au pregătit Sportivii la centre, copiii sunt
exercițiul
rugați să se îndrepte către locul în care vor să lucreze. Înainte de a începe
explicaţia
activitatea la centre, vor face împreună câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinii:”Bate palmele ușor, /Bate palmele de zor!/Unu, doi, trei!/ Unu, doi,
trei!/ Eu strâng pumnii si-i desfac/Degetelor fac pe plac,
/Unu-doi, unu-doi,/Toți suntem acum vioi!”
În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va îndruma şi urmări îndeaproape. Educatoarea
observaţia
va da explicaţiile necesare, va pune întrebări ajutătoare, acolo unde există dificultăţi, va
exerciţiul frontal
monitoriza activitatea la fiecare centru şi va interveni dacă va fi cazul. Turul
galeriei
După terminarea lucrului într-un anumit centru de interes, preşcolarii merg în
celelalte centre în care au fost propuse activităţi, astfel ca la finalul zilei toţi copiii
să realizeze temele propuse. Copiii vor lucra la centre pe un fond muzical relaxant.
conversația
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă.
explicaţia
Educatoarea va aprecia şi ea munca preşcolarilor.
Tranziție: „Bat din palme clap, clap, clap…!”
Rutine: -singurel mă îngrijesc-deprinderi igienă personală
Se va servi masa. exerciţiul laptop frontal
Activităţi pe domenii experienţiale:
explicaţia imagini
DȘ2-joc exercițiu:Prezint pe înţelesul copiilor scopul jocului:Acest joc ne va ajuta suport
să ştim poezie
mai bine să rezolvăm exerciţii pentru numerele învăţate şi să devenim mai isteţi, conversația
mai deştepţi.Jocul se numeşte individual
„Numără şi potriveşte”Specific faptul că: Înainte de a începe lucrul,să ne amintim frontal
până la ce număr am învăţat să numărăm. Să privim flanelograful şi să ne amintim
cum arată aceste numere.Trebuie să corectăm greşelile şi să vedem de ce nu a fost flanelograf pe grupe
corectă aşezarea numerelor. Cer apoi copiilor să numere crescător şi descrescător 1-7,
urmând să găsească vecinii unor numere: Ce număr se află înaintea lui 3? Dar în faţa
lui 5?Ce număr urmează după 4? Dar după 6 ?Acum, pentru că văd că v-aţi amintit ce individual
am învăţat putem să ne jucăm noul joc matematic.Explic regulile jocului şi frontal
desfăşurarea
lui: Aşa cum ne-a scris Johny Ciorică,vom găsi în pălăria lui bileţele pe care sunt
scrise exerciţiile pe care le vom rezolva. Câte un copil va extrage din pălărie câte un
bileţel,eu voi citi ce scrie pe el şi vom rezolva exerciţiul cerut de Johny.Voi individual
demonstra modul de desfăşurare cu ajutorul copiilor. observaţie frontal
Trecem la executarea jocului de către copii.Cer extragerea biletelor,citesc enunţul
exerciţiilor.Exerciţii propuse:
1.Alege numerele potrivite-se lucrează pe planşa de la”Joc matematic figurativ” pe grupuri
-bilete galbene- exerciţiul individual
2.Joc-exerciţiu”Iepuraşul şi morcovii” -2 probe sub formă de concurs-să-l
ajute pe iepuraş să culeagă atâţia morcovi cât îi arată cifra de pe paletă.
-bilete roz- exerciţiul
3.Joc-exerciţiu”Ursuleţii în pădure”:Nişte ursuleţi s-au ascuns în pădure. Căutaţi câţi
ursuleţi sunt în pădure şi lipiţi cifra corespunzătoare-bilet verde
4.Joc-exerciţiu”Pisica şi musafirii”-să numere,să recunoască,să aleagă cifra
potrivită.-bilet portocaliu-
5.Exerciţiul”Fluturii vin la flori”-fiecare fluturaş se aşează pe floarea care are atâtea
petale câte puncte are el pe aripioare –bilet albastru-
6.Exerciţiu de compunere a numărului 7 .să aleagă acele gărgăriţe care au pe aripioare conversaţia
7 buline negre-bilet alb- 7.Exerciţiu de consolidare a numeralului ordinal:Johny şi-a
întins la uscat tricourile dar nu-i place să le vadă pe toate albe.Aşa că vă roagă să-i conversația individual
coloraţi al doilea cu roşu,al cincilea cu verde şi al treilea cu galben. –bilet mov-
Căutând în pălărie un copil va descoperi că nu mai este nici un bilet.Voi mânui în aşa
fel jucăria,încât să vadă fişa ascunsă la spatele ei.Voi scoate sulul de hârtie şi vom frontal
intui fişa de lucru.Rezolvăm oral exerciţiul,iar apoi fiecare, independent în caiete.
-fiecare trebuie să numere şi să li-pească în tabel cifra potrivită cu numărul de figuri exercițiul
din desen Voi face aprecieri colective şi individuale asupra participării la lecţie..fişele
vor fi analizate şi notate cu puncte roşii,după merit.Cele fără greşeli vor fi notate cu
bulină veselă.
Activitatea continua cu DPM- unde copiii sunt invitati in curtea gradinitei sa conversația
participe la o activitate sportivă.
6. Obținerea Pregatirea organismului pentru efort: Variante de mers în cerc, unul în spatele Exercițiul
performanței celuilalt.În șir, cate unul, deplasare în cerc: Conversația
“Haideți să pornim in cautarea poieniței cu insecte!”
Se corecteaza ținuta, mișcarea brațelor, poziția capului.
Mers obișnuit. Privirea înainte, spatele drept, brațele se mișcă lejer pe
langă corp.
Mers pe varfuri.“Vai, dar ce noroi este pe potecuță! Hai să mergem pe
vârfuri ca să nu ne murdărim tare pantofiorii!”
”Vârfurile ridicate, brațele deasupra capului!”
Mers cu pasi marunti si mari, exercitii de respiratie.“Ce de furnicuțe! Să
mergem și noi cu pas de furnică!
Picioarele apropiate, pași scurți, mâinile pe langă corp!

”Uite și un gândac uriaș! Hai, în pași uriași!”


Un braț înainte, unul înapoi, pasul deschis larg.

“Inspirăm pe nas, expirăm pe gură!”


Influentarea selectiva a aparatului locomotor.Se formează un cerc.
Complex de exerciții:

Exercițiul 1:
“Privim în jurul nostru!”

P1: Stând depărtat, mainile pe șold.


T1: Ducerea capului spre fereastră.
T2: Ducerea capului spre partea opusă.

Exercitiul 2:
“Cercuri mari și cercuri mici”
P1: Stând departat, brațele întinse lateral.T1-T2: mișcări concentrice ale
brațelor.

Exercitiul 3:
“Bate vântul!”
P1: Stând depărtat, brațele pe lângă corp.
T1: îndoiri ale trunchiului spre fereastră, cu brațele în sus, spre aceeasi
directie.
T2: îndoiri ale trunchiului spre partea opusă, cu brațele înclinate în sus, în
aceeași direcție.

Exercițiul 4:
“Sari, minge, sari!”

P1: Stând cu picioarele apropiate, mâinile pe șolduri.


T1-T2-T3: săritura în înălțime, pe loc.
T4: ghemuire la aterizare.
Exercițiile de încalzire se încheie cu un moment de 10 versuri “puse in mișcare” –
Anexa 1
Joc cu text și mișcare

“Mișcarea e sănătoasă,
Hai, încearcă: ieși din casă!
Stop tabletă, telefon!
Fă-ți în curte un șotron!
Pune-ți corpul în mișcare
Dacă vrei să te faci mare!
Și, de vrei sa te simți bine,
Nu uita de vitamine!
Le găsești…unde anume?
În fructe și în legume!”

Exerciții pentru realizarea săriturii:


-Balansarea brațelor pe loc și îndoirea genunchilor.
-Balansarea brațelor, îndoirea genunchilor și săritura înainte cu aterizare in pozitia
dreaptă pe ambele picioare.
Realizarea târârii:
Sprijinul se face pe palme și genunchi, urmându-se traseul stabilit de educatoare.
Efectuarea mersului în coloană cu ocolire de obstacole:
Un număr de 4 copii formează omida, așezați unul în spatele celuilalt.
La semnal, omida pornește pe traseu, ocolind 3 obstacole.

ALA 2 – Activităţi liber alese. Sportivii ne propun să încheiem activitatea cu


un joc liniștitor, pentru a ne relaxa dupa atata efort depus si a ne bucura de
optimismul transmis de munca fizica.
7.Evaluarea Se fac aprecieri generale și individuale asupra întregii activităţi desfăşurate pe Conversația frontal
parcursul zilei și asupra modului de participare a copiilor la activitate. Educatoarea
mulţumeşte copiilor şi îi felicită pentru activitatea desfăşurată.
8. O voi realiza cu ajutorul următoarelor întrebări :
Asigurarea conversaţia
- Ce loc dorim in viata la competitii ?Ce trebuie facut pentru acesta?
retenției și
transferului -Ce beneficii ne aduc exercițiile fizice ?Copiii vor fi provocați sa exerseze ideile
explicaţia fronta
invatate la gradinita cu cei din familie-mici si mari.
Anexa 1.
Fișă DEC

S-ar putea să vă placă și