Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. LUPU NICOLETA

Grupa MICĂ "B


MOTO:

”La fiecare strănut al primăverii,


apare o nouă floare.” – Victor Hugo
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 19.03.2019
Grădiniţa cu program prelungit Nr.39
PROFESOR: Lupu Nicoleta
Nivelul I : Grupa MICĂ “B”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când,cum şi de ce se întamplă?
TEMA PROIECTULUI: “ Parfum de Primăvară ”
TEMA ZILEI: „Flori parfumate, flori colorate”
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă

FORME DE REALIZARE: activitate integrată


ADP+ ADE(DLC+DEC)+ ALA II
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual
DURATA: 1 zi
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

SCOPUL ACTIVITATII:
• Dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text povestit având ca scop dezvoltarea creativității și
expresivității limbajului oral, precum și educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și
formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;
• Consolidarea priceperii şi deprinderii de a picta pe materiale din natură.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
• ADP:ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă:”Bună dimineața, dragă floricică!”
Tranziţii: -,,Ce frumos miroase floarea”
-„Vine primăvara cu-alaiul ei de flori”-joc cu text și cânt
- ,,Noi suntem floricele,
Floricele frumușele
Ne-nvârtim, ne răsucim
La măsuțe noi pornim!”
• ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE
• DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC): ,,Povestea Narcisei” de Anica
Suriarachi - povestea educatoarei
• DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC): ,, Narcise parfumate”- pictură
• ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES
Bibliotecă:-” Personajul preferat din poveste”-citire imagini
Artă:”Narcise parfumate”- pictură
Joc de masă:- “Ajut-o pe Zâna Narcisa să ajungă la floare”-labirint(ținte)
• ALA II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE
• “Din floare-nfloare!”- Joc distractiv
• “Îți dăruiesc o floare”-Joc liniștitor
• “Samba florilor”-dans

ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE


I. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC)
Tema activității: ,,Povestea Narcisei” de Anica Suriarachi
Mijloc de realizare: povestea educatoarei
Tipul activității: transmitere de noi cunoștințe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
• Să audieze cu atenție un text epic, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;
• Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât și
de auditor;
• Să-şi îmbogățească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale şi a relaţiilor cu
ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical prin utilizarea
unor cuvinte și expresii noi;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să precizeze titlul și personajele din poveste;
O2-să descrie imaginile, povestind conținutul lor succint ;
O3- să precizeze trăsături ale personajelor din poveste;
O4- să se exprime corect din punct de vedere gramatical;

STRATEGII DIDACTICE:

• Metode si procedee: conversația, observația, expunerea, povestirea, aprecierea verbală.

• Mijloace de învățământ: sorțul povestitor, siluete ale personajelor din poveste, imagini din
poveste.

• Forme de organizare: frontal, individual.

II. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC):


Tema activității: ,,Narcise parfumate”
Mijloc de realizare: pictură
Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
• Să recunoască elemente ale limbajului plastic și să diferențieze forme și culori în mediul
înconjurător;
• Să cunoască și să difrențieze materiale și instrumente de lucru, să cunoască și să aplice reguli de
utilizare a acestora.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să denumească materialele de lucru primite;
O2 - să picteze figurinele din ipsos, reprezentând narcise, după indicaţiile date;
O3 - să așeze florile pictate în macheta ” Grădina de flori”;
O5- să aprecieze critic propria lucrare și pe cea a colegilor;

STRATEGII DIDACTICE:

• Metode și procedee: explicaţia, demonstraţia, exercitiul,turul galeriei, aprecierea verbală,''mâna


oarbă'';

• Mijloace de învățământ: figurine din ipsos, acoarele, pensuli, apa, macheta " Gradina cu flori",
stimulente.

• Forme de organizare: pe centre de activitate, individual, frontal.

ACTIVITᾸŢI PE CENTRE DE INTERES

 BIBLIOTECĂ: -” Personajul preferat din poveste”-citire imagini

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să identifice personajele din poveste, numindu-le;

O2- să aleagă personajul preferat;

O3- să precizeze trăsături ale personajelor din poveste;

O4- să potrivească silueta personajului în decorul poveștii;

O5- să coloreze personajul preferat, întalnit în poveste.

 ARTĂ: ”Narcise parfumate”- pictură

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 - să denumească materialele de lucru primite;

O2 - să picteze figurinele din ipsos, reprezentând narcise, după indicaţiile date;

O3 - să așeze florile pictate în macheta ” Grădina de flori”;


O5- să menționeze personajul din poveste, căruia îi plăcea să vopsească florile;

O6- să aprecieze critic propria lucrare și pe cea a colegilor;

 JOC DE MASĂ: “Ajut-o pe Zâna Narcisa să ajungă la floare”-labirint(ținte)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să denumească materialele primite;

O2- să indice drumul către floare cu ținte;

O3- să picteze floarea de la capătul labirintului;

O4- să precizeze o trasătură despre personajul pe care l-au ajutat(Zâna Narcisa).

STRATEGII DIDACTICE:

• Metode și procedee: observația, conversația,dialogul, explicația, demonstrația, instructajul


verbal, exercițiul, jocul, aprecierea verbala, turul galeriei.

• Mijloace de invatamant: medalioane, planșe din poveste, siluete ale personajelor din
poveste,fișe de lucru, carioca, figurine din ipsos, acuarele, pensuli, apă, machetă " Grădina cu
flori", tablite cu tinte, stimulente.

• Forme de organizare: frontal, pe centre, individual.

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II

• “Din floare-nfloare!”- Joc distractiv

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să-și însușească regulile jocului;

O2- să respecte regulile de joc;

O3- să-și exerseze deprinderile și calitățile motrice învățate.

• “Îți dăruiesc o floare”-Joc liniștitor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- să-și însușească regulile jocului;

O2- să facă schimb de flori cu un coleg la alegere;

O3- să participe afectiv la desfășurarea activității.

• “Samba florilor”-dans"

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 -să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);

O2 -să coordoneze mişcările cu muzica.

STRATEGII DIDACTICE:

• Metode si procedee: explicația, conversația, demonstrația, instructajul verbal, exercițiul.

• Mijloace de invatamant: planșe cu flori, flori de primavară, jetoane cu flori.

• Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual.

• Elemente de joc: mişcarea, întrecerea, aplauze.

Bibliografie:
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
*** Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele didactice, vol.
II, III, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
*** Metode interactive de grup - ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, 2006
*** Repere metodice-Utile pentru invatamantul prescolar, vol III, Editura Delta Cart Educational,
Pitesti, 2017
Înainte de sosirea copiilor se pregătesc o parte din materiale și se aranjează sala pe centre de
activitate.
Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Educatoarea recită urmatoarele
versuri:
“Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
În cerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm și ne îmbrățișăm.”
Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți preșolarii grupei, de la stânga la dreapta.
Prezența se va realiza la ponoul de prezență, pe rând fiecare preșcolar, va ieși în față și va alege
floricica cu poza lui, din coșul cu floricele, așezând-o în ” grădinița cu flori” .
Se vor stabili împreună cu preșcolarii: data, ziua, luna și anotimpul în care ne aflăm, apoi se va
completa Calendarul naturii.
Împărtășirea cu ceilalți se realizează printr-o conversație, menită să dea frâu liber imaginației
copilului. Copiii sunt invitați să se gândească ce culoare ar putea purta dacă ar fi o floare de primăvară.
Educatoarea le zâmbeşte transmiţându-le căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare.
„Dacă aș fi o floare, mi-ar place sa fiu ....... .”
Noutatea zilei: Educatoarea introduce în activitate un coș cu flori de Primăvară, ce l-a găsit în fața
grădiniței. Activitatea de grup: Se face o scurtă discuție despre anotimpul de Primavară și despre
mirosul florilor de primăvară. Prin tranziția „Ce frumos miroase floarea”, se face trecerea către captarea
atenției.
Activităţi pe domenii experentiale
Captarea atentiei se realizeaza prin prezentarea unui coș cu flori de Primăvară, printre care se află
un plic. Educatoarea scoate din plic o ghicitoare:
”Eu zăpada am topit
Și grădina-am înverzit,
Aduc păsări călătare
Și-ncălzesc vremea cu soare.
Pe toți copiii îi chem afară
Și mă cheamă PRIMĂVARA.”
Coșul de flori era însoțit de flori sub formă de chipiuri pentru fiecare copil, dar și de șorțul povestitor.
Educatoarea le spune preșcolarilor că toate acestea au fost trimise de către Zâna Primăvara. Se observă
că în coș predomină NARCISELE. Astfel educatoarea anunță tema zilei și activitățile ce urmează a fi
desfășurate.
Ambele activități se vor realiza în maniera integrată. Activitatea va debuta cu povestea educatoarei
„Povestea Narcisei”. Copiii vor asculta povestea, expusă de educatoare cu ajutorul ”Șorțului povestitor”,
aflând astfel cum au apărut narcisele. Povestea educatoarei se realizează frontal , urmând ca fixarea
cunostințelor să se realizeze la sectorul BIBLIOTECĂ.
Trecerea de la o etapă la alta se realizeaza printr-un moment de Tranzitie, prin jocul cu text și cânt
” Vine Primăvara, cu alaiul ei de flori”. Prin metoda „Mâna oarbă”, copiii vor avea medalioane sub
formă de flori, de aceeași culoare cu floarea reprezentă de fiecare sector.
Formând un șir de copii ne îndreptăm la sectoare fredonând cântecul:
„Noi suntem floricele
Floricele frumușele
Ne-nvârtim, ne răsucim
La măsuțe noi pornim.”
Se prezintă centrele de interes, se intuiesc materialele, se explică sarcinile de lucru și obiectivele
urmărite. Apoi se trece la activitatea pe centrele de interes.
La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor identifica personajele din povestea ascultată, numindu-le, își vor
alege un personaj preferat, vor preciza trăsăturile personajelor din poveste și vor potrivi siluetele
personajelor în decorul poveștii. Tot la acest sector,copiii vor avea de colorat personajul care le-a placut
mai mult.
La centrul ARTĂ se va desfășura si cea de-a doua activitate obligatorie, activitatea plastică. Copiii
vor picta narcise pe figurine de ipsos si totodată vor menționa personajul din poveste, căruia îi plăcea să
vopsească florile și trăsături ale acesteia. Trebuie să folosească corect materialele existente pe masa de
lucru și respectând indicațiile prezentate de educatoare să realizeze lucrarea “ Narcise parfumate”.
La centrul JOC DE MASĂ copiii vor trebui să o ajute pe Zâna Narcisa să ajungă la floare, indicând
drumul prin ținte si să precizeze o trasătură despre personajul pe care l-au ajutat(Zâna Narcisa). Ajunși
la capătul labirintului vor picta floarea.

Înainte de a începe lucrul, efectuăm exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii:


”Mâna lebădă o fac
Care dă ușor din cap.
Ploaia cade ne-ncetat
Vârful degetelor bat.
Degetele sunt petale
Se deschid ca și o floare:
boboc-floare, boboc- floare.
Si-acum dacă vrei să zbori
Fă degetele pocnitori
Și pocnește de trei ori”.
Prezența copiilor pe la fiecare centru va fi monitorizată prin acordarea unor stimulente(floricele),
care vor fi lipite pe medalionul-floare.
Educatoarea supraveghează și antrenează copiii la fiecare centru de activitate, oferind și explicații
suplimentare acolo unde este necesar.
Se realizeaza “TURUL GALERIEI”. Copiii împreună cu educatoarea analizează lucrările de la
fiecare centru, se fac aprecieri verbale, comentarii, observații.
Tranziția către activitatea recreativă se realizează prin cântecelul “Vine primăvara cu alaiul ei de flori”.
Activitatea se încheie cu ALA II, unde se vor desfășura cele doua jocuri: “Din floare-nfloare!”- joc
distractiv și “Îți dăruiesc o floare”-joc liniștitor.
Activitatea integrată se încheie cu ”Samba florilor”-un dans liber pe melodia cu același nume.