Sunteți pe pagina 1din 30

GRĂDINIŢA CU P.P.

“CĂSUŢA CU POVEŞTI”

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Educatoare:
BALEA MARIA-MĂDĂLINA

PROIECT DE ACTIVITATE
1
INTEGRATĂ
DATA: 28.02.2020
EDUCATOARE: Balea Maria Mădălina
GRĂDINIŢA: Căsuţa cu Poveşti
NIVEL I : (Grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: ,,În lumea animalelor’’
TEMA ZILEI: ‘’Căsuţa din oală‘’
FORMA DE REALIZARE mixtă
TIPU ACTIVITAŢII: Consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor
DURATA: 1 zi
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

I. ADP: ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Întâlnirea de dimineaţă: ,,În pădurea cu alune”-audiție
Rutine: „Împărţim, ne înţelegem!”( deprinderea de a împărţi un spaţiu comun, de a folosi aceleaşi obiecte)
Tranziţii: „Animale mari şi mici,/Ne grupăm în linişte/ Ne aşezăm în semicerc aici!”

II. ALA I: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Construcţii: ,,Adăposturi de animale’’
Artă : „Pictează animalul preferat”
Joc de masă: ,,Puzzle-animale sălbatice”

III. ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

2
DLC: ,,Căsuţa din Oală’’ – povestire
DEC: ,,Ursuletul poznaş’’(mască) – pictură prin tehnica stampilării

IV. ALA 2: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Joc de mișcare: ,,Cine ne-a ieşit în drum?’’ (săritura în lungime de pe loc)

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
INFORMATIV: Transmiterea de noi informații prin textul unui basm popular și îmbogățirea vocabularului copiilor, precum și
exersarea unor deprinderi în ceea ce privește activitatea de pictura;
FORMATIV: Dezvoltarea vocabularului dar și dezvoltarea unor deprinderi și abilități în activitățile estetic-creative;
EDUCATIV: Stimularea imaginației creatoare și dezvolarea spiritului de echipă.

SCENARIUL ZILEI

3
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă, rostind salutul realizat prin următoarele versuri;
,, Dimineaţa a sosit,
Toţi copii au venit
În semicerc să ne-aşezăm
Cu toţii să ne salutăm:
,,Bună dimineaţa, copii!”
După Salut se va completa Calendarului Naturii. Aici se va stabili împreună cu preşcolarii anul, luna, ziua şi data în care ne
aflăm, apoi anotimpul, aspectele vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru aceasta zi. Dacă există alte evenimente
importante în aceasta zi (de ex. ziua de naștere a unui copil,etc.) se va preciza şi acest lucru. Urmează realizarea prezenţei , fiecare
copil îşi pune fotografia de la panoul cu buzunare și se prezintă . Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează prin numirea de către fiecare
copil, a animalului preferat. Noutatea zilei : „Pentru că am învățat lucruri interesante despre animalele sălbatice care trăiesc în
pădurile din țara noastră și ați venit și cu multe informații de la părinți și bunici, m ‐am gândit să ne jucăm azi cu toate aceste
materiale pe care le‐am pregătit pentru voi” (sevor intui pe rând centrele).
Pe măsuţe, copiii vor descoperi materialele puse la dispoziţie la cele trei sectoare ,,Construcţii ’’, „Artă” și „Joc de masă”.
La sectorul Construcţii , preşcolarii vor construi adăposturi pentru animale. În cadrul sectorului Artă, copiii vor colora in contur
animalul preferat.Aceştia vor colora animalele folosind creioane colorate. La sectorul Joc de masă copiii vor realiza corect puzzle-uri
cu animale si mediul de viață al acestora.
După ce toţi copiii au lucrat pe cele trei centre de interes deschise de către educatoare, se vor aşeza în semicerc, intonând
cântecul ,,În pădurea cu alune” pentru a desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale.
Prima activitate pe domenii experienţiale este La Domeniul Limbă și Comunicare (DLC), copiii vor asculta o poveste a 6
prieteni ce și-au găsit căsuță într-o oală ce se afla pe un câmp- Căsuța din oală (basm popular).
Tranziţie: ,,Luaţi seama bine
În picioare! Drepţi!
Ochii toţi la mine!
Mâinile la piept!
1,2,3; 1,2,3; 1,2,3
Aşa copii!
După ce copiii s-au întors de la toaletă, realizăm un scurt moment de gimnastică pe muzică, după care îi invit să se așeze pe
scăunele .Copiii intuiesc materialul de lucru, observă ce au de facut dupa modelul deja expus, analizăm împreună modelul, analizează

4
modul de lucru, demonstrez modul de lucru şi după ce mă asigur că au înţeles cum să realizeze lucrarea, le urez ,,Spor la treabă!”.
Între timp trec printre copii și ofer explicații suplimentare unde este necesar.
În ultima etapă, se va desfăşura jocul de mişcare ,,Cine ne-a ieşit în drum?’’ (săritură în lungime de pe loc)

PROIECT DE ACTIVITATE

5
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Animalele sălbatice’’
ACTIVITĂŢI PE CENTRE:
Construcţii: ,,Adăposturi pentru animale’’
Artă : „Colorează animalul preferat”
Joc d e masă: ,,Puzzle-animale sălbatice”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare
CONSTRUCŢII: ,,Adăposturi pentru animale’’
SARCINI DE LUCRU: copiii vor construi adăposturi pentru animale
COMPORTAMENTE DOBÂNDITE:
* să sorteze cuburile de mărimi şi culori diferite;
* să construiască din cuburile lego case pentru animale;
* să completeze construcţiile cu animale şi copaci din plastic.

ARTĂ : „Colorează animalul preferat”


SARCINI DE LUCRU: copiii vor colora animalul preferat
COMPORTAMENTE DOBÂNDITE:
* să identifice animalele din imaginile desenate;
* să coloreze uniform, fără a depăşi conturul ;
* să foloseascîă culorile potrivite pentru animalele date.

JOC DE MASA :,,Puzzle-animale ”


SARCINI DE LUCRU: – copiii vor realiza corect puzzle cu animale domestice

6
COMPORTAMENTE DOBÂNDITE:
* Să așeze piesele de puzzle corect. ;
* Să coopereze cu colegii de grup .

STRATEGIA DIDACTICĂ
* Resurse Procedurale : explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, aprecierea verbală.
* Resurse Materiale : fise cu animale,cartonase cu animale,culori,mulaje cu animale,puzzle , cuburi,
*Forme de organizare: pe grupuri, individual

EVALUARE: continuă – observare curentă, aprecieri verba

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

7
ACTIVITĂŢII Resurse Resurse Forma de
procedurale maeriale organizare
1.Moment Se asigură condițiile necesare Conversaţia Pe grupuri
organizatoric desfășurării eficiente a activității: Individual
- aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialelor;
-aranjarea mobilierului.
2.Captarea Este realizată prin intuirea Conversația Fise cu animale,
atenţiei materialelor pregătite. cuburi , culori, Pe grupuri
“Copii, pentru că voi sunteţi foarte mulaje cu Individual Stimularea
cuminţi, m-am gândit să vă animale , interesului pentru
pregătesc nişte surprize. Haideţi să puzzle. activitate
vedem despre ce este vorba!”

3.Reactualizarea Voi adresa copiilor câteva Conversația Frontal


cunoştinţelor ȋntrebări:
- Care sunt animalele despre care Aprecierea
am discutat? răspunsurilor
-De ce se numesc animale
sălbatice?

4 .Anunțarea ,,Noi suntem piticii Frontal Observarea


temelor și a Mergem toţi vioi ca ei Conversaţia comportamen-
obiectivelor Spre ,,centre” ne îndreptăm, tului
Şi frumos noi ne jucăm, Explicaţia copiilor
Dar şi serios lucrăm!’’
Se anunţă tema pentru fiecare
centru şi se enunţă obiectivele : Demonstraţia
Construcţii: ,,Adăposturi de Fise cu animale,
animale’’ (copiii vor construi cuburi,
adaposturi pentru animale) culori,mulaje cu
Artă : „Colorează animalul animale ,

8
preferat” (copiii vor recunoaste puzzle.
animalul din imagine si îl vor Observatia,
colora cu culorile
potrivite – anexa 1) Explicatia,
Joc de masă: ,,Puzzle-animale”
(copiii vor realiza corect Conversatia
puzzle-uri).

5 .Prezentarea Educatoarea le cere copiilor să se Pe grupe şi


conţinutului şi aşeze la sectorul pe care îl doresc. Explicaţia individual
dirijarea Înainte de începerea lucrului pe
ȋnvăţării centre se vor face câteva exerciţii
de încălzire a mâinilor: Fise cu animale,
Degetul mare pleacă la plimbare cartonase cu
Arătătorul aduce paltonul Conversaţia, animale,
Mijlociul duce pardesiul culori,mulaje cu
Inelarul aduce fularul animale ,
Degetul mic nu duce nimic puzzle. Continuă-
Degetul mic nu duce nimic formativă
Fiindcă este cel mai mic
Fiindcă este cel mai mic Observaţia,

Se reaminteşte copiilor
comportamentul aşteptat
(regulamentul) în cadrul
activităţilor pe centre: se va vorbi
în şoaptă pentru a nu deranja
colegii de la alte centre, fiecare
sarcină de lucru trebuie terminată,
colaborăm la realizarea sarcinilor.
În momentul în care un copil
termină sarcina primită, el este

9
liber să-şi aleagă un alt centru.
Se va interveni cu mici explicaţii
dacă ei vor solicita ajutorul.
În timp ce copiii lucrează,
educatoarea îi va urmări
îndeaproape. Ea dă explicaţiile
necesare, asigură condiţiile optime,
urmărește modul în care
relaţionează copiii, monitorizează
activitatea la fiecare centru și
intervine dacă este cazul.
6.Asigurarea Se va alege câte un lider din Explicatia Lucrările Aprecierea
feed-back-ului fiecare grup, care va prezenta Conversatia realizate Individual lucrărilor
lucrările realizate.

7.Evaluarea După terminarea activităţilor pe Conversația, Lucrările Frontal


centre, educatoarea face aprecieri Explicația, realizate
asupra întregii activităţi, a modului Turul galeriei
de participare a copiilor la Aprecierea
activitate şi a comportamentelor verbală
acestora. Se trece pe la fiecare
centru pentru a vedea cum au
lucrat copiii.

PROIECT DE ACTIVITATE
CATEGORIA DE ACTIVITATE: DLC- educarea limbajului

10
TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Căsuţa din oală’’
MIJLOC DE REALIZARE: povestire
TIPUL ACTIVITĂŢII : transmitere de cunoștințe
DOMENIUL DE DEZVOLTARE :
 DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII, ŞI A PREMISELOR CITIRII SI SCRIERII

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


1. MESAJE ORALE ÎN CONTEXTE DE COMUNICARE CUNOSCUTE
1.1. Ascultă poveşti si povestiri scurte, participă la jocuri/ cântece /poezii însoţite iniţial de gesturi (comunicare receptivă)
1.2 Foloseşte intonaţii diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple, pentru a transmite un
mesaj (coumnicare expresivă)

COMPORTAMENTE DOBÂNDITE :
- să urmărească cu atenţie expunerea poveştii;
- să identifice personajele animale din poveste;
- să identifice momentele principale ale poveştii în ordinea lor cronologică ;
- să manifeste interes participând cu plăcere la activitate;
- să adopte o pozitie corectă a corpului în timpul activităţii.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
*Resurse procedurale : expunerea, explicaţia, conversaţia, observaţia, aprecierea verbală,meoda mainii oarbe
*Resurse materiale : imagini, tabla magneica, oală de lut, animale -mulaje ,macheta animale,buline vesele.
*Forme de organizare: frontal, individual

EVALUARE: continuă- formativă

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

11
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DI EVALUARE
ACTIVITĂLŢII DACTICE
1. Moment Voi pregăti sala de grupă pentru Resurse Resurse Forma de
ogranizatoric activitate şi se va organiza colectivul procedurale materiale organizare
de copii:
-aerisirea sălii de grupă și aranjarea Conversaţia Frontal
mobilierului;
-pregătirea materialului didactic;
-aranjarea copiilor în semicerc.

Captarea atenţiei se va realiza prin Conversaţia Oala de lut Frontal Stimularea


2.Captarea prezentarea unei oale de lut în Animale (mulaje) interesului
atentiei interiorul careia vor descoperi Observaţia pentru
personajele principale ale poveştii. activitate

3.Reactualizarea Se va realiza prin metoda mâna oarbă, Conversaţia Oala de lut Frontal
cunoştinţelor astfel: copiii extrag din oala de lut , pe Observaţia Animale (mulaje Continua-
rând, câte un animal, detaliind ulterior Explicaţia Individual formativă
ce cunoasc despre acesta ( denumirea Metoda mâna
animalului, culoarea, cu ce se hrăneşte, oarbă
unde trăieşte etc)
4.Anunţarea Copiii sunt anunţaţi ca animalele pe Conversaţia Frontal
temei şi a care le-au descoperit în oala de lut, ne
obiectivelor vor ne spune povestea lor, care se
numeşte ,,Căsuţa din oală’’. (Anexa 2)

5. Dirijarea Se expune conţinutul poveştii, Expunerea


activităţii folosinduse inflexiunile vocii, mimica Frontal
şi gestica corespunzătoare. Se vor Explicaţia

12
folosi, concomitent cu povestirea,
planşe ilustrative pentru conţinutul Conversaţia, Aprecierea
poveştii, iar copiii vor fi încurajaţi să Verbală
privească cu atenţie la fiecare dintre Observaţia, Imagini, tabla
acestea. Povestea este expusă după magneica, oală
următorul plan: de lut, siluete
1. Şoricelul găseşte oala în mijlocul de animale
câmpului şi se instalează în ea. ,macheta
2.Şoricelul o primeşte şi pe broscuţă în animale,buline
casă. vesele.
3. Pe rând în casă se instalează:
iepurele, vulpea şi lupul.
4.Oala se sparge sub greutatea lui Moş
Martin, care nu a ştiut că este o căsuţă.
5. Moş Martin se sperie de spargerea
oalei de pământ.
6. Cei cinci prieteni care locuiau în
oală se sperie şi ei şi fug în pădure.

6. Asigurarea Se va asigura prin prezentarea unei Conversaţia Macheta cu Individual Continuă-


feed-back-ului machete pe care se afla oala de lut. Observaţia personajele formativă
Copiii vor aseza personajele-animale Exerciţiul
in ordine in care acestea au intrat în
căsuţă.
7. Evaluarea Se va discuta cu copiii morala acestei Continuă-
poveşti : deşi era puţin loc, animalele formativă
au împărţit căsuţa fără a se supăra. Frontal
Neatenţia ursului a stricat căsuţa. De
aceea este bine să fim atenţi la cei din Conversaţia
jur şi să împărţim prieteneşte locurile
şi obiectele.
Se vor face aprecieri referitoare la
comportamentul copiilor ȋn timpul

13
activităţii.

PROIECT DE ACTIVITATE

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Estetic Creativ (DEC) – activitate artistico-plastică


TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Ursuletul poznaş’’(mască) – pictură prin tehnica stampilării
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: pictură prin tehnica stampilării
14
DOMENIUL DE DEZVOLTARE :
 DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
1. MOTRICITATE GROSIERĂ ŞI MOTRICITATE FINĂ ÎN CONTEXTE DE VIAŢĂ FAMILIARE
1.3. Utilizează mâinile şi degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente (tacâmuri, creion,
pensulă,puzzle, etc.)
2. CONDUITĂ SENZORIO-MOTORIE, PENTRU ORIENTAREA MIŞCĂRII
2.2. Explorează şi utilizează texturi şi suprafeţe diferite când se joacă ( nisip, apă, frunze, pluş, plastic, burete etc.)
COMPORTAMENTE DOBÂNDITE :
-să denumească materialele şi instrumentele de lucru folosite;
-să respecte tehnica de lucru: ștampilare;
-să folosească culorile adecvate, respectând modelul natural;
-să păstreze acurateţea lucrării;
-să analizeze lucrările realizate și produsul final obținut după criterii specifice picturii;
-să adopte o poziţie corectă a corpului față de suprafața de lucru.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
*Resurse procedurale : conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca independenta;
*Resurse materiale : planșe model, acuarele, paleta acuarele, masca ursului, stampila , cârlig, suport pentru mască;
*Forma de organizare : frontal- individuală

EVALUARE : continuă-formativă

15
DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


ACTIVITĂŢII
Resurse Resurse Forma de
procedurale materiale organizare
1.Moment Voi asigura condiţiile necesare Conversaţia Individual
organizatoric pentru desfăşurarea activităţii :

16
- aerisirea sălii de grupă ;
-aranjarea mobilierului , distribuirea
materialului didactic;
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza prin Conversația Planșe model, Individual Stimularea
atenţiei prezentarea materialelor de pe acuarele, paleta interesului
măsuţe.Pe baza acestora se cere acuarele, masca, pentru activitate
copiilor să intuiască activitatea ce ursului,
urmează a se desfăşura. stampila,cârlig,
suport pentru
mască
3. Anunţarea Se vor adresa copiilor câteva Conversația Individual Aprecierea
temei şi a ȋntrebări: Am mai folosit ȋnainte răspunsurilor
obiectivelor aceste materiale? Pentru ce le-am
folosit?
Ce credeți voi că vom face noi
astăzi?
Înainte de a anunța tema activității, se
va solicita copiilor reluarea
prezentării principalelor momente ale
poveștii ,,Căsuța din oală”.
4.DIRIJAREA Se cere copiilor să denumească Conversația, Individual Continuă-
ÎNVĂŢĂRII ustensilele de lucru de pe mese. formativă
Voi explica copiilor că pentru Explicația,
realizarea acestei lucrări vom
folosi acuarele stampilă şi cârlig.
Explic şi demonstrez modul de Demonstrația,
lucru : stampila se introduce in
culoare, apoi o vom aplica pe masca Exercițiul,
ursuletului .
Voi prezenta copiilor modelul Munca Planșe model,
realizat de mine, insistând asupra independenta acuarele, paleta
tehnicilor de lucru. acuarele, masca,
Înainte de executarea efectivă a ursului,

17
lucrării se vor realiza câteva stampila,cârlig,
exerciţii de încălzire a muşchilor suport pentru
mici ai mâinilor : mască
Degetul mare pleacă la plimbare
Arătătorul aduce paltonul
Mijlociul duce pardesiul
Inelarul aduce fularul
Degetul mic nu duce nimic
Degetul mic nu duce nimic
Fiindcă este cel mai mic
Fiindcă este cel mai mic

Copiilor li se urează - „Spor la


lucru !”, după care se va trece la
realizarea lucrării.
În timpul executării temei voi
pune un fond muzical.
Voi supraveghea îndeaproape
activitatea copiiilor şi voi da
explicaţii suplimentare acolo unde
este nevoie.
Asigurarea Copiii işi vor aşeza măştile pe faţă. Conversaţia Lucrările Individual Aprecierea
feed-back-ului Acestea vor fi analizate împreună și Explicaţia realizate verbală
se va face o apreciere globală verbală
asupra modului de lucru și calității
estetice a lucrărilor.
Evaluarea Se realizează permanent, pe parcursul Conversaţia Individual Aprecierea
activităţii. Se acordă aprecieri verbale Explicaţia verbală
şi stimulente.

18
PROIECT DE ACTIVITATE

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi liber alese ( ALA II)

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Cine ne-a ieşit în drum?’’ (saritura în lungime de pe loc)

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi

MIJLOC DE REALIZARE: joc de mișcare

REGULILE JOCULUI:
 Copiii se plimbă (mers obişnuit), pe traseul marcat. De-a lungul acestuia sunt aşezate, la interval de 4-5 m, animale din
padure , pe care copiii trebuie sa le identifice. Dupa identificarea animalului care blochează trecerea drumului, copilul sare
peste animalul- obstacol pentru a-şi continua plimbarea.

19
COMPORTAMENTE DOBÂNDITE:
-să manifeste interes pentru jocul desfăşurat;
-să realizeze corect săritura în lungime de pe loc;
-să respecte regulile jocului;
-să participe activ la joc.

STRATEGIA DIDACTICA:

Resurse Procedurale : explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, repetiţia


Resurse Materiale : obstacole (jucarii) reprezentând animale
Forme de organizare: coloana, câte unul

EVALUARE: permanentă, pe parcursul activităţii

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII Resurse Resurse Forma de
procedurale materiale organizare
1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru Coloană
organizatoric desfăşurarea activităţii.

20
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza printr-o Conversaţia Frontal Aprecierea
atenţiei scurtă conversaţie despre activitatea
desfăşurată pe parcursul acestei zile.

3.Reactualizare Voi aminti copiilor jocurile desfăşurate Conversaţia Frontal Observarea


a cunoştinţelor ȋn trecut şi le voi spune că astăzi vom comportamen-
juca un alt joc, la fel de frumos. tului
copiilor

4. Anunţarea Voi anunţa copiii că vom juca jocul : Frontal Observarea


temei şi a ,,Cine ne-a ieşit în drum?’’. comportamen-
obiectivelor tului
copiilor

5.Prezentarea Se lucreaza individual , cu fiecare copil Obstacole Individuala Observarea


conţinutului şi în parte. Jocul se va desfăşura pe traseul Explicaţia, (jucarii) comportamen-
dirijarea marcat in sala de grupă. Demonstraţi reprezentând tului
ȋnvăţării Sarcina joclui estea aceea de a reuşi să a animale copiilor
parcurga traseul şi sa ajungă în pădure . Exerciţiul
Regulile jocului : pentru a parcurge Repetiţia
traseul în siguranţă, fiecare copil trebuie
sa se ferească de animalele întalnite la
plimbare, cu ajutorul săriturii în lungime
de pe loc.
Se realizează jocul de proba, apoi
efectuarea jocului propriu-zis, fiecare
copil parcurgând traseul pentru a ajunge
în pădure.
6.Asigurarea Se evidenţiază copiii care au executat Conversaţia Individuala Observarea
feed-back-ului săritura correct şi au fost disciplinaţi. Observaţia comportamen-
tului
copiilor

21
7.Evaluarea Se realizează permanent, pe parcursul Conversaţia Individuala Continuă-
activităţii. Se acordă aprecieri verbale şi Observaţia formativă
stimulente tuturor copiilor.

BIBLIOGRAFIE:
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - ” Curriculum pentru educaţia timpurie” -2019-
 Coordonator Dr Mihaela Ionescu timpurie; echipa de experţi (Anghelescu Carmen, Boca Cristina, Dr Hereseni Ioana,
Popescu Cristina, Stativa Ecaterina, Dr Ulrich Cătălina, Novak Cornelia) - ,,Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea
timpurie a copilului de la naştere la 7 ani ’’ - Editura VANEMONDE , BUCUREŞTI, 2010
 Lespezeanu Monica - ,, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc : o metodică a activităţilor intructiv-
educative în grădiniţa de copii’’ , Bubureşti, Omfal Esenţial, 2007

22
(Anexa 1)

23
24
(Anexa 1)

(Anexa 1)

25
(Anexa 1)

26
27
(Anexa 2)

Căsuța din oală


-basm popular-

În mijlocul câmpului ședea o oală răsturnată; și era oală aceea mare-


mare, cât un butoi.
Iaca trece pe acolo un șoarece și vede oala aceea goală:
— Bună casă e asta, își zise el. A cui o fi? Casă-căsuță, cine stă
aici?
Dar nimeni nu răspunde. Se uită șoarecele în toate părțile, însă nu
vede pe nimeni. Numai două muște, care veniseră și ele după
mâncare acolo, se ridicară în două piciorușe, dar șoarecele nici nu le-
a luat în seamă:
— Ia să mă mut eu aici și să stau singur! Și s-a așezat șoarecele
în oală.
Trece pe acolo o broscuță.
— Casă-căsuță, cine locuiește aici?
— Eu,șoarecele! Dar tu cine ești? întreabă șoarecele din fundul oalei.
— Eu sunt broasca!
— Dacă vrei vino înăuntru și-om trăi împreună.
— Bun de tot! Iacă că vin și eu.
Și a sărit broasca în oală și a stat cu șoarecele la un loc.
Trece pe câmp un iepure. Și văzând namila aceea de oală răsturnată, s-a oprit și a întrebat:
— Casă-căsuță, cine locuiește aici?
— Suntem noi, broasca-broscuța și șoarecele-șoricelul. Dar tu cine ești?
— Eu sunt fugarul de peste câmpuri și văi, iepurele. Nu mă lăsați și pe mine să stau cu voi înăuntru? Iacă aici nu plouă și
nici soarele, nici vântul nu intră.
— Bucuros, frate! Vino înăuntru și-om trăi împreună că e loc.
Și s-a mutat și iepurele în culcușul din oală.

28
Trece într-o zi pe lângă oala-căsuță jupâneasa vulpe și întreabă și ea:
— Casă-căsuță, cine stă aici?
— Noi trăim, iepurele-iepurașul cu broasca-broscuța, și șoarecele-șoricelul. Dar tu cine ești?
— Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc? E vai de capul meu, am rămas fără casă!
— Da, este: intră și-i vedea, că pentru oameni buni e loc.
— Mulțumesc!
Și s-a așezat vulpea în oală și au trăit împreună multe zile.
Vine lupul nu știu de unde. Vede oala mare și își închipuie c-o fi cineva înăuntru.
— Casă-căsuță, cine locuiește aici?
— Eu, sora vulpe, cu iepurele-iepurașul cu broasca-broscuță și șoarecele-șoricelul. Dar tu cine ești?

— Eu sunt un biet lup fără adăpost. Oare n-o fi chip să stau și eu cu voi? Că bună casă mai aveți!
— Se poate, cum să nu! Ne-om mai înghesui cu toții și ți-om face loc și dumitale.
Și-a intrat lupul în căsuță, și-au trăit împreună.
Nu știu de unde a venit și ursul. Și era mânios Moș Martin și ostenit, că umblase toată ziua după mâncare. Și cum a văzut oala
aceea, nu și-a închipuit că e o căsuță cu oaspeți înăuntru; și s-a așezat pe ea, că să se odihnească puțin. Dar cum s-a așezat pe oală,
pârr! Trosc!
S-a sfărmat în bucăți și ursul... ce-a făcut ursul? S-a ales cu o sperietură bună, iar ceilalți au fugit care încotro au văzut cu
ochii.

29
30