Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Educatoare:Sandu Ottilia
Nivelul: I (grupa mică)
Tema anuală: “ Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Proiectul: ”Animale”
Subtema proiectului: “Animale mari şi mici din ograda bunicii”
Tema zilei: “Căţeluşul Azorel”
Durata: o zi
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul de activitate integrata: ADE+ALA+ADP
ADE
 Domeniul limba şi comunicare: Educarea limbajului: “Căţeluşul Azorel”-
creaţie proprie - memorizare
 Domeniul estetic şi creativ: Educaţie muzicală: “Căţeluşul Azorel”- cântec
(linia melodică a cântecului: “Bat din palme”)
ALA 1:
 Construcţii: “Cuşca lui Azorel” – alăturare, suprapunere, îmbinare
 Artă: “Colorăm oase pentru Azorel”
 Joc de masă: Puzzle – “Căţelul”
ALA 2:
 Jocuri recreative si de relaxare:
Joc de mişcare: “Azorel dansatorul”
ADP
 Rutine: Întâlnirea de dimineaţă: ”Cine a spus ham?”
Deprinderi specifice: “Singurel mă îngrijesc”
Tranzitii: Joc de mişcare: “Cu căţelul la plimbare!”
Scopul activitatii:
 Dezvoltarea şi educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere
fonetic, lexical, sintactic;
 Diferenţierea auditivă a înălţimii relative a sunetelor, dezvoltarea ambitusului
vocal între sunetele Do1 - Sol;
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.
Obiective de referinta:
Domeniul limba si comunicare:
 Să recepteze un text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive ale acestuia;
 Educarea dorinţei active de memorizare;
 Dezvoltarea memoriei logice.

Domeniul estetic si creativ:


 Dezvoltarea memoriei muzicale, a imaginaţiei, a auzului fonematic şi a atenţiei
voluntare;
 Consolidarea deprinderii de a asocia versurile cântecului cu mişcările proprii;
 Să diferenţieze auditiv înălţimea relativă a sunetelor muzicale.
Obiectivele operationale ale activitatii integrate:
 Să asculte cu atenţie conţinutul poeziei;

2
 Să reţină titlul poeziei;
 Să recite corect şi cât mai expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele
 Să păstreze o poziţie corectă în timpul cântării;
 Să redea linia melodică folosind onomatopee;
 Să intoneze cât mai corect din punct de vedere muzical diferenţe mai mari de înălţime
între sunetele muzicale;
 Să construiască respectând tema dată, utilizând corect materialele puse la dispoziţie;
 Să precizeze utilitatea construcţiei realizate.
 Să coloreze fără a depăşi conturul.
 Să reconstituie imaginile pe baza modelului;
 Să interpreteze rolul căţeluşului folosind mimica şi gestica adecvată;
 Să respecte regulile jocului de mişcare.
 Să interpreteze cântecul corect, din punct de vedere muzical, şi omogen în grupuri
mici şi colectiv;
 Să execute mişcările sugerate de textul cântecului.
Strategii didactice:
 Forme de organizare: frontal, individual şi pe grupe.
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul,
metoda “turul galeriei”, fonomimia franceză.
 Material didactic: imagine intuitivă, jetoane reprezentând căţeluşul Azorel din
poezie, ştampile, maculatoare, creioane cerate colorate, cuburi lemn, casetofon cu cd.
Bibliografie:
 “Curriculum Pentru Invăţământul Preşcolar” Ed.Dph-Bucureşti 2009
 “Metode Interactive De Grup” Ed.Arves 2009

SCENARIUL ZILEI

3
După ce au sosit toţi copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a realiza
“Întâlnirea de dimineaţă”.În timpul acestei activităţi,copiii stau pe scăunele în cerc pentru a se
putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii fizice.
Salutul zilei:”Bună dimineaţa iubitori ai animalelor!”
Voi da startul începând cu primul copil din dreapta mea, apoi fiecare îşi va transmite
reciproc câte un salut, spunând numele colegului salutat.
Prezenţa se va realiza astfel: copiii sunt solicitaţi după ce şi-au auzit numele, să spună
în loc de prezent un simplu: “ham”. Astfel se vor stabili şi absenţii zilei.
Urmărim apoi “calendarul naturii” şi încercăm să recunoaştem în ce zi a săptămânii
ne aflăm. Un copil va fi rugat să privească pe fereastră şi să spună cum este vremea afară. Se
completează “calendarul naturii”.
Voi iniţia o scurtă conversaţie despre animalele domestice şi comportamentul nostru
faţă de ele, precum şi reguli de igienă personală.
Copilul care a ajuns primul la gradiniţă va fi numit “copilul zilei” şi îşi va pune
primul poza la panou.
Spre sfârşitul discuţiei noastre se va auzi o bătaie în uşă şi va intra un caţel lătrând care
ne va întreba: ”Copii, voi aţi spus ham? Vreţi să mă ajutaţi să descopăr ‘’cine a spus ham? V-
am adus şi un cadou: un plic în care se află multe surprize pentru voi!”. Căţelul este invitat să
rămână la activitate. Pornind de la această întrebare, vom desface plicul de la căţel în care
vom găsi poezia « Căţeluşul Azorel » şi  planşa poeziei. Astfel se precizează şi tema zilei.
Memorarea poeziei se realizează frontal, cu toată grupa, apoi pe grupuri mici, urmând a fi
consolidată la activitatea a doua – DEC: educaţie muzicală. Afisez planşa cu faţa în jos pe
panou, urmând să o descopăr treptat la sfârşitul recitării model. Se realizează toţi paşii
didacticii ai unei activităţi de memorare. Vom finaliza prin imitarea glasului căţelului din
poezie.
Vom ieşi apoi pe hol şi vom cânta cântecul “Azi grivei e mânios”. Apoi ne vom
întoarce în clasa, unde vom continua cu activitatea de educaţie muzicală în cadrul căreia vom
învăţa să intonăm corect linia melodică care are diferenţe mai mari de înălţime. Prezint
materialul intuitiv (reprezentarea grafică a liniei melodice), interpretez model cântecul
“Căţeluşul Azorel”. Împreună cu copiii, aşez jetoanele cu căşeluşi pentru o mai bună
reprezentare a liniei melodice. Vom învăţa linia melodică după care repetăm versurile şi
interpretăm cântecul în cor, apoi pe grupuri mici.
Părăsim sala de grupă prin tranziţia: “Cu căţelul la plimbare”.
La revenirea în clasă, vom intui materialele de la setoare şi le voi prezenta sarcinile de
lucru.
Le voi spune copiilor că la sectorul Joc de masă, căţelul din poezie ne-a rugat să îl
ajutăm să reconstituim imaginile cu prietenii lui. Ar vrea să ştie şi de cine v-a placut mai mult
şi de ce. El va fi atent la modul în care vom lucra va încerca să nu le mai încurce.
La sectorul Artă vom colora oase pentru Azorel, fără să depăşim conturul din caietele
individuale.
La sectorul Construcţii vor construi cuşti pentru Azorel şi prietenii lui, folosind
diferite jocuri de construcţie. După ce s-au prezentat copiilor materialele şi sarcinile de lucru
de la fiecare sector de activitate, aceştia şi-au ales centrul unde doresc să lucreze. Numărul de
locuri va fi limitat de scăunele, astfel încat, după ce vor finaliza lucrarea la un sector, vor
trece la altul, nu înainte de a a anunţa.
După ce copiii au raportat activitatea desfăşurată la fiecare sector de activitate şi s-a
efectuat evaluarea lucrărilor prin metoda ”Turul galeriei”, vom ieşi pe hol şi vom cânta
cântecul “Căţeluşul Azorel”.

4
După atâta învăţat ne vom juca jocul de mişcare « Azorel dansatorul« unde pe
cântecele cu şi despre căţei vom dansa iar atunci când se opreşte muzica vom lătra ca nişte
căţeluşi adevăraţi.
După aceea, vom merge la baie, ne vom spăla pe mâini şi vom servi masa.
Deoarece au participat la activităţi, copiii au primit din partea căţeluşului în loc de
oase, recompense dulci.
Ziua se va încheia cu observarea imaginilor cu prietenii lui Azorel şi numirea fiecărui
căţel după imaginaţia copiilor, (finalitatea zilei) unde copiii vor « «boteza » fiecare căţel .

5
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTELE
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE FORME DE EVALUAREA
INSTRUIRII
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: - scăunele - frontal -corectarea
organizatoric  Aerisirea sălii de grupă - materialele de ţinutei
 Aranjarea materialelor pe centrele de activitate la fiecare centru
 Aşezarea scăunelelor pentru întâlnirea de dimineaţă
Intrarea copiilor în clasă.
Captarea atenţiei Se va realiza în cadrul “Întâlnirii de dimineaţă”, prin -conversaţia -panoul - frontal -observarea
venirea căţelului, prezentarea “Salutului”, completarea “Intâlnirea de - individual comportamen-
“Calendarului naturii”. -explicaţia dimineaţă”, tului copiilor
căţelul de pluş.
Reactualizarea Voi iniţia o scurtă conversaţie despre animale domestice: -conversaţia -frontal -observarea
cunoştinţelor  Care animale domestice va plac cel mai mult? -individual comportamen-
 Aveţi animale domestice acasă? tului verbal şi
nonverbal al
copiilor
Anunţarea temei şi Poezia pe care m-a rugat căţelusul să v-o spun se numeşte -conversaţia -plicul cu -frontal -observarea
a obiectivelor “Căţeluşul Azorel”. -explicaţia materiale capacităţii de
Voi trebuie să fiţi foarte atenţi, să reţineţi despre ce animal menţinere a
este vorba în poezie, să memoraţi cât mai multe versuri. atenţiei
Noutatea zilei
Căţelul care a venit la noi să ne întrebe dacă ştim “Cine a
spus ham?”, ne-a adus un plic în care am găsit imaginea
din poezie. Vom învăţa şi un cântecel.
Dirijarea învăţării Pentru început, ne vom continua activitatea pe scăunele,
unde vă voi recita poezia.
Voi povesti conţinutul poeziei folosind tonul, mimica şi
gesturile adecvate.
La sfârşitul celei de a doua recitări model, voi întoarce

6
planşa cu imaginea intuitivă.
Vom repeta în cor, prima strofă vers cu vers, apoi integral,
a doua strofă vers cu vers apoi integral.
Repetăm integral poezia în cor, după care pe grupe (fete şi
băieţi) şi pe grupe mai mici (2-4 copii).
Tranzitie: “Azi Grivei e mânios”.
La revenirea în sala de grupă, ne aşezăm pe scăunele, cu
faţa la panou, intuim reprezentarea grafică a mersului liniei
melodiei, realizăm exerciţiile pregătitoare (de respiraţie, -povestirea -pe grupe -orală
ritmice şi melodice: mersul liniei melodice cu o silabă -exerciţiul -individual -observarea
neutră, ham). Aşezăm căţeluşii pe planşă, fiecare pe o -demonstraţia comportamen-
treaptă. -explicaţia tului copiilor
Se interpretează cântecul model de către educatoare. Se
repetă versurile cântecului.
Se trece la învăţarea propriu-zisă a cântecului respectând
metodica însuşirii unui cântec după auz şi cu supor intuitiv, -individual -observarea
precum şi folosirea fonomimiei franceze (menţinerea comportamen-
palmei în poziţie orizontală şi mişcarea braţului pe tului copiilor şi
verticală). Se repetă cântecul în cor şi pe grupuri mici. execuţia
Tranziţie: “Cu căţelul la plimbare”. -explicaţia artistică
Se trece la lucrul pe sectoare la revenirea în sala de grupă. -individual
Se demonstreaza copiilor ce au de facut la fiecare centru de
activitate. -exerciţiul
Apoi îi voi invita să se aşeze pe sectoare după preferinţă.
.JOC DE MASĂ: -individual -rezolvarea
Copiii de la setorul acesta, vor reconstitui imagini cu căţei sarcinii
(puzzle) din 6 piese, având şi imaginea întreagă. Vor lucra
câte doi în echipă.
ARTĂ -caiete
Copiii de la sectorul artă, colorează în contur oase pentru individuale
Azorel, după ce au primit explicaţiile pentru îndeplinirea - creioane
sarcinilor şi s-a demonstrat modul de lucru. colorate

7
CONSTRUCŢII -cuburi din
La acest sector, copiii construiesc din diferite jocuri de lemn
construcţie, cuşca lui Azorel. -Lego
Obţinerea O voi realiza prin câteva întrebări adresate copiilor -conversaţia
performanţei referitoare la activitatea desfăşurată.
Evaluarea O voi realiza prin metoda “Turul galeriilor” -metoda -lucrările -pe grupe -sumativă
Copilul zilei îşi va alege câţiva copii cu care vom trece pe „Turul copiilor -individual -evaluarea
la fiecare sector pentru a analiza rezultatele obţinute. galeriilor” -frontal lucrărilor
Se vor face aprecieri globale asupra participării copiilor şi -conversaţia -aprecieri
a modului de lucru pe parcursul activităţilor. -explicaţia verbale
Tranziţie: ”Căţeluşul Azorel”.
Incheierea Se va desfăşura jocul de mişcare “Azorel dansatorul”. Pe -casetofon cu
activităţii fond muzical copiii vor dansa iar la întreruperea cântecului, -conversaţia CD
în poziţia în care se află vor latra; varianta a II-a: se vor -explicaţia - caramele -frontal
aşeza “în patru labe” şi vor lătra; varianta a III– a: împărţiţi - exerciţiul -observarea
în grupa fetelor şi băieţilor vor lătra unii la alţii. comportamen-
Se împart recompense dulci. tului copiilor

8
9
ANEXE

10
CĂŢELUŞUL AZOREL
- creaţie proprie -

Căţeluşul Azorel,
Vă cântă un cântecel.
Pe-nţelesul tuturor,
Să cântăm cu el în cor.

Aş mânca un os dar n-am


Şi de foame fac: ham – ham.
Da-ţi voi iubiţi copii
Oasele din farfurii.

11

S-ar putea să vă placă și