Sunteți pe pagina 1din 27

GRADINIŢA CU PROGRAM

NORMAL NR. 2

Structura Liceului
MANGALIA

PROGRAM
Teoretic DE -
,,Callatis”
INSPECŢIE
Mangalia

GRAD I (2)
Grupa
Prof. înv.
25
„Fluturaşul”
februarie -
preşcolar0
: Balint
Mihaela2015
Mare, ValentinaII
Nivelul
DATA: 25 februarie 2015
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program normal nr.2 Mangalia
NIVELUL: II
GRUPA: mare „ FLUTURAȘUL”
EDUCATOARE: Balint Mihaela Valentina
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPĂMÂNII: „ Poveștile copilăriei”
TEMA ZILEI: „ Misterele Regatului de gheață”
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conținuturi integrate : (ADP+ALA1+ADE+ALA2)
TIPUL DE ACTIVITATE: verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual
DOMENIILE EXPERENȚIALE: DLC +DOS (Activitate practică)
DURATA: 4 ore

SCOPUL:
- dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corecta a semnificațiilor structurilor
verbale orale ;
- formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică .

1
INVENTAR DE
ACTIVITĂȚI
ADP (Activități de dezvoltare personală):
Întâlnirea de dimineață: „ Scrisoare din Regatul
de gheață”,
Rutine:
- Sosirea copiilor la grădiniță-deprinderi specifice
- ,,Ne pregătim de activități!”
-„Mititel, dar curățel!” – deprinderi de igienă
Tranziție:
- ”Călatorie în Regatul de gheață” – joc imitativ

I. ALA 1
(Activități liber alese):

ȘTIINȚĂ :„Încărcăm sania lui Kristoff cu


cuburi de gheață!”
JOC DE MASĂ: ,, Frozen” – joc bingo
ARTĂ: „Zugrăvim castelul de gheață!”
– pictură cu trafalet
CONSTRUCȚII :,,Castelul din Arendelle”
-construcție din polistiren
JOC DE ROL : „Tort Olaf” - elemente de
activitate casnică (gătit)

II.ADE
(Activități pe domenii experiențiale) :
DLC  + DOS – Activitate practică  
„Frozen – Regatul de gheață”
- repovestire;
- realizare hartă conceptuală, aplicație

III. ALA 2 (Activități liber alese):

1. „O lume a basmelor” -euritmie


2.„Carnavalul din Regatul
Arendelle”

2
SCENARI
UL
Activitatea debutează cu întalnirea de dimineață , întânire de grup între copii și educatoare,
prin intermediul salutului de dimineață.

ZILEI
Educatoarea salută copiii, apoi împarte medalioane-fulgi (albastre și argintii) spunând:
“Dimineața a venit, / Toți copiii au sosit, / In cerc să ne adunăm, / Cu toții să ne salutăm! ”
Copiii, în funcție de culoarea medalionului, formează doua cercuri concentrice. La semnalul
“Amestecă!” dat de educatoare , copiii se rotesc în cerc cântând cantecul “Bună
dimineața!”(anexa 1), se opresc la semnalul “Ingheață!”, iar la semnalul “Formează perechi!”,
copiii din cercul interior se întorc cu fața catre cei din cercul exterior, formează pereche cu cel
din fața sa, salutându-se și împărtășindu-și sentimente. Se vor repeta comenzile de mai multe ori,
dându-se astfel posibilitatea formării cât mai multor perechi și salutului între cât mai mulți copii.
In continuare copiii vor recita poezia “Bună dimineața” (anexa 2) și “In fiecare dimineață”
(anexa 2) (prin mișcările sugerate de textul poeziilor se realizeaza in același timp și gimnastica
de înviorare).
După salutul de dimineață, vor completa “Calendarul naturii”. Copiii își vor reaminti care
este tema săptămânii (“ Poveştile copilăriei”).
Noutatea (tema) zilei va fi realizată prin apariţia poștașului care aduce copiilor o ,,
Scrisoare din Regatul de Gheață” (anexa 3). În scrisoare, copiii sunt rugați de către Elsa, regina
din Regatul de Gheață, sa își reamintească povestea ei, să alunge iarna, ajutând astfel la
dezlegarea misterelor din regat. De asemenea, Elsa, trimite copiilor niște imagini și câteva
,,cuburi de gheață” pe care le vor sparge și vor rezolva sarcinile fiecărui cub. In fiecare ,,cub de
gheață” copiii vor gasi de fapt materialele didactice care urmează să fie utilizate în cadrul
activităților propuse. Elsa le promite copiilor ca daca vor reusi cele cerute de ea, va veni în
finalul zilei sa le mulțumească printr-o surpriză.
După citirea scrisorii, educatoare invită copiii la o ,,Călătorie în Regatul de gheață” – joc
imitativ realizându-se astfel tranziția spre DLC - ,,Frozen-Regatul de Gheață” –repovestire.
Urmează apoi o scurtă tranziție, după care educatoarea îi va invita pe copii la activitatea pe
centre. Copiii, în funcție de dorința fiecăruia, se vor împărti și își vor alege centrul de interes la
care vor să lucreze. Vor putea afla cu ce materiale vor lucra numai după vor ,,sparge” cubul de
gheață răspunzând la o întrebare. Apoi, copiii vor rezolva sarcinile ţinând cont de indicațiie
educatoarei.
La centrul ȘTIINȚĂ  copiii vor juca un joc cu conținut matematic: „Încărcăm sania lui
Kristoff cu cuburi de gheață” , la JOC DE MASA vor juca jocul - bingo ,, Frozen”.
La centrul ARTĂ copiii vor avea ca tema „Zugrăvim castelul de gheață!” – pictură cu
trafalet, la CONSTRUCȚII  vor construi din cuburi de polistiren ,,Castelul din Arendelle”
respectand schita de asamblare (anexa 4) , iar la JOC DE ROL copiii vor pregati Tort Olaf”
(anexa 5).
Pentru asigurarea feed-back-ului și evaluarea modului de lucru din fiecare centru
educatoarea organizează Turul galeriei.
După încheierea activităților pe centre urmeaza o scurta tranziție , dupa care copiii vor
realiza în cadrul activității DOS harta conceptuală a poveștii.
În ultima parte a zilei, ALA 2, copiii vor vor dansa pe melodia „O lume a basmelor” și vor
petrece împreună cu Elsa care îi va răsplati dupa cum a promis.
Activitățile defășurate, impresii, trăiri, sentimente, vor fi consemnate în „Jurnalul grupei”.

3
ADP (Activități de
dezvoltare personală)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ : „Scrisoare din Regatul de Gheață”

TIPUL ACTIVITĂŢII : mixtă


FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
OBIECTIVE COGNITIV-INFORMAȚIONALE
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg;
- să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, lună, poziţia în
succesiunea zilelor săptămânii);

OBIECTIVE PSIHOMOTRICE :
-să răspundă adecvat la comenzile motrice date;
-să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a răspunde la diferite ritmuri .

OBIECTIV SOCIO-AFECTIV :
- exprimarea în relațiile cu cei din jur a stărilor afective pozitive manifestând prietenie, toleranță
și armonie.

FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, brainstormingul, convorbirea, învățarea
prin cooperare - metoda ,,Cerc interior, cerc exterior”, ,,Amestecă, îngheață, formează pereche!”
MIJLOACE DIDACTICE : panoul grupei, simboluri – elemente meteorologice, Calendarul
naturii, fotografii, jurnalul grupei, casetofon, CD, poștaș, scrisoare, ,,cuburi de gheață”.

4
ETAPELE ACTIVITĂȚII:

1) SALUTUL
Educatoarea sună din clopoțel, salută copiii spunând: “ Bună dimineața, dragi copii! / În
cerc să ne adunăm, / Cu toții să ne salutăm!
Educatoarea împarte copiii în două grupe. Copiii formează doua cercuri concentrice. La
semnalul “Amestecă!” dat de educatoare , copiii se rotesc în cerc cântând cantecul “Bună
dimineața!”, se opresc la semnalul “Îngheață!”, iar la semnalul “Formează perechi!”, copiii din
cercul interior se întorc cu fața către cei din cercul exterior, formează pereche cu cel din fața sa,
salutându-se și împărtașindu-și sentimente. Se vor repeta comenzile de mai multe ori, dându-se
astfel posibilitatea formării cât mai multor perechi și salutului între cât mai mulți copii.
a. Prezența
Educatoarea va rosti versurile: „Azi la gradiniță/ Toți copiii au venit?/ Ne privim în față,/ Oare
ai ghicit ? Copiii vor nominaliza absenții și vor așeza în partea de jos a panoului fotografiile
acestora.
b. Calendarul naturii
Educatoarea îi invită pe copii sa-și îndrepte privirile către calendarul naturii, prin următoarele
versuri: „Calendaru-i încântat,/ Că va fi iar completat,/ Cu nori, ploaie, vânt, furtună,/ Mai bine
cu vreme bună ! Copiii vor completa calendarul naturii cu ajutorul educatoarei.
2. ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALTI
Copiii își vor reaminti tema săptămânii,vor da exemple de povești cunoscute, de personaje din
povești și vor spune cu ce personaj le-ar plăcea să semene și de ce.
3. ACTIVITATEA DE GRUP se va realiza prin jocul „Adevarat sau fals” .
Se utilizează propozitiile:
„Poveștile sunt scrise de poeți.”
„Povestea ,, Alba-ca-zăpada și cei șapte pitici” a fost scrisă de Ion Creangă ”.
„Poezia ,,Cenușăreasa” a fost scrisă de un scriitor străin”.
„În bibliotecă avem cărți de povești”.
„Cărțile pot avea imagini ce reprezintă aspecte din povești”.
„Întotdeauna avem ceva de învățat din povești.”
4. NOUTATEA ZILEI
Apare poștașul care aduce copiilor o ,, Scrisoare din Regatul de Gheață”. În scrisoare, copiii
sunt rugați de către Elsa, regina din Regatul de Gheață, sa își reamintească povestea ei, să alunge
iarna, ajutând astfel la dezlegarea misterelor din regat. De asemenea, Elsa trimite copiilor niște
imagini și câteva ,,cuburi de gheață” pe care le vor sparge și vor rezolva sarcinile fiecărui cub. In
fiecare ,,cub de gheață”, copiii vor gasi de fapt, materialele didactice care urmează să fie utilizate
în cadrul activităților propuse. Elsa le promite copiilor ca daca vor reusi cele cerute de ea, va
veni în finalul zilei să le mulțumească printr-o surpriză.
5. ÎNVIORAREA - executăm câteva exercitii de înviorare pe baza unor versuri .

5
ALA 1 ( ACTIVITĂȚI
LIBER ALESE)
TIPUL DE ACTIVITATE : Mixtă
FORME DE ORGANIZARE : Frontal, pe grupuri, individual
FORMA DE REALIZARE : integrată
 ȘTIINȚĂ :„Încărcăm sania lui Kristoff cu cuburi de gheață!”
 JOC DE MASA: ,, Frozen” - joc bingo
 ARTĂ: „Zugrăvim castelul de gheață!” – pictură cu trafalet
 CONSTRUCȚII :,,Castelul din Arendelle”-construcție din polistiren
 JOC DE ROL : „Tort Olaf” - elemente de activitate casnică (gătit)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitiv-informaționale :
- să numere în limitele 1-6 în ordine crescătoare și descrescătoare;
- să utilizeze corect formele geometrice cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi;
- să respecte etapele de proiectare în realizarea unei construcții tridimensionale;
- să mânuiască materialul didactic pus la dispoziție utilizând diferite tehnici de lucru:
suprapunere, alăturare, îmbinare;
- să citească o rețetă ilustrată;
- să denumească ingredientele, obiectele și accesoriile de uz gospodăresc folosite;
- să aplice norme simple de siguranță și protecție personală, utilizând corect instrumentele
puse la dispoziție.
- să pastreze ordinea și curațenia.
b) estetico-creative:
- să realizeze lucrări plastice inspirate din poveste valorificând deprinderile de lucru însușite.
c) psiho-motorii:
- să-și devolte mușchii fini ai mâinilor.
d) socio-afectiv:
- participarea cu interes, într-o atmosfera destinsă, placută, stimulativă la activitățiile grupului.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul,
metoda ,,Turul galeriei”.
MIJLOACE DIDACTICE: jetoane cu cifrele 1-6 și forme geometrice (cuburi de gheață),
siluete, săniuță în miniatură, roată bingo, siluete și jetoane cu personaje și elemente din poveste,
machetă din carton castelul de gheață, tempera argintie, tempera sclipici, trafaleți, pensule
vopsea, coifuri din ziare, sorțulețe ,,zugrav”, cărămizi și turle din polistiren, bețe de frigărui,
schiță asamblare, voal ,,de gheață”, blaturi de tort, cremă de prăjituri, frișcă, sirop, elemente
decorative pentru tort, cuţite și linguri de plastic, şervețele, platou, şorțulețe și bonete cofetar,
rețetă ilustrată.

6
ADE (ACTIVITĂȚI PE DLC  + DOS ( Activitate practică)

DOMENII
Tema: „Frozen – Regatul de gheață” - repovestire; realizare hartă conceptuală (aplicație)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare și verificare a cunoștintelor și deprinderilor

EXPERIENȚIALE)
FORMA DE REALIZARE : integrată

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitiv-informaționale :
- să demonstreze înțelegerea textului apelând la diferite modalități de redare a acestuia ;
- să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor ;
- să repovestească pe baza imaginilor prezentate respectând ordinea cronologică a
evenimentelor;
- să identifice mesajul transmis de textul poveștii ;
- să realizeze lucrări practice inspirate din poveste, valorificând deprinderile de lucru insușite ;
- să intoneze cântece pentru copii .
b) psiho-motorii :
- să-și formeze o ținută corporală corectă ;
- să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte ;
- să se foloseasca de acțiunile motrice învătate pentru a exprima sentimente și a răspunde la
diferite ritmuri .
c) socio-afectiv :
- manifestarea spiritului cooperant în relațiile cu cei din jur.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicatia, demonstrația, instructajul verbal, exercițiul,
brainstormingul, jocul, învățarea prin cooperare, metodele : ,,Piramida”, ,,Patru colţuri”, ,,Harta
conceptuală”
MIJLOACE DIDACTICE: piramida, jetoane și imagini din povestea ,,Frozen-Regatul de
gheață”, ,,cuburi de gheață”, versuri, ghicitori, coli de hârtie și carton, hârtie creponată, lipici, fulgi
de zăpada, polistiren, siluete și imagini din poveste pentru aplicație, servețele, ace cu gămălie.

7
ALA 2 ( ACTIVITĂȚI
LIBER ALESE)
TEMA:
1. „O lume a basmelor” - euritmie
2.„Carnavalul din Regatul Arendelle”

TIPUL DE ACTIVITATE : Consolidarea cunoştinţelor


FORMA DE REALIZARE: Euritmie
FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitiv-informaționale:
- să mimeze diverse gesturi amuzante;
- să manifeste stăpânire de sine;
- să participe cu interes la activitate, păstrând ordinea şi disciplina;
b) psiho-motorii:
- să execute corect exerciţii euritmice, coordonându-şi mişcările corporale cu ritmul muzicii şi
mesajul transmis.
c) socio-afectiv:
- manifestarea interesului prin participare efectivă şi afectivă.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, audiţia muzicală, jocul.
MIJLOACE DIDACTICE: casetofon, PC, CD Audio, cântece, tort ,, Olaf”, artificii, farfurii,
pahare, lingurițe, șervețele.

ETAPELE ACTIVITĂȚII:
Regina Elsa va apărea în finalul activității practice ca o surpriză, drept mulțumire pentru
dezlegarea misterelor din Regatul de gheață. Se va prezenta copiilor și le va mulțumi (anexa 6),
le va oferi copiilor diplome și măști. Elsa îi va invita pe copii la „Carnavalul din Regatul
Arendelle”, vor cânta, vor dansa și vor juca diverse jocuri amuzante împreună. De asemenea,
copiii vor executa pași de dans pe melodia „O lume a basmelor”, apoi vor servi tortul ,,Olaf” pe
care l-au pregătit în prima parte a zilei la centrul ,,Joc de rol”.

8
BIBLIOGRAFIE

1. *** (2009). „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar” – vol.I, Ed.
DPH., Bucureşti;

2. 2. Bane Colleen. (2004). „Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici” – Manualul cadrului
didactic pentru întâlnirea de dimineaţă, Ed. Ro Media, Bucureşti;

3. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de


grup” –ghid metodic, (2002), Ed. Arves, București;

4. .*** (2008) - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” ( 3-6/7ani), M.E.C.I.,


Bucureşti;

5. Curs “Strategii de invatare prin cooperare” – modulul III – Step by Step;

6. www.frozen.group.clipart;

7. www.wondersoftdisneyfansites.com.

9
Strategii didactice Evaluare
Secvențele Conținutul științific Metode Mijloace Forme de Forme Metode Indicatori
didactice și didactice organizare
procedee
Rutine Sosirea copiilor la grădiniță -
-deprinderi specifice
,,Ne pregătim de activități!”

Crearea condițiilor optime


necesare desfășurării activității:
- aerisirea sălii de grupă,
- pregătirea mobilierului și a
materialelor,
- asigurarea unui climat
educațional favorabil, în
concordanță cu tema zilei.

1. Se va realiza prin întâlnirea de Casetofon, Frontal Orală Evaluare Să rezolve


INTRODU- dimineață. Conversa CD, Pe grupuri curentă corect
CEREA -ția medalioa- Acțional- Aprecieri sarcinile
ÎN ne, practică verbale date
ACTIVITATE calendarul
(Î.D) naturii,
fotografii
2. Se va realiza prin Noutatea zilei Conversa Poștaș Frontal Orală Evaluare
CAPTAREA din cadrul întâlnirii de dimineață. -ția Scrisoare curentă
ATENȚIEI (sosirea poștașului ce aduce Explicați ,,cuburi de
copiilor o scrisoare și niște cuburi a gheață”,
de gheață trimise de Elsa, regina
Regatului de gheață).
Tranziție DLC ,,Călatorie în Regatul de gheață” – jocul PC, Frontal Acțional- Evaluare Să
joc imitativ (fragment muzical din melodia ,, practică curentă execute
filmul ,,Frozen” ) Frozen corect

10
heart” mișcările
sugerate
de textul
cântecului
3. Se intuiesc materialele.(imaginile) Conver- imagini din Frontal Orală Evaluare Să rezolve
REACTUALI- Se va solicita copiilor să recunoască sația poveste curentă corect
ZAREA din ce poveste fac parte imaginile și sarcinile
CUNOȘTIN- autorul acestei (ecranizare Disney). date
ȚELOR Voi solicita copiilor să denumească
(DLC) și alte povești cunoscute și autorul
acestora.
4. Copiii vor fi anunțați că vor Conver- Frontal
ANUNȚAREA trebui să repovestească povestea sația
TEMEI ȘI “Frozen-Regatul de gheață” cu
ENUNȚAREA ajutorul imaginilor trimise de Elsa.
OBIECTIVE- Vor fi îndemnați să dea răspunsuri Instruc-
LOR corecte, dovedind iscusință în tajul
dezlegarea misterelor din acest verbal
regat și a dragostei lor faţă de
poveşti.
5. Se ve realiza prin metoda
DIRIJAREA ,,Piramida”(anexa 7), copiii având
ÎNVĂȚĂRII de completat fiecare treaptă cu
rezolvarea următoarelor sarcini:
1. Personajul principal al poveștii
2.Personajele negative ale poveștii Explicati Piramida Frontal Orală Evaluare Să rezolve
3.Personajele care au însoțit-o pe a Jetoane Individual curentă corect
Anna în căutarea Elsei Demon- Ace cu Acțional- Aprecieri sarcinile
4. Cum deveneau obiectele atinse strația gămălie practică verbale date
de Elsa? Desparte cuvântul găsit în Exercițiul marker
silabe şi reprezintă-l grafic!
5.Așează cuburile de gheață în Metoda
ordine descrescătoare! ,,Pirami-

11
6.Personajele pozitive ale poveștii da”

Copiilor le vor mai fi adresate și


alte întrebări:
- Cum era Elsa? Dar Anna?
- Cum era Hans? Dar
Kristoff ?
- Ce cântecel cunoaşteţi din
această poveste ? (copiii
vor interpreta cântecul
« Hai afară la zăpadă !» .
-Cu ce personaj din poveste ați
dori să semănaţi  ? De ce ? Brainstor
-mingul
6. Copiii vor fi solicitați să așeze în
OBȚINEREA ordinea cronologică a desfășurării
PERFOR- evenimentelor imaginile aduse de Acțional-
MANȚEI Elsa. Exercițiul Imagini din Frontal practică Evaluare Să rezolve
Va fi chemat pe rând câte un copil poveste Individual curentă corect
să povestească câte un fragment (o Aprecieri sarcinile
imagine) din poveste. Orală verbale date
- Ce concluzie putem trage
din această poveste?

Tranziție Foarte bine ați lucrat Conver- versuri Frontal


ALA Însă nu am terminat, sația
Cuburile mari de gheață
Ne așteaptă acum pe masă,
Către centre acum plecăm,
Mistere să mai dezlegăm.

 ȘTIINȚĂ :„Încărcăm sania jetoane cu


ALA 1 lui Kristoff cu cuburi de cifrele 1-6

12
gheață!” și forme
 JOC DE MASA: ,, Frozen” geometrice
- joc bingo (cuburi de
 ARTĂ: „Zugrăvim castelul gheață),
de gheață!” – pictură cu siluete,
trafalet saniuță în
 CONSTRUCȚII :,,Castelul miniatură,
din Arendelle”-construcție roată
din polistiren bingo,
JOC DE ROL : „Tort Olaf” - siluete și
elemente de activitate casnică jetoane cu
(gătit) Conver- personaje
saţia, și elemente
Se vor prezenta copiilor centrele observa- din
de activitate deschise , temele ţia, poveste,
propuse și obiectivele de realizat. explica- machetă
Fiecare copil își va alege centrul ţia, din carton Pe grupuri
dorit la care va lucra. demon- castelul de
strația, gheață, Evaluare
Pentru a putea descoperi cu ce tempera curentă
materiale vor lucra la fiecare argintie, Să rezolve
centru, copiii vor trebui să spargă, Versuri, tempera Acțional- corect
( cubul de gheață ce conține ghicitori sclipici, practică sarcinile
materialul didactic, răspunzând la o trafaleți, date
ghicitoare sau o întrebare. (anexa pensule Aprecieri
8) vopsea, verbale
coifuri din
Pe parcursul desfășurării ziare,
activităților în centre, copiii vor fi sorțulete
îndrumați în realizarea sarcinilor, se exerciţiul ,,zugrav”,
va urmări îndeplinirea obiectivelor , jocul, cărămizi și
și gradul de participare a fiecăruia. turle din
La finalul activității copiii vor polistiren,

13
trece pe la fiecare centru pentru a bețe de
putea vedea fiecare lucrare frigărui,
realizată. metoda ,, schiță
Turul asamblare,
galeriei” voal ,,de
gheață”,
blaturi de
tort, crema
de prăji-
turi, frișcă,
sirop,
elemente
decorative
pentru tort,
cutite și
linguri de
plastic,
servețele,
platou,
sorțulețe și
bonete
cofetar,
rețetă
ilustrată
7. Se va fixa titlul poveștii și autorul Siluete
ASIGURAREA acesteia. personaje Frontal
RETENȚIEI din
ȘI A Se va iniția o scurta discuție poveste,
TRANSFERU- despre finalul poveștii, întrebându-i Exercițiul Castel Evaluare
LUI pe copii cine lipseşte de la gheață, Individual curentă
petrecerea din regat? Brain- castelul din
Se va cere copiilor să dea un alt stor- Arendelle, Acțional- Să rezolve
final poveștii. mingul Tortul practică corect

14
,,Olaf”, sarcinile
Se va solicita copiilor să așeze în Siluete Aprecieri date
mijlocul sălii de clasă elementele Kristoff, verbale
realizate în centrele de activitate, Sven și
astfel încât să reconstituie aspectele sania cu
principale din poveste și traseul cuburi de
Annei în căutarea Elsei. gheață
Tranziție Pe centre aţi terminat versuri
Foarte bine ați lucrat,
Acum mergem ușurel,
La spălător nițel,
Gustarea să o luăm,
Putere să căpătăm!
Rutine „Mititel, dar curățel!” – deprinderi Acțional-
de igienă practică
„Să mâncăm sănătos!” –
deprinderi de autoservire
Servirea gustării
Tranziție În clasă ușor intrăm versuri Frontal Acțional-
DOS În patru colțuri ne așezăm! practică

8. DOS: : ,,Harta poveştii Frozen-


EVALUAREA Regatul de gheață” – aplicație
(DOS) Se va utiliza metoda “Patru
Colțuri” :
1. Copiii vor fi împărțiți în 4
echipe (fulg de nea, castel,
coroniță, inimă) prin
tragerea la sorți a unor
jetoane.
2. Copiii vor privi jetonul
pentru a determina
simbolul.

15
3. Copiii se vor deplasa către Frontal Acțional- Să rezolve
colțul potrivit jetonului tras. practică Evaluare corect
4. Copiii formează perechi în Metoda curentă sarcinile
cadrul grupului din colțul ,,Patru date
respectiv, discutând și Colțuri”
colaborând în realizarea Pe grupuri
sarcinii.
Sarcinile fiecărui colț sunt diferite Aprecieri
după cum urmează: verbale
1. Colțul ,,Fulg de nea” –
,,Puterile Elsei” (de aplicat
fulgi de nea)
2. Colțul ,,Castelului” –
,,Personajele poveștii” ( de
sortat și aplicat siluete cu
personajele pozitive și cele
negative)
3. Colțul ,,Coroniţei” –
,,Traseul Annei” ( de așezat
și aplicat în ordinea
cronologică a evenimentelor
imaginile)
4. Colțul ,,Inimii” - ,,Ce a
salvat-o pe prințesa Anna și
regatul de gheață?” (de
aplicat biluțe mototolite din
hârtie creponată pe suportul
dat – inimă)

Fiecare echipă va avea pe masă


un ,,cub de gheață” ce va conține
materialele cu care vor lucra.
Cuburile vor putea fi ,,sparte”

16
după ce fiecare echipă va descrie un ,,cuburi de de
personaj din poveste ( la alegere). gheață”,
Conversa
Se vor intui materialele și se va -ţia,
explica modul și sarcina de lucru Explica-
din fiecare colț. ţia,
Demon- coli de
În timpul desfășurării activității se straţia, hârtie și
va avea în vedere realizarea Instructa- carton,
sarcinilor și verificarea înțelegerii jul verbal hârtie
modului de lucru. creponată, Pe grupuri
După realizarea sarcinilor de lipici, fulgi
lucru fiecare echipă își va aduce de ză-
lucrarea realizată în mijlocul pada, Evaluare
grupului iniţial, astfel încât toate exerciţiul polistiren, curentă
cele patru lucrări se vor reuni în siluete și Acțional- Să rezolve
mijloc în vederea realizării hărții imagini in practică corect
conceptuale. poveste sarcinile
Cu ajutorul educatoarei, copiii servețele, date
vor prinde de polistiren lucrările, Metoda ace cu Aprecieri
realizând astfel harta poveștii ce va ,,Harta gămălie, verbale
ascunde o baghetă-inimă pe care conceptu- polistiren
copiii o vor primi pentru a deschide ală”
pentru totodeauna porțile Regatului Baghetă,
de gheață și a alunga iarna veşnică
abătută peste acesta. Castelul
din
Deoarece toate misterele au fost Arendelle
dezlegate și iarna alungată, copiii Frontal
vor cânta cântecul ,,Iarnă, să te duci Voal iarna
cu bine!”. cântec
Tranziție versuri Frontal Apreciere
ALA 2 După muncă și răsplată, a verbală

17
Să-nceapă petrecerea-ndată!

Regina Elsa va apărea în finalul Regina


9. activității practice ca o surpriză, Elsa,
ÎNCHEIEREA drept mulțumire pentru dezlegarea Versuri,
ACTIVITĂȚII misterelor din Regatul de gheață. Frontal Evaluare
Se va prezenta copiilor și le va Convers- Diplome, curentă
(ALA 2) mulțumi (anexa 6), le va oferi aţia, Măști, Pe grupuri Să
copiilor diplome și maști. Elsa îi va explicaţia execute
invita pe copii la „Carnavalul din , casetofon, corect
Regatul Arendelle”, vor cânta, vor exerciţiul PC, CD Individual mișcările
dansa și vor juca diverse jocuri , audiţia cântece, Aprecieri sugerate
amuzante împreună. De asemenea, muzicală tort ,, verbale de textul
copiii vor executa pași de dans pe jocul. Olaf”, cântecului
melodia „O lume a basmelor”, apoi artificii,
vor servi tortul ,,Olaf” pe care l-au farfurii,
pregătit în prima parte a zilei, la pahare,
centrul ,,Joc de rol”. lingurițe,
șervețele

18
ANEXA
1
„Bună dimineața”
- cântec

(CD – ROGVAIV – JUCARII – VOL. 2

Refren:
Ursuleții s-au trezit, bună dimineața!
Iepurașii s-au trezit, bună dimineața!
Șoriceii s-au trezit, bună dimineața!
Şi copiii s-au trezit, bună dimineata!

Ritmul de înviorare
I-a cuprins pe fiecare
După ce și-au făcut patul
A urmat apoi spălatul.
În urechi, pe subsiori
Pe ochi și pe dințisori.
Bine e să fii curat,
Îngrijit și pieptănat.

Ca să faci tot ce poftești


Și ca să nu te grăbești
Vii devreme la culcare
Și devreme la sculare.
Să n-alergi după tramvai,
Ca să nu te-mpiedici, vai!
Și-o să fii de toți iubit
Sănătos și fericit.

19
ANEXA
„Bună dimineaţa!” 2
Bună dimineața, cer frumos! (se ridică mâinile spre cer)
Bună dimineața, soare luminos! (mâinile sub forma de cerc deasupra capului)
Bună dimineața, micule vânt,
Ce alergi pe pământ! (se imită mișcarea vântului cu mâinile)
Bună dimineața, copaci înfloriți!
(mâinile arată forma copacului – coroana rotundă, tulpina drept în jos)
Bună dimineața, păsări mari și păsări mici!
(brațele se desfac în lateral pentru zborul păsarilor mari, palmele în față pentru zborul
păsărilor mici)
Bună dimineața, animale mici și animale mari!
(se sta în poziția ghemuit pentru animalele mici, se sare în picioare pentru animale mari)
Bună dimineața, pietre tari! (palmele bat podeaua)

„În fiecare dimineață”

În fiecare dimineață,
Să avem gândul bun pe față, (se trec palmele peste față)
Către soare să privim (se întind brațele și se ridică privirea în sus)
Iubire să dăruim! ( se întind în față dinspre piept brațele)
De gând rău să ne ferim! (mâna alungă gândul rău de la tâmplă)
S-adunăm doar bucurie! (se adună brațele spre piept)
Și-n lume s-o răspândim (sărim în sus cu brațele desfăcute)
Și-atunci orice copil, (se indică copiii din grupă)
În fiecare dimineață,
Are gândul bun pe față! (se trec palmele peste față)

20
ANEXA
Dragii mei fluturași,
3
Încă de la începutul acestei scrisori, țin să vă mulțumesc că ați ascultat cu
atâta plăcere povestea mea ,,Frozen – Regatul de gheață”. Am înțeles că ați fost
foarte încântați și impresionați de aceasta.
Vreau să vă spun că eu sunt foarte tristă deoarece din greșeală am făcut o
magie care mi-a luat toate amintirile, precum s-a întâmplat cu Anna, sora mea.
Acum nu reușesc să-mi amintesc propria povestea și nici nu pot dezlega misterele
din regatul meu.
Bătrânul trol al castelului mi-a spus să apelez la voi pentru că sunteți niște
copii foarte isteți și cu suflet bun. Așa că...m-am gândit să vă rog pe voi,
fluturașii, să mă ajutați să-mi capăt înapoi amintirile.
Tocmai de aceea, am să vă rog astăzi să repovestiți povestea mea iar mai
apoi, să spargeți cu răspunsuri corecte cuburile de gheață pe care eu le-am
trimis împreună cu această scrisoare și să rezolvați sarcinile pe care le veti găsi în
fiecare cub.
Dacă veti reuși sa rezolvați toate sarcinile, mă veti ajuta atât pe mine cât și
întregul regat, alungând astfel această iarnă veșnică care nu vrea să mai plece.
Țin să vă mai spun că eu vreau să vă cunosc și sunt în drum spre voi dar m-am
împotmolit în niște nămeți mari de zăpadă și nu pot ajunge la voi decât dacă veți
alunga iarna veșnică iar eu îmi voi căpăta amintirile. Sunt convinsă ca voi veti
reuși să realizați tot ce v-am rugat, iar eu să pot ajunge la voi cu surprizele pe
care vi le-am pregătit.
Eu vă doresc mult succes și sper să ne vedem în curând!
Din toată inima,
Regina Regatului de gheață, ELSA

21
ANEXA
4

22
ANEXA
5

23
ANEXA
ELSA:
6
Mulțumesc dragi fluturași,
Mititei și drăgălași,
Cu dragoste și bucurie
Ați topit fulgii , o mie!
Voi regatu-ați dezghețat,
Și pe Anna ați salvat,
Țurțurii se vor topi,
Primăvara va veni!
Așadar, poftiți îndată,
Să primiți acum răsplata.
Împreună vom petrece,
Că ați fost de nota zece.
La carnaval eu vă poftesc,
Și din nou vă mulțumesc!

24
Piramida ,,Frozen - ANEXA
7
Regatul de gheață”
Personajul principal ale poveștii

Personajele negative ale poveștii

Personajele care au însoțit-o pe Anna în cautarea Elsei

Cum deveneau obiectele atinse de Elsa?


Desparte cuvântul gasit în silabe si reprezintă-l
grafic! Î G Ț T
Așează cuburile de gheață în
ordine descrescătoare! N H A E
Personajele pozitive ale - E - -
poveștii

-
25
ANEXA
GHICITORI/ SARCINI PENTRU SPART ,,CUBURILE DE GHEAȚĂ”
8

JOC DE MASA:

Roata de-nvâtesc mai bine,


Un jeton vine la mine,
Linie de am să fac,
Jocul eu am câștigat! (Joc bingo)

STIINȚĂ:

Cu ce se ocupa Kristoff? (avea o afacere cu cuburi de gheață pe care le transporta cu o sanie)

ARTĂ:

Ce și-a construit Regina Elsa apelând la magie? ( un castel de gheață)

JOC DE ROL:

Sunt simpatic și haios


Și cu voi mă joc frumos,
De mi-ați da o-mbrățișare,
Va fi bucurie mare! (Olaf)

CONSTRUCȚII:

Cărămidă lucitoare,
Dă, Doamne, să iasă soare,
Cu voi, noi vom construi,
Castel mare vom zidi! (Cuburi de construcție)

26