Sunteți pe pagina 1din 18

1

ACTIVITA
TI LIBER
ALESE Temă anuală :
( ALA 1 )
”Când, cum şi de ce se întâmplă”

Tema proiectului :

„ Zâna Iarna”

Subtema proiectului:

”Iarnă...magie...bucurie”

Categoria de activitate:

activități liber alese (ALA I)

Tipul activităţii:

formare de priceperi și deprinderi

Forma de realizare:

individual, pe grupe

Locul de desfășurare:

sala de grupă

Obiective de 2

referinta:
Să iniţieze jocuri și activități folosindu-și propria imaginație și
creativitate;
Să folosească materialele din centre bazându-se pe priceperile şi
deprinderile însușite anterior;
Să lucreze independent sau în grupuri mici în centrele alese;
Să manifeste spirit de echipă colaborând la realizarea unei activități
în comun;
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

Obiective
operationale:
Construcții: „ Construcții preferate”- construcții cu
piese Lego

O1 - Să construiască cu ajutorul jocurilor Lego, construcții preferate;

O2 - Să accepte sugestii din partea educatoarei;

O3 - Să colaboreze în realizarea construcțiilor.

Artă:„ În așteptarea iernii” – fișă de lucru

O1 - Să identifice aspecte și obiecte specifice iernii;

O2 - Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru,


pentru o bună coordonare oculo – motorie;

O3 - Sã coloreze corespunzător imaginile de iarnă.

3
Joc de rol: „La telefon cu Moș Nicolae” – joc de creație

O1 - Să se transpună în rol prin diverse mijloace de exprimare mimică,


gestică, voce;

O2 - Să interacţioneze cu obiectele şi accesoriile folosite în joc;

O3 - Să prezinte emoţii pozitive faţă de partenerii de joc;

La sosirea în sala de grupă, copiii vor găsi deja pregătite toate


materialele necesare pentru activitățile pe care le vor desfășura în cursul
dimineții alegându-și centrul în care doresc să-și înceapă activitatea.

În centrul:
Construcții: Copiii pot să construiască cu ajutorul jocurilor Lego,
construcții preferate;

Artă: Copiii pot să coloreze imagini aspecte de iarnă;

Joc de rol: Copiii pot să vorbească la telefon cu Moș Nicolae

Resurse
:
Procedurale: jocul, exercițiul, explicația, conversația, observația,
demonstrația, aprecierea;
Materiale: cuburi lego, jocuri de construcție, fișe cu aspecte de
iarnă de colorat, creioane colorate;
Organizatorice: pe centre de activitate.

4
Descrierea activitãtii Strategii didactice

operaţionale Obiective

ȋnvãțãmânt de Mijloace
procedee si Metode

de organizare Forme

Evaluare
Evenimentul
didactic Activitatea educatoarei Activitatea copiilor

Pregătirea materialelor
Moment necesare pentru fiecare Instructajul

jucării,
organizatori centru de activitate. Voi verbal
Introducerea Copiii sunt atenţi la

sistem Observ
atică are
în activitate Se va realiza prin prezentarea

frontalfrontal
prezentarea ariilor de educatoarei şi Conversați

,
a
Se vor anunţa temele Copiii ascultă cu
Anunţarea propuse şi obiectivele mare atenţie şi

,
temei şi a urmărite pentru fiecare interes indicaţiile
Le voi propune copiiilor să
se aşeze la sectorul unde Exerciţiul

pe grupe
doresc să se joace. Instructajul

Observaresiste
Realizarea Copiii se aşază la

atică area matică prin


corectarea
sarcinilor Le voi atrage copiilor sectorul pe care îl verbal
atenţia asupra modului în prefer, urmând să Conversaţi
care stau la masa de treacă și pe la a
lucru, luând o poziţie celelalte. Explicaţia
Împreună cu preșcolarii Copiii participă la

sistem Observ
Evaluarea
voi merge pe la fiecare aprecierea lucrărilor Conversaţi

frontal
activităţii
sector pentru a observa proprii şi ale colegilor a

prin
5
Voi face aprecieri globale Copiii ascultă

Individ

verbal Apreci
e-rea
Încheierea Aprecierea

ual
şi individuale asupra aprecierile făcute de
activităţi verbală
modului în care au educatoare.

frontal

ă
6
ACTIVITATI PE
DOMENII
Domeniul ştiinţă-Activitate matematică
EXPERIENTIALE
„Cu mic, cu mare în Regatul de Gheata” –

consolidarea cunoștințelor (mare – mic)

Obiective de
Să-şi îmbogăţească esperienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor
referinta:
matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza
unor însuşiri comune luate în considerare, separat sau mai multe
simultan - mărime;
Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el
însuşi.

Obiective
operationale:
Să formeze grupe de obiecte, respectând criteriile cerute;
Să recunoască obiectele și să le denumească;
Să folosească un limbaj matematic adecvat;
Să lucreze corect pe fișa de lucru.

7
Resurse
: Procedurale: expunerea, conversația, explicaţia, exerciţiul,
elemente de problematizare, aprecierea verbală;
Materiale: obiecte, siluete cu îmbrăcăminte de iarnă, material fişă
de lucru, creioane colorate;
Organizatorice: pe centre de activitate, individual.

ACTIVITATI PE
DOMENII 8

EXPERIENTIALE
Domeniul om și societate- Activitate practică

“Regatul de Gheață” – aplicaţie

Obiective de
referinta:
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
unei activităţi practice;
Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi
sintetice;
Să-şi formeze deprinderi practice.

Obiective
operationale:
Să denumească materialele şi instrumentele de lucru utilizate;
Să-și însuşească modul de realizare a temei;
Să exemplifice elementele aplicate pe carton (ex. brăduț mare, copil
mic, etc.);
Să lipească elemente de iarnă pe cartonul ce reprezintă globul de
iarnă.

Resurse 9

:
Procedurale: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia,
exerciţiul, aprecierea.
Materiale: carton, material mărunt (elemente de iarnă), lipici,
farfurii de unică folosință transparente, biluțe poliester.
Organizatorice: pe centre de interes, individual.

ACTIVITA
TI PE
CENTRE
10 DE
INTERES
Obiective
Manipulative: „Cu mic, cu mare în Regatul de Gheață”-
operationale:
consolidarea cunoștințelor (mare – mic);

Să recunoască obiectele și să le denumească;


Să formeze grupe de obiecte, respectând criteriile cerute (mare - mic);
Să folosească un limbaj matematic adecvat;
Să lucreze corect pe fișa de lucru
Artă: ”Regatul de gheață” - aplicaţie;

Să denumească materialele şi instrumentele de lucru utilizate;


Să denumească elementele aplicate pe carton (ex. brăduț mare, copil
mic, etc);
Să lipească elemente de iarnă pe cartonul ce reprezintă globul de
iarnă;
Joc de rol: „O ajutăm pe Anna la bucătărie”- biscuiți mari și
mici pentru sărbători.

Să denumească ingredientele şi ustensilele puse la dispoziţie;


Să întindă foaia de aluat;
Să taie aluatul cu ajutorul formelor ce reprezintă elemente de iarnă
mari și mici;
Să colaboreze în cadrul grupului pentru realizarea şi finalizarea
sarcinii.

ACTIVITATI
LIBER ALESE 11

( ALA II )
„Țintește omul de zăpadă” – joc distractiv

„Valsul fulgilor de nea” - dans

Obiective de
referinta:
Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima
sentimente şi comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli,
diferite ritmuri;
Să respecte regulile jocului ;
Să manifeste în timpul activității spirit de echipă, atitudini de
cooperare.

Obiective
operationale:
Să respecte regulile jocului;
Să arunce la țintă (omul de zăpadă) cu bulgării de zăpadă;
Să manifeste spirit de echipă în câștigarea concursului;
Să respecte paşii de dans folosindu-se de mișcare;
Să întrețină o atmosfera plăcută prin participarea afectivă la
activitate.

Resurse
:
12
Materiale: oameni de zapadă din pahare de unică folosință, bulgări din
mingi de polistiren, siluete cu însemnul celor 2 echipe și jetoane de scor,
medalii.

Procedurale: conversația, explicația, demonstrația, exerciţiul.

Forme de organizare: frontal.

SCENARIUL ZILEI
13
Înainte de venirea copiilor în sala de clasă, Elsa se va ascunde în palat
(căsuța copiilor) si-i va aștepta pe pitici. Aceștia vor intra și se vor așeza în
semicerc pentru realizarea întâlnirii de dimineață.

În acest moment Elsa va coborî din palat, cu niște cutii de cadouri


pentru copii și va participa la întâlnirea de dimineață urmând să ne
salutăm (salutul) și să ne cunoaștem (prezența), cu ajutorul unor
căciulițe pe care, Elsa le va oferi copiilor din cutiile ei de cadouri. Din prima
cutie, Elsa ne va arăta câteva obiecte (hăinuțe groase, fular, mănuși,
ghetuțe, ghetuța lui Moș Nicolae, globuri pentru brad, Moș Crăciun, Renul
lui Moș Crăciun) ce îi vor ajuta pe copii să conștientizeze în ce anotimp
suntem și care sunt elementele specifice ale acestuia, completând totodată și
calendarul naturii.

În continuare, Elsa le va oferi copiilor, la alegere, câte o oglinjoară pe


care vor fi lipite stimulente cu câte un personaj din povestea animată
„Regatul de Gheață” - (Elsa, Ana - sora Elsei și Olaf - omul de zăpada
construit de cele 2 surori), apoi îi rog să argumenteze alegerea făcută,
realizându-se astfel împărtăşirea cu ceilalţi.

Noutatea zilei este asigurată de prezența Elsei, ce a venit în clasa


piticilor, facându-le o surpriză plăcută.

Mai departe, o voi ajuta pe Elsa să desfacă şi celelalte cadouri


pregătite de ea pentru centrele de activitate unde vor lucra copiii.

La centrul Manipulative, copiii vor sorta după formă și mărime


oameni de zăpada, globuri, siluete ce reprezintă hăinuțe de iarnă, după care

14
vor rezolva fișele, aplicând hăinuțe corespunzătoare celor doi copii de pe
fișă, mare și mic.

La centru Artă, copiii vor avea la dispoziție niste cartoane bleu,


decupate rotund, pe care vor lipi elemente de iarnă ce vor reprezenta un
glob de sticlă cu un peisaj de iarnă.

La centrul Joc de rol, copiii vor întinde foi din aluatul de biscuiți
adus de Elsa și vor realiza cu ajutorul formelor, biscuiți mari și mici.

După ce au descoperit materialele din cutiile de cadouri şi au aflat


sarcinile de îndeplinit, pe melodia ”Hai la joacă afară”, copiii vor cânta:

„Hai la joacă afară,

Hai să ne jucăm,

În centre să mergem,

Și-apoi să lucrăm.”

și se vor aşeza la centrele care au ca element distinctiv imaginile de pe


oglinjoarele primite de la Elsa. În acest fel, voi monitoriza parcurgerea
succesivă a tuturor centrelor, unde copiii îşi vor lipi pe oglinjoară
personajele principale din povestea animată și corespunzătoare centrului
respectiv.

La sfârșitul activității, după aprecierile verbale, copiii vor primi


globulețele confecționate de ei, vor fi serviți cu biscuții făcuți de ei, după
care, Elsa și Anna îi vor invita la un joc: „Țintește omul de zăpadă„, apoi la
un vals: „Valsul fulgilor de nea”

15
Pregătirea materialelor necesare
pentru fiecare centru de activitate.

Asigurarea unui climat educațional


favorabil, în concordanță cu tema
săptamânii.
Conversaţia
Evaluarea
Întâlnirea de dimineață: cu tema
Frontal acţional
Moment „Elsa la noi în clasă”.
programatică
organizatoric Individual
Copiii se vor așeza în semicerc și se vor (salutul)
saluta împreună cu Elsa, având
posibilitatea de a-şi împărtaşi ideile,
de a-şi manifesta starea de spirit şi de
bună dispoziție. Vor face prezenţa tot
împreună cu Elsa și vor completa
calendarul naturii.

Conversatia

Elsa
Observarea
Captarea Cadourile continuă şi
Se va realiza prin sosirea în sala de
atenției sistematică
grupă a Elsei, ce aduce nişte cadouri. Frontal

Conversaţia

Anunțarea După ce au aflat scopul vizitei Elsei, Explicaţia


temei și a copiii vor afla sarcinile ce le au de
îndeplinit la fiecare sector de activitate. Frontal
obiectivelor

16
Conversaţia
Le voi prezenta la fiecare centru de
Expunerea Prezentarea
Dirijarea activitate materialele primite, le vor
materialelor
învățării intui, apoi le voi prezenta sarcinile de Explicaţia din centre
lucru.
Pe grupe

La centrul Manipulative, copiii vor


sorta obiecte de iarnă (oameni de
Expunerea
zăpadă din sticle și globuri), siluete ce
reprezintă hainuțe de iarnă și vor Explicatia
rezolva fișele de lucru.
Conversatia
La centru Artă copiii vor avea la
Observarea
dispoziție cartoane decupate,
comportamen
reprezentând un glob, pe care vor aplica
-tului verbal şi
elemente de iarnă, iar la final bobițe de
polistiren și un capac transparent. nonverbal

Obținerea La centrul Joc de rol, copiii vor întinde

performanțelor foi din aluatul de biscuiți adus de Elsa,


și vor realiza biscuiți mari și mici cu
ajutorul formelor puse la dispoziție.

Aprecieri
privind
corectitudinea
rezolvării
sarcinilor

Evaluarea Conversaţia Aprecieri


activității verbale
Copiii vor primi aprecieri verbale Stimulente

17
generale şi individuale pentru
activitatea desfăşurată la fiecare centru Frontal

de activitate şi surprizele promise de Individual


Elsa – globulețele.

Copiii vor primi mulţumiri din partea Conversaţia


Elsei și vor fi poftiți la un joc distractiv:
Explicatia
„Țintește omul de zăpadă”, apoi un
Încheierea dans: ”Valsul fulgilor de nea”, după care Aprecieri
activității vor servi împreună biscuițeii realizați de verbale

ei.

18