Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

SCENARIUL ZILEI

NIVEL I - Grupa Mică


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI: Poveste de iarnă
TEMA SĂPTĂMÂNII: Povești la gura sobei
TEMA ZILEI: ,,O zi de iarnă”

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI
I. ADP (Activităţi pentru dezvoltare personală)
Î.D. Zi de sarbatoare!
RUTINE: Calendarul naturii, Prezenţa, Activitatea de grup, Regula/Mesajul zilei
TRANZIŢII: Cantec de organizare ,,Bat din palme.. ! 
https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0

II. ALA (Activităţi liber-alese)


CONSTRUCŢII: ,,Căsuţa ariciului!” - piese lego
https://www.youtube.com/watch?v=2MKwsZ4iV6w
ARTĂ: ,,Ariciul!’’- colorare https://www.youtube.com/watch?v=L6Mie7KbhJI&t=38s
JOC DE MASĂ: ,,Ariciul !’’- puzzle https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dbe956af760
III. ADE (Activităţi pe domenii experenţiale) 
DLC (Educarea limbajului) ,,O ZI DE IARNĂ!’’ - povestea educatoarei
https://www.youtube.com/watch?v=bpZs0dn93ac&t=2s
DOS (Activitate practică) ,,ARICIUL!” - asamblare
https://www.youtube.com/watch?v=f4Vgk8arB60
IV. ALA 2 (Jocuri și activităţi liber – alese)
1. Găseşte ariciul!
2. Distracție cu cârlige! https://www.facebook.com/100016024118245/videos/820786325132164
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

Tema anuală de studiu: ,,Cȃnd cum si de ce se intȃmplă?”


Tema activitătii:,,Poveste de iarnă!”
Tema săptămânii: „Povești la gura sobei!”
Tema zilei: ,,O zi de iarna!’’
Mijloc de realizare: Activităţi pentru dezvoltare personală
SCOP: Participarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării
comportamentului empatic la preşcolari

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia;
- să enumere obiecte de îmbrăcăminte folosite în anotimpul iarna;
- să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie.

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea;
o ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza;
o RESURSE MATERIALE: planşă anotimpul iarna, calculator.
o FORME DE ORGANIZARE: individual;
DURATA: 15-20 minute;

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie M.E.N 2019
- Revista învâţământului preşcolar, NR. 3-4/2009 ,,Proiectare”
- Repere fundamentaleîn învățareași dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ - SCENARIU


SALUTUL ŞI PREZENŢA
Dragi copii știți foarte bine că fiecare zi, fiecare dimineață începe pentru noi, cu Salutul Ursuleților!
Eu vă spun Bună dimineața ...și voi imi răspundeți.......!
Am și câteva versuri pentru voi pentru a marca acest moment al dimineții: Dimineaţa a sosit,/Toţi
copiii au venit,/A-nceput o nouă zi,/Bună dimineaţa, ursulețule!”

CALENDARUL NATURII
Se analizează mai întâi, cu ajutorul copiilor imaginea reprezentativă a anotimpului existent. Copiii
denumesc anotimpul. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să spună ce au obsevat ei dimineaţă când s-au uitat
pe fereastră pentru a stabili cum este vremea şi cum ne îmbrăcăm în acest anotimp.

ACTIVITATEA DE GRUP
Dragi copiii haideți să ne amintim și să ascultăm împreună un cântecel.
https://www.youtube.com/watch?v=g6ix1KSnIFA

NOUTATEA ZILEI
Atenția copiilor va fi îndreptată către tema activității.

MESAJUL ZILEI “Vrem un arici fericit!”

REGULA ZILEI ,,Sa fim politicosi si prietenosi!,,

TRANZIŢIA https://www.youtube.com/watch?v=lWRD1IBh4r0

PROIECT DIDACTIC
Categoria de activitate: Activitati liber alese
Temă anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânală: Povești la gura sobei!
Tema activității: ,,Poveste de iarnă!”
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Scopul activității: Exersarea și consolidarea deprinderilor
Artă: Ariciul! - colorare
Obiective operaţionale :
- să denumească materialele de lucru
- să coloreze după contur ariciul;

Construcţii: Căsuța ariciului! - piese lego


Obiective operaţionale:
- să construiască cu ajutorul pieselor căsuța ariciului
- să valorifice construcţiile realizate.

Joc de masă: Ariciul! - puzzle


Obiective operaţionale:
- să identifice materialele date
- să formeze imaginea dată din piese puzzle.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lucrul individual, problematizarea, observaţia, exerciţiul,
instructajul- verbal.
Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, piese lego, puzzle.
Forma de organizare: individual
Resurse:
- Curriculum pentru educație timpurie M.E.N 2019
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF
- RIP 1-2/2009,RIP 3-4/2009 - Proiectare integrată
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul Strategii didactice
didactic/
secvența Conținutul științific Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
didactică procedee învățământ organizare
Moment Pentru o bună desfăşurare a activităţii voi avea în vedere
organizatoric următoarele: Conversația Frontal
- pregătirea materialului didactic;

Captarea Se realizează prin prezentarea sectoarelor de activitate si a Conversația Frontal


atenției materialelor.
Anunțarea
temei și a Educatoarea prezintă tema fiecărui atelier în parte și obiectivele
obiectivelor urmărite.
operaționale Conversația Frontal
Voi explica şi demonstra jocurile şi activităţile propuse:
CONSTRUCTII
La acest sector, copiii vor construi cu ajutorul pieselor lego, Conversația Pe grupe
Dirijarea căsuțe pentru arici. Explicația
învățării ARTĂ
Copiii care au ales să lucreze aici, vor trebui să coloreze după
contur ariciul.
JOC DE MASĂ
La acest sector copiii vor realiza câte un puzzle cu imaginea
ariciului.
Conversația Pe grupe Apreciez corectitudinea
Obținerea Voi supraveghea activitatea de la fiecare centru. realizării sarcinilor
performanței Voi insista pe exprimarea orală corectă din punct de vedere
gramatical.
Evaluarea Voi face aprecieri generale şi individuale asupra modului de Conversaţia Frontal
performanței lucru şi comportamentului copiilor din timpul activităţii. Explicaţia

Încheierea Lucrările obținute vor fi prezentate părinţilor. Conversația Frontal Aprecieri verbale
activității
PROIECT DIDACTIC

Temă anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?


Tema săptămânală: Povești la gura sobei!
Tema activității: O zi de iarnă!
Domeniul: DLC - Educarea limbajului
Tipul de activitate: Predare - învățare
Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei
Scopul: Îmbogăţirea vocabularului copiilor cu cuvinte şi expresii noi din povestea O zi de iarnă, de
Christina Butler
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să asculte cu atenţie povestea educatoarei;
- să precizeze momentele principale ale poveştii cu ajutorul planşelor şi al întrebărilor.
- să recunoască personajele poveştii cu ajutorul siluetelor, enumerând şi alte poveşti în care apar;
- să manifeste dorinţa de a avea prieteni;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: povestirea, conversaţia, explicația,
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planșe ce ilustrează povestea O zi de iarnă, siluete.
FORME DE ORGANIZARE: frontală
DURATA: 15 minute

BIBLIOGRAFIE:
- “Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, Editura “ Gheorghe-Cirtu Alexandru,
Craiova-2009;
- Curriculum pentru educație timpurie M.E.N 2019
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF
-“Culegere de texte literare şi cântece pentru preşcolari”, Slobozia, 1976.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Secvența Strategii didactice
didactică Conținutul științific Evaluare

Metode și Mijloace de Forme de


procedee învățământ organizare
1.Moment Voi asigura condițiile și materialul necesar pentru buna Observarea
organizatoric desfășurare a activității. comportamentului
copiilor

2.Reactualizare Le spun copiilor urmatoarea ghicitoare Conversația Frontal Participarea


a “Am un ghem țepos, se târâie pe jos (Arici). activă la discuții.
cunoștințelor
3. Captarea Se va realiza cu ajutorul unui element surpriză. Le prezint Explicaţia Mascota , Frontal Stimularea
atenției mascota “Ariciul” și le spun că ne va însoți pe durata întregii ,Ariciul” interesului pentru
zile la activități. activitate.
Dragi copii, dimineață, când veneam să mă întâlnesc cu voi,
am găsit la intrare acest mic arici. El vrea astăzi să ne spună o
frumoasă poveste din care noi avem multe lucruri de învățat și
veți înțelege de ce este micul arici trist.
4.Anunțarea Astăzi vă voi spune povestea O zi de iarnă de Christina Butler. Conversația
temei și a Vă rog să ascultaţi cu atenţie povestea, pentru a afla care sunt
obiectivelor personajele din poveste şi ce li s-a întâmplat.
5. Prezentarea Folosindu-mă de arici, voi reda conţinutul poveştii. Pe Conversația Mascota , Frontal Apreciere verbală
continutului și parcursul poveştii se va scoate în evidenta solidaritatea şi Explicația ,Ariciul”
dirijarea prietenia. Pentru a imprima poveştii caracterul plastic - intuitiv,
învățării voi folosi o serie de mijloace prin care voi nuanţa expunerea în Observația
funcţie de stările afective pe care textul literar le implica şi
anume:
- tonul cald potrivit cu importanta faptelor;
- modelarea vocii pentru a imita personajele;
- marcarea pauzelor determinate de semnele de punctuaţie;
- mimică si gesturi adecvate situaţiilor prezentate.
În timpul expunerii voi explica sensul cuvintelor necunoscute.
Împreună cu copiii şi siluetele personajelor din poveste vom Conversația Frontal Aprecieri verbale
prezintă principalele momente.
6.Obținerea Voi fixa cu ajutorul întrebărilor, câteva aspecte esenţiale: Individual
performanței - Care sunt personajele din poveste?
- Cărui personaj îi dăruiește el fularul? Problematizare
a
Revizuirea titlului și a ideii principale, identificarea mesajului Conversația
7. Asigurarea etic. Aprecieri verbale
retenției și a Cum se numeşte povestea pe care aţi ascultat-o ?
transferului Ce învăţăm din această poveste ?
Fac aprecieri asupra modului cum s-au comportat şi cum au
8.Evaluarea răspuns copiii în timpul activităţii.
PROIECT DIDACTIC

Temă anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?


Tema săptămânală: Povești la gura sobei
Tema activității: ,,Ariciul!”
Domeniul: Domeniul Om și Societate – Activitate practică
Tipul de activitate: Formare de priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: asamblare
Scopul: formarea deprinderii de a realiza o compoziţie plastică după o temă dată;
Obiective operaționale:
- să recunoască animalele din poveste cu ajutorul imaginilor, precizând culoarea lor;
- să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziţie;
- să urmărească cu atenţie explicaţiile educatoarei;
- să asambleze lucrarea după indicaţiile educatoarei

Strategii didactice
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul
Mijloace de învățământ: cartof, scobitori, marker negru.
Forme de organizare: frontal, individual;
Resurse:
-bibliografice:
 Maria Mătăsaru, Secrete metodice în didactica preşcolară, Editura Rovimed Publishers, 2009
 Adina Glava, Piramida cunoaşterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar,
Editura Diamant
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul
didactic/ Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Metode și Mijloace de Forme de
secvența
procedee învățământ organizare
didactică
1.Moment Creez condițiile necesare pentru desfășurarea activității:
organizatoric -pregătirea materialului didactic;

2.Captarea Introducerea în activitate o voi face arătându-le copiilor imagini din Conversația Frontal
atenției povestea noastră, în care ariciul își ajută prietenii.
Ce vedeți în această imagine? (Îl vedem pe arici cum îi da puiului de
căprioară fularul).
3.Anunțarea Îi voi anunţa pe copii că vor asambla personajul principal din Conversația Frontal
temei și a povestea noastra cu ajutorul unui cartof şi a unor scobitori.
obiectivelor - Copii, astazi vom asambla un arici cu ajutorul unui cartof şi a
operaționale unor scobitori. Personajul noastru va fi foarte fericit dacă voi
veţi lucra cu atenţie şi odonat.
4. Prezentarea Intuirea materialului distribuit: Apreciez
conținutului și Ce materiale aveţi pe masă? (un cartof, scobitori, marker negru) Conversația Cartof, Frontal capacitatea
dirijarea Se prezintă şi se analizează modelul: scobitori, copiilor de a
învățării - Ce am realizat eu pentru voi? (un arici) marker negru numi
- Din ce este făcut ariciul meu? ( cartof, scobitori) materialele
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru. puse la
Voi atrage atenţia copiilor că este foarte important să realizeze tema dispoziţie.
aleasă şi să folosească cu atenţie scobitorile. Observația
Le voi aminti copiilor câteva reguli de păstrarea acurateţii, atât în
realizarea lucrării, cât şi în spaţiul de lucru.
Efectuarea unor exerciţii pentru încălzirea mâinilor:
- închidem şi deschidem pumnii;
- depărtăm şi apropiem degetele; Explicația,
- ploaia - atingerea mesei cu vârful degetelor imitând căderea stropilor Demonstrația
de ploaie; Frontal
- batem tare palmele.
Le voi ura “Spor la lucru!” Exercițiul
5.Executarea În timp ce copiii lucrează, voi observa dacă aplică corect scobitorile,
temei de către dacă întâmpină greutăţi în utilizarea materialelor de lucru, voi da Conversația Lucrările Frontal Analiza
copii indicaţii individuale şi colective dacă este cazul şi-i voi încuraja copiilor lucrărilor
permanent pentru finalizarea lucrărilor.
Voi corecta poziţia copiilor în timpul lucrului.
6. Asigurarea Copiii îşi vor prezenta lucrările realizate. Conversația Lucrările Frontal Evaluare orală
retenței și a copiilor
transferului
7. Evaluarea și Voi face analiza şi aprecierea lucrărilor, modul cum s-au comportat şi Conversaţia Frontal Aprecieri
verbale
aprecierea cum au respectat ordinea şi acurateţea spaţiului de lucru. Explicaţia
activităţii
PROIECT DIDACTIC

Temă anuală de studiu: Când, cum şi de ce se întâmplă?


Tema săptămânală: Povești la gura sobei
Tema activității:
 Găseşte ariciul
 Distracție cu cârlige

Categoria de activitate: jocuri și activități liber alese - ALA 2


Mijloc de realizare: Joc distractiv
Scopul: Dezvoltarea depriderilor motrice de bază şi a atenţiei prin intermediul jocurilor distractive;
Obiective operaționale:
- să respecte regulile impuse de joc şi regulile de disciplină;
- să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;
- să manifeste interes participând cu plăcere la activitate;
- să ia din coș cârligele și să le prindă pe hainele mămicilor;
- să danseze și să respecte mișcările impuse de dans;
- să caute jetonul cu arici ascuns de părinte.

Strategii didactice
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exerciţiul, jocul;
Mijloace de învățământ: coș cu cârlige, jeton cu arici.
Forme de organizare: individual;
Biliografie:
- Curriculum pentru educație timpurie M.E.N 2019
- Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, UNICEF
- RIP 1-2/2009,RIP 3-4/2009 - Proiectare integrată
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Asigur condițiile optime pentru desfășurarea activității.


Realizez captarea atenției printr-o provocare la joc:
- Pentru că este ultima activitate de astăzi, ariciul vrea să vadă dacă sunteţi jucăuşi. Vă plac
jocurile?
Astăzi ne vom distra jucând jocul Găseşte ariciul şi Distracție cu cârlige.
Pentru primul joc, Găseşte ariciul, voi trebuie să găsiţi jetonul cu un arici. Jetonul va fi ascuns de
părinţi în cameră şi voi trebuie să îl găsiţi.
Câştigă jocul cine îl găseşte primul.
Cel de-al doilea joc este Distracție cu cârlige.
Explicarea regulilor jocului distractive
La începerea jocului copiii vor lua cârligele din coș și le vor prinde pe hainele mămicilor. Cine
termină cârligele primul a câștigat.
Desfășurarea jocului de probă:
Se desfășoară jocul de probă pentru a vedea dacă copiii au înțeles regulile jocului.
Desfășurarea jocului propriu-zis:
Copiii vor desfășura jocul, iar eu voi urmări participarea activă și afectivă a copiilor, încurajându-i
pe cei mai neîncrezători. Jocul se încheie când copiii au terminat de luat cârligele din coș și le-au prins pe
hainele mămicilor.
Încheierea jocului:
Jocul se va încheia atunci cand toţi copiii vor reuşi să prindă cârligele de haine.

Încheierea activităţii se va realiza printr-o scurtă conversație:


- Ce jocuri am desfășurat?
- Care joc v-a plăcut mai mult? De ce?
Se vor face aprecieri verbale și individuale asupra modului în care copiii au participat la joc.

S-ar putea să vă placă și