Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

EDUCATOARE: Bloju Rodica


UNITATEA: Grădinița P.P. nr. 5 Lugoj
GRUPA: MICĂ
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂNT?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Legenda bradului”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Brăduleț, drăguț, brăduț”
TEMA ZILEI: ,, DIN POVEȘTI NOI ÎNVĂȚĂM’’

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


- Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența,calendarul naturii
- Tema: ,,Bradul de Crăciun’’
- Tranziţie: ,,O, brad frumos”

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES


- Artă: ,,Bradul” (dactilopictură)
- Construcții: ,,Pădurea de brazi” (lego)

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


Activitate integrată / pe discipline
Activitate integrată: DLC/DOS
DLC - ,,Legenda bradului” (povestirea educatoarei)
DOS - ,,Globuri pentru brăduț”(lipire)

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II)


Joc distractiv: ,,Ștafeta cu conuri de brad”

SCOP: Familiarizarea copiilor cu textul poveștii, îmbogățirea cunoștințelor, deprinderilor și


abilităților asimilate anterior in legatură cu tema menționată; implicarea activă a copiilor
in vederea stimulării comunicării și dezvoltarea creativității și îndemânării în tehnica
lipirii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:( pentru ALA I, ADE, ALA II în ordine)

ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE I:

Artă: ,,Bradul ‘’
Sarcini de lucru:
 Să utilizeze corect instrumentele de lucru;
 Să dispună alternativ două sau mai multe elemente decorative;
Construcţii: ‘Pădure de brazi”
Sarcini de lucru:
 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
 Să realizeze construcţia respectând tema dată;
 Să coopereze cu colegii în realizarea sarcinii.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE:

DLC:
O1-Să urmărească linia povestirii concomitent cu prezentarea planșelor;
O2-Să relateze ideile principale cu ajutorul imaginilor din poveste, respectând ordinea
cronologică a faptelor;
O3-Să răspundă la întrebări legate de conţinutul textului prezentat ;
O4-Să se exprime corect din punct de vedere gramatical, folosind un limbaj adecvat;

DOS:
O1-Să asambleze prin lipire părţile componente ale bradului;
O2-Să aplice corect elementele decorative;
O3-Să aprecieze lucrările pe baza criteriilor stabilite.

ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE II:

DPM:
O1 – să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare, spirit de echipă, de
competiție.

Metode: povestirea, observarea, explicația, demonstrația, exercițiul


Mijloace de învăţământ: brad, conuri de brad, fișe de lucru, carte de povești, acuarelă, Moș
Crăciun, lipici, hârtie colorată, lego, șervețele
Forme de organizare: frontal,individual, pe echipe
DURATA: 1 zi
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
BIBLIOGRAFIE: „ Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?”,
Editura Diana, Bucureşti;
 „Laborator preşcolar” – Ghid metodologic, Ediţia a II-a revizuită, Liliana Ezechil,
Mihaela Păişi Lăzărescu, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002
 “ Educatia timpurie – ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului prescolar” ,
-Adina Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuta Tătaru (coordonatoare), Editura
PARALELA 45, 2009

SCENARIUL ZILEI

Întâlnirea de dimineaţă:
Conform proverbului : Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă!, grupa „Floricelelor” începe ziua
cu întâlnirea de dimineaţă!
„... Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic.
Merg în pas alergător
Apoi sar într-un picior.
Mă opresc, respir uşor,
Întind braţele să zbor.
Toată lumea e a mea
Când mă aşez pe podea.
Asta-i doar un început
Uite cât am mai crescutttttt!!!!
( se ridică şi sar)’’

Aşezaţi în semicerc, copiii se salută apoi facem prezenţa. După notarea prezenţilor şi
absenţilor, se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul în care ne aflăm, despre starea vremii
din ziua respectivă şi un copil completează calendarul naturii cu simbolul corespunzător.

Noutăţile zilei: Copiii sunt anunţaţi că avem invitaţi care vor să observe ce fac copiii într-o zi
la grădiniţă, cum se joacă, ce au învăţat, ce le place să facă...Copiii află activităţile care se vor
desfăşura pe parcursul zilei(vor continua discuţiile despre tradiţii şi obiceiuri de iarnă, în
special despre brad, discuţii purtate de la începutul săptămânii).
Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic unde, pe lângă brad
vor găsi și un Moș Crăciun de pluș care urmează să le povestească despre legenda bradului.
Se poartă o scurtă discuţie despre tradiţiile şi obiceiurile de iarnă cele mai cunoscute.
Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. În timpul
activităţii pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-
le explicaţiile necesare copiilor. Aceştia trec, pe rând, prin toate centrele .
După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru
pentru a observa ce s-a realizat.
Tranziţie: „O, brad frumos”
După ce copiii se întorc de la baie şi au băut apă, îi invit în sala de grupă unde sunt
pregătite planșele pentru „Legenda bradului”. Povestesc în timp ce aşez la panou imaginile
din poveste. La finalul activităţii stabilim mesajul acestei poveşti, ne reamintim titlul şi ideile
principale...Apoi se întorc la măsuţe şi decorează brăduţii cu globuri.
Tranziţie: „O, brad frumos”
Joc distractiv: „Ștafeta cu conuri de brad”
Copiii sunt aşezaţi astfel încât să se poată desfășura jocul de ștafetă. Copiii sunt
împărțiți în două echipe egale. Primul copil ia conul, fuge sa atingă bradul și se întoarce să-i
dea conul următorului coleg și tot așa până ajung toți să ia conul în mână. Echipa care termină
prima este câștigătoare.
În încheiere copiii cântă colindele învăţate!

EVENIMENT STRATEGII EVAL.


DIDACTIC/ CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
SECVENŢE METODE MIJ. FORME
DIDACTICE ŞI DE DE
PROCEDEE ÎNV. ORG.
1. Momentul - aerisirea sălii
organizatoric - aranjarea mobilierului
- intrarea ordonată a copiilor
- poziţia corectă pe scăunel
2. Captarea - se poartă o scurtă discuție cu copiii -conversația bradul, -frontală -aprecieri
atenţiei despre Sărbătoarea Crăciunului Moș verbale
- se va introduce elementul surpriză Crăciun
( Moș Crăciun) care le-a adus copiilor
un brad
3. Anunţarea Povestea pe care am să v-o spun, poate -conversația bradul, -frontală
temei şi a fi povestea oricărui brăduleţ pe care îl Moș
obiectivelor va avea orice copil în casă de sărbători. Crăciun,
(pe întreaga Povestea se numeşte „Legenda carte cu
zi) bradului”. Voi va trebui să ascultaţi cu povești
atenţie pentru a şti să o povestiţi şi voi
părinţilor şi prietenilor, şi să trageţi
concluzii din cele petrecute.
4. Îndrum copiii spre centrele deschise. -conversația Fișe de -frontală
Reactualizare Copiii observă materialele puse la -explicația lucru,
a dispoziţie, li se explică ceea ce au de piese -
cunoştinţelor făcut. lego, individual
(dacă este Fiecare copil îşi alege centrul de -exercițiul acuarelă, ă
cazul) activitate în cadrul căruia vrea să șervețele
lucreze.
După ce sarcinile de lucru au fost
îndeplinite, invit copiii să viziteze
fiecare centru pentru a observa ce s-a
realizat
Tranziţie „O, brad frumos”
5. Dirijarea ,,Legenda bradului”-povestirea -conversația -planșe -frontală
învăţării educatoarei.
În timpul povestirii voi nuanţa vocea -observația
şi voi marca, prin expresivitatea
limbajului, semnele de punctuaţie. -povestirea
Prin mimică şi gestică voi reda starea
sufletească a personajelor. Prin
intensitatea timbrului vocal voi încerca
să creez o atmosferă propice captării
atenţiei copiilor asupra ordinii în care
apar personajele în acţiunea
desfăşurată în povestire.
După fiecare idee principală din
poveste voi afişa pe suport câte o
imagine din povestire.
Tranziţie „O, brad frumos!”
6. Obţinerea Copiii se întorc pe scaunele la măsuțe. -conversația Bradul, - -aprecieri
performanţel Purtăm o scurtă conversație despre -explicația hârtie individual verbale
or bradul de Crăciun. -demonstrația colorată, ă, frontală
Le voi arăta un exemplu de lipire, după -exercițiul lipici
care fiecare copil decorează cu ajutorul
materialelor primite pe masa de lucru
brăduțul confecționat anterior.
Tranziţie „O, brad frumos!”
7. Asigurarea Voi așeza lucrările de la activitatea -explicația -conuri -pe echipe -aprecieri
feedback-ului plastică, dar și de la centre , pe un -exercițiul verbale
panou special amenajat și ele vor fi
analizate, apreciate.
Se realizează un TUR AL GALERIEI,
fiecare copil având posibilitatea să
evalueze lucrările de la fiecare centru
de lucru.
Se fixează titlul povestirii.
-joc de mişcare: Ștafeta cu conuri de
brad
8. Încheierea Aprecieri şi recompense -conversația -frontală
activităţii

S-ar putea să vă placă și