Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GPN Efrata Hidișelu de Sus


EDUCATOARE: Coita Cecilia
DOMENII EXPERIENŢIALE: D.P.M
FORMA DE REALIZARE: Joc
TIPUL ACTIVITĂŢII: asimilare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
TEMA: Învăţarea târârii corecte pe antebraţe cu împingere pe vârfuri
SCOP:
Informativ:
 Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la
deprinderile motrice de bază
Formativ:
o Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ
utilitare
o Formarea deprinderii motrice repective, dezvoltarea perseverenţei şi a
autocontrolului
o Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru menţinerea
stării de sănătate a copiilor
o Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire;

Educativ:
o Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii;
o Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în vederea
aplicării independente a deprinderilor însuşite
o Stimularea interactivităţii şi cooperării.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să răspundă motric la o comandă dată;
O2 –să-şi coordoneze mişcările în ritmul solicitat de cadrul didactic;
O3- să respecte poziţia corectă a corpului şi a segmentelor acestuia ;
O4- să manifeste progresiv capacitatea de a executa corect un exerciţiu fizic în
număr de repetări;
O5- să –şi verifice ţinuta vestimentară;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul,demonstraţia.
 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: bancă de gimnastică, coardă, casetofon
 FORMA DE ORGANIZARE: frontală
 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
 DURATA: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
 MEC, Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura
Coresi S.A. Bucureşti, 2005
 Breban, Silvia, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph,
Craiova Badiu T , 1999
 E. Garuda - Educaţia fizică a copiilor şi preşcolarilor , Art , Chişinău, 2002;
NR. MOMENTELE OB. CONŢINUTURI FORMAŢII DOZARE INDICAŢII EVALUARE
CRT. ACTIVITĂŢII DE LUCRU METODICE
I MOMENT O1 -Intrarea în sală a copiilor în coloană câte 10min. Pe un rând cu faţa Rapiditate şi
ORGANIZATORIC unul, mergând în ritmul bătăii din palme spre educatoare precizie
06 -Se dă comanda: Pe un rând, cu faţa la mine, ********* Fiecare formă de
adunarea! mers se va alterna
-Se face controlul ţinutei, în special al |******** cu mers obişnuit
modului cum şi-au legat şireturile, pentru a
evita eventualele accidente.
-Salutul.
-Se realizează variante de mers :
O2 În coloană câte unul, mers cu pas vioi şi cu o
ţinută corectă, mers cu paşi mari şi cu mâinile
pe şolduri (ca uriaşii), mers cu palmele pe Se va alerga în ritm
genunchi uşor îndoiţi (ca moşul), mers vioi cu îndoirea
obişnuit. genunchilor cât
-Se realizează alergarea într-un cerc mare mai spre piept.
organizată cu toată grupa, apoi se formează Pentru a se trece cu
trei cercuri mici tot din alergare, se revine la - uşurinţă de la
cercul mare, apoi la mers obişnuit. **** cercul mare la
O5 -Se formează coloana de gimnastică cu luarea **** cercurile mici
intervalelor prin întinderea braţelor orizontal **** copiii vor fi
lateral. **** împărţiţi în trei
În coloana de gimnastică spre mine-porniţi! **** subgrupe.
…câte unul…căte patru…pe loc –staţi
!…unu, doi …alinierea!…cu braţele înainte Coloana va fi
spre spatele clasei –luaţi formată din patru
distanţă!…întinderea braţelor lateral cu şiruri
degetele vârf la vârf pentru luarea
intervalului …executarea!…pe loc repaus …

II INFLUENŢAREA O1 Exerciţiul 1: Roata mică-roata mare 3X8 -Braţele se menţin -Coordonarea


SELECTIVĂ A -Depărtat stând-ducerea braţelor lateral, 5min. cu coatele întinse -Elasticitatea şi
APARATULUI O2 rotirea mică a braţelor spre înainte, rotirea -Rotirea se sincronizarea
LOCOMOTOR ŞI mare a braţelor 1-8 execută din
PREGĂTIREA O4 -Drepţi…braţele lateral, picioarele depărtate- articulaţia umerilor
ORGANISMULUI luat!…rotirea mică a braţelor spre înainte –
PENTRU începeţi!…unu, doi, trei, patru, rotirea mare
REALIZAREA a braţelor - începeţi! cinci, şase, şapte,
TEMEI opt…(se repetă de3x8 - la a treia repetare a
exerciţiului pe timpul şapte se spune Atenţie!,
iar pe timpul opt –Stai…!)
-Mâinile pe şold cu
Exerciţiul 2: Şurubul coatele trase
Mâinile pe şold-răsucirea corpului spre stânga înapoi,răsucirea se
şi dreapta 8x2 execută numai din
Mâinile pe şold –luat! răsucirea trunchiului talie
spre stânga şi dreapta începeţi!…atenţie-
stai! 4x4 -Se execută mers
pe loc cu braţele
Exerciţiul 3: Mersul berzei libere
-Stând-mers pe loc cu legănarea alternativă a -Se va urmări
braţelor înainte şi înapoi şi cu îndoirea coordonarea
genunchiului la piept ( 1-4) legănării braţului
Mers pe loc cu legănarea liberă a braţelor, înainte cu pasul pe
genunchii îndoiţi la piept-începeţi! -…atenţie piciorul opus
–stai!…pe loc –repaus!

Exerciţiul 4: „Şoricelul”
-Pe genunchi cu şezutul pe călcâie – 3x8
deplasarea alternativă a braţelor înainte cu -În timpul
palmele pe sol (palmele avansează încet pe sol deplasării, palma
până când trunchiul a ajuns la orizontal) (1-4). este îndreptată
Cu aceeaşi deplasare a braţelor cu palmele pe înainte, iar degetele
sol se revine la poziţia iniţială (5-8 ) sunt lipite
-Drepţi!….pe genunchi, pe călcâie şezând- 8x2 -Capul se menţine
luat! …deplasarea braţelor înainte –începeţi în jos cu muşchii
!…unu, doi, trei, patru…deplasarea braţelor cefei relaxaţi
înapoi cinci, şase, şapte, opt…atenţie-
stai!…drepţi!
-Săritura elastică
Exerciţiul 5 : pe vârfuri
-Săritura ca mingea cu deplasare înainte şi
înapoi.-(1,2) pe vârfuri înainte şi înapoi
săriţi!…unu,doi, atenţie-stai! coloanele
laterale ocolind prin faţă-la loc!…la
dreapta!…înainte !…marş!..
III ANUNŢAREA O1 -Târâre pe antebraţe cu împingere pe vârfuri 15x2 -Târârea corectă Coordonate şi
TEMEI ŞI O2 pe distanţa de 2 m. * * -Înaintarea se execuţie
FORMAREA O4 -Formaţia de lucru pe două coloane * * execută cu adecvată
DEPRINDERII -Se va aşeza în mijlocul clasei un covor . * * deplasarea unui
MOTRICE -”Târâre -Se lucrează cu câte doi copii odată. * * antebraţ înainte,
pe antebraţe cu -Se execută târârea şi pe sub o bancă de * * urmată de
împingere pe gimnastică, pe sub o coardă - ţinută la o * * deplasarea celuilalt Execuţie
vârfuri ” anumită înălţime de doi copii, prin tunel * * antebraţ, apoi promptă
-Pe două coloane câte unul…-alinierea!..pe * * împingerea înainte
loc-stai! unu ,doi,…pe loc –repaus! simultană pe
…educatoarea demonstrează târârea. ambele vârfuri
Primii doi, culcat, înainte –luat !…târârea- -Se va demonstra Coordonare şi
luat!…târârea –începeţi!…drepţi !…în pas în prealabilcopiilor execuţie
alergător în spatele coloanei –alinierea târârea corectă.
următorii!…încetarea! -Se va insista
asupra alternării
diferitelor
segmente
corespunzătoare
mişcării
IV O2 Joc liniştitor: Găseşte şi taci! 3x2 Receptivitate
REVENIREA -Copiii stau în formaţie liberă în jurul
ORGANISMULUI educatoarei.
LA NORMAL -Li se va arăta un obiect care va fi ascuns.
- În timp ce se ascunde obiectul, ei stau cu
ochii închişi (se va alege un loc uşor de găsit,
dar care presupune spirit de observaţie din
partea copiilor).
-La o comandă, copiii deschid ochii şi caută
obiectul ascuns.
-Cel care îl găseşte sau îl vede primul anunţă
educatoarea în şoaptă.
-Ca răsplată ascunde el obiectul găsit .

V ÎNCHEIEREA Drepţi!…cu stângul înainte –marş!…pas de 2min. Aprecieri


ACTIVITĂŢII voie împrejurul meu –adunarea! …unul generale şi
după altul - încolonarea! individuale
Aprecieri individuale.
Sublinierea importanţei practicării sportului
pentru întărirea sănătăţii.

S-ar putea să vă placă și