Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚ IE

Data: 3.06.2013
Clasa: a IV-a
Liceul ”Regele Ferdinand” Sighetu-Marmației
Propunător : prof. ANDREICA ANCA –PĂLĂGUȚA
Mentor : prof . metodist TRUȘ LIDIA
Obiectul: Educaţie fizică
Locul desfășurării : sala de sport
Subiectul lecției: Normă de control –gimnastică acrobatică
Obiectiv fundamental:Formarea deprinderii de execuție corectă și conștientă a unor exercitii
fizice de dificultate medie :*Rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit,
* Lumânarea
*Podul de jos
Tipul lecţiei: *formare de priceperi şi deprinderi motrice
*evaluare
Obiective cadru :
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta
3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare
şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente
4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi
Obiective de referință :
1.4 – să adopte un comportament care să asigure prevenirea producerii unor accidente în timpul
activităţilor sportive;
2.1 – să menţină postura corectă a corpului în poziţii statice şi în acţiuni dinamice
2.2 – să execute un complex de dezvoltare fizică cu şi fără obiecte specifice;
2.5 – să manifeste interes pentru dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare;
3.3 – să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport pentru a
le aplica în întreceri;
5.2 – să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.
Obiective operaţionale :
La sfârșitul lecției de educație fizică elevul va fi capabil:
-să efectueze corect elementele exerciţiilor de încălzire
-să execute corect structura de realizare a temei
-să manifeste spirit de disciplină
-să acţioneze prompt la comenzile date
-să execute corect rostogolirile înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit şi din depărtat în depărtat
-să execute corect poziţia stând în lumânare şi în podul de jos
Strategia didactica –de tip algoritmic
Resurse procedurale :explicația, demonstrația, exercitiul,conversația
Resurse materiale :saltele de gimnastică, fluier,
Resurse umane : 32 elevi
Resurse temporale : 50 minute
Bibliografie :
1.Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005, Programe școlare pentru
clasa a IV-a –Educație fizică
2.”Teoria și Metodica Educației Fizice și Sportului pentru examenul de definitivat și gradul
II”-Gheorghe Gatea, Editura București, 2000
VERIGA CONȚINUTUL INSTRUCTIV- FORMATII DOZARE INDICAȚII
LECȚIEI EDUCATIV METODICE

ORGANIZAREA ”Bună ziua!


CLASEI -alinierea În linie pe un 1-2 minute Azi vom vedea dacă știm
-raportul rînd sa executăm corect
-verificarea echipamentului și a exercițiile de gimnastică
stării de sănătate XXXXXXX pe care le-am învățat orele
-comunicarea temei X trecute”

3-5 min
-la dreapta ”spatele drept, privirea
-inainte marș 2 ture de înainte!”
PREGĂTIREA -mers normal sală
ORGANIS- -alergare ușoară ”Ridică genunchii sus și
MULUI 1 tură sală
-mers pe călcâie cu mâinile la ½ tură sală mișcă brațele pe lângă
PENTRU
EFORT ceafă corp!”
-alergare cu genunchii la piept ½ tură sală
-mers pe vârfuri cu mâinile sus ½ sala
-mers fandat cu arcuire ½ sală
-pas săltat 1 tură sală
-mers ghemuit ¼ sală
-alergare cu joc de gleznă 1 tură sala
INFLUEN- XXXXXX
ȚAREA -ajunși în poziția inițială, elevii ”La stânga! ”
primesc comanda ”la stânga” XXXXX -nr.1 face 8 pași inainte
SELECTI-VĂ XXXXXX
A -de la dreapta la stânga numară -nr 2 face 6 pați înainte
cate 4 pentru formația de 10 min. -nr. 3 face 4 pași înainte
APARATU-
LUI LOCO- gimnastică X -nr.4 stă pe loc
MOTOR P.I stând depărtat cu mâinile pe
șold, 4Tx8
Exercițiul 1 (ex. Pentru cap și gât) ”rotește capul”
-rotirea capului de la stânga la 4Tx8
dreapta şi invers; ”spatele drept”
4Tx4
-rotirea umerilor înainte şi înapoi; „cum facem ≤la
Exercițiul 2(pt. Încheietura mâinii) revedere≥?”
-exerciții de rotire a incheieturii 8Tx8
mainilor;
Exerciţiul 3(Pt. Trunchi, braţe) 8Tx4
-îndoirea trunchiului spre stânga şi „mâna la piciorul opus!”
spre dreapta cu arcuire;
-răsucirea trunchiului spre stânga
şi spre dreapta cu arcuire; 8Tx4
P.I +stând depărtat cu braţele pe
lângă corp:
Exerciţiul 4:
-ridicarea braţelor sus şi extensie
de trunchi cu arcuire, urmată de
aplecare cu arcuire cu braţele
lateral 4Tx4
„mâinile întinse înainte”
Exercițiul 5(ex. Pentru mâini și 20
picioare)
-fandări –laterale X X X X
--înainte . . . . ”poziția ghemuit, mâinile
ÎNVĂȚAREA, . . . . pe saltea și bărbia în
FIXAREA -genoflexiuni . . . . piept”
CONSOLIDA- . . . .
REA ȘI „sprijinim mâinile pe
-împărțiți pe 4 coloane, elevii vor 15 min, omoplat, ridicăm
PERFECȚIO- -fiecare copil picioarele sus ”
NAREA face unul dupa altul cate o
rostogolire apoi se așează la rând va executa de
PRICEPERI- 3 ori fiecare
LOR -în același mod se execută ”Stând „palmele și talpa
pe omoplaţi „ apoi „Podul de jos” ex. piciorului lipite de saltea”
- voi nominaliza câţiva elevi care 15 min.
vor executa cele trei elemente de
gimnastica sub forma probei de
control
-restul elevilor vor sta pe bancuța
REVENIREA si își vor susține colegii
ORGANISMU 2-3 min
-LUI DUPĂ -alinierea
EFORT -mers normal cu exerciții de
respirație
-Joc ”Buchețele„
-elevii merituoşi vor fi
recompensaţi
-aprecieri verbale asupra
desfăşurării lecţiei
EXERCIȚIU
ROSTOGOLIRI STÂND PE OMOPLAŢI PODUL DE JOS
CALIFICATIV
-palmele pe saltea -trunchiul drept, în -palmele și talpa pe saltea
-bărbia în piept extensie -brațele întinse
FOARTE BINE -poziția ghemuit cu genunchii la -palmele la omoplați -capul pe spate
piept -vârful piciorului întins
-revenire în poziția inițială

-capul pe saltea -poziția incorectă a -poziția incorectă a


-poziția incorecta a corpului trunchiului palmelor și a tălpilor
BINE
-capul pe saltea -poziția incorectă a --poziția incorectă a
-poziția incorecta a corpului trunchiului palmelor și a tălpilor
SUFICIENT -rostogolire laterală -palmele așezate -brațele îndoite
necorespunzător
CALIFICATIV CRITERIU DE OBŢINERE

FOARTE BINE TREI ELEMENTE DE GIMNASTICĂ EXECUTATE CORECT

BINE DOUĂ ELEMENTE DE GIMNASTICĂ EXECUTATE CORECT

SUFICIENT UN ELEMENT DE GIMNASTICĂ EXECUTAT CORECT

S-ar putea să vă placă și