Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Programul postuniversitar de


pregatire psihopedagogica ,nivel I

PORTOFOLIU LA DISCIPLINA
PRACTICA PEDAGOGICA II

Nume si prenume cursant:


Gogorita Oana Alexandra
Specializare:Educatie fizica si sport
Sesiune ianuarie 2022
Proiect de lectie

Şcoala Gimnazială NR.22 CRAIOVA


Clasa aVII a
Data: 10.02.2022
Efectivul :20 de elevi
Loc de desfăşurare: Sala de sport
Profesor: GOGORITA OANA ALEXANDRA
Materiale necesare:mingi handbal,cronometru,fluier,copete.

TEME :
Tema 1. Viteza - Dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la stimuli vizuali si auditivi.
Tema 2. Handbal-Consolidarea pasei in doi finalizată cu aruncare la poartă din alergare.

COMPETENŢE:

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice.
4.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere,in funcţie de un sistem de reguli acceptate.
5. Îndeplinirea rolurilor şi respectarea regulilor specifice organizării activităţilor din lecţie.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.Metode şi procedee:conversaţia,explicaţia,demonstraţia,exersarea,corectarea.
2.Materiale didactice:fluier,jaloane, mingi de handbal.

Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi Indicaţii metodice şi organizatorice Obs


durata lecţiei codificar Formaţii de lucru şi forme de exersare
e
I. Alinierea elevilor 1’
Organizarea Raportul 1’ -alinierea se realizează în linie pe un rând
colectivului de elevii Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei 30’’
3’-5’ Enunţarea temelor de lecţii 30’’
Exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei 2’-3’

II. Variante de mers:


Pregătirea - mers obişnuit ½ tură
organismului pentru - mers pe vârfuri cu braţele sus ½ tură -deplasarea se realizează în jurul terenului
efort - mers pe călcâi cu braţele la spate ½ tură
5’-7’ - mers ghemuit cu mâinile pe ½ tură
creştet ½ tură

Variante de alergare:
- alergare obişnuită 1L -in coloana cate doi pe mijlocul terenului
- alergare cu pendularea gambelor → ↓ ↓ ←
spre înapoi 1L Ο Ο
- alergare cu genunchii sus Ο Ο
- alergare cu pas săltat 1L Ο Ο
- alergare cu pas sărit Ο Ο
- alergare cu pas adăugat 1L Ο Ο
- alergare cu spatele pe direcţia de 1L -“Mers normal” se executa pe marginea terenului, un sir
deplasare ocoleste la stanga unul la dreapta.
- alergare accelerată -se pune accent pe executia corecta a variantelor de
alergare
Joc „Bucheţelele”.
În timp ce colectivul de elevi aleargă, - Elevii care nu reuşesc să se grupeze vor fi penalizaţi
profesorul strigă un număr. Imediat elevii să execute sărituri ca mingea, genuflexiuni etc.
trebuie să se grupeze în funcţie de
numărul strigat. Exemplu „4 !”
se grupează câte patru în poziţia sprijin
ghemuit. Apoi se continuă alergarea cu
relurea jocului.
- mers cu mişcări ample de
respiraţie

III. ● Exercițiul Nr. 1 1x 8T -coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe


Influeţarea selectivă a Stând cu palmele pe șolduri: între elevi.
aparatului locomotor T1- T2 - aplecarea capului înainte;
7’-8’ T3- T4 - aplecarea capului înapoi - prin * * * *
arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului spre stânga; * * * *
T3- T4 - îndoirea capului spre dreapta- * * * *
prin arcuire; ×
T1- T2 - răsucirea capului spre stânga;
T3- T4 - răsucirea capului spre dreapta;
● Exercițiul Nr. 2
Stând departat cu brațele îndoite la piept: 4x 8T -palmele orientate în sus.
T1- T2 - arcuirea brațelor la piept;
T3- T4 - arcuirea brațelor lateral; -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.

● Exercițiul Nr. 3
Stând depărtat: -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
4x 8T
T1- T2 - arcuirea brațelor spre înapoi cu
brațul drept ridicat și brațul stâng pe
lângă corp;
T3- T4 – același procedeu cu inversarea
brațelor;
● Exercițiul Nr. 4 -spatele drept, privirea înainte.
Stând depărtat: 8x
- rotări ale brațelor spre înainte și înapoi,
simultan și alternativ;
● Exercițiul Nr. 5
Stând depărtat cu palmele pe șolduri: 4x 8T
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre stânga;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre -spatele drept, privirea înainte.
dreapta;
T5- T6 - îndoirea trunchiului spre stânga
cu brațul drept întins deasupra capului;
T7-T8 - îndoirea trunchiului spre dreapta
cu brațul stâng întins deasupra capului;

● Exercițiul Nr. 6 -
Stând depărtat cu palmele pe șolduri: 4x 8T picioarele și brațele perfect întinse.
T1- T2 – răsucirea trunchiului spre
stânga;
T2- T3 – răsucirea trunchiului spre
dreapta prin arcuire;
● Exercițiul Nr. 7 -spatele drept, privirea înainte, cu piciorul opus celui
Stând depărtat: fandat perfect întins.
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre înainte 4x 8T
și atingerea solului cu vârful degetelor;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre înapoi
cu ducerea palmelor la spate - prin
arcuire;
● Exercițiul Nr. 8 -spatele drept, privirea înainte.
Stând cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept; 4x 8T
T5- T8 - fandare înainte cu
piciorul stâng;
T1- T4 - fandare în lateral dreapta cu -spatele drept, privirea înainte.
piciorul drept;
T5- T8 - fandare în lateral stânga cu
piciorul stâng;
● Exercițiul Nr. 9
Stând drept:
- sărituri de pe loc cu palmele pe șolduri; 8x
- sărituri în depărtat cu ducerea brațelor
deasupra capului și lovirea palmelor;
- Streching : încercare de atingere a
palmelor pe la spate; 4x
- mișcări de respirație și relaxare.

IV. Din stând departat cu fata spre direcţia 2x10m


Viteza - Dezvoltarea de alergare, la semnal vizual întoarcere şi P.A.-mers -în coloana cate 2
vitezei de reacţie şi de alergare în tempo de 3/4 pe distanţa de 10m
execuţie la stimuli 10m
vizuali si auditivi.
Din stând departat cu spatele spre directia 2x10m
de alergare, la semnal sonor întoarcere şi P.A.-mers -în coloana cate 2
alergare în tempo de 3/4 pe distanţa de 10m
(12’)
10m

Din stând ghemuit cu fata spre direcţia 2x10m


de alergare, la semnal vizual întoarcere şi P.A.-mers -în coloana cate 2
alergare în tempo de 3/4 pe distanţa de 10m
10m
Din stând ghemuit cu spatele spre 2x10m -în coloana cate 2
directia de alergare, la semnal sonor P.A.-mers
întoarcere şi alergare în tempo de 3/4 pe 10m
distanţa de 10m

Din stand in pozitie sezanda cu fata spre 2x10m -în coloana cate 2
directia de deplasare, la semnal vizual P.A.-mers
întoarcere şi alergare în tempo de 3/4 pe 10m
distanţa de 10m

Din stand in pozitie sezanda cu spatele pe 2x10m -în coloana cate 2


directia de deplasare la semnal sonor P.A.-mers
întoarcere şi alergare în tempo de 3/4 pe 10m
distanţa de 10m

V. Consolidarea pasei in doi finalizată cu


Învăţarea,consolidarea,
aruncare la poartă din alergare
perfecţionarea şi Pe perechi,asezati ’’fata in fata’’
Exercitii in perechi pentru obisnuirea cu
evaluarea deprinderilor 3x
mingea:
si priceperilor motrice
- pase de pe loc cu doua maini de la
3x
nivelul pieptului
(15’) 3x
- pase cu doua mani de deasupra capului
Distanţa dintre jucători -3m
- pase de pe loc cu mana indemanatica de
3x
la nivelul umarului
- pase cu pamantul, cu mana
3x
indemanatica
- pase in doi din mers si aruncare la
3x
poartă din alergare
Se urmareste pozitia trunchiului, lucrul bratelor,actiunea
- pase in doi cu pas adaugat finalizat cu
picioarelor;
aruncare la poarta din alergare
- pase in doi din alergare urmata de
aruncare la poarta 7-10 Se respecta regulile jocului de handbal invatate
Joc bilateral de handbal cu accent pe min
aruncare la poarta din alergare. ( golul
marcat din alergare se punctează de 2 ori)

VI. -mers cu scuturarea braţelor şi picioarelor -20 m. -elevii se deplasează în coloană câte unul
Revenirea organismului -mers cu mişcări de respiraţie şi relaxare -20 m.
dupa efort -mers cadenţat şi redresarea ţinutei -20 m.
2’-3’
VII. -evidenţierea aspectelor pozitive şi
Concluzii, aprecieri şi negative constate pe parcursul lecţiei 2’ - elevii se aliniază in linie pe un rand
recomandări -notarea elevilor ☻☻☻☻☻☻
1’-2’ -recomandări individuale şi generale
pentru activitatea independentă
-salutul
PROBA DE EVALUARE
Disciplina:Educatie Fizica si Sport
Unitatea de Invatare:Scoala Gimnaziala nr 22 Craiova
Clasa:aVIIa
Propunator:Gogorita Oana Alexandra
Metoda de evaluare:Testarea Vitezei
1.HANDBAL
Structura tehnica
1.Deplasarea in pozitie fundamental de-a lungul semicerculuide 6m(iesire si retragere intre
semicercurile de 6 respectiv 9m);
2.Deplasarea in alergare de viteza si culegerea mingii de pe sol(mingea situata la 8 m de poarta);
3.Dribling printre jaloane (3 jaloane la distanta de 3 m unul de altul);
4.Pasa la un partener (situat in lateral);
5.Fenta de patrundere in partea opusa pasarii mingii ,urmata de reprimirea mingii;
6.Depasirea unui aparator pasiv (orice procedeu)
7.Aruncarea la poarta din saritura
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Timp 16‘,5 16’,8 17’,1 17’,4 17’,7 18’,0 18’,3 18’,6 18’,9 19’,2
Baieti
Timp 17’,5 17’,8 18’,1 18’,4 18’,7 19’,0 19’,3 19’,6 19’,9 20’,2
Fete
Precizari
-finalizarea executiei , obligatoriu pe spatial portii in caz contrar se penalizeaza cu un punct.

S-ar putea să vă placă și