Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE – Aruncare la poartă

Piștea Vasile Dragoș


EFS anul III

Liceul
Profesor:
Data:
Clasa: a VIII-a B
Efectiv: 20 elevi
Loc de desfăşurare: terenul de sport
Materiale necesare: fluier, mingi, jaloane

Temele lecţiei:
1.HANDBAL – ARUNCAREA LA POARTĂ DIN SĂRITURĂ - Consolidare
2. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ - Pasul lansat de semifond, consolidare

Obiective operationale
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să:

Obiective motrice
O1 - să efectueze corect pasul lansat de semifond.
O2 - să efectueze corect aruncarea la poartă.
Obiective cognitive
O3 - să cunoască tehnica corectă a aruncării din săritură la poartă.
O4 - să înțeleagă importanța menținerii controlate a respirației.
Obiective afective:
O5 - să colaboreze cu colegii din echipă.
O6 - să-și felicite adversarul în caz de înfrângere.
O7 - să manifeste interes față de activitatea sportivă.

Metode şi procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația.

Bibliografie: Handbal, teorie și metodică, suport de curs pentru uz intern, Conf. Gheorghe Zamfir, Lector Dr. Leon Gomboș.
1
VERIGA ȘI CONTINUTUL LECȚIEI DOZARE FORMAŢII DE LUCRU METODE OBS.
DURATA ŞI DE
INDICAŢII METODICE EVALUARE
1.Organizarea -adunarea, alinierea 30’ - În linie pe un rând. Aprecieri
colectivului de -salutul verbale
elevi -raportul 30’
(2’) -verificarea echipamentului şi a stării de sănătate
-prezentarea temelor de lecţie 30’
-exerciții de front şi formație 30’
2.Pregătirea -mers - În coloană câte unul. Aprecieri
organismului -alergare cu joc de glezne 1 diag. verbale
pentru efort. -joc de atenţie: la un fluier-schimbarea direcției de alergare 1 tur
(8’) -mers pe vârfuri, braţele sus Observație
-mers pe călcâie, braţele la spate sistematică
-mers pe partea exterioară a picioarelor 1 diag.
-mers pe partea interioară a picioarelor
-mers din fandat în fandat
-mersul piticului cu palmele pe genunchi
-mers normal
-alergare cu genunchii sus 1 diag.
-alergare cu pendularea gambelor înapoi 1 diag.
-pendularea gambelor inainte 1 diag.
-alergare in lateral cu pas adaugat (piciorul dr. în față) ½ diag.
-alergare in lateral cu pas adaugat (piciorul st. în față) ½ diag.
-pas încrucișat
-alergare cu spatele 1 diag
-sprint
3.Influențarea 1.Stând depărtat , mâinile pe șolduri : 2x8 În coloană de gimnastică câte 5. Aprecieri Profesorul
selectivă a T1-2 : aplecarea capului înainte cu arcuire; verbale execută în
aparatului T3-4 : extensia capului cu arcuire oglindă cu
locomotor. T5-6 : aplecarea capului lateral stânga cu arcuire ; elevii.
(9’) T7-8 : aplecarea capului lateral dreapta cu arcuire ; 2x8 Observație
2. Stând depărtat , mâinile pe șolduri : sistematică
T1-4 : rotări de cap spre stânga ; În coloană de gimnastică câte 5.
T5-8 : rotări de cap spre dreapta ;
3. Stând depărtat , mâinile pe șolduri : 2x8
T1-4 : rotări de umeri înainte ;
2
T5-8 : rotări de umeri înapoi ;
4. Stând depărtat , brațele pe lângă trunchi
T1-4 : rotări de brațe simultan inainte ; 2x8 În coloană de gimnastică câte 5.
T5-8 : rotări de brațe simultan înapoi ;
T1-4 : rotări de brațe alternativ înainte ;
-8 : rotări de brațe alternativ înapoi ;
5. Stând depărtat , brațele îndoite la nivelul pieptului : 4x4
T1-2 : extensie cu arcuire a brațelor îndoite (plan orizontal)
T3-4 : extensie cu arcuire a brațelor întinse (plan orizontal)
6.Stând depărtat brațele îndoite la nivelul pieptului : 4x4 În coloană de gimnastică câte 5.
T1-2 : răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire ;
T3-4 : răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire ;
7. Stând depărtat , mânile pe șolduri : 4x4
T1-2 : îndoirea trunchiului lateral stânga , cu brațul coroană și arcuire ;
T3-4 : îndoirea trunchiului lateral dreapta , cu brațul coroană și arcuire ;
8. Stând depărtat , brațele pe lânga trunchi :
T1-2 : extensia trunchiului cu ridicare pe vârfuri și ducerea bratelor prin înainte 4x4 În coloană de gimnastică câte 5.
sus /arcuire ;
T3-4 : îndoirea trunchiului cu ducerea brațelor la vârful picioarelor /arcuire ;
9. Stând depărtat , brațele întinse lateral : 4x4
T1-2 : îndoire răsucită a trunchiului (mâna dreaptă la piciorul stâng ) cu arcuire ;
T3-4 : îndoire răsucită a trunchiului (mâna stângă la piciorul drept ) cu arcuire ;
10.Stând depărtat , mâinile în șolduri : 2x8
T1-4 : rotări de trunchi spre stânga ;
T5-8 : rotări de trunchi spre dreapta ;
11.Stând : 2x8 În coloană de gimnastică câte 5.
T1-4 : fandare înainte cu arcuire (piciorul drept în față);
T5-8 : fandare înainte cu arcuire (piciorul stâng în față)
12.Stând : 2x8
T1-4 : fandare laterală cu arcuire ( piciorul drept întins)
T5-8 : fandare laterală cu arcuire ( piciorul stâng întins ) ;
13.Stând : 2x8
T1-4 : rotări de bazin spre stânga ;
T5-8 : rotări de bazin spre dreapta
4.Veriga Tema 1. Aruncarea la poartă din săritură-consolidare Aprecieri
tematică -Jucătorul cu mingea ţinută în ambele mâini în dreptul pieptului execută paşii de verbale
28’ elan (unul, doi sau trei), ultimul pas fiind executat cu flexia mai mare a
genunchiului, rularea mai accentuată pe talpă (dinspre călcâi, talpă, vârf). 3-4x
Momentul bătăii şi desprinderii va marca ducerea energică a mingii cu ambele
mâini deasupra umărului de aruncare şi a piciorului drept îndoit din articulaţia 18 min
genunchiului înspre înapoi, astfel că, încă de pe parcursul ascendent al
zborului jucătorul se află în poziţia cea mai favorabilă aruncării - cu toată partea
stângă a corpului (la dreptaci) înainte şi partea dreaptă înapoi.
3
-Elan 5-10m , luarea mingii din mâna colegului situat la semicercul de 9m, -
bătaie și aruncare la poartă.
-Aruncare la poartă peste un adversar pasiv.
-Joc bilateral – echipa care va înscrie gol folosind procedeul aruncare la poartă Formativă –
din săritură va fi recompensată cu două goluri. autoevaluare
Aprecieri
Tema 2. Alergarea de rezistență : alergarea in pluton; verbale
- două grupuri separate fete, respectiv băieți, alergare cu pas lansat de semifond
3 min fetele, 4 min baietii.
atenție mărită la coordonarea pasului
lansat de semifond cu respirații.

-două grupuri
5.Revenirea - Mers cu exerciţii de respiraţie 1 tur - se va insista pe lucrul corect al braţelor
organismului -Alergare ușoară în timpul alergării.
dupa efort -Stretching 1’ - în timpul mersului pe lângă exerciţii de
2’ respiraţie se vor relaxa braţele şi
picioarele.
6. Încheierea - Aprecieri asupra obiectivelor propuse. 30’ - în linie pe un rând;
organizată a - Aprecierea elevilor care s-au evidenţiat. -evidențieri ale elevilor care au executat
lecţiei. - Salutul. 30’ corect;
(1 min.) - notarea a doi ,trei elevi.

S-ar putea să vă placă și