Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Profesor : Ene Cosmin Adrian


DATA: 17.12.2018
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POBORU
CLASA a VII-a
EFECTIVUL:
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport .

MATERIALE DIDACTICE: mese de tenis, palete,mingi .

TEME ŞI OBIECTIVE:
1. Tenis de masă:învățarea loviturilor liftate
Dezvoltarea calității motrice – îndemânare – în acțiuni motrice singulare.
2. Tenis de masă:perfecționarea loviturilor drepte
Dezvoltarea calității motrice – viteza de execuție – în acțiuni motrice singulare .
3. Tenis de masă – Concurs:”Cel/cea mai bun/ă din 10 servicii!”
Dezvoltarea vitezei de execuție și a îndemânării prin aplicarea procedeelor învățate în
condiții noi,de stres competițional.

TIPUL LECŢIEI : Mixtă

OBIECTIVE CADRU:
1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii
de mediu
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta

3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi

dezvoltarea calităţilor motrice aferente

4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi


5.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
1.3;Să realizeze acțiuni motrice cu grad progresiv de complexitate și solicitare la efort.
2.1;Să aplice procedeele tehnice și acțiunile tactice însușite ,în structuri simple.
2.2;Să realizeze acțiuni motrice specifice ramurilor de sport și să se integreze în acțiunile desfășurate sub
forma de întrecere.

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să-şi perfecţioneze viteza de reacţie şi de execuţie, la stimuli auditivi şi vizuali, în acţiuni motrice
complexe;
-să execute cu rapiditate şi corectitudine acţiunile comandate sau necesare la semnale vizuale şi auditive;
-să manifeste corectitudine în desfăşurarea competiţiilor, în relaţie cu partenerii şi cu adversarii; dorinţa
de perfecţionare şi de auto depăşire;
- sa-si dezvolte musculatura generala ;
METODE ŞI PROCEDEE: -explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, jocul dinamic,
concursul.
STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă ( semi-algoritmică, prin activitate practică, prin concurs).
Afective:
O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
O.A.2. – să se bucure de reuşită;

Cognitive:
O.C.1. – să identifice procedeele folosite pentru dezvoltarea îndemânării ;
O.C.2. – să descrie executarea corectă a lovirii mingii cu paleta de tenis ;
O.C.3. – să descrie executarea loviturilor drepte și liftate ;

Psiho-motrice:
O.PM.1 – să execute corect exercițiile propuse pentru dezvoltarea vitezei și îndemânării ;
O.PM.2. – să-şi perfecţioneze tehnicile de lovire dreaptă și liftată;
O.PM.3. – să-şi perfecţioneze tehnica de joc și deplasare la masă ;

Sociale:
O.S.1. – să-şi dezvolte spiritul de echipă.

Estetice:
O.E.1- să aprecieze mişcările reuşite ale sale si ale colegilor;

2
Veriga Conţinuturi, mijloace, sisteme de Strategii didactice
Dozare Obs.
şi durata acţionare, exerciţii Forme de lucru Metode Indicaţii metodice
V.1. - adunarea; 10’’
Organizarea - alinierea; 10’’ - în linie pe un rând - conversaţia; - să răspundă la
colectivului - raportul; 15’’ - explicaţia; comenzi;
de elevi - salutul; 10’’ - exersarea. - să păstreze
2 min. - controlul ţinutei; 15’’ distanţa ;
- controlul stării de sănătate; 20’’ 
- anunţarea temelor şi obiectivelor 40’’
lecţiei ; 
- întoarceri stg., dr., stg. 4x
împrejur,etc.

3
V.2 - mers normal ; 1L
Pregătirea - mers pe vârfuri cu braţele sus; 1l - în coloană câte - exersarea; - să răspundă la
organismului - mers pe călcâie cu braţele la spate; 1l unu; - demonstraţia; comenzi;
pentru efort - alergare cu genunchii sus; 1d - observaţia. - să păstreze ritmul
6min. - mers cu rotiri de brațe spre înainte; 1l de execuţie ;
- mers cu rotiri de brațe spre înapoi ; 1l
- alergare cu pendularea gambelor 1d
înapoi ;
- mers cu rotiri de brațe alternative 1l O
spre înainte; O
- mers cu rotiri de brațe alternative 1l O
spre înapoi ; O
- alergare cu pas lateral cu fata spre 1d O
interior;
- alergare cu pas lateral cu fata spre 1d
exterior;
- mers ghemuit 1l
- mers cu sărituri din ghemuit ; 1l
- mers cu exerciţii de respiraţie;
- mers cu relaxare;

V.3. Ex. 1. - exersarea; - să păstreze locul


Influenţarea P.I. Stând depărtat cu palmele pe şold: 4x8T - in linie pe 2 rânduri - demonstraţia; în formaţie;
selectivă a T1-2 aplecarea capului spre înainte , cu - explicaţia; - să execute corect
aparatului arcuire; - aprecierea. exerciţiul;
locomotor T3-4 aplecarea capului spre înapoi , cu O O O O O
8 min. arcuire; O O O O O
T5-6 aplecarea capului lateral stânga , cu
arcuire; 
T7-8 aplecarea capului lateral dreapta , cu
4
arcuire;
Ex.2. 4x8T
P.I.- stand depărtat cu palmele pe solduri:
T1-8 rotirea capului spre stânga si spre pe timpul execuției
dreapta; exercițiului ochii se
EX.3. 4x8T țin deschiși
P.I. –stand depărtat cu brațele îndoite la
nivelul pieptului
T1-2 arcuirea brațelor cu ducerea coatelor spre - in linie pe 2 rânduri
înapoi;
T3-4 extensii cu întinderea brațelor;
T5-6 ducerea alternativă a brațului stâng
sus cu arcuire; 4x8T - să menţină spatele
T7-8 ducerea brațului drept sus cu arcuire. drept;
EX.4. - să urmărească
P.I. stând depărtat cu mâinile pe șold direcţia de execuţie.
T1-2 îndoirea tr. spre stânga cu arcuire ;
T3-4 îndoirea tr. spre dreapta cu arcuire ; - la extensie brațele
T5-6 idem T1-2 , cu ducerea bratului opus trebuie sa fie
de asupra capului sub forma de coroana; perfect intinse,
T7-8 idem T3-4 , cu ducerea bratului opus 4x8T palmele orientate in
de asupra capului ; sus
EX. 5.
P.I stand departat ,bratele intinse sus in
prelungirea capului - să menţină spatele
T 1-2 extensia trunchiului cu arcuire; - in linie pe 2 randuri - exersarea; drept.
T 3-4 aplecarea trunchiului spre inainte 4x8T - demonstraţia;
jos cu arcuire ; - observaţia; - la extensie bratele
T5-6 idem t 1-2 ; - aprecierea trebuie sa fie
T7-8 idem t 3-4. perfect intinse,
5
EX. 6.
P.I. stand departat cu bratele pe langa corp
T 1-2 pas inainte oblic cu piciorul stang
si ridicarea bratelor prin inainte sus ; - să păstreze locul
T 3-4 pas inainte oblic cu piciorul drept 4x8T O O O O O şi distanţa între ei;
si ridicarea bratelor prin inainte sus ; O O O O O
T5-6 pas lateral cu piciorul stang
si ridicarea bratelor lateral ; 
T 7-8 pas lateral cu piciorul drept
si ridicarea bratelor lateral ; 3x8T
EX. 7.
P.I. stand departat cu palmele pe solduri:
T1-5 fandare laterala spre stanga;
T3-7 fandare laterala spre dreapta;
T 2,4,6,8 revenire la P.I.
EX.8.
P.I. stand ghemuit cu mainile pe genunchi:
T1-5 saritura spre inainte;
T2-6 saritura spre inapoi;
T3-7 saritura spre stanga;
T4-8 saritura spre dreapta.
V.4.
Tenis de Tema 1 - se alcătuiesc 11 - explicaţia; - să păstreze locul
masă Învățarea loviturilor liftate: 4x grupe,câte 2 la - aprecierea; şi distanţa între ei;
12 min. - demonstrarea acestora cu viteză fiecare masă; - demonstrația; - să urmărească cu
normală de execuţie, făcută de - exercițiul; atenție explicațiile
profesor; o o - exersarea; și demonstrația;
- explicaţii, în felul acesta realizându-se o o - să înțeleagă
interacţiunea dintre primul şi al doilea o o cerințele enunțate;
sistem de semnalizare; o o
6
- demonstrare cu viteză mai redusă şi o o
apoi fragmentată a procedeului tehnic cu 4x
sublinierea momentelor esenţiale ale
execuţiei; + +
- demonstrarea diferitelor variante
incorecte, exagerând chiar mişcările sau
poziţiile greşite explicând conţinutul 4x
greşelii şi prezentând imediat execuţia
corectă; - să execute cât mai
- exerciţii imitative (cu și fără paletă), corect procedeul
profesorul corectând individual elevii. tehnic explicat;
Atenţie mare 5-6 x
se va acorda mişcării corecte din - să își ajute
articulaţia pumnului şi aşezării la fiecare partenerul,ascultând
lovitură; totodată explicațiile
- execuţia procedeului la masa de cadrului didactic cu
joc, în prezenţa partenerului, dar fără un privire la execuția
răspuns activ din partea 4-6 x procedeului;
acestuia, rolul lui fiind acela de a
transmite mingea în terenul
advers printr-o lovitură simplă, care să
permită o execuţie cât mai
corectă şi în condiţii uşurate a loviturii;
- exersarea în condiţii variate,utilizându-
se schimburi de lovituri cu direcţionare
liberă, sau impusă;
10 + x

Tema 2
Tenis de Perfecționarea loviturilor drepte:
masă - să-si perfecționeze
7
7 min. Se reamintește,prin demonstrare cu - in perechi; procedeul tehnic ;
ajutorul unui elev,execuția corectă a 30” - exersarea;
procedeului tehnic,insistându-se pe - demonstraţia;
execuția corectă dar și pe greșelile - observaţia;
frecvente. - aprecierea;
Se trece la exersarea - exercițiul;
procedeului,schimbându-se frecvent
cerința,după cum urmează:
- B trimite mingea, cu mâna, spre
jumătatea forehand a lui A, care
la rândul său o retrimite lui B printr-o
lovitură dreaptă. După 5 5x
retururi reuşite, jucătorii schimbă
rolurile;
- acelaşi exerciţiu, dar A returnează -să-şi perfecţioneze
mingea printr-o lovitură cu tehnicile de lovire
reverul; 6 min. mingii;
- acelaşi exerciţiu, returul de rever al lui 30 ”
A fiind dirijat alternativ - să realizeze o
spre forehandul şi spre reverul lui B; - exersarea; execuţie cât mai
- B trimite mingea spre terenul lui A - demonstraţia; corectă ;
printr-o lovitură dreaptă, - observaţia;
executată cu forehandul apoi cu reverul. - aprecierea. - să pună în aplicare
B va dirija mingea mai - 2 grupe; tehnicile învăţate;
întâi spre forehandul advers (5x), apoi
spre reverul advers (5x) 5x
şi în final, alternativ (6x). După fiecare 5x - 11 perechi;
10 lovituri reuşite, rolurile 6x
se schimbă;
- B trimite succesiv mingea în terenul lui - in perechi ;
8
A, în zonele 1, apoi 2 şi
3: A se deplasează lateral pentru a returna
toate mingile lui B,
numai prin lovituri de forehand. Jucătorii
schimbă rolurile după 5
lovituri reuşite de către A; 5x
- B trimite mingea spre A. A alternează o
lovitură de forehand cu
o lovitură de rever printr-o deplasare
rapidă, lateral, la masa de
joc (pivot);
- 4 schimburi de minge executate fără a
greşi, numai cu forehandul, şi numai cu
reverul sau alternativ. Prima pereche de 4x
jucători care realizează tema, strigă
„Stop!“ şi cei doi jucători au câte un
punct. După aceasta, jucătorii schimbă
partenerul prin rotaţie şi jocul reîncepe.

Tenis de Tema 3
masă - ”Cel/cea mai bun/ă din 10 servicii!”
Concurs - Împărțirea pe 2 grupe:fete/băieți;
10 min. - Explicarea regulilor concursului: -să-şi perfecţioneze
 se joacă prin eliminare; . tehnicile de lovire
 primul care câștigă 10 mingii;
servicii(puncte) merge mai 1 min. - 2 grupe;
departe, - exercițiul; - să realizeze o
 câștigă cel care rămâne la masă; - exersarea; execuţie cât mai
9
 pot folosi orice procedeu tehnic - aprecierea; corectă ;
învățat;
Se trece la desfășurarea - 11 perechi; - să pună în aplicare
concursului,urmărindu-se respectarea tehnicile învăţate;
regulamentului dar și a regulilor de
fair – play. 9 min. - să concureze cu
Câștigătorii sunt premiați cu un 10 și fair – play;
o diplomă.

V.5. - alergare uşoară; 1L


Revenirea - mers cu exerciţii de respiraţie; 15 m - în coloană câte - exersarea - să efectueze
organismului - mers cu exerciţii de relaxare. 15 m unul; - demonstraţia corect exerciţiile de
după efort respiraţie.
3 min.
V.6. - reorganizarea colectivului de elevi;
Concluzii şi - aprecieri pozitive şi negative - în linie câte unul; - conversaţia
aprecieri asupra activităţii desfăşurate;  - aprecierea.
2 min. - salutul.

10