Sunteți pe pagina 1din 4

Școala : EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Director :

Prof. :

Clasa a III-a Semestrul I 2020-2021

luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie


Unitatea de învăţare

VACANȚĂ
săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
lecţia 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Lecție teoretica, prezentarea normelor de protecție a muncii


formații de adunare (în linie pe un rând, în cerc și semicerc);
Elemente de
alinierea în linie și în coloană ; pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”; x x x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
organizare a
raportul prescurtat
activităților
întoarceri la stânga și la dreapta de pe loc; pornire și oprire din mers;
motrice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
formarea și strângerea coloanei de gimnastică
postura corectă în pozițiile de bază și abaterile de la aceasta;
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, așezat, culcat
exerciții ISAL; exerciții pentru prevenirea instalării și compensarea
abaterilor de la atitudinea corporală corectă complexe de DFA;
Elemente ale
exerciții de expresivitate corporală pe fond muzical; exerciții ~ ~ ~ ~ ~ ~ x x ▲ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
dezvoltării
corective pentru principalele atitudini deficiente; exerciții pentru
fizice
reglarea ritmului respirator în efort
armonioase
principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului;
valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de vârstă
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
și sex ; determinări și înregistrări ale indicilor morfologici și
funcționali, în jurnalul personal
~ ~
Viteza I
~ ~ ~
Capacități coordinative/îndemânare I
Calitați
motrice Forța x x x ▲
x ▲
Rezistența I

Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Deprinderi De locomoție: mers, alergare, săritură,escaladare, cățărare târâre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x x ~ ~ ~ ~
motrice De manipulare: de tip propulsie, de tip absorție, transport ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x x ~ ~
fundamentale De stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Deprinderi școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice alergarea de rezistență x x
specifice alergarea de viteză cu start din picioare
școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
săritura în lungime cu elan, procedeul ghemuit
școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
atletismului
aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanță x x
Deprinderi x x x x x ▲
acrobatice
motrice
specifice ritmice
gimnasticii aerobice
Minibaschet x x x x x x x x x x x x x x x x
Deprinderi Minifotbal ~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice Minihandbal
specifice
jocurilor Badminton
sportive Tenis de masă
Tenis
conținutul trusei de igienă personală; caracteristicile
echipamentului sportiv specific; călirea organismului; reguli
Igienă și
de igienă personală; igiena materialelor și a spațiilor;
protecție ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
individuală pregătirea org pentru ef; tipurile resp în efort; tehnicile de
acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile actelor
motrice cu un grad mediu de dificultate
Componente locul și formele de practicare a exercițiilor fizice în regimul
ale cotidian de viață - atribuțiile rolurilor de conducere și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
personalității subordonare îndeplinite de elevi în lecțiile de educație fizică

Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă
I: evaluare inițială
Școala : EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Director:

Prof. :

Clasa a III-a Semestrul II 2020-2021

luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Unitatea de învăţare

VACANȚĂ

VACANȚĂ
săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ȘCOALA ALTFEL
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

formații de adunare (în linie pe un rând,


Elemente în cerc și semicerc); alinierea în linie și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
de în coloană ; pozițiile „drepți” și „pe loc
organizare repaus”; raportul prescurtat
a întoarceri la stânga și la dreapta de pe
activităților loc; pornire și oprire din mers; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice formarea și strângerea coloanei de
gimnastică
postura corectă în pozițiile de bază și
abaterile de la aceasta; pozițiile: stând, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
stând depărtat, stând pe genunchi,
așezat, culcat
exerciții ISAL; exerciții pentru prevenirea
Elemente instalării și compensarea abaterilor de la
ale atitudinea corporală corectă complexe de DFA;
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
dezvoltării exerciții de expresivitate corporală pe fond ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
fizice muzical; exerciții corective pentru principalele
atitudini deficiente; exerciții pentru reglarea
armonioase ritmului respirator în efort
principalii indicatori morfologici și funcționali ai
organismului; valorile de referință ale
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
indicatorilor morfologici în funcție de vârstă și ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
sex ; determinări și înregistrări ale indicilor
morfologici și funcționali, în jurnalul personal
x ▲
Viteza
Capacități coordinative/îndemânare x x ▲
Calitați Forța
motrice Rezistența
Mobilitatea/stabilitatea articulară și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
elasticitate musculară
Deprinderi De locomoție: mers, alergare, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice săritură,escaladare, cățărare târâre
fundament De manipulare: de tip propulsie, de tip ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ale absorție, transport
De stabilitate: de tip axial, posturi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
statice sau dinamice
~ ~ ~ ~ ~ ~
școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

alergarea de rezistență
alergarea de viteză cu start din x x
Deprinderi picioare
motrice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
specifice
atletismului săritura în lungime cu elan, x x x
procedeul ghemuit
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

aruncarea mingii de oină de pe loc,


la distanță
Deprinderi acrobatice
motrice
specifice ritmice
gimnasticii
aerobice
x x x x x x x x x x x x x x x ▲
Minibaschet
Deprinderi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Minifotbal
motrice
specifice Minihandbal
jocurilor Badminton
sportive Tenis de masă
Tenis
conținutul trusei de igienă personală;
caracteristicile echipamentului sportiv specific;
Igienă și călirea organismului; reguli de igienă personală;
igiena materialelor și a spațiilor; pregătirea org ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
protecție pentru ef; tipurile resp în efort; tehnicile de
individuală acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în
execuțiile actelor motrice cu un grad mediu de
dificultate
Componente locul și formele de practicare a exercițiilor fizice
în regimul cotidian de viață - atribuțiile rolurilor ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ale de conducere și subordonare îndeplinite de elevi
personalității în lecțiile de educație fizică
Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent▲ : evaluare sumativă

S-ar putea să vă placă și