Sunteți pe pagina 1din 2

Densitatea in lectia de educatie fizica

Densitatea este indicatorul care subliniaza calitatea unei lectii de educate fizica, scotand in evidenta modul de valorificare a timpului alocat lectiei, atat din punct de vedere al volumului, cat si al intensitatii sau complexitatii efortului. Este de fapt indicatorul numarul unu care arata calitatea si cantitatea efortului din lectie. Ea este scmnificativa numai daca se inregistreaza simultan pe mai multi subiecti reprezentativi din mai multe puncte de vedere: - numar; - nivel de dezvoltare fizica - nivel de motricitatc; - sex. In esenta este relatia dintre timpul cheltuit pentru realizarea continutului lectiei si durata integrala a acesteia. Volumul efortului raportat la durata integrala a lecjiei, determina doua tipuri de densitate: a) densitatea motrica; b) densitatea pedagogica Densitatea motrica, care vizeaza activitatea motrica a subiectilor reprezinta timpul consumat de catre subiect pentru executarea exercitiilor si durata integrala a lectiei. In sinteza este timpul efectiv lucrat al elevului si se calculeaza dupa formula: timpul de lucru al unui subiect D.M. =----------------------------------xlOO 50 minute O densitate buna este atunci cand este egala cu 60-65% din timpul lectiei (30-35minute). Densitatea pedagogica, care se refera la timpul cat este angrenat activ subiectul inregistrat la actiunile didactice si metodice ale conducatorului lectiei si nu la ce face si cat face conducatorul lectiei, la care se adauga si receptia subiectilor, reprezinta timpul folosit de cadrul didactic pentru rezolvarea rnomentelor didactice si durata integrala a lectiei. Ea include timpul afectat demonstratiei explicatiei, indicatiilor metodice, corectarilor, organizarii colectivului, organizarii materiale si odihnei subiectului. Se calculeaza dupa formula: timpul consumat cu masuri didactice si metodice in care elevul participa activ (explicatii, demonstratii), aducerea unor materiale + timpul consumat cu pauzele necesare , D.P. =------------------------------------------------------------------------xlOO 50 minute Din punct de vedere teoretic densitatea motrica + densitatea pedagogica trebuie sa dea intregul (durata integrala a lectiei. Practic, avand in vedere numarul mare de elevi din clasa, ca si dotarea materiala insuficienta este imposibil de realizat intregul. In lectii, indiferent de tipologia lor, predomina cea motrica, valoarea ei este mai mare in lectiile de: - consolidare sau perfectionare a deprinderilor si priceperilor motrice; dezvoltarea calitalilor motrice. Valoarea celei pedagogice creste, evident, in lectiile care vizeaza invatarea (initierea primara) deprinderilor si priceperilor motrice. Intensitatea si complexitatea efortului determina un al treilea tip de densitate, densitatea functional. Ea reprezinta timpul afectat executiei exercijiilor in raport cu intensitatea si durata lectiei. Aceasta densitate se apreciaza prin prisma valorilor F.C. si F.R. in succesiunea verigilor lectiei, care dau curba sau dinamica efortului. Densitatea motrica, cea pedagogica si cea functionala se inregistreaza prin metoda cronometrarii (metoda cronografica) pe baza de protocol, pe un numar reprezentativ de subiecfi (de catre alte persoane). In acelasi protocol se inregistreaza si valorile F.C. si F.R. la inceputul lecfiei si la sfarsitul fiecarei verigi, pentru obtinerea densitatii functionale. Cauzele care due la o slaba densitate sunt: 1) de natura organizatorica: - deficient in alegerea formatiilor de lucru si a modalitatilor de exersare (neadecvate, necorespunzatoare); - lipsa unor conditii materiale; - loc de desfasurare impropriu; - starea necorespunzatoare a instalatiilor si materialelor sportive; ^

2) natura metodica - explicatjii prea lungi si neclare; - demonstrate sau materiale intuitive neconvingatoare; - modele de actionare inaccesibile, irationale; - succesiunea necorespunzatoare a mijloacelor; - lipsa de atractivitate a lect^iilor; - folosirea unor improvizatii; " lipsa de pregatire a lectiei. Cauze de alta natura; - lipsa proiectului didactic; - lipsa atractiyitatii mijloacelor folosite; - starea participatiya necorespunzatoare a subiectului inregistrat. Masuri pentru imbunatatirea densitatii: - motivate puternica la elevi; - alegerea unor forma^ii de lucru si procedee metodice de exersare eficiente (lucrul frontal, in perechi, in circuit, in torent etc.); - promovarea lucrului pe grupe mici sau a lucrului independent; - folosirea unor explicate concise si clare; cresterea caracterului atractiv al lectiei. Reusita lectiei depinde de modul in care este pregatita si condusa. Pentru ca scopul lectiei sa fie in intregime atins, iar eficienta acesteia sa creasca la parametri superiori, se impune cu hotarare asigurarea unor cerinte de baza indiferent de tipul si obiectivele lectiei respective si anume: densitate optima ,dinamism, varietate, atractivitate. Masurile luate in legatura cu sporirea_densitatii motrice si a intensitatii efortului in lectie, constituie aspecte importante dar partiale, ale folosirii eficiente a_timpului, intre acestea si obiectivele instructive educative ale lectiei este necesar sa existe; o concordant perfecta. Densitatea optima este obtinuta prin modul de organizare a exersarii, prin folosirea unui bogat_material didactico-sportiv, prin jnlaturarea timpilor morti", scurtarea pauzelor, inlantuirea rationala a temelor, utilizarea unor metode si procedcc metodice adecvate, a unor mijloace standardizate si bine cuantilicate. Varietatea continutului lectiei se poate realiza prin folosirea unui mare numar de \ mijloace, prin modificari in forma de organizare, schimbandu-se perechile de lucru si stimulii care due la cresterea interesului elevilor pentru lecfie. Ea se poate realiza prin continutul exercitiilor (bogat, interesant, cu grad emotional ridicat etc.), prin asigurarea permanenta a spiritului de intrecere, prin crearea unei atmosfere placute, recreative etc. atribute specifice intrecerilor, jocurilor de miscare, concursului in general. Procesul de constientizare duce la activizarea elevilor, la intelegerea executiei si scopului invatani. In momentul in care va intelege aceste lucruri el va actiona cu mai multa placere, ambifionandu-se pentru perfec^ionarea execufiilor sale. Lectia de educate va trebui ancorata in atmosfera specifica sportului. Aceasta se realizeaza prin prezenta exercitiilor, a structurilor de exercitii, a jocurilor de miscare, a stafetelor si parcursurilor aplicative, a intrecerilor in general. Punerea frecventa a elevilor in situatia de a descoperi prin eforturi proprii de gandire, prin cautari laborioase, prin rezolvarea unor situatii problema, este o alta cale de eficientizare a lectiilor. Atractivitatea lectiei reprezinta problema de baza a eficientei acesteia. De modul in care izbuteste rezolvarea acestui aspect din lectie depinde interesul si participarea efectiva, constienta si activa a elevilor, acestia daruinduse cu intreaga lor disponibilitate psihica si fizica pentru activitatea planificata. Aceste aspecte din lectie contribuie in mare masura la determinarea elevilor sa iubeasca exercitiul fizic si sa manifeste dorinta de a-1 practica independent. Atractivitatea exercifiilor se poate realiza prin continutul acestora, cu un grad emotional ridicat, bogat, interesant sau prin asigurarea permanenta a spiritului de intrecere pe fondul unei atmosfere placute, recreative, atribute specifice mai ales intrecerii si jocurilor de miscare. Pentrn ca profesorvil sa realizeze aceste cerin^e trebuie sa selectioneze continuu metode si mijloace pe care sa le imbunata^easca permanent. completandu-1 cu noi si interesante exercitii pe baza experien^ei proprii sau preluate din literatura de specialitate. Motiva^ia activita^ii constiente a elevului pentru practicarea exercitiilor fizice este determinata de motiva^ii imediate si motiva|ii de perspective. O influenta deosebita in amplificarea constientizarii o pot avea explica^ia. demonstra^ia, precum si utilizarea cat mai multor materiale intuitive. Metodele si procedeele folosite pentru constientizare sunt stabilite in functie de varsta si nivelul colectivului cu care se lucreaza. Constientizarea elevilor in cadrul lectiilor de educate fizica se recomanda sa se realizeze prin oprirea colectivului si atentionarea elevilor asupra anumitor elemente sau prin recomandari si masuri ce se iau chiar in timpul executiei (indicatii tehnice, materiale, intuitive), deoarece acestea trezesc interesul elevilor determinandu-i la exersarea constienta a exercitiilor respective.