Sunteți pe pagina 1din 3

Protocol de observare a lectiei

Unitatea Teme şi obiective


Subiecţi 1
Efectiv prezent (M...F...) 2
Data 3
Locul de desfăşurare
Conducătorul lecţiei
Subiectul înregistrat

Dozare Pauza

Observaţii
F.C./F.R.
Nr. rep.
Distanţă

Activă

Pasivă
Tempo
Durată
Verigi Conţinut Formaţii de lucru

Organizarea
colectivului
de elevi
2-3 minute

II.
Pregătirea
organismului
pentru efort
8 minute

III.
Influenţarea
selectivă a
aparatului locomotor
8 minute
IV.
Dezvoltarea calitatii
motrice
viteza/indemanare
5 minute

V.
Învăţarea,
consolidarea şi
verificarea
deprinderilor
motrice
20 minute

VI.
Dezvoltarea calităţii
motrice forţa
6 minute

VII.
Revenirea
organismului
după efort
3 minute
VIII.
Aprecieri finale
2 minute