Sunteți pe pagina 1din 3

Informaţii generale

1.

Sexul / genul (încercuiți)

M

F

2.

Vârsta

 

3.

Profesia / Locul de muncă actual

 

4.

Statutul marital 1=casatorit(ă), 2= necăsătorit(ă), 3= divorțat(ă)

 

5.

Durata căsniciei (dacă a fost căsătorit(ă)

 

6.

Statut socioeconomic (1 = superior, 2 = mediu spre ridicat, 3= mediu spre scăzut, 4= scăzut)

 

7.

Zona de provenienţă (1 = rurală, 2 = urbană)

 

8.

Ultima clasă / ultima școală absolvită (general, liceal, universitar, postuniversitar)

 

9.

Orientarea religioasă (ortodoxă, catolică, musulmană, baptistă, adventistă…) /Ateu

 

10.

Etnia (româna, macedoneană, rromă, armeană, turcă, tătară, alta)

 

11.

Numărul de copii (răspund doar cei cei care sunt părinți)

 

Pentru fiecare dintre afirmaţiile următoare, bifaţi UN SINGUR RĂSPUNS, cel care vi se potriveşte cel mai bine.

PERCEPȚIA DVS. ASUPRA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL

1.

Consider că ceea ce am învăţat în sistemul educațional (liceu, facultate) mi-a fost util:

Doar la examene (bacalaureat, admitere la facultate etc.)

Pentru actuala profesie

Pentru viață în general

2.

Cunoștințele dobândite în sistemul educațional, au presupus din partea mea, un efort de înţelegere:

Mare la majoritatea materiilor

Mediu la majoritatea materiilor

Mic la majoritatea materiilor

3.Îmi amintesc faptul că profesorii obișnuiau să îşi adapteze modul de predare la capacitatea noastră de înţelegere:

□ Niciunul dintre profesorii mei

□ Câţiva dintre profesorii mei

□ Majoritatea profesorilor mei

4.Profesorii noștri manifestau disponibilitatea de a comunica cu noi, pe problemele noastre personale:

□ Niciunul dintre profesorii mei

□ Câţiva dintre profesorii mei

□ Majoritatea profesorilor mei

5.Profesorii obișnuiau să ne evalueze într-un mod obiectiv la teste / teze etc.:

Niciunul dintre profesorii mei

Câţiva dintre profesorii mei

Majoritatea profesorilor mei

6.

Participând la diverse cursuri de formare continuă, am observat că în prezent, sistemul educațional este:

mai puțin eficient decât pe vremea mea

la fel ca cel în care m-am format și eu

mai eficient, mai atractiv și modern, decât cel din timpul școlarității mele

1

7.

Participând la diverse cursuri de formare continuă, am observat că profesorii:

sunt mai slab pregătiți profesional decât în trecut

sunt mai slab pregătiți profesional, dar mai deschiși către comunicare (mai relaxați)

au același stil de predare ca și cei din perioada școlarității mele

sunt mai bine pregătiți profesional

sunt mai bine pregătiți, dar și mai deschiși către comunicarea interpersonală

8.

Cred că formarea continuă pentru adulți (prin cursuri postliceale, postuniversitare), este:

inutilă, o pierdere de vreme și de bani

o corvoadă, o activitate greu de parcurs de către un adult care a depășit vârsta școlarizării

o necesitate a omului modern, pentru a-și actualiza cunoștințele profesionale și a progresa

utilă pentru facilitarea accesului pe piața muncii și/sau pentru promovarea la locul de muncă actual

9.

Cred că formarea adulților ar trebui:

să fie adaptată particularităților de vârstă și de învățare ale acestora

să fie dinamică, interactivă, cu multe aplicații practice

să fie atractivă și mai puțin încărcată cu „teorii”

să ducă la formarea unor competențe suplimentare celor pe care adultul le deține deja

VĂ RUGĂM SĂ FORMULAȚI CÂTE O OPINIE PENTRU FIECARE DINTRE ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS:

10. Care este prima dvs. amintire din perioada frecventării şcolii?

11. Ce ați învăţat despre propria persoană în toţi anii petrecuți în școală?

12. Care a fost cea mai importantă lecţie de viaţă, dobândită în afara şcolii (a sistemului educațional)?

13. Care este viziunea dvs. cu privire la rolul educaţiei în viaţă?

14. Cum aţi ajuns să lucraţi în domeniul în care sunteţi implicat(ă) în prezent?

a. Aţi avut imediat satisfacţii în muncă?

Satisfacţiile au venit în timp ?

15. Ce doreaţi să deveniţi când eraţi în liceu ?

a. Ați realizat ceea ce v-ați dorit, sau aspirațiile dvs. s-au schimbat în timp?

b. Care erau speranţele şi visurile dvs. când ați devenit adult?

16. Se împacă familia și cariera în viaţa dvs.? Daca DA, cum? Daca NU, de ce?

SISTEMUL VALORILOR FAMILIALE

17. Este adevărat pentru mine că:

□ m-am căsătorit la vârsta de

□ intenţionez să mă căsătoresc în jurul vârstei de

□ nu intenţionez să mă căsătoresc

ani

2

ani

18. În familia mea există căsătorii mixte (între parteneri de diferite etnii):

□ nu; familia mea aparţine în totalitate unei singure etnii, şi anume

□ da, este vorba de etniile:

19. Ideea ca partenerul/partenera mea să aparţină altei etnii decât mine mi se pare:

□ inacceptabilă

□ greu de acceptat

□acceptabilă doar dacă este vorba despre anumite etnii, precum

□ acceptabilă necondiţionat

20. În familia mea există căsătorii mixte (între parteneri de diferite credințe religioase):

□ nu; toţi membrii aparţin aceleiaşi religii, şi anume

□ da, este vorba despre următoarele religii:

21. Ideea ca partenerul/partenera mea să aparţină altei religii decât mine mi se pare:

□ inacceptabilă

□ greu de acceptat

□ acceptabilă doar dacă este vorba despre anumite religii, precum

□ acceptabilă necondiţionat

22. Posibilitatea de a alege un (o) partener(ă) care să nu aibă un loc de muncă şi nici perspective mi se pare:

□ de neconceput

□ greu de conceput

□ acceptabilă cu rezerve

□ acceptabilă fără rezerve

23. Decizia unei persoane de a divorţa, mi se pare:

□ una normală şi uşor de luat, atunci când există probleme în cuplu

□ acceptabilă, ca urmare a unei analize foarte serioase a alternativelor / consecințelor

□ una care merită orice efort, pentru a fi evitată

24. Ideea ca o persoană să divorţeze şi să se recăsătorească de mai multe ori, mi se pare:

□ puţin jenantă

□ normală, dacă decizia respectivă a fost foarte bine analizată

□ perfect normală, dacă aşa simte nevoia

25. În zilele noastre, un (o) partener(ă) de viaţă este:

□ foarte uşor de găsit

□ uşor de găsit, cu condiţia să nu îţi doreşti neapărat o relaţie stabilă

□ uşor de găsit, dacă îți dorești o relaţie stabilă

□ greu de găsit

26. Să ai copii născuţi în afara căsătoriei mi se pare:

□ ruşinos / de neacceptat

□ greu de acceptat

□ acceptabil, dar nu și de dorit

□ perfect normal

3