Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lecție

Unitate de înv.: Școala Gimnazială “ION DUMITRIU”


Disciplina: Educație Fizică și Sport
Prof. STOICA CLAUDIU ALEXANDRU

Clasa: a VII-a B
Efectiv: 27 elevi (12 fete, 15 băieți).
Data: 15.03.2018
Loc de desfasurare: sala de sport.
Materiale necesare: fluier, saltele de gimnastică, jaloane, spaliere.
Durata: 50 min.

TEMELE LECŢIEI:

1. Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, stând pe omoplați, podul


2.Dezvoltarea forței trunchiului

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

Obiective motrice: - să execute corect 2 din cele 3 elemente care compun succesiunea;
- să execute corect 10 repetări pentru dezvoltarea forței trunchiului;
Obiective cognitive: -să enumere 3 elemente din gimnastica acrobatică;
-să știe principalele grupe musculare angrenate la nivelul trunchiului;
Obiective afective: -să-și ajute colegii în executarea exercițiului propus pentru o reușită sigură;
-să-și încurajeze și felicite colegii în timpul și după execuțiile acestora.

COMPETENȚE

 Competenţe generale:

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de


practicare a exerciţiilor fizice şi sportului;
2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a
creşterii şi dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii.

 Competenţe specifice:

- Utilizarea noțiunilor specifice domeniului, în situații de instruire;


- Respectarea regulilor specifice activităților sportive, din lecție și din afara acesteia;
- Menținerea posturii corporale corecte, în activitățile școlare și extrașcolare;
- Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate.
Metode
Verigile și
Conținut Dozare Metode de lucru de Obs.
durata
evaluare
1.Organizarea -în linie pe două
colectivului de - adunarea și alinierea; 1’ rânduri
elevi - prezența, verificarea ținutei și 30” 
(2’) a stării de sănatate; 
- anunțarea temelor lecției. 30”

2. Pregătirea Variante de mers: -în coloană câte unul
organismului - mers pe vârfuri; 2’
pentru efort - mers pe călcâie; 
(8’) - mers ghemuit.  
Variante de alergare: 
- alergare ușoară; 6’
- alergare șerpuită;
- mers normal; -în coloană câte
- alergare cu joc de glezne; patru
- mers normal;
- alergare cu genunchii sus; OOO
- mers normal;
- alergare cu pendularea
gambelor înapoi;
- mers normal;
- pas săltat;
- pas sărit;
- pas adăugat; 
- mers normal cu exerciții de
respirație;
- mers normal (intrare în
coloana de gimnastică).
3.Influențarea Exerciţii libere: -coloană de
selectivă a Exerciţiul nr. 1 4x8 t gimnastică câte patru
aparatului P.I Stând depărtat, mâinile pe
locomotor şold
(10’) T1,5- Aplecarea capului
înainte, bărbia în piept ;
T2,6- Extensia capului înapoi ;
T3,7- Îndoirea capului lateral - în timpul execuţiei
spre stânga; exercițiului spatele
T4,8- Îndoirea capului lateral se menţine drept
spre drepta.
Exerciţiul nr.2 4x8 t
P.I stând depărtat, brațele
îndoite la nivelul pieptului
T. 1-2 Extensie cu arcuire a
brațelor îndoite(plan - arcuirea amplă
orizontal);
T. 3-4 Extensie cu arcuire a
brațelor întinse(plan orizontal);
T. 5-6 Extensie cu brațul drept
sus și brațul stâng jos(plan
vertical);
T. 7-8 Extensie cu brațul stâng
sus și brațul drept jos(plan
vertical).
Exerciţiul nr. 3
P.I Stând depărtat 4x8t
T.1-2 Răsucirea trunchiului
spre stânga cu arcuire, cu
ducerea brațului stâng lateral;
T. 3-4 Răsucirea trunchiului
cu arcuire , spre dreapta;
T. 5-8 idem 1-4.
Exerciţiul nr. 4
P.I. Stând depărtat mâinile sus 4x8t
T. 1-2 Îndoiri ale trunchiului
înainte cu ducerea palmelor - picioarele orientate
către vârful piciorului drept; spre înainte şi
T.3-4 Revenire în extensie cu blocate la nivelul
brațele sus; articulaţiei
T. 5-6 Îndoiri ale trunchiului genunchiului
înainte cu ducerea palmelor - se va ține cont ca
către vârful piciorului stâng; piciorul să fie bine
T.7-8 Revenire în extensie cu întins
brațele sus.
Exerciţiul nr. 5
P.I. Stând depărtat, mâinile pe 4x8 t
șolduri
T. 1-4 Rotiri ale bazinului spre
stânga;
T. 5-8 Rotiri ale bazinului spre
dreapta.
Exerciţiul nr. 6
P.I. Stând depărtat cu mâinile 4x8t
pe șold
T. 1-2 Îndoire laterală cu
arcuire, spre stânga;
T. 3-4 Aceeași mișcare spre
dreapta;
T. 5-6 Îndoire laterală cu
arcuire spre stânga, cu ducerea
brațului drept pe deasupra
capului;
T. 7-8 aceeași mișcare spre
dreapta, cu ducerea brațului
stâng pe deasupra capului.
Exerciţiul nr. 7 - spatele menținut
P.I. Stând depărtat drept în timpul
T. 1-8: Fandări laterale pe fandării
călcâi. 4x8t -arcuire amplă
Exerciţiul nr. 8 -trunchiul drept,
P.I. Stând depărtat cu mâinile piciorul din fata
pe şold indoit in articulatia
T.1-4 Fandări spre înainte pe genunchiului,piciorul
piciorul stâng; 4x8t din spate întins;
T.5-8 Fandări spre înainte pe - se va tine cont de
piciorul drept. sincronizare
4. Rostogolire -rostogolire înainte din 3’
înainte din ghemuit în ghemuit; p-15’’
ghemuit în
ghemuit, -stând pe omoplați; 3’
stând pe p-15’’
omoplați, -podul; 3’ -coloană câte 4
podul p-15’’
(15’) -succesiune de elemente: 5’
rostogolire înainte din p-15’’
ghemuit în ghemuit, stând pe
omoplați, podul.
5. Dezvoltarea Circuit cu 4 stații:
forței -flexia trunchiului din culcat
trunchiului dorsal;
(10’) -extensia trunchiului din culcat
facial; 4’(30”p-
-coloană câte 4
-din atârnat cu spatele la 30’’)x2
spalier: ridicarea genunchilor
spre piept;
-din atârnat cu fața la spalier: P circ.-
extensia trunchiului. 1’x2
6. Revenirea
- alergare uşoară;
organismului 1 tură
- mers cu exerciţii de -în coloană câte unul
după efort 1 tură
respiraţie.
(3’)
7. Concluzii și -în linie pe două
recomandări - aprecieri asupra obiectivelor rânduri
1’
propuse și elevilor care s-au
(2’) 
evidenţiat;
1’ 
- alinierea şi salutul.

S-ar putea să vă placă și