Sunteți pe pagina 1din 25

TEMA OBLIGATORIE NR.

Demonstraţi funcţiile metodei exersării în situaţii didactice concrete.

În educaţie fizică, după modalitatea de abordare, exersarea poate fi practică şi verbală, după modalitatea de execuţie a
mişcărilor şi exerciţiilor ce urmează a fi însuşite, exersarea poate fi sub formă: fragmentată şi globală.

Exersarea practică fragmentată constă în execuţia deprinderii motrice în mod fragmentat, pe secvenţe sau faze, în
mod analitic. Se foloseşte atunci când deprinderile motrice sau exerciţiile se caracterizează printr-un mare grad de
complexitate şi nu este posibilă învăţarea globală, dar şi în cazul când se abordează perfecţionarea unui anumit aspect al
mişcării, ce necesită o anumită cizelare sau chiar corectare.

Exersarea practică globală presupune execuţia unei deprinderi motrice în totalitatea sa, a unui complex de deprinderi
motrice, care se succed conform modelului determinat anterior. Ea realizează învăţarea sau perfecţionare globală a
deprinderilor. Este metoda prin care execuţia unui exerciţiu, a unui procedeu tehnic, a unei deprinderi motrice este predată în
totalitatea sa, respectând succesiunea mişcărilor, cerinţele de direcţie, ritm, tempou, intensitate, volum. In procesul de
exersare globală, pentru a asigura o învăţare mai rapidă, se pot uşura condiţiile de execuţie prin: mărirea suprafeţei de
sprijin, mărirea sau micşorarea obiectelor şi distanţelor.
Această metodă este folosită în invăţarea complexelor formate din 6-8 exerciţii libere, cu obiecte (mingi, corzi,
bastoane, eşarfe) sau cu partener (în perechi), la aparate (scară fixă, bancă de gimnastică), exerciţii de viteză, forţă,
îndemânare.
TEMA OBLIGATORIE NR. 2

a) Descrieţi trei jocuri de mişcare (altele decât cele prezentate în curs) : unul pentru dezvoltarea vitezei, unul
pentruconsolidarea deprinderii de a sări şi unul pentru consolidarea deprinderii de a alerga specifice ciclului preşcolar.

,,DE-A VULPEA ŞCHIOAPĂ’’( PENTRU VITEZĂ)

Intr-un colţ al sălii de gimnastică sau al terenului se trasează un cerc care reprezintă vizuina vulpii. La o distanţă de
20 de pasi de vizuină se desenează un dreptunghi - curtea. Se alege un jucător mai rapid, căruia i se încredinteaza rolul
vulpii. Ceilalţi reprezintă puii. Vulpea intră în vizuină, iar puii din curte încearcă să se apropie de ea. Pe drum îi strigă :
,,Vulpe schioapă,
Vulpe schioapă,
Nu ne prinzi. ‘’

În încercarea de a se apropia câ t mai mult de vulpe, sunt văzuti aproape şi atunci iese din vizuină. În afara vizuinii
are voie să facă doar trei paşi, restul distanţei, parcurgând-o în sărituri într-un picior încercând saăprindă vreun pui,dar puii
speriati fug spre curte. Cel ajuns de vulpe şi atins înainte de a ajungeîin dreptunghi, devine ajutorul ei. In momentul în care
puii se află in siguranţă în curte, vulpea intră in vizuină şi jocul se reia. Ultimul jucător prins, preia rolul vulpii.
,,VRĂBIILE” (PENTRU SARITURI)

Copiii sunt împărţiţi în mai multe echipe care stau îndărătul unei linii de plecare. La oarecare distanţă, 2-4 m, paralel
cu linia de plecare, se trasează linia de sosire. La semnal , primul copil din fiecare echipă sare cu picioarele apropiate (cu
amândouă odată) până la linia de sosire, revine la locul lui tot sărind, loveşte mâna celui de-al doilea copil şi se duce la
urma echipei. Îndată ce a fost lovital doilea, pleacăsărind, parcurge distanţa şi revine să lovească pe al treilea.
Echipa care câştigă prima este câştigătoare.

,,PORTIŢA DE SCĂPARE” ( PENTRU ALERGARE)

Jucătorii stau în cerc cu picioarele depărtate. Doi dintre ei sunt în afara cercului.La un semnal dat, unul trebuie să-l
prindă pe celălalt. Cel urmărit îşi pregăteşte scăparea intrând printre picioarele unui jucător din cerc şi se aşază în faţa lui.
Jucătorul printre picioarele căruia a intrat urmăritul trebuie să fugă ca să nu fie prins de urmăritor. Dacă se întâmplă ca
cel urmărit să fie prins, rolurile se inversează.
Reguli: - se va alerga numai în faţa cercului
- cel urmărit trebuie să treacă repede printre picioarele celui mai apropiat jucător, iar acesta să facă acelaşi
lucru, pentru ca jocul să fie mai antrenant.

b) Prezenteţi un joc sau un parcurs aplicativ adecvat dezvoltării calităţilor motrice combinate, pentru ciclul primar (de
exemplu, viteză şi îndemânare).
,,FUGA PE CARTOANE”

Pista de alergare traversează sala. Pentru fiecare jucător sunt necesare două coli cartonate A4. Când cel care comandă
jocul dă startul, concurenţii îşi aşază un picior pe unul din cartoane şi aranjează repede celălalt carton în faţa primului pentru
a putea aşeza şi al doilea picior tot pe carton. Apoi, se ridică primul carton, se aşază în faţa celuilalt şi astfel se continuă
jocul, călcând numai pe cartoane până la atingerea ţintei. Nu este permis să se lase distanţă între cartoane, ele trebuie aşezate
cu marginile una lângă alta. Nu este permis să se sară sau să se târâie cartoanele cu picioarele.
TEMA OBLIGATORIE NR. 3

Elaboraţi individual un proiect de activitate pentru învăţământul preşcolar şi un proiect de lecţie pentru învăţământul
primar, specifice domeniului educaţiei fizice, raportându-vă la un anumit tip de lecţie (la alegere).

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIŢA:

DISCIPLINA: Ed fizică

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

GRUPA: mijlocie

NUMĂRUL COPIILOR: 20

TEMA : Învăţare, mers în echilibru pe banca de gimnastică, cu mâinile în diferite poziţii;

Exerciţiile: „Am crescut mari”, „Bate palma sus şi jos”,„Gândacul răsturnat”, „Sări înainte şi înapoi”

Jocuri cu deprinderea de echilibru: „Copilul cu morişca”, „Coşuleţul cu flori”


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;

- să execute corect deprinderea de echilibru;

- să respecte poziţia corectă a corpului în poziţia stând cu mâinile în diferite poziţii.


TIPUL ACTIVITĂŢII: de învăţare

METODE ŞI PROCEDEE : demonstraţia, explicaţia, exerciţiul

RESURSE: bancă de gimnastică

Dozar Indicaţii metodice şi


Situaţii de instruire Conţinutul activităţii Obs.
e organizatorice
Organizarea grupei - dezbrăcarea copiilor în sala de 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
grupă, punerea hainelor pe cuiere minut
x
şi alinierea pe un singur rând cu e
faţa spre educatoare;

- verificarea stării de sănătate şi a


echipamentului;

- comunicarea temei.
Pregătirea - mers pe loc, „ca soldăţeii”, cu 30” - mersul să fie elastic;
organismului pentru ridicarea accentuată a picioarelor;
- spatele drept, privirea
efort
- întoarceri spre anumite repere, înainte,
cu păşire sau cu săritură (la
dreapta, la stânga); 6ori

- mers în jurul sălii, cu cântec ;

- mers cu mâinile în diferite 10m.


poziţii (lateral, pe umeri, pe şold,
10m.
la ceafă, înainte);

- mers cu mâinile pe umerii


colegului din faţă;

- mers apucat de mâini, cu faţa şi 6m.


cu spatele;

- alergare în jurul sălii în ritm


6m.
imprimat de educatoare prin
bătaie din palme;

- alergare în jurul sălii, patru timpi 40m.


mâinile pe şold, patru timpi
lovirea solului cu talpa; - alergarea să se facă pe
pingea, să fie elastică;
- alergare în jurul sălii, patru 10m.
timpi, braţele îndoite, cu pumnii
suprapuşi, rotarea braţelor spre
înainte şi înapoi (morişca), patru 8m.
timpi lovirea solului cu talpa;
- mers cu exerciţii de respiraţie;

- alergare în jurul sălii şi la semnal 10m.


luarea poziţiei stând, cu braţele în
diferite poziţii (lateral, pe umeri,
pe şold, la ceafă, înainte); 4ori
- mers cu exerciţii de respiraţie; - inspiraţia să se facă pe
nas, expiraţia pe gură;
- formarea unui cerc, cu interval 10m.
între copii;

Prelucrarea selectivă a „Am crescut mari” 4x4 -privirea spre braţe;


aparatului locomotor
Stând cu braţele îndoite, mâinile
pe umeri:

T1-2 ridicare pe vârfuri cu


întinderea braţelor sus;

T3-4 revenire.
- spatele drept, privirea
„Bate sus şi jos”
Depărtat stând cu braţele îndoite, 4x4 înainte;
cu mâinile pe umeri:
- bătaia din palme se face
T1-2 ridicarea braţelor prin lateral deasupra capului;
sus cu bătaia palmelor;

T3-4 coborârea braţelor prin lateral


jos şi lovirea coapselor.

„Sări înainte şi înapoi”


Stând cu mâinile pe şold:

T1-2 două sărituri cu deplasare


înainte pe ambele picioare; 4x4
- săritura să fie elastică;
T3-4 două sărituri cu deplasare pe
ambele picioare înapoi.

Învăţare, mers în - explicare-demonstrare, mers în


echilibru pe banca de echilibru pe banca de gimnastică,
gimnastică, cu mâinile cu mâinile în diferite poziţii;
în diferite poziţii; - spatele drept, privirea
- exersare, mers în echilibru pe
banca de gimnastică, cu mâinile în înainte;
diferite poziţii;
2ori
- copiii sunt pe două coloane, cu
distanţă între ei, mers în torent
unul după altul cu braţele lateral
pe banca de gimnastică,
2ori
întoarcerea prin mers;

- copiii sunt pe două coloane, cu


distanţă între ei, mers în torent
unul după altul cu braţele în
diferite poziţii ( pe şold, înainte,
sus, pe umeri, la ceafă) pe banca 2ori - spatele drept, privirea
de gimnastică, întoarcerea prin înainte;
mers;

- jocurile, unul la alegere:


„Copilul cu morişca” Copiii sunt
pe două coloane în spatele unei
linii de plecare. În faţa lor se
trasează două linii lungi de 3m.
Primii copii au câte o morişcă. La
semnalul educatoarei primii copii
merg în echilibru cu morişca în
mână, ţinută în aşa fel încât să se
rotească, ajung la capătul liniei
3ori
pun morişca într-o vază care este
aşezată pe o măsuţă, se întorc în
alergare, ating pe următorii colegi
care merg în echilibru, iau
morişca din vază, aleargă cu ea la - spatele drept, privirea
următorii colegi care o vor duce înainte;
înapoi în vază. În acest fel un
copil duce morişca în vază,
celălalt o aduce. Câştigă echipa
care a terminat prima.

„Coşuleţul cu flori” Copiii sunt


pe două coloane în spatele unei
linii de plecare. În faţa lor se
trasează două linii lungi de 3m.
Primii copii au câte un coşuleţ cu
flori. La semnalul educatoarei
primii copii merg în echilibru pe
linie, cu coşuleţul, aşezând
înaintea fiecărui pas câte o floare
din coşuleţ. La capătul liniei, se
întorc parcurgând distanţa,
mergând în echilibru cu păşire
peste flori şi predând coşuleţul
copilului care urmează. Acesta are
sarcina de a merge în echilibru
păşind peste flori, iar la
întoarcere, le va culege şi le va
aşeza în coş. Câştigă echipa care a
terminat mai repede de parcurs
traseul şi a efectuat cu
corectitudine mersul în echilibru. 2-3ori
Revenirea - jocurile, unul la alegere:
organismului la starea
„Fluturaşul” Copiii sunt aşezaţi 3-5ori - spatele drept;
iniţială
în semicerc pe scăunele cu
palmele pe genunchi, rezemaţi de
spatele scaunului. Educatoarea
alege un copil care va fi
„fluturaş”. Acesta se plimbă pe
lângă copii întinzându-şi braţele
orizontal, imitând zborul
fluturaşului. Fluturaşul atinge cu
aripa uşor pe cap un copil care stă
mai cuminte, mai drept pe
scăunel. Copilul care a fost atins,
devine fluturaş, iar fostul fluturaş
se aşează în locul lui. Jocul
continuă.
- copiii trebuie să respire
„Zboară fulguşorul” Copiii se amplu;
2-4ori
grupează în mai multe cerculeţe,
stând în picioare cu faţa spre
centrul cercului, la distanţă de
două lungimi de braţe, cu mâinile
pe şold. La semnalul educatoarei,
fiecare copil ţinând palmele
împreunate cu faţa în sus, aşezate
în dreptul bărbiei va sufla de pe
palme un fulg imaginar în scopul
de a-l înălţa cât mai sus ( prin
respiraţii ample). În timpul
suflării, poziţia braţelor va fi cu
coatele orizontal lateral pentru a
favoriza desfacerea arcului costal. - copiii trebuie să fie
Jocul se poate organiza şi din atenţi;
mers.

„Zboară, zboară” Copiii sunt 10ori


aşezaţi pe scăunele în semicerc,
ţinând palmele pe genunchi. La
semnalul educatoarei „începeţi”
copilul ales de educatoare spune:
„zboară, zboară ... vrabia”, sau
„zboară, zboară ... ursul”. Copiii
trebuie să fie atenţi la cele spuse
ridicând mâinile sus când acesta
se referă la ceea ce poate zbura,
iar la ceea ce nu poate zbura să nu - copiii trebuie să fie
le ridice de pe genunchi. Cei care atenţi;
greşesc sunt opriţi de a juca un tur
de joc. Se evidenţiază copiii
atenţi.
3-5ori
„Foc şi apă” Copiii sunt pe un
rând în fundul sălii, cu spatele,
acoperindu-şi ochii cu mâinile. În
acest timp educatoarea ia o batistă
sau alt obiect pe care îl ascunde,
fără să fie observată de copii. La
un semnal al educatoarei (bătaie
din tobiţă, fluier sau spunând
„gata”), copiii se întorc şi pornesc
să caute obiectul ascuns. Când
- copiii trebuie să fie
copiii se apropie de locul unde se
atenţi;
află obiectul, educatoarea spune
mereu „foc, foc ”, iar când copiii
se depărtează de acel loc, ea spune
„apă,apă” Cel care găseşte
obiectul are dreptul să-l ascundă.

„Fluturaşi şi avioane” Copiii


sânt aşezaţi în cerc şezând cu 3-5ori
genunchii îndoiţi, unul lângă altul,
cu capul pe mâini, cu palmele pe
genunchi. Educatoarea va spune
copiilor că fetiţele sunt „fluturaşi”
iar băieţii „avioane”. La auzul
cuvintelor „trec avioanele” sau
„zboară fluturaşii”, toţi copiii sânt
obligaţi să ridice capul şi să
îndrepte spatele. Vor ridica braţele
în sus, fetele când zboară
„fluturaşii” şi băieţii când trec
„avioanele”. Sânt evidenţiaţi
copiii care sânt atenţi şi au mai
puţine greşeli de ridicare de braţe,
şi penalizaţi prin scoaterea din
joc, un singur tur, acei care
greşesc.
Concluzii şi aprecieri - mers în jurul sălii de grupă şi 1 - se recomandă ca
oprirea pe un singur rând cu faţa minut jocurile învăţate, să fie
spre educatoare. Se apreciază exersate în timpul liber,
copiii care au executat corect acasă.
deprinderea de echilibru.

PROIECT DIDACTIC

DATA:

SCOALA :

PROFESOR:

CLASA: a II –a

DISCIPLINA: Ed.fizică

LOC DE DESFASURARE: sala de sport

EFECTIV: 21 elevi

DATA:

TEME – VITEZA ŞI INDEMANARE:


Dezvoltarea indicilor vitezei şi indemânării cu ajutorul jocurilor dinamice;

-DEPRINDERI MOTRICE DE BAZA:

Invăţarea aruncării şi prinderii mingii cu ajutorul jocurilor dinamice;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: - consolidarea

TIPUL LECŢIEI: consolidare

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

RESURSE: mingi, jaloane

Verigile si Continutul lectiei Dozare si Indicatiii metodice si Obs.


durata lectiei codificare organizatorice

Formatii de lucru si forme


de exersare
1.Organizarea -Adunarea colectivului; 30” In linie pe un rând
colectivului de
-Alinierea, salutul; 30” ☻☻☻☻☻☻☻
elevi
-Verificarea echipamentuluui şi a stării de 30”
3 minute
sănătate;
30” ☺
-Comunicarea temelor lecţiei
1’ Se execută la comanda 2
-Exerciţii de front şi formaţie, captarea atenţiei timpi
2.Pregatirea Variante de mers: Coloană câte unu;
oorganismului
Mers cu ocolirea terenului de sport
pentru efort
T1-4- mers pe varfuri , bratele sus 2x8 timpi -bratele intinse deasupra
5 minute
capului;
T5-8- mers pe calcaie cu bratele intinse in 2x8 timpi
lateral; -trunchiul putin aplecat
inainte;

terenul de
Variante de alergare: sport

-Alergare în tempo moderat; la semnal 1


schimbarea direcţiei de alergare; lungime. -cate doi

-Alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1 -contactul cu podeaua cât


-Alergare cu genunchii sus; lungime. mai elastic,braţele îndoite
din coate;
1
lungime -călcâiele lovesc şezuta,
braţele îndoite din coate;
- Pas saltat;
-contactul cu podeaua pe
.
pingea,spatele drept privirea
1 înainte;
lungime.
-braţ picior
opus,desprindere şi aterizare
pe acelaşi picior;

3.Influenţarea Complex de dezvoltare fizică armonioasă


selectivă a
1. P.I. – stând departat,braţele îndoite, palmele 3x8 timpi Coloana de gimnastica
aparatului
pe şold
locomotor O O O O
T1-4 – rotări ale capului spre stânga
7 minute O O O O
T5-8– rotări ale capului spre dreapta
O O O O
O

2.P.I. – stând depărtat, braţele întinse înainte

T1-2 – forfecarea bratelor 3x8 timpi braţele întinse

T3-4 – ducerea lor în lateral concomitent cu


ridicarea pe vârfuri

T5-6 – forfecare

T7-8 –ducerea lor în lateral concomitent cu


ridicare pe vârfuri.

3x8 timpi braţele întinse, privirea


3.P.I. – stând depărtat, braţele întinse pe lângă
înainte
corp,

T1-4 – rotări concomitente ale braţelor înainte;

T5-8 – rotări concomitente ale braţelor înapoi;

4.P.I. – stând depărtat cu braţele întinse


deasupra capului genunchii întinşi,picioarele
depărtate
T1-2 – extensie a trunchiului cu arcuire; 3x8 timpi

T3-4 – aplecarea trunchiului înainte spre


piciorul stâng;

T5-6 – extensie a trunchiului cu arcuire;

T7-8 –aplecarea trunchiului spre piciorul drept


cu atingerea labei piciorului drept

bratele întinse, privirea


3x8 timpi
5.P.I. – picioarele depărtate la nivelul înainte
umerilor,degetele întrepătrunse, palmele
orientate spre exterior

T1-8 – întinderea braţelor deasupra capului;


6.P.I. – fandări înainte cu arcuire, mâinile la
ceafă;
3x 4timpi spatele drept, pieptul scos,
T1-2 –arcuire pe piciorul stâng; schimbarea piciorului cu
care se executa fandarea
T 3-4 – arcuire pe piciorul drept
făcându-se prin întoarcere
T4-5-idem T1-2

T7-8-idem T3-4

7.P.I.-bratele intinse in lateral


3x8timpi
T1-2-ridicarea genunchiului piciorului stâng
concomitent cu bătaia palmelor, revenire cu
braţele întinse în lateral

8.Fandări laterale

4.Dezvoltarea Tema-Dezvoltarea vitezei şi îndemânării ;


calitatilor
-Joc:” Labirintul”
motrice
-elevii sunt dispuşi în coloană de gimnastică
formând zidurile unui labirint
10-13minute
-există un iepuraş şi un lup
-lupul aleargă după iepuraş printre zidurile
labirintului pt. a-l prinde

-la semnal sonor labirintul îşi modifică poziţia


zidurilor

-Joc:”Tunelul”

5.Invatarea
deprinderilor Tema: Învăţarea aruncării şi prinderii
si priceperilor mingii
motrice

10-13 minute Joc:”Herghelia şi lupii”

-elevii sunt dispuşi în formă de cerc


în mijlocul cercului stau în ,,şezând caii”

-„caii” au voie să respingă mingea aruncată de


către „lupi” doar cu talpa

-„calul” atins de la genunchi în sus este


eliminat

Mers uşor în jurul terenului, alergare uşoară;

6..Revenirea
organismului
dupa efort
-în coloana câte unul
3 minute
-Aprecieri si evidenţieri;

-Recomandări pentru activitatea viitoare;

7. Concluzii -Salutul
asupra lectiei

2 minute

în linie pe un rând

☻☻☻☻☻☻☻

-elevii sunt în poziţia de


repaus

S-ar putea să vă placă și