Sunteți pe pagina 1din 11

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI


PREŞCOLAR
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:INVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
ANUL: III
GRUPA: 2

TEME DE CONTROL LA DISCIPLINA


EDUCATIE MUZICALA SI DIDACTICA EDUCATIEI
MUZICALE
(INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR)

PROF. DR.POPOVICI ILEANA

STUDENT:SÂRMĂ ELENA-ANCA (CAS GRĂDINARIU)


TEMA OBLIGATORIE NUMARUL 1

Descrieţi trei jocuri de mişcare (altele decât cele prezentate în curs): unul pentru dezvoltarea
vitezei, unul pentru consolidarea deprinderii de a sări şi unul pentru consolidarea deprinderii de a
alerga, specifice ciclului preşcolar.

De-a prinsea :-joc pentru dezvoltarea vitezei


Jucatori –colectivul unei clase
Loc –sala, teren de joc, curte

Un jucator, urmaritorul, cauta sa atinga peu nul dintre jucatorii raspanditi pe teren.
Acestia pot fugi in toate directiile, dar numai in limitele unui sector dinainte stabilit. Cel prins
ajunge urmaritor.
Variante :
-cel urmarit nu poate fi prins, daca ia pozitia ghemuit in clipa in care poate fi atins.
-cel urmarit nu poate fi prins, daca se opreste fata in fata cu alt jucator si se prind de maini.
Reguli si indicatii metodicw : pozitiile de scapare de la cele doua variante se mentin
atata timp cat urmaritorul este in apropiere. Jucatorul prins isi striga numele pentru ca devine
urmaritor.

Joc cine sare mai bine?(joc pentru consolidarea sariturii în adâncime de la înălțimea de 
10 cm )

Jocul se organizează cu cel puțîn trei subgrupe ,copiii din fiecare subgrupa fiind așezați în
coloana câte unul.În față coloanelor se așează transversal o scândură  sau o banca la o înălțime de
10 cm.La semnalul educatoarei,primii copii se urcă pe banca și la semnal vor execută săritură în
adâncime.

Leapșa
Se lucrează cu grupa întreagă în formație liberă.Educatoarea alege un copil,care va atinge
pentru a-i transmite lepșa.La semnalul educatoarei,copii încep să alerge prin față celui care-i
urmărește,păzindu-se de el.Când copilul care reprezintă leapșa se repede să atingă în copil care
fuge,acesta,dacă este în pericol de a fi atins devine lepșa.Se evidențiază copiii care au jucat atent
și nu au fost atinși.

2. Prezentaţi un joc sau un parcurs aplicativ adecvat dezvoltării calităţilor motrice combinate,

Vanatorul si iepurii
Jucătorii se prind de mâini şi se aşează pe o linie de plecare. În faţa lor, la 3-4 m, se
găseşte un alt jucător aşezat cu spatele la aceştia- vânătorul. El se deplasează înainte în diferite
moduri: alergare, sărituri, etc., iar cei dinapoia lui sunt obligaţi să alerge după el la fel, şi în
acelaşi ritm. În momentul în care conducătorul jocului a fluierat, vânătorul se întoarce şi încearcă
să prindă un iepure. Pentru a nu fi prinşi elevii care se ţineau de mâini (iepurii), îşi dau drumul,
se întorc şi fug spre linia de la care au plecat, loc unde urmărirea încetează. La reluarea jocului,
cei prinşi devin vânători şi jocul continua.

TEMA NUMARUL 2

Demonstraţi funcţiile metodei exersării în situaţii didactice concrete.

Exersarea presupune o repetare conştientă şi sistematică. Această condiţie logică nu justifică


totuşi, denumirea metodei practice ca fiind "repetarea", aşa cum se pronunţă - prin publicaţii -
mulţi specialişti-autori.
Exersarea urmează, logic şi legic după folosirea metodelor verbale şi intuitive de instruire.
Este o finalizare a acestora. Ea aparţine în exclusivitate subiecţilor, dar se face - cu
precădere(adică în procesele special organizate pentru practicarea exerciţiilor fizice) sub
îndrumarea şi controlul specialistului, mai ales în, primele,etape ale învăţării-motrice.
1.Exersarea unei singure deprinderi sau priceperi motrice, cunoscută şi sub numele de
exersarea "independentă" a deprinderilor şi~priceperilor motrice (deşi nu are "legătură" cu
capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice!). Această modalitate de exersare este
strâns legată şi de exerciţiile pregătitoare în procesul de învăţare motrică.

2.Exersarea pentru optimizarea dezvoltării fizice/corporale. Acest tip de exersare se realizează, în


special în veriga a III-a din lecţiile de educaţie fizică şi sport, dar şi pe parcursul altor verigi. În
veriga a III- a din lecţie se exersează, întotdeauna, "complexe" formate din şase-opt exerciţii
libere, cu obiecte (mingi, bastoane, corzi, eşarfe)sau cu partener (în perechi).
Aceste exerciţii care nu trebuie confundate cu "moderna" gimnastică aerobică (desfăşurată şi
"ea după reguli precise, dar neputând lua locul - teoretic şi metodic - "influenţării selective"!),
sunt în doi, patru sau opt timpi (nu şi în 12, 14, 16 timpi!) şi se adresează tuturor segmentelor
corpului, într-o ordine relativă după regula de sus în jos" (adică se începe cu exerciţii pentru cap
şi gât şi se termină cu exerciţii pentru membrele inferioare! ). În alte verigi se poate acţiona, tot
special, pentru "influenţarea selectivă a aparatului locomotor" doar prin grupaje de două-trei
exerciţii.
3. Exersarea pentru formarea "capacităţii de organizare", necesară în educaţie fizică şi sport chiar
da a este tranziţie şi "multă ceaţă", se realizează de adevăraţii specialişti/practicieni - în fiecare
activitate şi cu mult simţ al responsabilităţii. "Refugiul" după comentată comandă "marş", pe
care unii elevi "cu tupeu" o contestă ca fiind valabilă doar pentru "câini" şi nu pentru subiecţi
aflaţi în plină "democraţie" este - tot după o opinie personală - o laşitate! (mai ales dacă studiem,
filologic, provenienţa termenului franţuzesc respectiv!). Ne lăsăm "manevraţi" de elevi, facem ce
vor doar ei (sau părinţii for, cu ocupaţii profesionale fără nici o legătură cu demersul practicării
exerciţiilor fizice) sau ar trebui ca specialiştii să-şi exercite meseria?!. De comentat cu altă
ocazie!
4. Exersarea pentru formarea capacităţii de practicare autonomă a exerciţiilor fizice, se
realizează cu răbdare, după o anumită vârstă a elevilor.
5. Exersarea pentru formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice. Se realizează,
paradoxal, tot în lecţiile de educaţie fizică şi sport sau în alte forme de organizare a practicării exerciţiilor
fizice.

TEMA NUMARUL 3

Elaboraţi individual un proiect de activitate pentru învăţământul preşcolar şi un proiect de lecţie


pentru învăţământul primar, specifice domeniului educaţiei fizice, raportânduvă la un anumit tip
de lecţie (la alegere). (Timp de lucru: 4 h)

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

NIVEL I- grupa mare

CATEGORIA DE ACTIVITATE: DPM- Educaţie fizică


TEMA ACTIVITĂŢII: Mers în echilibru pe o suprafaţă redusă de sprijin
Joc: ,,Traversăm puntea’’
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare de noi cunoştinţe
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Învăţarea mersului în echilibru pe o suprafaţă redusă de sprijin
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să execute corect mersul în echilibru respectănd indicaţiile primite;
- să răspundă motric la o comanda dată;
- să execute exerciţiile vizând mişcarea diferitelor segmente ale corpului;
- să păstreze poziţia corectă a corpului pe parcursul activităţii;
- să respecte regulile jocului;
- să-şi educe spiritul de echipă, voinţa, perseverenţa, curajul.
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee:
- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia
b) Mijloace de învăţământ:
- bănci de gimnastică
DURATA: 30minute
Eveniment Conţinut Dozar Formaţii Indicaţii metodice
didactic Ştiinţific e
Organizarea - adunarea copiilor pe o linie; În linie Spate drept, mâini
colectivului - raportul, salutul; pe un pe lângă corp,
de copii - anunţarea temei; 2min. rând privirea înainte
- întoarceri la comandă: ,,cu
faţa la perete( fereastră, uşă,
vitrină)’’.

Pregătirea Variante de mers şi alergare: Capul sus, spatele


organismului - mers normal; drept, privirea
pentru efort - mers pe vârfuri; înainte
- mers pe călcâie; În coloană Mers pe vârfuri cu
- mersul piticului; 5min. câte unul mâinile sus
- alergare uşoară; * Mers pe călcâie cu
- alergare cu genunchii la piept; * mâinile la spate
- alergare cu călcâiele la şezut; * Mers ca piticii cu
- exerciţii de respiraţie. * mâinile pe genunchi
* Alergare cu genun-
* chii şi călcâiele cât
mai sus
Inspirăm pe nas
Expirăm pe gură
Influenţarea Ex.1,,Întindem elasticul’’ 8*2 Picioarele depărtate
selectivă a Stând depărtat cu braţele înain- braţele întinse
aparatului te, palmele paralele: paralel
locomotor T1- depărtarea braţelor lateral;
T2- revenire cu bătaia palmelor
Ex.2 ,,Pisica se întinde’’ 8*2 În coloană Genunchii bine
Ghemuit cu mâinile pe podea câte unul întinşi
T1- ridicarea şezutului prin ****
întinderea picioarelor; ****
T2- revenire în ghemuit ****
Ex.3 ,,Şurubul’’ 4*4 **** Picioarele fixe pe
Depărtat, mâinile pe şolduri **** podea, rotirea trun-
T1,2- rotiri spre dreapta; chiului spre stânga
T3,4- rotiri spre stănga. şi spre dreapta
Ex.4 ,,Sări minge( sus, jos)’’ 4*8 Săritură pe vârfuri,
Mâinile pe şolduri mâini ridicate, apoi
T1,2,3- sărituri pe vârfuri; săritură pe vârfuri
T4- săritură cu mâinile sus; şi ghemuire
T5,6,7- sărituri pe vârfuri;
T8- sprijin pe mâini în ghemuit
Exerciţii de respiraţie 8*2 Braţele lateral-
inspirăm; braţele sus-
expirăm
Învăţarea Copiii sunt aşezaţi în coloană câte În coloană
mersului în unul în faţa băncii de gim- câte unul Spatele drept,
echilibru pe o nastică. Se anunţă tema şi se * privirea înainte,
suprafaţă demonstrează mersul în echilibru * braţele lateral
redusă de care se va executa *
sprijin urcând pe bancă prin păşire şi *
Joc: coborând prin săritura pe am- 10 *
,,Traversăm bele picioare în ghemuit. Se min. *
puntea’’ desfăşoară apoi jocul ,,Traver-
săm puntea’’, sub formă de concurs. În coloană
Copiii sunt împărţiţi câte doi
în două echipe care vor începe **
traversarea la semnal. Când cel **
din faţă coboară de pe ,,punte’’ **
următorul urcă. Câştigă echipa care **
termină prima de traversat **
fără ca vreun coechipier să cadă
în ,,apă’’.

Revenirea Joc liniştitor:,, Telefonul fără fir: În cerc


organismului Copiii sunt aşezaţi pe podea în
după efort formaţie de cerc. Un copil spune un * Încet la ureche spun
cuvânt la ureche colegului de lângă 3min. * * cuvântul transmis
el, iar acesta îl transmite mai * de coleg
departe. Ulti-
mul copil spune tare ce cuvânt a
ajuns la el.
Încheierea - adunarea în linie; 1min. În linie câte unul
activităţii - aprecieri generale şi salutul ***************

PROIECT DE LECTIE

Clasa: a II- a
Disciplina: Educatie fizica
Efectiv: 22 elevi (10 fete, 12 baieti)
Durata: 50 minute
Tema lectiei: -Saritura in lungime de pe loc
-Joc: Mingea calatoare
Metode: explicatia, conversatia, exersarea, jocul
Materiale didactice: creta colorata, banda metrica
Obiective: -insusirea corecta a sariturii
-corectitudine
-disciplina

Nr. Verigile lectiei Continut-mijloace Dozare Formatii Indicatii


crt. metodice
1. Organizarea -Adunarea Spatele
colectivului de -Salutul 2 min In linie pe drept !
elevi -Prezenta un rand
-Anuntarea temei oooooo Mainile pe
O langa corp !

Capul sus !
2. Pregatirea -Mers obisnuit 20 m
organismului -Mers pe varfuri cu 10 m In coloana Bratele sus!
pentru efort bratele sus cate unu
-Mers ghemuit, mainile 10 m o
pe genunchi o O
-Mers fandat 10 m o Pas sarit!
-Alergare cu pas sarit 20 m o
3. Influentarea Exercitiul 1:
selectiva a P.I stand departat cu Spatele
aparatului mainile pe sold drept !
locomotor T1- aplecarea capului
inainte In linie pe
T2- extensia capului trei randuri
inapoi 4x4
T3- indoirea capului ooooooo
spre stanga ooooooo
T4- indoirea capului ooooooo
spre dreapta O
Exercitiul 2:
P.I stand departat,
mainile la piept
T1-2 arcuirea mainilor
la piept
T3-4 ducerea bratelor
lateral cu arcuire 4x4 ooooooo
Exercitiul 3: ooooooo
P.I stand departat, ooooooo
mainile la ceafa O
T1-2 rasucirea 4x4
trunchiului spre stanga
cu arcuire
T3-4 rasucirea
trunchiului spre dreapta
cu arcuire
Exercitiul 4:
P.I stand departat,
bratele intinse sus pe 4x4 La extensie,
langa cap privirea
T1-2 extensia urmeaza
trunchiului cu arcuire bratele !
T3-4 indoirea
trunchiului inainte cu
arcuire
Exercitiul 5:
P.I stand departat
T1-2 fandare laterala cu
arcuire pe piciorul stang 4x4
T3-4 fandare laterala cu Spatele
arcuire pe piciorul drept drept !
4. Realizarea Se va marca in curtea
temei scolii, pe pamant cu
Saritura in vopsea, o banda metrica
lungime de pe , gradata din 5 in 5 cm,
loc in dreptul careia elevii
vor executa saritura
astfel: in picioare cu
varfurile la linie, elevul
isi ia un elan ducand
bratele prin inainte sus
si inapoi jos, indoaie
usor genunchii, dupa
care, ducand bratele
energic inainte si
impingand puternic in
varfuri, efectueaza
saritura in lungime de
pe loc. Se noteaza locul
unde elevul a lasat
ultima urma cu calcaiul.
Fiecare elev are dreptul
la 2-3 incercari din 2-3 ori
care, in caietul de
evidenta se va trece cea
mai buna saritura.
Mingea calatoare!
Se traseaza pe sol un
cerc mare care sa
cuprinda pe toti elevii.
-Un elev are in mana o
minge mare pe care, la
comanda de incepere a
jocului o transmite din
mana in mana.
-La semnalul sonor dat
Joc de invatatoare, cel care
este surprins cu mingea
in mana este obligat sa
alerge ocolind cercul si
revenind la locul sau o
repune in joc,
transmitand-o celui din
dreapta sa. In cazul in
care mingea este
scapata din mana in
timpul transmiterii sau
alergarii, cel care a
scapat-o iese din joc.
Cu fiecare repetare a
jocului, mingea va
trebui sa fie transmisa
din ce in ce mai repede.
-Sunt declarati
castigatori cei care nu
au pierdut niciodata
mingea si au alergat
corect.
5. Revenirea Mers de voie 2 min In coloana
organismului la Exercitii pentru cate unu Inspirati!
starea obisnuita respiratie O
O Expirati!
O
6. Concluzii si Se apreciaza cele mai Aprecieri
aprecieri bune sarituri verbale!
Salutul