Sunteți pe pagina 1din 3

Enumerați trei noi roluri ale cadrului didactic din perspectiva curriculum-ului pentru

învățământul preșcolar. Asociați fiecărui rol câte o activitate pe care o realizează profesorul de la
învățământul preșcolar în cadrul DOS.

Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă de


calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își
asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. În
școală, profesorul este conducătorul activității didactice care se desfășoară în vederea realizării
obiectivelor prevăzute în documentele școlare. Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate
exercita profesorul, Anita E. menționează următoarele:

Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se
întâmplă în procesul de învățământ.

Cin cadrul temei ,,Invatam sa protejam natura”, daca prescolarii isi doresc sa afle mai multe
infomatii , acesta isi poate reorganiza continuturile, poate aduce material suplimentar pentru
ca acestia sa inteleaga mai bine importanta protejarii mediului

Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor


pentru activitatea de învățare.

Atunci cand foloseste lectura dupa imagini, profesorul isi alege cu atentie imaginile ce sunt
expuse in fata copiilor. Atunci cand copii isi pierd interesul aceasta trebuie sa fie pregătita cu
elemente surpriza pentru a le capta din nou atentia

Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor


fenomene ce se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților,
obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate.

Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un


îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora.

In cadrul jocului de rol, poate observa anumite reactii ale copiilor, moment cand se simt
stanjeniti de ceva anume

Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un
exemplu pozitiv pentru elevi.

Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra


întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se
confruntă.

Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți
profesori, cu părinții și cu ceilalți factori.
Tema de control 2
Studiați curriculum-ul pentru educația timpurie a copiilor cu vârstă cuprinsă între
naștere și 6/7 ani și identificați obiectivele specifice DOS. Asociați fiecărui obiectiv câte un
conținut de activitate care se poate organiza cu preșcolarii.

OBIECTIVE SPECIFICE CONTINUT/ACTIVITATE

Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa


socială, precum şi reguli de securitate personală (ex.: importanţa
alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii Invata sa protejezi natura prin tot
şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de ceea ce faci-lectura dupa imagini
minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind
protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.)
Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care Joc: „Il invatam pe ursulet sa spuna
trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă MULTUMESC!”
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
Cum circulăm? - convorbire
raport cu norme prestabilite şi cunoscute.
Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să
Cățelusul șchiop, de Elena Farago -
manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea
memorizare
autocontrolului.
Să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi
zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, De Paste, la biserica- convorbire
obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).
Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
Crenguta inflorita - lipire
unei activităţi practice.

Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice „Acvariul cu pești” -lipire

Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi Lipire cu material din natura „Covor
sintetice din frunze”
Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii De ce unelte are nevoie micul
pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice. ecologist? –joc didactic
Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea
acestuia prin lucrările personale.
Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de Convorbire: “Cum ne ingrijim
propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte. corpul?”
Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând
Fata babei si fata mosneagului
norme de comportament corect şi util celorlalţi.
Curatenia de primavera
Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
Activitate practic-gospodareasca

Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale. In vizita- joc de rol

Tema de control 3
Modelul curricular al proiectării didactice pentru învățământul preșcolar presupune:
a) procesul de anticipare pornind de la competențe (obiective) pentru a ajunge la conținuturi,
metodologie și evaluare;
b) procesul de anticipare pornind de la conținuturi pentru a ajunge la competențe (obiective) și
evaluare;
c) procesul de anticipare pornind de la evaluare pentru a ajunge la conținuturi și metodologie.
Tema de control 4
Numărul de activități zilnice desfășurate cu copiii variază în funcție de tipul de program
ales de:

a) preșcolari
b) părinți
c) director
d) profesor

S-ar putea să vă placă și