Sunteți pe pagina 1din 12

Temă de control 1

1. Fie mulțimile:
𝐴 = {𝑋|𝑋 ∈ ℕ, 3 < 𝑋 ≤ 7}, 𝐵 = {𝑋|𝑋 ∈ ℕ, 5 ≤ 𝑋 < 10}
𝐶 = {𝑋|𝑋 ∈ ℕ, 7 < 𝑋 ≤ 9}, D= {𝑋|𝑋 ∈ ℕ, 𝑋 ≤ 3}
𝑆ă 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒: 𝑎) 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐵 ∪ 𝐴, 𝐵 ∪ 𝐶, 𝐴 ∪ 𝐷; 𝑏)𝐴 ∩ 𝐵, 𝐵 ∩ 𝐶, 𝐴 ∩ 𝐷, 𝐷 ∩ 𝐴;
𝑐) 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶); (𝐴 ∩ 𝐵)𝑈(𝐴 ∩ 𝐶); 𝑑)𝐴\𝐵, 𝐵\𝐴, 𝐵\𝐶, 𝐶\𝐵, 𝐴\𝐷, 𝐷\𝐵;
𝑒)𝐵 × 𝐶; 𝐶 × 𝐵; (𝐵 × 𝐶) ∪ (𝐶 × 𝐵); (𝐵 × 𝐶) ∩ (𝐶 × 𝐵)

Rezolvare:
𝐴 = {𝑋|𝑋 ∈ 𝑁, 3 < 𝑋 ≤ 7} = {4,5,6,7}
𝐵 = {𝑋|𝑋 ∈ 𝑁, 5 ≤ 𝑋 < 10} = {5,6,7,8,9}
𝐶 = {𝑋|𝑋 ∈ 𝑁, 7 < 𝑋 ≤ 9} = {8,9}
𝐷 = {𝑋|𝑋 ∈ 𝑁, 𝑋 ≤ 3} = {0,1,2,3}
a) 𝐴 ∪ 𝐵 = {4,5,6,7,8,9}
𝐵 ∪ 𝐴 = {4,5,6,7,8,9}
𝐵 ∪ 𝐶 = {5,6,7,8,9}
𝐴 ∪ 𝐷 = {0,1,2,3,4,5,6,7}

b) 𝐴 ∩ 𝐵 = {5,6,7}
𝐵 ∩ 𝐶 = {8,9}
𝐴∩𝐷 =∅
𝐷∩𝐴=∅

c) 𝐴 ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) = 𝐴 ∩ {5,6,7,8,9} = {4,5,6,7} ∩ {5,6,7,8,9} = {5,6,7}


(𝐴 ∩ 𝐵)𝑈(𝐴 ∩ 𝐶) = {5,6,7} ∪ ∅ = {5,6,7}

d) A\B={4}
𝐵\𝐴 = {8,9}
𝐵\𝐶 = {5,6,7}
𝐶\𝐵 = ∅
𝐴\𝐷 = {4,5,6,7}
𝐷\𝐵 = {0,1,2,3}

e) 𝐵 × 𝐶 = {(5,8); (5,9); (6,8); (6,9); (7,8); (7,8); (8,8); (8,9); (9,8); (9,9)}
𝐶 × 𝐵 = {(8,5); (8,6); (8,7); (8,8); (8,9); (9,5); (9,6); (9,7); (9,8); (9,9)}
(𝐵 × 𝐶) ∪ (𝐶 × 𝐵) = {(5,8); (5,9); (6,8); (6,9); (7,8); (7,8); (8,8); (8,9);
(9,8); (9,9); (8,5); (8,6); (8,7); (8,8); (8,9); (9,5); (9,6);
(9,7); (9,8); (9,9)}

(𝐵 × 𝐶) ∩ (𝐶 × 𝐵) = {(8,8); (8,9); (9,8); (9,9)}


2.Determinați mulțimile A și B astfel încât să fie îndeplinite simultan condițiile:

𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}; 𝐴 ∩ 𝐵 = {𝑎, 𝑏}; 𝐴\𝐵 = {𝑐, 𝑑}

Rezolvare:

A={a,b,c,d}

B={a, b, e}

3.Un grup de turiști, intrând într-o cofetărie au consumat 15 prăjituri și 29 înghețate. Știind că cinci turiști
au consumat fiecare câte o înghețată și câte o prăjitură, iar trei turiști nu au consumat nimic. Să se afle
numărul turiștilor.

Rezolvare:

10 prăjituri 5 prăjituri

15 prăjituri

24 înghetate 5 înghetate

29 înghetate

1.Care este numărul total al turiștilor?

10+24+5+3=42 (turiști)
Tema 2

1. Scrie în sistemul zecimal toate numerele de forma ̅̅̅̅̅̅̅


𝑎𝑏𝑐𝑑 , unde cifrele sunt distincte, nenule și
produsul 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 este cel mai mic posibil.

Rezolvare:
a=1
b=2
c=3
d=4
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 = 24

̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑
1234
1243
1324
1342
1423
1432
2134
2143
2314
2341
2413
2431
3124
3142
3214
3241
3412
3421
4123
4132
4213
4231
4312
4321

2. Găsiți toate numerele din sistemul zecimal care se scriu în sistemul binal cu patru cifre.

̅̅̅̅̅̅̅
1111
1110
1101
1011
1100
1001
1010
1000
1111(2) =1∙ 23 +1∙ 22 + 1 ∙ 2 + 1 = 1 ∙ 8 + 1 ∙ 4 + 1 ∙ 2 + 1 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15

1110(2) = 1 ∙ 23 +1∙ 22 + 1 ∙ 2 + 0 = 1 ∙ 8 + 1 ∙ 4 + 1 ∙ 2 + 1 = 8 + 4 + 2 + 0 = 14

1101(2) =1∙ 23 + 1 ∙ 22 + 0 ∙ 2 + 1 = 1 ∙ 8 + 1 ∙ 4 + 0 + 1 = 8 + 4 + 1 = 13

1011(2) = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 2 + 1 = 1 ∙ 8 + 0 + 2 + 1 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

1100(2) = 1 ∙ 23 + 1 ∙ 22 + 0 ∙ 2 + 0 = 1 ∙ 8 + 1 ∙ 4 + 0 + 0 = 8 + 4 + 0 = 12

1001(2) = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 0 ∙ 2 + 1 = 1 ∙ 8 + 0 ∙ 4 + 0 ∙ 2 + 1 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9

1010(2) = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 2 + 0 = 1 ∙ 8 + 0 ∙ 4 + 1 ∙ 2 + 0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10

1000(2) = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 0 ∙ 2 + 0 = 1 ∙ 8 + 0 ∙ 4 + 0 ∙ 2 + 0 = 8 + 0 + 0 + 0 = 8

Răspuns: 8,9,10,11,12,13,14,15

3. În ce bază de numerație x numerele13(𝑥) ș𝑖 31(𝑥) sunt două puteri consecutive ale lui 2 și
care sunt acestea?

Rezolvare:

13(1) =1∙ 1 + 3 = 4

31(1) =3∙ 1 + 1 = 4

13(2) =1∙ 2 + 3 = 5

31(2)3∙ 2 + 1 = 7

13(3) =1∙ 3 + 3 = 6

31(3) =3∙ 3 + 1 = 10

13(4) =1∙ 4 + 3 = 7

31(4) =3∙ 4 + 1 = 13

13(5) =1∙ 5 + 3 = 8

31(5) =3∙ 5 + 1 = 16
Răspuns: x=5

4. Să se afle cifrele x și y știind că ̅̅̅̅̅


𝑥𝑦𝑦(7) = 𝑦𝑥𝑥
̅̅̅̅̅(6)

Rezolvare:

Fie: 𝑥𝑦𝑦
̅̅̅̅̅(7) = 𝑦𝑥𝑥
̅̅̅̅̅(6) 𝑥, 𝑦 < 6

𝑥𝑦𝑦(7) = 𝑥 ∙ 72 + 𝑦 ∙ 7 + 𝑦=49 x+8y


̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅(6) = 𝑦 ∙ 62 + 𝑥 ∙ 6 + 𝑥=36y+7x
𝑦𝑥𝑥

49x+8y=36y+7x

42x=28y :14

3x=2y

X=2; y=3

Verificare:

233(7) = 2 ∙ 72 + 3 ∙ 7 + 3 = 2 ∙ 49 + 21 + 3 = 98 + 24 = 122

322(6) = 3 ∙ 62 + 2 ∙ 6 + 2 = 3 ∙ 36 + 12 + 2 = 108 + 14 = 122

Tema 3

1. Care este ultima cifră a numărului 1∙ 2 ∙ … ∙ 19? Este semnificativă?Care este prima sa cifră
semnificativă?

Rezolvare:

1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19

0 0 0

1.Ultima cifră a numărului 1 ∙ 2 ∙ … ∙ 19 este „0“


2. Ultima cifră a numărului nu este semnificativă;
3. Prima cifră semnificativă este a patra cifră de la dreapta spre stânga.

2. Determinați toate numerele naturale care:


a).Împărțite la 5 dau câtul de două ori mai mare ca restul
b).Împărțite la 9 dau câtul c și restul r, iar împărțite la 5 dau câtul r și restul c
c).Împărțite la 7 dau câtul egal cu triplul restului

a). x:5=2r,r
r< 5

pentru r=4⇒c=8

x:5=8 (r4)

x=5∙ 8 + 4 = 44 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐 44: 4 = 8 (𝑟4)

pentru r=3⇒c=6

x:5=6 (r3)

x=6∙ 5 + 3 = 33 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐 33: 5 = 6 (𝑟3)

pentru r=2⇒c=4

x:5=4 (r2)

x=4∙ 5 + 2 = 22 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐 22: 5 = 4 (𝑟2)

pentru r=1⇒c=2

x:5=2 (r 1)

x=5∙ 2 + 1 = 11 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐 11: 5 = 2( 𝑟1)

𝑥: 9 = 𝑐 + 𝑟, 𝑟 < 9
b).{
𝑥: 5 = 𝑟 + 𝑐, 𝑐 < 5

𝑥 = 9𝑐 + 𝑟
{
𝑥 = 5𝑟 + 𝑐

9c+r=5r+c

9c+r−5𝑟 − 𝑐 = 0

8c−4𝑟 = 0

4∙ (2𝑐 − 𝑟) = 0

2𝑐 − 𝑟 = 0

2c=r
𝑟
c=2
I. Pentru c=4⇒r=8

Verific: 𝑥 = 9 ∙ 4 + 8 = 36 + 8 = 44

𝑥 = 5 ∙ 8 + 4 = 44

II. Pentru c=3⇒r=6

Verific: 𝑥 = 9 ∙ 3 + 6 = 27 + 6 = 33

𝑥 = 5 ∙ 6 + 3 = 30 + 3 = 33

III. Pentru c= 2 ⇒ 𝑟 = 4

Verific: 𝑥 = 9 ∙ 2 + 4 = 18 + 4 = 22

𝑥 = 5 ∙ 4 + 2 = 20 + 2 = 22

IV. Pentru c= 1 ⇒ 𝑟 = 2

Verific: 9∙ 1 + 2 = 9 + 2 = 11

5 ∙ 2 + 1 = 10 + 1 = 11

V. Pentru c=0⇒r=0
Verific: 9∙ 0 + 0 = 0
5∙ 0 + 0 = 0

c). x:7=c,r r< 7

𝑥: 7 = 3𝑟 + 𝑟 = 22𝑟

I. Pentru r=6⇒𝑥 = 22 ∙ 6 = 132


132:7=18 (r6)
II. Pentru r=5⇒𝑥 = 22 ∙ 5 = 110
110:7=15 (r 5)
III. Pentru r=4⇒𝑥 = 22 ∙ 4 = 88
88:7=12 (r4)
IV. Pentru r=3⇒x=22∙ 3 = 66
66:7=9 (r 3)
V. Pentru r=2⇒x=22∙ 2 = 44
44:7=6 (r2)
VI. Pentru r=1⇒22∙ 1 = 22
22:7=3 (r1)
3. Aflați numerele ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑎𝑏𝑐𝑑3 dacă ̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑎𝑏𝑐𝑑 + ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑3 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
83781

Rezolvare:

̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑎𝑏𝑐𝑑 = 20000 + ̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅ + 3
𝑎𝑏𝑐𝑑 3 = 10 ∙ 𝑎𝑏𝑐𝑑

̅̅̅̅̅̅̅̅ + ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑎𝑏𝑐𝑑 ̅̅̅̅̅̅̅ + 20003 = 83781
𝑎𝑏𝑐𝑑 3 = 11 ∙ 𝑎𝑏𝑐𝑑

11∙ ̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑 = 83781 − 20003

̅̅̅̅̅̅̅ = 63778
11 ∙ 𝑎𝑏𝑐𝑑

63778
̅̅̅̅̅̅̅ =
𝑎𝑏𝑐𝑑
11
̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐𝑑 = 5798

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑎𝑏𝑐𝑑3 = 257983

Tema 4

1. Cantitatea de 30 de tone dintr-un depozit, a fost așezată în 2550 lădițe. Merele au fost
puse în lădițe de câte 25 kg, iar perele în lădițe de câte 10 kg. Se știe că 2 kg de mere
valorează cât 3 kg de pere și că prețul total al fructelor este de 6 750 000 lei. Să se afle:
a) Câte lădițe sunt cu mere și câte cu pere? b) Ce cantitate de mere se află în depozit? Dar
de pere? Cât costă un kg din fiecare fel de fructe?

Rezolvare:

1 t=1000kg

30 t=30 000 kg

𝑚 − 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑙𝑒
Fie {
𝑝 − 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑙𝑒

m+p=30∙ 1000 = 30 000𝑘𝑔

1. Câte lădițe sunt cu mere și câte cu pere?

Fie x numărul de lădițe cu mere


Y numărul de lădițe cu pere

25 ∙ 𝑥 + 10𝑦 = 30 000 𝑘𝑔 25 ∙ 𝑥 + 10𝑦 = 30 000 𝑘𝑔


{ ⇒{ −
𝑥 + 𝑦 = 2550 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒|∙ 10 10𝑥 + 10 𝑦 = 25 500 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
15𝑥 / = 4500 𝑘𝑔
4500
𝑥= = 300 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑒
15
𝑦 = 2550 − 300 = 2250 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑒

Verificare: 25 ∙ 300 + 10 ∙ 2250 = 30 000 𝑘𝑔


2. Ce cantitate de mere se află în depozit?
25 𝑘𝑔 ∙ 300 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒 = 7500 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑟𝑒

3. Ce cantitate de pere se află în depozit?


10 𝑘𝑔 ∙ 2250 𝑙ă𝑑𝑖ț𝑒 = 22500 𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑒
4. Cât costă un kg de pere?

𝑚 𝑝𝑟𝑒ț𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑙𝑜𝑟
𝐹𝑖𝑒 {
𝑝 𝑝𝑟𝑒ț𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑙𝑜𝑟

3𝑝
2m=3p⇒m= 2
7500𝑚 + 2250𝑝 = 6 750 000
3𝑝
7500 ∙ + 22500𝑝 = 6 750 000
2
3750 ∙ 3𝑝 + 22500 = 6 750 000 ⇒ 11250𝑝 + 22500𝑝 = 33750𝑝 = 6 750 000
6 750 000
𝑝= ⇒ 𝑝 = 2 𝑙𝑒𝑖
33 750
5. Cât costă un kg de mere?
3𝑝 3 ∙ 2
𝑚= = = 3 𝑙𝑒𝑖
2 2
2. Dintr-un siloz de cereale s-a scos în prima zi 1⁄4 din toată cantitatea, a doua zi 1⁄2 din
rest, a treia zi de 5 ori mai mult decât în a patra zi, iar în a patra zi restul, care a fost cu
280 de tone mai mic decât în a doua zi. Ce cantitate a fost inițial în siloz?

Prima zi a II-a zi
a III-a zi

a IV-a zi

280 tone
aIV-a zi

a II-a zi
1. Ce cantitate de cereale s-a scos în a patra zi?

280:5=56 tone

2. Ce cantitate de cereale s-a scos în a treia zi?

56 × 5 = 280 𝑡𝑜𝑛𝑒

3. Ce cantitate de cereale s-a scos în a doua zi?

280+56=336 tone
4. Ce cantitate de cereale s-a scos prima zi?

56× 4 = 224 𝑡𝑜𝑛𝑒


5. Ce cantitate a fost inițial în siloz?
224+336+280+56=896

3.Trei frați și-au pus banii într-o pușculiță. Dinu constată că sumele ce revin copiilor sunt
1 1 1
proporționale cu numerele 6 , 5 , 3. Dragoș constată că el primește cu 462 lei mai mult decât
atunci când suma existentă în pușculiță ar fi fost distribuită invers proporțional cu numerele 12,
10 și 15. Să se afle ce sumă se află în pușculiță și cât revine fiecărui copil.

Rezolvare:
𝑑.𝑝. 1 1 1
{𝑥1 , 𝑦1, 𝑧1 } → {6 ; 5 ; 3}

𝑖.𝑝.
{𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 } → {12,10,15}

Q=suma din pușculiță


𝑥1 𝑦1 𝑧1 𝑄 𝑄 𝑄 30 𝑄 10𝑄
1 = 1 = 1 =1 1 1 = 5+6+10 = 21 = =
̅̅̅
6 ̅̅̅
5 ̅̅̅
3 ̅ + +
6 5 3 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
30 30
21 7 12=22 ∙ 3
∗ 𝑎𝑚 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒
1 1 1 10=5∙ 2
𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑎ș𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑖𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛 (6 𝑐𝑢 5; 5 𝑐𝑢 6; 3 𝑐𝑢 10) .
∗ 𝑎𝑚 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑛 3 15=5∙ 3
𝑥2 𝑦2 𝑧2 𝑄 𝑄 𝑄 60𝑄
1 = = = 1 1 1 = 5+6+4 = 15 = 15 =
1 1 4𝑄
̅̅̅̅
12 ̅̅̅̅
10 ̅̅̅̅+10+15
̅̅̅̅
12
15 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
60 ̅̅̅̅
60 [𝑛. 𝑐. ] = 22 ∙ 3 ∙ 5 = 60
1 1 1
∗ 𝑎𝑚 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 12 𝑐𝑢 5, 10 𝑐𝑢 6 ș𝑖 15 𝑐𝑢 4
n.c.-numitor comun
60 𝑄
{ ∗ 𝑎𝑚 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡 15 𝑝𝑟𝑖𝑛 3

Ipoteza 1: Prezupunem că Dragoș este 𝒙𝟏.

𝑥2 = 𝑥2 + 462
𝑥1 10𝑄
= 10 𝑄
1 7 6𝑥1 = 10 𝑄
6 7 𝑥1 = 10𝑄
⇔{ ⇔{ 42 ⇔3∙ + 1386 = 𝑄
𝑥1 + 462 4𝑄 𝑄 42
= 𝑥1 + 462 = 3𝑥1 + 3 ∙ 462 = 𝑄
1 1 3
{ 12
5𝑄
⇔ + 1386 = 𝑄 ⇔ 5𝑄 + 1386 ∙ 7 = 7𝑄 ⇒ 5𝑄 + 9702 = 7𝑄 ⇒ 2𝑄 = 9702
7
⇒ 𝑸 = 𝟒𝟖𝟓𝟏
10 5 5𝑄
*am simplificat 42 prin 2, iar pe 3∙ 21 l-am simplificat prin 3 și a rezultat 7

5𝑄
*în operația matematică 7
+ 1386 ∙ 7 am amplificat cu 7 pentru a obține același numitor comun;

𝑥1 = 1155

1155 ∙ 6
𝑦1 = = 1386
5
1155 ∙ 6
𝑧1 = = 2310
3
12𝑥2 = 4𝑄 12𝑥2 = 4𝑄
{ ⇔{ ⇒ 8𝑥2 = 1617lei
𝑥2 = 𝑥1 + 462 𝑥2 = 1155 + 462

Verific: 𝑥2 = 𝑥1 + 462 ⇒1618 = 1156 + 462 =1617 (Adevărat)

Ipoteza 2: Presupunem că Dragoș este 𝒚𝟏

𝑦2 = 𝑦1 + 462

𝑦1 10𝑄
= 10 𝑄
1 7 5𝑦1 =
5 ⇔{ 7
𝑦2 4𝑄
= 4𝑄 𝑦1 + 462 =
1 10
{ 10
10𝑄
𝑦1 = 2𝑄
35 𝑦1 =
⇔{ ⇔{ 7
2𝑄
𝑦1 + 462 = 5𝑦1 + 5 ∙ 462 = 2𝑄
5
2𝑄
𝑦1 =
⇔{ 7 ⇒ 10𝑄 + 16170 = 14𝑄 ⇒ 4𝑄 = 16170 𝑙𝑒𝑖
2𝑄
5∙ + 2310 = 2𝑄
7

𝑦2
Verific: 1 = 4𝑄 ⇒ 4𝑄 = 16170 ⇒ 16170 ≠ 1386 + 462 (𝐹𝑎𝑙𝑠)
10

4𝑄 4𝑄
*în ecuația 𝑦1 + 462 = 10
am simplificat 10 𝑝𝑟𝑖𝑛 2
10𝑄
* în ecuația 𝑦1 = 35
am simplificat prin 5

2𝑄
* în ecuația 5 ∙ 7
+ 2310 = 2𝑄 am amplificat cu 7

Ipoteza 3: Presupun că Dragoş este c

𝑧2 = 𝑧1 + 462

𝑧1 10𝑄
= 10 𝑄
1 7 3𝑧1 =
3 ⇔{ 7
𝑧2 4𝑄
= 4𝑄 𝑧1 + 462 =
1 15
{ 15
10𝑄
𝑧1 = 10𝑄
⇔{ 21 ⇒ 15 ∙ + 6930 = 4𝑄 ⇒ 150 𝑄 − 84𝑄 = −145530
15𝑧1 + 15 ∙ 462 = 4𝑄 21
⇒ 66𝑄 = −145530
10𝑄
∗în ecuaţia 15 ∙ 21
+ 6930 = 4𝑄 am amplificat cu 21

Verific:
𝑧2 = 𝑧1 + 462⇒𝑧2 = 2310 + 462 ⇒ −145530 = 2772 (𝐹𝑎𝑙𝑠)

Răspuns: Q= 4851(lei)

𝑥1 = 1155 (lei)

𝑦1 = 1386 (lei)

𝑧1 = 2310 (lei)