Sunteți pe pagina 1din 1

Identificarea locului Pedagogiei preşcolare şi a Pedagogiei învăţământului primar în structura ştiinţelor

educaţiei/ pedagogice folosind organizarea concepută de Elena Joiţa în lucrarea „Pedagogia – Ştiinţă
integrativă a educaţiei” şi de Ioan Negreţ-Dobridor în lucrarea „Didactica nova”.

Descrierea componentelor spaţiale ale unei grădiniţe. Completarea unei fişe de descriere realizată în
manieră personală. Indicarea funcţiilor educative ale diviziunilor/ subdiviziunilor spaţiale ale unei
instituţii de învăţământ preşcolar în relaţie cu dotările corespunzătoare deţinute. Conceperea structurii
spaţiului interior al unei şcoli prin comparaţie cu cea caracteristică grădiniţei. Explicarea diferenţelor
existente între spaţiul sălii de grupă şi cel al sălii de clasă/ clasa şcolarilor mici.

Realizarea prezentării problemei Clasa pregătitoare în România având în vedere documentele oficiale
de reglementare prin prisma următoarelor aspecte: condiţiile organizării, curriculumul recomandat,
dificultăţi/ constrângeri pedagogice, avantaje pedagogice. Efectuarea aceluiaşi lucru cu privire la
experienţa din altă ţară.

Concepeţi o structură a spaţiului interior al unei grădiniţe. Argumentaţi alegerile exprimate prin prisma
capacităţii elementelor indicate de a transmite conţinuturi valoroase pentru formarea preşcolarilor.