Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.6-

Prezentaţi principalii indicatori funcţionali ai vederii şi relevanţa lor în aprecierea


tulburărilor de vedere.

Prezentaţi o perspectivă sintetică asupra criteriilor de clasificare a deficienţelor de


vedere.

Principalii indicatori funcţionali utilizaţi în aprecierea deficienţelor vizuale sunt: acuitatea


vizuală (desemnează distanţa la care ochiul poate percepe distinct obiectele) ; câmpul vizual
(reprezintă spaţiul pe care îl poate percepe ochiul atunci când priveşte fix un obiect);
sensibilitatea luminoasă (capacitatea de a diferenţia anumite intensităţi ale luminii); sensibilitatea
de contrast (capacitatea de a distinge diferenţele de intensitate luminoasă dintre excitanţii
prezenţi concomitent); sensibilitatea cromatică (reprezintă capacitatea ochiului de a percepe
culorile şi de a realiza o vedere colorată) și eficienţa vizuală (desemnează capacitatea de
prelucrare, integrare şi activare a stimulilor vizuali la nivel central în raport cu anumiţi factori
intelectuali, motivaţionali, aptitudinali etc.)

Între acești indicatori există raporturi de interdependență care favorizează calitatea


vederii, evidențiate prin: perceperea corectă a distanțelor, capacitatea de separare sau disociere
dintre două semnale luminoase, capacitatea de fixare a privirii asupra unui punct fix.

Criteriile de clasificare a deficiențelor de vedere se realizează prin localizarea anatomică


a afecțiunilor, inclusive a anexelor organului visual. Acestea se pot clasa în următoarele:
afecțiuni care evoluează cu scăderea acuității vizuale (accidente oculare, afecțiuni ale anexelor
globului ocular, procese inflamatorii grave), afecțiuni care evoluează cu alterări ale câmpului
visual, afecțiuni care evoluează cu tulburări ale vederii binoculare ( ex. strabismul), afecțiuni
care evoluează cu tulburări de adaptare la întuneric și la lumina, afecțiuni care evoluează cu
alterări ale sensibilității cromatice. Vârsta la care s-a instalat tulburarea vizuală reprezintă un
factor foarte important deoarece astfel putem află experiența vizuală a persoanei și condițiile în
care se poate realiza procesul de recuperare și educare.
Student: Astefaniei Georgiana-Bianca