Sunteți pe pagina 1din 1

Student: Astefaniei Georgiana-Bianca

Fundamentele psihopedagogiei speciale

-teama de control nr.13-

Prezentaţi în sinteză un program managerial de introducere a practicilor incluzive într ‑o

şcoală obişnuită (tipul de şcoală şi categoria de elevi integraţi sunt la alegerea


dumneavoastră)

Educaţia incluziva presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea acesteia


pentru a putea răspunde şi altor categorii de copii. Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea
continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale elevilor şi se realizează prin eliminarea
barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor care dispun de un anumit handicap
sau deficeinta printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul învăţării pentru toţi
copiii. Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte
menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu
cunoştinţele şi aptitudinile de bază.

În funcţie de dizabilităţile elevilor integraţi, pentru a duce o viaţă pe cât de independent


posibil, şcoala ar urmari uramatorii pasi: construirea unei rampe care să faciliteze accesul
cărucioarelor cu rotile la una din căile de acces în şcoală, achiziţionarea de mobilier de înălţime
reglabilă, astfel încât elevii să-şi poată sprijini ambele picioare pe podea şi pentru a le asigura
confortul necesar pe durata şederii în bancă, angajarea unui specialist, care se ocupă atât de
instruirea specială a copiilor cât şi de consilierea profesorilor, în alegerea metodelor şi
mijloacelor didactice adecvate, precum şi cu părinţii pentru a-i ajuta să alcătuiască un program
de învăţare. Participarea cadrelor didactice la cursuri de specialitate în vederea adaptării
demersului educaţional la nevoile şi cerinţele acestor copii: obiective adaptate, curriculum
adaptat, strategii didactice adaptate şi evaluare adaptată.

Așadar, organizarea managementului clasei de elevi reprezintă un bun început în


integrarea copiilor cu handicap sau deficiența în sistemul școlar de masă, în funcție de cazul
fiecăruia și de cât de gravă este afecțiunea de care dispune.