Sunteți pe pagina 1din 5

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI

TEMA NR. 5

Construiţi un program educaţional pentru una dintre noile educaţii la alegere, precizând
obiectivele urmărite, conţinuturile vehiculate, strategiile de predare-învăţare şi de evaluare.

ARGUMENT

In cadrul şcolii activităţile ecologice reprezintă o tradiţie prin :


 lucrările de igienizare şi gospodărire a perimetrului unităţii şcolare
 activităţi comune cu primăria, precum activitatea extraşcolara COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEŞEURILOR. CAMPANIE DE INFORMARE ASUPRA SISTEMULUI
DE GESTIONARE A DEŞEURILOR DE PE RAZA COMUNEI.

Proiectul EDUCAŢIE ECOLOGICĂ are la baza promovarea în rândul elevilor şcolii a


principiilor educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea mediului: dezvoltarea responsabilităţii faţă
de mediu, promovarea dorinţei şi capacităţii de a aborda un stil de viaţă compatibil cu utilizarea
adecvată şi responsabilă a resurselor, dezvoltarea motivaţiei şi a abilităţilor de participare la
îmbunătăţirea stării mediului, dezvoltarea eco-eticii.

PARTENERUL PRINCIPAL :

 Primăria comunei
 Fundaţia World Vision România
GRUP ŢINTĂ :

 prescolari si elevi;
 familiile participanţilor;
 cadre didactice;
 comunitatea locală
SCOPUL PROIECTULUI :

 Să promoveze principiile educaţiei pentru mediu si pentru sănătatea mediului;


 Să dezvolte interesul pentru problemele locale şi globale şi pentru modalităţile de
rezolvare a acestora
OBIECTIVELE PROIECTULUI :

 să-şi îmbogăţească cunoştinţele cu informaţii despre mediu, sănătatea mediului, factori si


agenţi de poluare, colectare selectivă a deseurilor, etc. ;
 să coreleze informaţii deprinse în şcoală cu cele rezultate din cercetarea şi analizarea la
faţa locului;
 să conştientizeze şi să aprecieze rolul mediului în societatea umană, în special cea
contemporană;
 să conştientizeze asumarea responsabilităţii de păstrare a sănătătii mediului pe plan local
şi global;
 să dezvolte spiritul de lucru în echipa

RESURSE :

RESURSE UMANE :

 preşcolari şi elevi;
 cadre didactice;
 Părinti
 Autorităţi(parteneri)
 Fundaţia World Vision
RESURSE MATERIALE :

 hârtie (pt. xerocopierea materialului informativ);


 fonduri (pentru fotografii, xerocopiere color, dosar, folii protectoare, seminte/puieti, material
lemnos pentru confecţionarea unor căsuţe pentru păsărele şi vopsea pentru căsuţe);
 logistica : P.C, videoproiector, imprimanta, aparat foto, unelte agricole
RESURSE TEMPORALE :

 durata proiectului : februarie-iunie


SURSE DE FINANTARE :

 sponsorizare (Primaria si Fundaţia World Vision)


METODE DIDACTICE :

 dezbaterea
 brainstorming
 Explicaţia;
 Conversaţia euristică;
 Proiectul
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI :
NR TERMEN DE TEMA ACTIVITATI DESFASURATE
CRT REALIZARE

1 1-20 martie ZIUA MONDIALĂ A Concurs de desene / afişe şi eseuri


PLANTAŢIILOR Participare la competiţii /simpozioane
FORESTIERE-13 MARTIE Plantare puieţi de pomi fructiferi în curtea şcolii
2 aprilie E Atelier
C Reciclăm, confectionam si
O ne distram Concurs de creaţii
L Activitate de ecologizare a perimetrului scolii
O Sănătatea mediului –
G sănătatea noastra
I Din frumuseţile ţării Excursie/Vizita
C
A
3 22 apr 22 APRILIE- ZIUA In cadrul proiectului Sarbatoriti Pamantul ,
INTERNATIONALA A sarbatoriti oamenii! (EDUCATIE GLOBALA)
PAMANTULUI

4 An scolar O SCOALA VERDE INTR-O Proiect de amenajare a perimetrului scolii


LOCALITATE VERDE Contruirea şi fixarea căsuţelor în arborii din curtea
şcolii, pentru păsărele
5 17 mai 17 MAI – ZIUA Concurs de desene / afise si eseuri
PROTECTIEI MEDIULUI Participare la competitii /simpozioane

6 iunie 5 IUNIE – ZIUA MEDIULUI Participare la competitii /simpozioane


INCONJURATOR

PRODUSE FINALE :

 Realizarea spatiilor verzi, de odihna


 expoziţii de creatii artistice, fotografii;
 albume foto (expozitii, activitati etc );
 biblioteca de date : material bibliografic, materiale realizate/achizitionate in cadrul
proiectului, fise, portofolii, prezentari power point;

REZULTATE SCONTATE :

 realizarea spatiilor verzi, de odihna etc


 obiectivele proiectului să trezeasca interesul prescolarilor si elevilor, a cadrelor didactice, a
autoritatilor si a comunitatii locale;
 cunostintele dobandite vor fi folosite la orele de geografie, religie, istorie, etc.
MEDIATIZARE :

Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului de Administratie;


Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri .
Participarea la concursuri si simpozioane tematice;
EVALUAREA PROIECTULUI:

 expoziţii de fotografii;
 albume foto;
 mape si portofolii;
 concurs de portofolii, fotografii;
 diplome

S-ar putea să vă placă și