Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

DIRECȚIA ID-IFR
P.I.P.P ANUL III
2020-2021
POPA (ION) COSMINA MIHAELA

Temă de control II

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI
DIDACTICA EDUCAȚIEI MUZICALE

Profesor: Valentina Gavrilă


Proiect didactic
Educație muzicală
Data: 7.02.2021
Clasa I
Propunător: Popa (Ion) Cosmina Mihaela
Disciplina : Muzică și mișcare
Unitatea de învățare : elemente de limbaj muzical-ritmul
Subiectul: Sunete lungi și scurte; "Graiul animalelor"
Discipline integrate: MEM
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe
Durata: 45 de minute

COMPETENTE SPECIFICE MM:


1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi
diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcție de conținutul
și caracterul muzicii
MEM
3.1 Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
AVAP
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitiv:
O1- Să respecte înălţimea şi durata sunetelor muzicale;
O2- Să execute corect exercițiile de încălzire, omogenizare a vocii, păstrând ritmul, durata și înălțimea
sunetelor;
O3- Să aibă o dicţie, o respiraţie şi o poziţie corectă în timpul cântării;
O4- Să interpreteze în colectiv şi individual cântecul „Graiul animalelor”
MEM
O5- Să identifice corect animalele pe baza descrierii din ghicitori

b) Psihomotorii:
O6 - Să execute mişcări spontane sau sugerate de ritmul cântecului;
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode și procedee: exercițiul, conversația, expunerea, observația, explicația, demonstrația;
Mijloace didactice: laptop, versurile cântecului, programul paint
Forme de organizare: frontal, individual și colectiv

Bibliografie:
*** Programa şcolară pentru ,,Muzică şi mişcare” clasa I, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Motora-Ionescu, Ana, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1978;
Burlacu, Decebal; Victoria Karpis, Culegere de cntece pentru şcolari, Editura Gheorghe Cârţu Alexandru, Craiova,
1995.
Etapele Ob Conţinutul informaţional Strategia didactică
lecţiei op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Mijloace Evaluare
procedee organizare de
Timp învăţare
Moment Se realizează un climat afectiv Elevii își reglează iniţială a
organizatoric corespunzător desfășurării activității. microfoanele, volumul conversaţia frontal comporta-
1’ dispozitivelor cu mentului
ajutorul cărora
participă la ora online.
Activităţi • Ţinuta corectă • Recepţionează. conversaţia
introductive O2 Cer elevilor să adopte o poziţie observaţia
de pregătire a corectă: spatele drept, rezemat de explicaţia sistematică
vocii scaun, cu mâinile pe genunchi.
8’
• Exerciţii de respiraţie frontal
Mirositul florilor • Execută exerciţiul exerciţiul
Zboară fulgul de respiraţie. capacitatea
Stinge lumânarea de a rezolva
- se recită versurile: sarcinile
,,Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm • Recită versurile
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim: evaluare
- Ce frumos miroase floarea! orală
(inspirăm – tragem aer în piept exerciţiul
Expirăm – dăm aerul afară)
O3 ,,Balonul mare acum îl umplem
Deci cu toţii aer în el să suflăm!”
(exerciţii – joc pentru dezvoltarea unei frontal
respiraţii corecte şi profunde)

• Exerciţiile de dicţie se vor face la


început pe formule vorbite, rar şi apoi • Execută împreună explicaţia
din ce în ce mai repede. cu învăţătorul. frontal
Ex.1:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară. capacitatea
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu exerciţiul de a rezolva
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”. sarcinile
O3 (se încearcă o rostire clară, corectă şi
cât mai repede) observaţia
Ex.2:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum! frontal

• Exerciţii de încălzire vocală: evaluare


,,Haideţi să ne închipuim că suntem orală
nişte pitici veseli care au plecat într-o
călătorie în lumea minunată a
MUZICII. Iată-ne ajunşi la trenul
muzical. Ce scrie pe locomotivă? conversaţia
O1 ,, Muzica îmi place mult
Şi s-o cânt şi s-o ascult”
Să demonstrăm acest lucru prin
exerciţii de încălzire a vocii.
Cer apoi copiilor să execute după mine exerciţiul
următorul exerciţiu pentru pregătirea frontal
vocii:
- Cum face trenul? • Uuuuuuuu….!
- Este un sunet lung sau unul scurt? • Este un sunet lung
- Cum facem când ne doare măseaua? • Au
- Este un sunet lung sau unul scurt? • Este un sunet scurt

• Exerciţii de cultură vocală:


Mi me ma mo mu
Mi me ma mo mu • Intonează împreună demonstra-
Mi me ma mo mu cu învăţătorul ţia frontal
Solicit şi urmăresc execuţia copiilor.
Captarea O5 • Copii, fiţi atenţi pentru că am să vă • Ascultă şi răspund. conversaţia observaţia
atenţiei spun o serie de ghicitori: (Anexa 2) sistematică
5’ “Toarce lelea-ncetişor,
Fără furcă şi fuior!” • Pisica planşă cu evaluare
“Când e frig, stă covrig, frontal animalele orală
Iar când vede un motan • Câinele domestice
Sare ca un năzdrăvan.” exerciţiul
“El aleargă ca şi gândul individual
Coama-i flutură ca vântul capacitatea
E de mare ajutor • Calul de a rezolva
În ogradă şi ogor. sarcinile, de
„Bucălaia de la stână a recunoaşte
Ne dă miel, lapte şi lână!” • Oaia planşă cu animalele şi
„Toată ziua stă pe lac ghicitori a răspunde
Şi ne cere mereu ... mac!” • Raţa la ghicitori
„Jupâneasa durdulie
Cu rochiţa cenuşie,
Lucrată din pene lucii, • Gâsca
Caută pe lac papucii!”
„Ia să-mi spuneţi cine oare
Chiar de nu e vrăjitoare
Fără mare greutate • Vaca
Iarba o preface-n lapte.”

Anunţarea • „Copii, să ştiţi că noi, astăzi, vom conversaţia frontal planşă cu observarea
temei şi a învăţa un cântec cu aceste animale şi https://www.youtube animalele sistematică
obiectivelor păsări! Titlul cântecul este „Graiul .com/watch? explicaţia din cântec
operaţionale animalelor”. v=548rWiy4Zuk
2’ •Prima audiție o vom realiza utilizând
Youtube-ul

Însuşirea • Intonez model cântecul de la Anexa • Ascultă cântecul conversaţia frontal calculator observarea
cunoştinţelor O1 4. explicaţia CD sistematică
20’ „Graiul animalelor”. Le explic copiilor material
dansul pe care PP
trebuie să îl execute
în timpul audiției exerciţiul evaluare
O2 Va-ca zi-ce mu mu mu mu mu mu cântecului cu doi orală
Ca-lul fa-ce i ha – ha, i ha - ha pași la stânga și doi planşă cu
Oa-ia zi-ce be-he-he be-he-he pași la dreapta și să audiţia cântecul
Ca-pra fa-ce me-he-hea me-he-hea aplaude la fiecare
Por-cul zi-ce guic guic guic guic onomatopee care
Ra-ţa fa-ce mac mac mac mac reprezintă un sunet
O3 scurt.

Când îşi chea-mă vi-ţe-lu’mu mu


Prin li-vezi bu-nă-i iar-ba i ha-ha
Tun-su-m-au de lâ-na mea be he
O4 Ce fru-moa-să-i ia-da mea me he - ...despre vaca,
N-am mân-ca-re nici un pic guic capra, oaia, calul, evaluare
Bine-i-a-nota pe lac mac mac mac porcul etc. individual planşă cu orală
- Se numesc animale exerciţiul animalele
- Despre cine este vorba în cântec? domestice. din cântec
O5 • Execută cerinţa.
- Ştiţi cum se numesc toate acestea?
(Anexa 3)
frontal
conversaţia

- Cânt încă o dată cântecul în


întregime.
- Repet de 2-3 ori cuvintele de la - Cântă individual exerciţiul
prima strofă împreună cu copiii. - Cântă la indicaţia
O6 - Cânt de 3-4 ori prima strofă cu toată învăţătorului. pe grupe
clasa. - Cântă în cor, pe În perechi evaluare
grupe şi individual. Individual orală
• Solicit doi copii să intoneze prima
strofă, apoi unul singur. conversaţia frontal
• Procedez în mod asemănător şi în cor, pe
pentru restul strofelor. Repet în grupe,
întregime cântecul cu toată clasa, apoi individual
pe grupe şi individual.
Obţinerea - Toate sunetele sunt la fel de lungi? • Nu. conversaţia evaluare
performanţei O1 - Dar cum sunt? • Unele sunt lungi, frontal orală
4’ altele sunt scurte. demonstrţia
- Să cântăm numai sunetele lungi! • Copiii intonează
împreună cu exerciţiul observarea
- Iar acum sunetele scurte! învăţătoarea. sistematică

Evaluarea • Cum se numeşte cântecul învăţat • Participă la conversaţia frontal evaluare


performanţei O1 azi? evaluare calculator orală
şi asigurarea • Elevii răspund la
retenţiei şi a întrebarea (Graiul
transferului animalelor) exerciţiul individual
5’ explicaţia
 Dați-mi exemple de sunete scurte din Elevii exemplifică programul
cântecul pe care l-am învățat! paint

O2  Dați-mi exemple de sunete lungi din Elevii exemplifică


cântecul pe care l-am învățat!

• Solicit elevilor să-mi dea exemple și


de alte sunete din mediul înconjurător Elevii s-au gândit și
și să precizeze felul acestora (lung sau la sunetele pe care le
scurt). produc animalele
sălbatice, le-au
reprodus și au
precizat tipul
sunetului.
Concluzii şi • Apreciez capacitatea copiilor de a • Ascultă şi reţin explicaţia frontal evaluare
aprecieri recunoaşte sunetele lungi şi scurte, aprecierile orală
1’ modul în care au interpretat cântecul.
Anexa 1

Exerciţii de respiraţie

Mirositul florilor / Zboară fulgul / Stinge lumânarea

Poezie pentru poziţia corectă


,,Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim: - Ce frumos miroase floarea!
(inspirăm – tragem aer în piept - expirăm – dăm aerul afară)

,,Balonul mare acum îl umplem


Deci cu toţii aer în el să suflăm!”

Exerciţiile de dicţie se vor face la început pe formule vorbite, rar şi apoi din ce în ce mai repede.

Ex.1:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”.
(se încearcă o rostire clară, corectă şi cât mai repede)

Ex.2:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum!

Exercițiile de cultură vocală:

Mi me ma mo mu
Mi me ma mo mu
Mi me ma mo mu

Anexa 2
Ghicitori

“Toarce lelea-ncetişor,
Fără furcă şi fuior!”
Pisica

“Când e frig, stă covrig,


Iar când vede un motan
Sare ca un năzdrăvan.”
Căţelul

“El aleargă ca şi gândul


Coama-i flutură ca vântul
E de mare ajutor
În ogradă şi ogor.
Calul

„Bucălaia de la stână
Ne dă miel, lapte şi lână!”
Oaia
„Toată ziua stă pe lac
Şi ne cere mereu ... mac!”
Raţa

„Jupâneasa durdulie
Cu rochiţa cenuşie,
Lucrată din pene lucii,
Caută pe lac papucii!”
Gâsca

Ia să-mi spuneţi cine oare


Chiar de nu e vrăjitoare
Fără mare greutate
Iarba o preface-n lapte.
Vaca
„GRAIUL ANIMALELOR”

Va - ca zi - ce mu mu mu mu mu mu
Ca - lul fa - ce i ha - ha i ha - ha
Oa - ia zi - ce be - he - he be - he - he
Ca - pra fa - ce me - he - hea me - he - hea
Por - cul zi - ce guic guic guic guic guic guic
Ra – ţa fa - ce mac mac mac mac mac mac

Când îşi chea - mă vi - ţe - lu’ mu mu mu mu mu


Prin li - vezi bu - nă-i iar - ba i ha ha i ha
Tun - su - m-au de lâ - na mea be - he - he be - he
Ce fru - moa - să-i ia - da mea me -he - hea me - he
N-am mân - ca - re nici un pic guic guic guic guic guic
Bi - ne-i a- no - ta pe lac… mac mac mac mac mac

S-ar putea să vă placă și