Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Şcoala:Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ


Profesor învăţământ primar: Cheşu Mihaela
Data: Martie 2018
Clasa: Pregătitoare “B”
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică şi mişcare
Unitatea de învăţare: Jucării muzicale
Subiectul: Buburuza
Tipul lecţiei: mixt (predare-învăţare-evaluare)
Scopul lecţiei:
 Formarea deprinderii de a sta corect în bancă în timpul cântării, de a respira
corect, de a pronunţa cât mai clar şi mai corect cuvintele din cântec;
 Dezvoltarea auzului muzical ca mijloc de percepere a muzicii;
 Formarea deprinderii de emisie corectă şi intonaţie corectă;
 Educarea gustului estetic;
 Dezvoltarea dragostei şi interesului pentru muzică.

Competenţe integrate:
MM : 1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi
contrastante
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul
înconjurător, cu durate şi intensităţi diferite
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de
exprimare

1
CLR: 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi
rar ;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală


2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru
comunicare
AVAP - 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple,
exprimate vizual
1.4. Realizarea mascotei clasei- una din insectele specifice anotimpului în care
suntem

Obiective operaţionale:
Obiective cognitive:
O1 – să execute corect exerciţii de încălzire a vocii, elemente de tehnică
vocală(dicţie, emisie, respiraţie);
O2 – să diferenţieze auditiv sunete din natură şi din mediul înconjurător;
O3 – să diferenţieze auditiv sunete mai groase şi mai subţiri, înalte şi joase, lungi
şi scurte;
O4 – să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;
O5 – să execute corect lucrarea artistico- plastic solicitată;

Obiective afective şi psiho-motorii:


O6 – să menţină o poziţie corectă în timpul cântării şi al executării lucrării;
O7 – să respire corect, dozându-şi aerul în timpul cântării;
O8 – să participe cu interes la lecţie.
Strategii didactice:
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia, expunerea, jocul didactic, evaluarea.
 Resurse materiale:
a) didactice: planşă cu cântecul, CD, obiecte sonore, imagini cu cărţi şi
instrumente muzicale;
b) bibliografice:
 Motora Ionescu Ana - „Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I –
IV”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;
 Bălan Anastasia, Popa Mioara, Chirilă Corina, Bălan Daniela, Peneş,
Marcela, Opaiţ Sonia – „Educaţie muzicală” – culegere de cântece pentru
clasele I – IV, Editura Ana.
 Resurse temporale:
Ora are o durată de 35 minute + 15 minute activitate în completare
 Resurse umane:
Clasa are un număr de 31 de elevi

2
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Bibliografie:
 Programa şcolară pentru disciplina “Muzică şi mişcare “ Clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 Ioan Cerghit (2006) – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Bucureşti;
 www.didactic.ro

3
Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică

Etapele Ob Doza Evaluare


lecţiei . re
Op Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Procedura Materiale Forme de
. le organizare

1.Moment Se vor pregăti cele necesare pentru buna Observarea/


organizatoric desfăşurare a activităţii: Conversaţi Frontal verificarea
1’ - aranjarea meselor Se pregătesc pentru a
-pregătirea materialelor didactice; lecţie. 1’ Explicaţia

2. Exerciţii de a) ţinuta corectă: spate drept, rezemat de 7’


cultură vocal- bancă, mâinile pe lângă corp sau pe
auditivă genunchi, picioarele sprijinite de podea.
O1
7’ b) Exerciţii prevocale(respiraţie, dicţie) Exersează Exerciţiul
Frontal
Respiraţie cu pretext:
♣ Oftatul - înainte inspirăm apoi
scoatem aerul din plămâni printr-un
oftat: Offf!
♣ Mirositul florilor- miros floarea-
inspiră nazal, expiră nazal pe cuvintele:
Ce frumos miroase floarea!
♣ Zboară fulgul - elevii îşi imaginează
că au un fulg în palmă, pe care trebuie

4
să îl ridice suflându-l după ce, în
prealabil, au inspirat pe nas.
♣ Stinge lumânarea! - elevii expiră
O2
prelungit pe gură, în trei timpi, ca şi
când ar sufla uşor peste flacăra unei
lumânări, simultan cu aplecarea din talie
înainte.
♣ Locomotiva - se va realiza la fel, la
explicaţie se foloseşte sunetul prelung
Uuuu!
♣ Umflarea balonului - expiraţie.

( Alte exerciţii: cântatul cocoşului,


imitarea vântului, sunete emise de
animale etc.)

Dicţia:
- se face pe formule vorbite: la început
rar, apoi din ce în ce mai repede:

1.Trenul pleacă de la gară


Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu ...
2. Bobocei, bobocei
Hai la baltă, dragii mei!
3. Toba bate: bum, bum, bum!
Hai, copii, cu toţi la drum!
4. Un cocoş c-un galoş
Îşi ia boabe dintr-un coş...
5. Bat din palme:Poc! Poc! Poc!
Staţi, copii, cu toţi pe loc!
6. Peste mare trec cocoare

5
Şi se duc în depărtare.

-Încălzirea vocii pe silabe (vocalize):


♣ mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi
♣ bim, bim, bim...
♣ pin, pin, pin...
♣ ma, me, mi, mo, mu
♣ ti, ti, ti, ti, ti, tu
O3 ♣ di, li, di, li, du, du, du

3.Reactualiza Voi da tonul şi vom repeta cântecul 7’


rea O4 „Anotimpurile” (ANEXA 1) de câteva
cunoştinţelor ori, apoi se cântă cântecul pe rânduri, intonează cântecelul exerciţiul
şi în pereche, individual, însoţit de Frontal
deprinderilor mişcările sugerate de versuri. Pe rânduri
însuşite În pereche
anterior Individual
7’
4.Captarea şi O8 Iniţierea unei conversaţii despre Observaţia
orientarea Primăvară şi Buburuză. ghicitori, sonerii de sistematică
atenţiei Prin intermediul unor întrebări elevii avertizare, colaje conversaţia
3’ vor genera idei despre anotimpul pentru cele patru explicaţia
Primăvara şi despre Buburuză şi vor anotimpuri (imagini) frontal
răspunde sub formă de joc unor
ghicitori (ANEXA 2), după care
fiecare grupă va realiza la tablă un
colaj specific anotimpului ce îl
reprezintă.

6
5.Anunţarea O8 Anunţ tema şi obiectivele lecţiei pe Ascultă cu atenţie. 1’ Conversaţia Frontal Orală
temei şi a înţelesul copiilor.
obiectivelor în Vom învăţa cântecelul Buburuza
termeni
accesibili
elevilor
1’
6. Prezentarea
optimă a 20’
conţinutului si Audierea cântecului:
dirijarea Pun video-ul cu cântecul “Buburuza” Conversaţia Frontal
Audiţia
învăţării (ANEXA 3) pentru a reţine linia
20’ melodică.
Analiza conţinutului:
Formulez câteva intrebari:
O3  Despre ce este vorba în cântec? ... despre un copil
care doreşte să se
îmorietenească cu o
buburuză şi o
sfătuieşte să nu mai
fie ursuză.

Aprecieri verbale
Melodia a fost veselă.
 Cum a fost melodia, veselă sau
tristă? Melodia are un ritm
lent, uşor.
 Ce ritm a avut melodia?
Conversaţia
Copilul doreşte ca
Explicaţia Frontal

7
 Ce doreşte copilul de la buburuza să fie mai Problematizar
buburuză? drăguţă şi să îi fie ea
căcăuză prin iarbă şi
frunză.

Exerciţiul
Cântarea model: Demonstraţia
Voi cânta model cântecul.
Învaţarea pe fragmente:
Cânt prima strofa singură, apoi cu Calculator,
copiii. videoproie
O4 Am o cărticică mică, ctor
Mult îmi place s-o citesc! ascultă cu atenţie PPT Aprecieri verbale
Mă învaţă, nu mă ceartă,
Mă lasă s-o răsfoiesc. Exerciţiul
Învăţ lucruri importante
Despre păsări, despre flori, cântă cântecelul
Despre lumea cea cu plante,
Despre soarele în zori.

Repetăm de două ori aceste versuri. Frontal


Cânt strofa I şi adaug refrenul.
R: Cărticica mea este cea mai dragă,
Eu de ea nicicând n-o să mă
O5 despart, repetă după
În ea este scrisă viaţa mea model
întreagă,
Este şi va fi al meu prieten drag!

Repetăm împreună prima strofă şi


refrenul.

8
Cânt a II-a strofă singură, apoi cu copiii.

Despre Universul mare,


Cerul cu steluţe mii,
O6

Observaţia
sistematică
O7

O8

9
♣ Reluarea cântecului în următoarele Individual, Aprecieri verbale
7. Asigurarea modalităţi: 10’ frontal
feed-back-ului O6 - pe grupe de bănci ( fiecare grupă câte interpretează cântecul Jocul
o strofă). conform cerinţelor Exerciţiul Evaluarea
10’ - în dialog fete-băieţi. formativă

O7
Autoaprecierea
O8

8. Obţinerea Se va realiza mascota clasei pregătitoare


performanţei O6 „B”, o buburuză pe piatră. realizează cu ajutorul 5’ Explicaţia Individual Aprecieri verbale
acuarelelor şi
pietrelor- buburuza

8. Încheierea Se vor face aprecieri generale şi 1’


activităţii individuale asupra modului de Frontal
1’ desfăşurare a activităţii. Elevii sunt Aprecieri
lăudaţi pentru eforturile depuse, pentru Individual generale şi
Explicaţia
creativitate, atenţie şi spontaneitate. particulare

10
ANEXA 1:
ANOTIMPURILE (verificare)

TOAMNA: Septembrie, Octombrie, Noiembrie


Toamna a sosit acuma Toamna a intrat în casă Tot ea ne-a adus alune
A-nceput să cadă bruma Punând struguri dulci pe masă Nuci şi mere foarte bune,
Vântul bate tot mai tare, Şi-n cămară, prin borcane, Mari gutui pentru dulceaţă
Unde să ne-ascundem oare? Pătlăgele dolofane Şi butoi cu varză creaţă.

IARNA: Decembrie, Ianuarie, Februarie


Neaua peste tot s-a pus Câte unul, câte doi, Ninge, ninge încetişor,
A venit iarna drăguţa, Ne suim în sănioară, Cade câte-un fulguşor,
Hai copii pe deal, în sus, Fără cai şi fără boi, Iar la geam iarna isteaţă,
Să ne dăm cu săniuţa. Săniuţa fuge, zboară. Pune mândre flori de gheaţă.

PRIMĂVARA: Martie, Aprilie, Mai


Primăvara a venit, Ghiocei şi păpădii Iată, muguri înverzesc,
Cu alai de flori albastre Fluturi galbeni pe câmpii Păsărele ciripesc
Şi cu cerul însorit Primăvara-s bucurii Şi copacii înfloresc,
Pe meleagurile noastre. Hai, să ne jucăm copii! Primăvară, te iubesc!

VARA: Iunie, iulie, August


Vara soarele-I fierbinte Cine ne aduce oare Este un anotimp vezi bine
Şi la toţi le- aduce aminte Darnica vacanţa mare Cu dulci fructe, valuri line
De nisip şi valuri care Şi excursii minunate Şi distracţii până-n seară,
Ne aştern scoici la picioare. Este vara, ai dreptate. Iată, mult visata vară/ Iată, mult visata vară/ Iată, mult visata vară...

11
ANEXA 2: GHICITORI

Frunzele pe ramuri Spice înalte şi bogate Totu-i îngheţat în drum, Cu sprâncene de poiene,
Au îngălbenit Pe câmpii stau înălţate, Florile-s pe geam acum, Cu codiţe de mlădiţe
Plouă, plouă-ntruna Iar la munte şi la mare În sobă focul trosneşte, Şi cu flori la cingătoare
Cine a sosit? Merg copii să stea la soare. Spune, ce anotimp este? Ce anotimp este oare?
(Toamna) Cred că-i uşor de ghicit (Iarna) (Primăvara)
Ce anotimp a sosit?
(Vara)

Cu rochiţa înfoiată,
Roşie, imbulinată,
Stă pe-o frunză azi la soare,
Ce insectă este oare?
(Buburuza)

12
ANEXA 3

BUBURUZA (predare)

Am zărit o buburuză
Sărea din frunză- frunză
Cu aripile roşcate
Şi cu puncte negre-n spate.
O întreb de are nume,
Însă ea nimic nu spune,
O întreb de are rude
Şi din nou nu îmi răspunde.

REFREN: Buburuză, ruză De n-ai fi ursuză


Nu mai fi ursuză Buburuză, ruză
Fii, te rog drăguţă Mi-ai fi călăuză
Vino pe mânuţă. Prin iarbă şi frunză.

Printre cei ce se amuză


Întâlnind o buburuză
Nu te supăra prea tare
Buburuză zburătoare
Pentru asta îmi cer scuze
Nu are rost să fii ursuză

13
Hai coboară de pe frunză
Mult stimată buburuză.

REFREN:
Bis strofa I
REFREN:

14
15

S-ar putea să vă placă și