Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Profesor metodist: Mera Simona

Profesor învățământ primar: Mireuță Mariana

Profesor coordonator: Catargiu Anamaria

Propunător: Apăvăloaie Andreea-Roxana


Proiect didactic
Data: 06.03.2019

Clasa: pregătitoare B

Școala: Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava

Aria curriculară: Arte

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice (AVAP)

Tema săptămânii: Culori calde / reci; Pata de culoare

Tema lecției: Acvariul cu pești – lipire, pată de culoare elaborată

Tipul lecției: formarea de priceperi și deprinderi

Scopul lecției: - formarea priceperii și deprinderii de a îmbina armonios culorile calde și reci în
vederea realizării compoziției plastice propuse;

-formarea unor deprinderi de muncă independentă.

Obiective operaționale:

O1: - să lipească capacele de plastic pe hârtia cartonată;

O2: - să picteze înotătoare și codiță în jurul capacelor redând ideea de pești;

O3: - să dea exemple de culori calde și reci din mediul în care trăiesc;

O4: - să manevreze cu ușurință materialele de lucru;

O5: - să realizeze desenul încadrându-se în timpul oportun.

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: conversația,explicația, jocul didactic, demonstrația, observația,


exercițiul, munca individuală, modelarea;
b) Mijloace de învățământ: capace de plastic, aracet, hârtie cartonată albastră, ochi
decorativ, acuarele/tuburi de culoare, paletă de amestecat culori, pensoane, recipientul cu
apă, creion, planșă model.
c) Forme de organizare: individual, frontal.

Timp: 50 minute
Desfășurarea lecției

Nr. Verigile lecției Timp Obiective Activitatea Strategii didactice


Crt. propunătoarei elevilor Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Pregătirea clasei 3 min Creez condiții optime Elevii se pregătesc Conversația
pentru lecție necesare pentru buna pentru începerea orei.
desfășurare a lecției.
Salut elevii și mă prezint. Răspund la salut.
-Bună ziua, copii! Eu mă
numesc Andreea și astăzi vom
face ora de arte vizuale și
abilități practice împreună.
2. Captarea 3-4 -Cum vă simțiți voi astăzi? Câțiva copii își vor Conversația
atenției min -Eu sunt puțin tristă. Știți de exprima verbal stările
ce ? Pe când făceam curat în emoționale.
cameră, am răsturnat micul
meu acvariu cu pești și s-a
spart pe podea. Nici nu am
apucat să ridic peștișorii și
să-i pun în alt vas, că pisica s- Explicația
a năpustit asupra lor și i-a
mâncat. Am certat-o pe
pisică, dar ce putea să mai
facă? M-aș simți tare
bucuroasă dacă mi-ați face
voi niște peștisori la ora de
desen. Sunteți de acord? -Da.
3. Reactualizarea 10 Reactualizez cunoștințele Conversația
cunoștințelor min copiilor cu ajutorul unor
întrebări:
-Pentru realizarea
peștișorilor, vom folosi culori
calde și reci.
-Ce senzație ne dau culorile Elevii răspund: -Culorile Conversația
reci? reci ne dau senzația de
rece.
-Unde ne duc cu gândul -Culorile reci ne duc cu
culorile reci? gândul la răcoarea apelor,
a pădurilor, la frig, la
iarnă...
-Ce sugerează culorile reci? -Culorile reci sugerează Explicația (dacă
tristețea, calmul, liniștea... este nevoie)
O3 - Dați-mi exemple de culori -Albastru, bleu, mov,
reci! verde.
-Unde le întâlnim în -Albastru este cerul, mov
natură? sunt brândușele, verde este
iarba.
-Ce senzație ne dau culorile -Culorile calde ne dau
calde? senzația de căldură.
-Unde ne duc cu gândul -Culorile calde ne duc cu
culorile calde? gândul la soare, la foc, la
vară.
O3 -Ce sugerează culorile -Culorile calde
calde? sugerează bucuria,
sărbătoarea. Obiecte pe care
-Dați-mi exemple de culori -Roșu, galben, oranj le voi atinge în
calde! (portocaliu) clasă
-Unde le întâlnim în -Galben este soarele,
natură? trandafirul este roșu, caisa
este oranj
-Acum, eu voi atinge câte un 3-4 copii vor spune dacă
obiect din clasa voastră, iar obiectul atins are culoarea
voi veți ridica mâna și îmi veți caldă sau rece.
spune dacă culoarea lui este
una caldă sau rece.
4. Anunțarea temei 1 min -Dacă tot vreți să mă Elevii ascultă anunțarea Conversația
și a obiectivelor înveseliți desenându-mi alți temei.
peștișori, m-am gândit ca
tema lecției de astăzi să se
numească Acvariul cu pești.
5. Dirijarea 10 -Toată lumea își va scoate Copiii își scot pe masă Conversația Tuburile de
activității min pe masă obiectele necesare obiectele necesare pentru culoare, paletă
pentru pictură. (tuburile de pictură. de amestecat
culoare, paleta de amestecat culori,
culori, pensoane, recipientul pensoane,
cu apă.) recipient cu
Voi împărți fiecărui copil Explicația apă, foi
câte o foaie cartonată albastră, cartonate
aracet, ochișori decorativi, albastre,
capace de plastic. ochișori
Voi realiza împreună cu decorativi,
copiii câteva exerciții de capace de
încălzire a mâinilor. plastic, aracet
-Înainte de a ne apuca de Elevii efectuează Exercițiul
treabă, haideți să facem exercițiile de încălzire a
împreună niște exerciții de mâinilor.
încălzire a mâinii!
-„Închidem și deschidem
pumnii.”
-„Cântâm la pian.”
-„Batem din palme tare,
tare.”
-„Ne spălăm pe mâini”și ne
apucăm de treabă.
Le voi arăta copiilor planșa Privesc planșa model. Modelarea Planșă model
realizată de mine ca model și
o voi lipi pe tablă. Observația
Voi explica etapele de lucru
lipind o foaie la tablă și
efectuând pașii realizării
desenului: Conversația Foaie cartonată
O1 Pasul1: -Pentru început, vom Elevii sunt atenți la albastră,
lipi căpăcelele de plastic care explicațiile oferite de Căpăcele de
vor reprezenta corpul propunătoare. Explicația plastic,
O4 peștilor. Luăm capacul în Aracet,
mână și îl dăm cu aracet pe Penson,
margini. Pentru asta, puteți să
utilizați un penson.
O1 Pasul 2: -Poziționăm
căpăcelul într-un loc pe foaie Demonstrația
și îl lipilm apăsându-l ușor.
Pasul 3: -Lipim cu aracet Observația Ochișor
ochișorul peștelui. decorativ,
Pasul 4: -Cu ajutorul unei Cariocă,
carioci, desenați solzii.(doar
dacă doriți)
O2 Pasul 5: - Folosind culori Tuburile de
calde,(roșu, portocaliu, maro Efectuează pașii de culoare,
deschis...) vom realiza codița realizare a peștișorului o Penson,
și înotătoarele. Luați dată cu propunătoarea Munca Paletă de
pensonul în mână, înmuiați-l individuală amestecat
în culoare și realizați codița culori,
O4 și înotătoarele peștilor prin Apă.
mișcări fine. Codița poate fi:
în formă de triunghi, ascuțită,
zimțată sau rotunjoară.
Pasul 6: -Desenați în josul
paginii plantele de apă ce le
punem în acvariu folosind
culori reci! De asemena,
puteți să reprezentați pe
fundul apei: scoici, melci,
pietre, folosind culori reci.
O4 Puteți să vă imaginați niște
alge pe fundul mării. Eu voi Explicația
înmuia pensonul în culoarea
verde și voi realiza plantele
de apă cu ajutorul unui grup Munca
de linii puțin șerpuite. individuală
Pasul 7: -Vom desena
bulele de aer cu ajutorul unui
creion. Acestea pot fi
reprezentate prin niște
cerculețe. Puteți să le umpleți
cu alb sau să le lăsați
culoarea apei.
La realizarea fiecărui
element din desen, puteți
combina culori pentru a
realiza nuanțe diferite.

6. Obținerea 15 O1 -Veți continua singuri Elevii lucrează Conversația Tuburile de


performanței min corpul celorlalți pești. individual corpul celorlați culoare, paletă
pești. de amestecat
O2 În timp ce copiii lucrează, Munca culori,
eu voi trece pe la fiecare individuală pensoane,
O4 bancă și voi urmări realizarea recipient cu
temei și a subiectului, apă, foi
acuratețea fiecărui desen. cartonate
albastre,
ochișori
decorativi,
capace de
plastic, aracet
7. Evaluarea 3-4 Câțiva copii care au Câțiva elevi vor veni în Conversația
min O5 terminat, vor veni în fața fața clasei să-și arate
clasei, să-și arate colegilor desenul colegilor.
„acvariul cu pești”. Explicația
-Vă plac desenele realizate Elevii sunt atenți la cei Conversația
de colegii voștri? (întrebare care își arată desenele și
adresate clasei) aplaudă.
Voi face aprecieri verbale Cei din fața clasei iau
și voi cere elevilor din fața loc în bănci.
clasei să ia loc în bănci.
-Ce am făcut noi astăzi la -Noi am făcut astăzi
ora de abilități practice și „acvariul cu pești”.
arte vizuale?
-Ce culori am folosit în -În realizarea acestei
realizarea acestei teme? teme am folosit culori
calde și reci.
8. Încheierea 2 min -Peștișorii pe care i-ați Copiii sunt atenți. Conversația
activității realizat voi încep să îmi aline
dorul de peștii mei. Acum mă
simt tare veselă! Vă
mulțumesc că m-ați ajutat să
mă simt mai bine.