Sunteți pe pagina 1din 9

,,TOAMNA – ANOTIMP DE POVESTE”

Proiect tematic
Diana OBADĂ, educatoare, grad didactic II,
Instituţia preşcolară nr.185, mun. Chişinău
Grupa: pregătitoare Educaţia pentru mediul natural şi cultura ecologică:
Durata proiectului: patru săptămâni  Să distingă interacţiunea omului cu mediul natural.
Subtemele proiectului:  Să specifice particularităţile de adaptare ale unor
1. Misterul pădurii. grupuri de animale şi plante la mediul de trai, la
schimbările sezoniere.
2. Cum ne îmbrăcăm toamna.
Arta plastică:
3. Natura şi fenomenele ei, toamna.  Să manifeste interes stabil faţă de arta plastică,
4. Magia florilor de toamnă. dorinţa de a picta, modela, construi, aplica opere de
Obiective de referinţă vizate: artă.
Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi viaţa în  Să dezvolte spiritul de observaţie, memorie
societate: imaginativă şi motrică.
 Să manifeste încredere în sine şi independenţă.  Să manifeste creativitate şi dorinţă de
 Să respecte personalitatea umană, să respecte autoexprimare a emoţiilor, gândurilor prin desen,
drepturile altor copii şi ale persoanelor mature, pictură.
obligaţiile şi drepturile proprii.  Să aplice independent şi conştient unele tehnici
Dezvoltarea limbajului şi a comunicării orale: simple, procedee specifice desenului.
 Să povestească, să descrie, să discute, să adreseze
şi să răspundă la întrebări. Descrierea proiectului:
 Să valorifice în vorbire cuvinte ce desemnează: Toate anotimpurile sunt, fără îndoială, nespus de
- denumiri de fiinţe şi habitatul lor. frumoase, dar toamna are o magie aparte, un farmec
- fenomene vitale, fenomene ale naturii. deosebit! Suntem copleşiţi de atâta culoare şi frumuseţe
- părţi ale obiectelor, organismelor vii. încât ne pare că suntem într-un vis! Această frumuseţe o
- culorile şi nuanţele lor. percep vădit copiii!
Formarea premiselor citirii şi scrierii. Când îi vezi cu câtă bucurie culeg fiecare frunză,
 Să recunoască unele litere şi cuvinte simple în miroase fiecare tufănică sau crizantemă, ţi se umple
situaţii comune. sufletul de bucurie! Din valurile de întrebări, exclamaţii
 Să manifeste dorinţa de a citi independent. şi dragoste evidentă faţă de acest anotimp, am hotărât să
 Să-şi dezvolte flexibilitatea mâinii, a încheieturii mai derulăm un proiect ce include aspecte ale acestui
mâinii. anotimp.
Formarea reprezentărilor elementare matematice: În primul proiect am vorbit despre păsări călătoare,
 Să identifice şi să verbalizeze adecvat părţile zilei: fructe, legume, munca oamenilor toamna, sărbătorile de
dimineaţa, ziua, noaptea, seara, să identifice toamnă. Iar acum vom explora şi alte bogăţii
succesiunea zilelor: ieri, azi, mâine. incomparabile ce ni le oferă cu atâta căldură, anotimpul
 Să identifice numerele naturale în concentrul 1-10- Toamna.
20 şi să diferenţieze aspectul cardinal şi ordinal al
numărului.

Multstimaţi părinţi!

E toamnă iar în calendar şi farmecul culorilor ne învăluie din toate părţile, iar dragii voştri copilaşi sunt nespus de
fericiţi şi nerăbdători să cunoască multe lucruri frumoase şi interesante! Timp de patru săptămâni vom explora cu ei
miracolele ce ni le aduce toamna! Vă rugăm mult să vă implicaţi în activitatea aceasta şi să îi ajutaţi pe copii să
pregătească informaţii la temele: 1.Misterul pădurii. 2.Cum ne îmbrăcăm toamna. 3.Natura şi fenomenele ei
toamna. 4. Magia florilor de toamnă. Discutaţi, desenaţi, confecţionaţi colaje împreună, astfel copiii vor fi mult
mai încrezători şi dornici de a participa activ în acest proiect frumos. Vă îndemnăm să fiţi alături de copii şi, cu

Cu drag, educatoarele şi
copiii grupei pregătitoare
„Fluturaşii”.
siguranţă, veţi primi satisfacţie.

Alfabetizarea Ştiinţa Arta


- fişe de lucru - cuburi cu cifre - guaş
- stilouri - beţişoare - creioane colorate
- enciclopedii - lupă - adeziv
- imagini - cântar - foarfece
- cărţi - ghinzi de stejar - capace
- litere - castane - hârtie creponată
- foarfece - creioane - sclipici galben
- adeziv - rigle - plastilină
- carioci - fişe de lucru - ace de brad
- aţă - imagini - burete
- capsator - flori de toamnă - pămătufuri din lână
- frunze - pulbere de la creioane
- planşete

Blocuri Jocuri de masă Apă şi nisip


- cuburi din lemn - puzzle - scoici de diferite mărimi
- constructor - mozaică - nisip
- cuburi din plastic - jetoane cu ciuperci - pietricele
- jucării (animăluţe) - jetoane cu flori - lopăţele
- flori artificiale - figuri geometrice - pensule
- guaş

Inventar de probleme:
Ce ştim? Ce vrem să aflăm?
Toamna cad frunzele; Ce se întâmplă cu frunzele?
În pădure cresc ciuperci şi pomuşoare; Când cresc ciupercile?
Ne îmbrăcăm mai călduros; De ce nu trebuie să mâncăm ciuperci crude?
Plouă mai des; Ce pomuşoare cresc în pădure?
Timpul se schimbă; De ce plouă mai des?
Toamna este colorată; Cum se pictează florile?
Zilele devin mai scurte; Ce este ceaţa şi bruma?
Înfloresc crizantemele; Cum se înmulţesc florile?
Evaluarea proiectului: Să identifice numerele naturale în concentrul
- se va confecţiona macheta unei păduri; 1-10-20 şi să diferenţieze aspectul cardinal şi
- se vor realiza expoziţii la fiecare subtemă; ordinal al numărului;
- se va elabora cartea ,,Catalog de ţesături”; Să coopereze la realizarea unor lucrări
- se va organiza ,,Parada florilor de toamnă”. complexe.
Harta proiectului: (vezi anexa1)
Obiective operaţionale ale activităţii integrate:
,,CRIZANTEMELE REGINE” Obiective cognitive:
Proiect didactic al activităţii integrate - să identifice crizantema din multitudinea de flori;
- să numere florile raportând cifra la număr;
Grupa: pregătitoare (6-7 ani) - să clasifice florile după culoare şi mărime;
Proiectul tematic: „Toamna, anotimp de poveste” - să recunoască cuvintele ce descriu crizantema;
Tema săptămânii: „Magia florilor de toamnă” - să citească cuvintele propuse.
Tema zilei: „Crizantemele regine” Obiective socio-afective:
Durata: 9:15 – 10:30 - să colaboreze amical la realizarea sarcinii propuse;
Tipul activităţii: consolidarea şi verificarea - să se organizeze în grupuri şi să coopereze activ între ei.
cunoştinţelor; Obiective psiho-motrice:
Forma de organizare: frontal, perechi, individual - să manevreze independent şi cu îndemânare materialele
Forma de realizare: activitate integrată puse la dispoziţie;
Obiective de referinţă: - să aplice diferite tehnici cunoscute la desenarea/pictarea
Să aplice independent şi conştient unele tehnici crizantemei.
simple, procedee specifice desenului; Obiective privind atitudini de învăţare:
Să recunoască literele de tipar şi unele cuvinte - să manifeste iniţiativă în a învăţa şi a realiza diverse
simple în situaţii comune; lucrări.

Metode şi procedee:
 dansul
 salutul  problematizarea
 conversaţia  exerciţiul
 moment de surpriză  diagrama Wenn
 explicaţia  floarea de lotus
 demonstraţia  mesajul
 interviul.
Resurse materiale:
 coşuleţ cu crizanteme de diferite culori  şablon vază
 fişe cu cuvinte  tuburi
 adeziv  căpăcele
 carioci  burete
 guaş  şerveţele
 hârtie creponată  bastonaşe
 sclipici galben  pămătufuri din lâniţă
 creioane  hârtie colorată
 pieptene din lemn  paiuri

Referinţe bibliografice:
1. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7) ani în Republica Moldova;
2. Standarte de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani;
3. www.didactic.ro

Scenariul zilei:
Întâlnirea de dimineaţă:
Copiii îşi vor însemna prezenţa –,,Eu sunt aici”, apoi îşi vor alege ecusoanele cu florile preferate şi vor completa „Calendarul
zilei”.

Salutul va fi realizat printr-o poezie, ţinându-se de mâini. Educatoarea salută copiii şi îi întreabă cum se simt în această zi de
……. Urmează discuţii şi întrebări privind anotimpul, luna, ziua şi ajung să constate că suntem în ultimele zile de toamnă.
La îndemnul educatoarei, copiii descoperă surpriza – un coşuleţ cu crizanteme lăsat de zâna Toamnă şi un răvaş. Astfel, copiii
descoperă tema zilei „Crizantemele regine”. În poezia scrisă vor lipsi câteva cuvinte pe care copiii trebuie să le scrie. Toamna le
spune că anume crizantemele sunt florile ei preferate şi ar fi bucuroasă dacă ei le-ar picta. Se numesc patru copii care vin şi aleg
câte o crizantemă din coş, toate de diferite culori.

Tranziţie - Se formează patru grupuri după culoarea florilor ce coincide cu cea de pe ecusoane. Pe rând, fiecare grup se duce la
atelierul de lucru unde vor picta crizanteme prin diferite metode.
Sarcini de lucru pe grupuri:
Primul grup va picta o vază mare cu crizanteme aplicate.
Al 2-lea grup va picta coşuleţe cu crizanteme cu ajutorul pămătufului din lâniţă. Vor picta un tablou cu flori.
Al 3-lea grup va picta crizanteme cu paiul.
Al 4-lea grup va picta crizanteme cu bucăţi de pieptene.
După ce vor fi finisa, educatoarea îi invită la dansul „Boc, boc, boc”.

Rutine – copiii iau o pauză în care îşi satisfac nevoile fiziologice, beau apă, apoi sunt rugaţi să facă un cerc.
Reflecţia: sarcini de lucru în centrele: Arte, Ştiinţe, Alfabetizare.
Evaluarea activităţii se va efectua prin tehnica „Interviul”. Copiii vor fi apreciaţi şi întrebaţi: ce tehnici au aplicat la pictură, cum
au lucrat, ce culori au folisit etc.
Se apreciază lucrările şi sunt invitaţi la parada florilor.
Evenimente Conţinutul activităţii Strategii didactice Forma Evaluarea
ale instruirii de
Metode şi Resurse organizare
procedee
Se pregăteşte sala de grupă, se aeriseşte, se Materiale Frontal Observarea
aranjează materialele în centrele de activitate. pentru comporta-
Evocare Salutul: fiecare mentului
Astăzi e o zi frumoasă, bună dimineaţa! Salutul atelier. copiilor
Să ne strângem de mânuţe, bună dimineaţa!
Să zâmbim prieteneşte, bună dimineaţa!
S-alungăm orice tristeţe, bună dimineaţa!
Am venit la grădiniţă ca să ne jucăm,
Multe lucruri fabuloase noi să învăţăm.
Nimeni nu se ceartă, nimeni nu se bate!
Toţi vom fi prieteni, altfel nu se poate.
Bună dimineaţa, bună dimineaţa!
Hai, copii, la joacă, că-i frumoasă viaţa.
Eu privesc la tine, tu priveşti la mine.
Hai, copii, cu toţii, hai să ne cuprindem!
Educatoarea:
Bună dimineaţa, copii! Cum vă simţiţi în această conversaţia
minunată zi de ………..? Observarea
Copiii îşi expun părerile. capacităţii
Educatoarea: de exprimare
- Hai să vedem, ce anotimp este? verbală
- Câte luni are toamna?
- Care sunt lunile toamnei?
- Ce lună este acum?
- Dar ce zi este, ce dată?
- Ce aţi constatat?
Copiii vor constata că sunt ultimele zile de
toamnă, deci, toamna deja va pleca.
Educatoarea: – Dragii mei, deşi toamna pleacă
noi nu trebuie să fim trişti, căci am învăţat multe
de la zâna Toamnă! Brain-
- Ce v-a plăcut mai mult la acest anotimp? storming
Copiii povestesc ce ştiu despre toamnă. Aprecieri
Educatoarea: – Dar eu am o surpriză pentru voi! verbale, frontale
E o surpriză de la zâna Toamnă care, înainte de a şi individuale
pleca, v-a lăsat ceva!
Priviţi în jur, nu vedeţi nimic deosebit? Moment de Un coş cu
Copiii descoperă un coşuleţ cu crizanteme şi un surpriză crizanteme
răvaş.
***
Dragi copii, Toamna scrie că are o prietenă foarte
dragă ei şi tare greu îi este să se despartă de ea. Ea
ne întreabă dacă o cunoaştem şi spune că ne-a
lăsat un indiciu.
Se citeşte poezia din care sunt omise câteva
cuvinte pe care copiii trebuie să le ghicească.
Evaluarea
Mesaj Poezia scrisă felului cum se
pe o foaie descurcă cu
Toamna în dar ne aduce………
mare sarcina
Şi sunt multe, multe, ca steluţele.
Sunt şi …………măşcate
Dar şi mărunţele.
Toate-s minunate, minunate-s …..
Chiar de-i frig afară, nu se tem deloc
Observarea
Ştiu ele că ……….. e anotimpul lor.
conversaţia comporta-
mentului
Educatoarea apreciază copiii şi le propune să
Realizarea regruparea Flori,
ofere şi ei toamnei un cadou frumos. Iar pentru că
sensului ecusoane
prietena toamnei cea mai dragă este crizantema,
copiilor li se va propune s-o picteze.
Se organizează patru grupuri, orientându-se după
culoarea florilor. Pe mese vor fi flori de 4 culori,
fiecare grup se va duce la culoarea sa.
Educatoarea le explică ce au de făcut.
Atelierul 1 sclipici, Grup mic Aprecierea
Copiii vor picta cu degetul pe hârtie creponată, guaş, Individual modului de
vor picta o vază cu ajutorul şablonului, a buretelui şablon vază, lucru
şi aţei înfăşurate pe capac. Vor ştampila frunze cu pictură burete,
ajutorul frunzelor adevărate de crizantemă. Vor capace,
decora marginile lucrării cu capace de diferite aţă, frunze,
mărimi. Tulpiniţele le vor ştampila cu creionul. hârtie
creponată,
trafaret
Atelierul 2
Copiii vor picta un coşuleţ cu crizanteme cu pictură Pămătufuri Individual
ajutorul pămătufului din lâniţă şi bastonaşe. Vor din lâniţă perechi
picta un tablou. guaş,
capace,
hârtie
creponată,
bastonaşe
Atelierul 3
Copiii vor picta crizanteme cu paiul. pictură perechi
guaş, pai individual

pictură
Atelierul 4 bucăţi de
Copiii vor picta crizanteme cu pieptenele. pieptene, individual
guaş,
sclipici
galben

Tranziţie
Când lucrările sunt gata, educatoarea invită copiii dans
la un dans. Grup mare
Rutine. Se propune o pauză copiilor pentru
diverse necesităţi.

Educatoarea organizează copiii într-un cerc. Evaluarea cerc


Apreciază lucrările lor şi îi întreabă ce metode de lucrărilor
lucru au folosit.
Apoi iniţiază o discuţie despre crizantemă. Întrebări
Deoarece copiii sunt dornici să răspundă toţi
odată, le propune o competiţie între 4 echipe. Conversaţii
Educatoarea: - Dragii mei, deoarece văd că toţi
sunteţi dornici să răspundeţi, vă propun o
competiţie între echipe!
Moderatorul fiecărei echipe vine şi alege plicul cu
Reflecţie însărcinarea scrisă, o citeşte şi copiii se duc
organizat la centrul indicat.
Sarcini de lucru în centre de activitate:
Centrul „Arte”
„Floarea de lotus” Explicaţia Petale din Grup mic
Răspunde la întrebarea de pe petală: carton cu
- Ce culori au crizantemele? întrebări
- Care sunt părţile componente ale crizantemei? scrise
- Când înfloresc crizantemele?
- Ce formă are crizantema?
- Ce este crizantema?
Centrul „Alfabetizare”
„Salată de cuvinte”
Copiii trebuie să aleagă din mulţimea cuvintelor
propuse doar cuvintele care o caracterizează pe Explicaţia Cuvinte Grup mic
crizantemă. Apoi le aplică formând o floare. scrise de
Centrul „Ştiinţe” tipar
„Asemănări şi deosebiri”
În schema diagramei Venn este desenată
lăcrămioara şi crizantema. Copiii trebuie să scrie Explicaţia Diagrama Grup mic
prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc aceste Venn
două flori.
„Grupează florile”
Copiii vor grupa florile după culoare, număr şi Exerciţiu 3 pahare de
mărime. Vor alege cifrele corespunzătoare diferite
numărului de flori. mărimi,
flori, cifre
Grup mic
Prezenta-
După ce finisează, moderatorul grupului va rea
comenta ce au realizat. lucrărilor Lucrările
finisate

Copiii vor fi apreciaţi şi vor fi rugaţi să răspundă Interviu Individual Aprecierea


la întrebări legate de activitatea curentă - tehnica răspunsurilor
„Interviul”. Un copil va adresa întrebări: Ce ai/aţi
făcut? Ce culori ai folosit la pictarea crizantemei?
Cui vei dărui crizantemele? Ce culori mai au
crizantemele? De ce numim crizantemele „Regine
le toamnei”? Cum te-ai simţit?
Demons- Hârtie, Perechi,
Extinderea Pe parcursul zilei copiii vor confecţiona traţie adeziv, grup mic,
crizanteme pentru mămici, folosind şi materiale foarfece individual
din natură, stofă, etc.

De ce ne trebuie
Pădurea toamna Vieţuitorii pădurii umbrela
Cum păstrăm hainele
Varietatea hainelor de
Ciupercile toamnă
MISTERUL PĂDURII CUM NE ÎMBRĂCĂM
TOAMNA

Cum protejăm pădurea


Micii designeri
Fructe şi Garderoba mea
pomuşoare de
pădure

O zi ploioasă de Tufănica aromată


toamnă
Cum se schimbă timpul Diversitatea şi
structura florilor

NATURA ŞI FENOMENELE EI MAGIA FLORILOR DE


TOAMNA TOAMNĂ

Ce e ceaţa şi bruma?
Vântul pribeag Însuşiri şi importanţa Condiţiile de viaţă

Nouraşi posomorâţi Crizantemele regine

S-ar putea să vă placă și