Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT TEMATIC

NIVEL II (5– 7 ANI)


2006/2007

Institutoare CIOFLICA SMARANDA-MARIA


Grădiniţa P.N. Brad – jud. Hunedoara

1
1. EVENIMENT DE DESCRIERE
Le-am povestit copiilor:
„Într-una din zilele trecute când am ieşit la plimbare, mi s-a întâmplat ceva
de necrezut. Deodată în faţa mea s-a oprit o pasăre mică cu pene negre, cu
ciocul mic şi coada ca o furculiţă. Oare, despre ce pasăre o fi vorba, voi ştiţi?...
- Doamna educatoare, mi-a zis ea, ce bine-mi pare că te-am întâlnit. Tocmai
am sosit din ţările calde, după o călătorie foarte lungă şi obositoare. Dar, am
ajuns cu bine şi mă bucur ca sunt din nou acasă!
- Şi eu mă bucur că te-am întâlnit şi că ai venit cu bine, am zis eu.
- Vreau să te întreb, ce fac copiii de la grădiniţă, sigur au mai crescut de când
nu i-am văzut.
- Desigur…din toamnă de când ai plecat şi până acum …au mai crescut. Dar,
spune-mi rândunico, ce ai făcut tu în ţările calde, cum a fost acolo?
- Chiar vrei să ştii?
- Desigur! Şi tare m-aş bucura dacă ai veni să le povesteşti şi copiilor din
grupa pregătitoare „Ursuleţii”, pe unde ai umblat şi ce ai făcut.
- Ar fi o idee bună. Să ştii că am să vin ! Mâine dimineaţă am să vin la
grădiniţă.
- Bine, rândunico, te vom aştepta cu mare drag!”
Apoi, i-am întrebat:
- Ce ziceţi copii, aţi dori să vină rândunica la noi o săptămână şi să povestim
cu ea?
- Da, desigur, a venit răspunsul lor imediat.

2. ALEGEREA TEMEI: copiii şi educatoarea.

3. OBIECTIVE URMĂRITE:
Obiectiv cadru:
- dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător;
- stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
- lărgirea orizontului cu unele date despre modul de viaţă, hrană, foloase,
adăpost şi felul de înmulţire la păsărilor călătoare.

Obiective de referinţă:
- să descopere părţile componente ale păsărilor denumind fiecare parte;
- să cunoască hrana, modul de viaţă şi foloasele pe care le aduc păsările;
- să selecteze informaţii despere păsări din cărţi, reviste, ziare, albume;
- să-şi exprime propriile impresii despre tema în discuţie;
- să-şi activizeze vocabularul cu cuvintele: păsări călătoare, streaşină,
cuib, clocesc, insecte, etc
- să utilizeze cuvinte însuşite, în exprimarea curentă.

2
4. SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI:

DRAGI PĂRINŢI,
Vă aducem la cunoştinţă că începând de LUNI, 12 martie şi până VINERI, 16
martie, copiii grupei pregătitoare, vor organiza şi desfăşura un proiect de
cercetare cu tema:
„BUCUROŞI DE OASPEŢI !– PĂSĂRI CĂLĂTOARE”
În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi
cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi
copii din grupă.
Dacă aveţi materiale care să ne ajute în desfăşurarea acestui proiect, vă rugăm
să le aduceţi la grădiniţă, pentru a putea fi văzute de către toţi copiii. La
sfârşitul proiectului materialele dumneavoastră vor fi returnate.
Toate acestea constituie baze pentru alcătuirea şi definitivarea unei HĂRŢI pe
această temă, a „CUTIEI” cu întrebări, ce vor fi dezbătute şi cercetate ulterior.
Vă anunţăm, de asemenea, că prezentarea şi concluzionarea muncii de proiect
cu această temă se va face de către copii, VINERI, 16 martie, ocazie cu care
sunteţi invitaţi să participaţi şi dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,
Grupa „Ursuleţilor”
Educatoare Smaranda Cioflica

5. POSTER (mic afiş prin care am informat părinţii despre intenţia copiilor şi a
mea despre proiectul tematic pe care îl vom desfăşura)
Am iniţiat copiii în realizarea unui mic afiş prin care am informat părinţii despre
intenţia copiilor şi a mea de a studia împreună acest proiect.

6. HARTA PROIECTULUI:
Harta proiectului va cuprinde următoarele aspecte:
- Ce sunt păsările?
- Înfăţişare: corp oval, cap (ochi, cioc, nări), gât, picioare (degete, gheare), pene
(de zbor, de acoperire).
- Zborul păsărilor - pene
- Hrană
- Adăposturi – cuiburi: - rândunica – din pământ şi paie amestecate cu salivă,
sub streaşina casei;
- barza – din paie – pe acoperişuri, stâlpi.
- Clocit / înmulţire
- Importanţă/foloase.

3
7. CUTIA CU ÎNTREBĂRI:
- Cum se sunt oasele păsărilor?
- Cum sunt penele?
- Ce mănâncă păsările?
- Cum este ciocul berzei, dar al rândunicii?
- De ce rândunica are gheare ascuţite?
- Cum văd păsările?
- Cum vorbesc păsările?
- Cum este sângele păsărilor?
- Cum aud păsările? Cum sunt urechile lor?
- Cum respiră păsările?
- Dacă obosesc când zboară, ca şi noi când alergăm?
- Cât rezistă o pasăre fără ca să mănânce?

8. INVENTAR DE RESURSE:
a) Materiale:
- existente: insectar, jetoane, planşe, jucării, cărţi, ilustraţii pentru poveşti şi
poezii, aparatură audio-video, TV, calculator;
- de care am nevoie: albume, enciclopedii, reviste, cărţi, casete audio-
video.
b) Umane: copiii grupei, părinţi, bunici, prof. de biologie (Şcoala „Horia,
Cloşca şi Crişan” Brad)
c) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea, descoperirea, învăţarea prin cooperare, lucrul în
echipă, brainstorming-ul de grup şi individual, gândiţi-lucraţi în perechi, turul
galeriei, cubul, colţurile.

9. CREAREA CENTRULUI TEMATIC:


Centru tematic se creează la fiecare arie de interes folosind materiale legate de
temă. La Bibliotecă - atlase, cărţi, albume, imagini, reviste; Artă - foi de desen,
creioane colorate, plastilină, deşeuri, materiale din natură, aracet; Ştiinţă – pene,
puf, ouă, grăunţe, cuiburi de rândunică şi barză; Construcţii – truse de
construcţii, Lego, Mozaic; Joc de masă – „Alege şi grupează”, „Aşează corect”,
„Ce-i lipseşte?”; Joc de rol – măşti de rândunele şi berze, îmbrăcăminte
adecvată.

10. INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI:


LITERATURĂ ŞI LIMBAJ:
Lecturi după imagini: albume, enciclopedii, calendare cu păsări, pliante,
reviste.

4
Lecturi ale educatoarei şi povestiri: „Cucul şi puii săi” de E.Jianu,
„Privighetoarea” de S.F.Marian, „Cioc, cioc!” de G.Gârleanu, „Cuibul” de
Cezar Petrescu, „Răţuşca cea urâtă” de H.Ch.Andersen, „Povestea ciocârliei” de
E.Camilar, „Vestitorul primăverii” de Silvia Dima.
Poveşti create: „Convorbire între păsări”, „O rândunică bolnavă”.
Poezii: „Sosirea rândunicii” de G.Coşbuc, „Scrisoare de la rândunică” de Elena
Dragoş, „Vestitorii primăverii” de G.Coşbuc, „Rândunica” de V.Carianopol.
Convorbiri: „Cum îşi face cuibul rândunica?”, „Vestitorii primăverii”, „De ce
se întorc păsările călătoare?”, „Ce ştim despre păsările călătoare?”.
Jocuri didactice: „Cu ce sunet începe cuvântul?”.
Ghicitori: „Proverbe, ghicitori şi zicători” (Editura Steaua Nordului).
Jurnalul grupei: „Scriem în jurnal despre sosirea păsărilor călătoare, despre
cum se întorc la cuiburile lor”.
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢĂ:
Observări spontane şi observări organizate: „Rândunica a sosit”, „A venit
barza”, „Stol de păsări călătoare”, „Cucul şi graurul”, „Barza şi rândunica”,
„Păsările se întorc la cuibul lor”, „Rândunica îşi reface cuibul”.
Plimbări, excursii, vizite pentru observarea cuiburilor berzelor, rândunicilor,
stol de păsări călătoare.
Vizită la laboratorul de biologie al şcolii pentru a observa păsări împăiate.
Jocuri matematice: „Cuibul păsărelelor” (forme geometrice), „Să ordonăm
rândunele din stol”, „Să ordonăm păsărelele după glasul lor melodios”, „Berze
călătoare” (numărat), „Păsărele călătoare” (probleme ilustrate).
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE:
„Mărinimie” de E.Gîrleanu, S.O.S. – ocrotiţi păsărelele.
ARTĂ ŞI MIŞCARE:
Activităţi plastice (desen, pictură pe diferite suprafeţe şi tehnici variate,
modelaj): „Două păsări – două culori” (alb-negru), Compunem un spaţiu plastic
cu teme ca: „Barza şi puii ei”, „Cuibul rândunicii”, „Oaspeţii primăverii”,
„Zborul păsărelelor”.
Activităţi practice (aplicaţii, confecţii cu diferite materiale din natură):
Confecţionăm „Cuibul berzei”, „Cuibul rândunicii”, „Barza”, „Tablouri cu
păsări călătoare” (pene, dopuri de plută, hârtie de autocolant, coji de ouă),
„Împletim cuiburi pentru păsărele” (pănuşi, sfoară groasă).
Activităţi gospodăreşti: „Facem cuiburi pentru păsărele”.
Educaţie muzicală: „Cucul”***, „Sosirea rândunicii” (melodie populară),
„Cucule pasăre sură” de D.Chirescu, „Cucule, cucule” (melodie populară),
„Rândunica” (populară), „Rândunica” de I.D.Vicol, „Cocorul” (folclorul
copiilor).
Dramatizări şi jocuri de rol: Dramatizarea poveştilor cunoscute.
Jocuri de mişcare şi sportive: „Întrecerea” (parcurs aplicativ), „Zborul
păsărelelor”.

5
CONSTRUCŢII: „Cuibul păsărilor”, „Cuibul rândunicii”, „Cuibul
berzei”, „Stoluri de păsărele”, „Păsări din figuri geometrice”.

11. DERULAREA PROIECTULUI:


Activităţile planificate se desfăşoară într-un mod atractiv, având grijă să
ofer copiilor o stare pozitivă, entuziasm, bucurie şi dorinţa de a cunoaşte cât mai
multe aspecte noi legate de temă.
Pe parcursul fiecărei zile, activităţile vor decurge una din cealaltă, ţinând
cont de preferinţele copiilor, de ritmul propriu al fiecăruia.
Împreună descoperim noutăţi legate de păsările călătoare, despre mediul lor
de viaţă, cum se hrănesc, cum trăiesc. Copiii colaborează între ei, se schimbă
păreri, se manifestă liber şi comunică cu grupul.

Planificarea activităţilor pe durata proiectului:

TEMA: „Bucuroşi de oaspeţi!”


SUBTEMA: Păsări călătoare

Ziua Jocuri şi activităţi la alegerea Categoria Forma de Tema Activităţi Ob


Data copiilor de realiz complementa
activitate re
Luni I. Biblioteca Cunoaştere Obs. „Barza şi rândunica” Întâlnire cu
-„Citim imagini din albume, mediului un student la
enciclopedii, reviste, pliante, medicină
cărţi” veterinară.
- „Ce am văzut în vizită” Educaţie Joc muz. „Sosirea rândunicii”
discuţii libere muzicală (melodie populară)
- „Jurnalul proiectului” - Cântec „Cucule, pasăre sură”
Scriem în jurnal despre de D.Chirescu
Marţi sosirea păsărilor călătoare, Activitate Ex. cu mat. „Berze călătoare” Joc de
despre cum se întorc la matematică ind (consolidare 1 -10) mişcare:
cuiburile lor „Păsărică,
-„Ghicitori despre păsări” mută-ţi
- Lectura educ. –„Legenda Educaţie Convorbire „Se întorc păsările cuibul”
berzei”, „Cuibul” de Cezar pentru cu suport călătoare”
Petrescu”, „Privighetoarea” societate ilustrat
de S.F.Marian, „Cioc, cioc!” (PowerPoint)
Mier de G.Gârleanu Educarea Memorizare „Scrisoare de la Vizionare
curi - Poveste creată - „O limbajului rândunică” CD – „Să
rândunică bolnavă”. de E.Dragoş iubim
II. Artă păsările” (ed.
- Desen - „Barza şi puii ei” Educaţie Modelaj „Rândunica şi cuibul ecologică)
- Pictură - „Cuibul plastică (mişcare ei”
rândunicii” circulară,
- Modelaj - barza aplatizare,
-„Păsări din figuri adâncire)
Joi geometrice”- aplicaţie Activitate Joc didactic „Păsărele călătoare” Lectura
- Confecţii/aplicaţii - matematică (alcătuire de educatoarei:

6
„Tablouri cu păsări călătoare” probleme) „Curiozităţi
(pene, dopuri de plută, hârtie din lumea
de autocolant, coji de ouă) Educaţie Echilibru păsărilor”
- Lipitură – „Stol de fizică
rândunele” Echilibru pe un plan
- Desene pe calculator (Paint) înclinat.
„barza şi rândunica”. Joc: „Păsărelele pe
III. Ştiinţa -„Studiem cuiburi sârmă”
Viner cu ouă”, „Pene”, „Puf”, Educarea Joc didactic Jocul sunetelor Realizarea în
i „Fulgi”, limbajului fapt a
„Cum îşi face rândunica proiectului –
cuibul?”, prezentarea
„De ce se întorc păsările Activitate Împletire Împletim cuiburi proiectului
călătoare?” practică pentru păsărele părinţilor,
IV. Joc de masă -„ Alege şi invitaţilor
grupează păsările călătoare”
„Completează ce lipseşte”
„Păsări” – puzzle
„ Loto cu păsări”
„Găseşte hrana”
„Jocul umbrelor”
V. Construcţii - „Cuiburi
pentru păsărele”
„Cuibul rândunicii”
„Cuibul berzei”
„Stoluri de păsărele”
„Păsări din figuri geometrice”
VI. Joc de rol:
„Ne jucăm de-a păsările
călătoare”
„Dansul rândunelelor”

12. EVALUAREA:
a) Album cu fotografii realizat în timpul desfăşurării proiectului;
b) Jurnalul proiectului - cu lucrări artistico-plastice şi practice realizate
de copii în timpul proiectului;
c) “Cărticica cu poveşti” (poveşti create de copii şi desene);
d) Expoziţii cu lucrări artistico-plastice şi practice;
e) Înregistrări audio-video din timpul derulării proiectului.
f) Tablouri. Copiii au confecţionat tablouri asamblând siluete de păsări
călătoare realizate din orez, mălai, fire de melană, scoici etc.

13. REALIZAREA ÎN FAPT A PROIECTULUI - PREZENTAREA


PROIECTULUI OASPEŢILOR, PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR DIN ALTE
GRUPE:
Copiii au fost împărţiţi în 7 grupe şi aşezaţi în faţa hărţii. Fiecare grupă a
prezentat un punct din harta de idei, folosindu-se de materialele adunate în
timpul desfăşurării proiectului:
- Ce sunt păsările?

7
- Înfăţişare: corp oval, cap (ochi, cioc, nări), gât, picioare (degete,
gheare), pene (de zbor, de acoperire).
- Zborul păsărilor - pene
- Hrană
- Adăposturi – cuiburi: - rândunica – din pământ şi paie amestecate cu
salivă, sub streaşina casei; - barza – din paie – pe acoperişuri, stâlpi.
- Clocit / înmulţire
- Importanţă / foloase.

CONCLUZII:
Tema acestui proiect a fost sugerată de copii cu ajutorul meu. Am avut un rol
de ghid în timpul desfăşurării proiectului, iar cunoştinţele primite în timpul
proiectului au fost aprofundate de către copii. Ei au fost puşi în situaţia de
“cercetători” în care singuri trebuiau să găsească soluţii.
Materialele aduse de copii de acasă – albume, enciclopedii, reviste, cărţi etc.
– au condus la asimilarea unor informaţii, dar şi la manipularea lor.
Activităţile pe care le-am desfăşurat (jocuri şi activităţi la alegere şi activităţi
comune) au fost de tip integrat, copiii reuşind să aprofundeze cunoştinţele
primite în timpul derulării proiectului.
În timpul proiectului au fost implicaţi cât mai mulţi factori: părinţi, bunici,
prof. de biologie, alţi copii.

8
ANEXA

Informaţii utile:
Barza – este o pasăre migratoare, cu picioare lungi, cioc drept în formă de con,
preferă să-şi facă cuib pe hornurile caselor dar şi pe stâlpii de telegraf sau lângă
bălţi şi râuri în pajiştile umede. Fiecare pereche de berze îşi face un cuib de
aproape 1m în diametru în care barza mamă şi barza tată clocesc pe rând 3 – 4
ouă.
Cucul – pasăre migratoare. Cea mai singuratică pasăre. Îşi depune ouăle în
cuiburile altor păsări. Pleacă destul de timpuriu (august) către Africa, migrând
noaptea. Este o pasăre folositoare deoarece se hrăneşte cu insecte dăunătoare.
Graurul – pasăre migratoare. Aduce foloase deoarece se hrăneşte cu insecte
dăunătoare, viermi şi melci de casă, scotoceşte prin muşuroaie, tufe, crăpături.
Rândunica – este o pasăre călătoare care, poate fi văzută din primăvară până în
toamnă. Are pene de culoare albastru-închis cu luciu metalic pe spate, alb-gălbui
pe pântec şi pe frunte şi roşu pe bărbie. Are ciocul scurt şi coada adânc
bifurcată, asemenea unei furculiţe. Este o pasăre foarte folositoare deoarece
stârpeşte o mulţime de insecte dăunătoare. Prinde insectele din zbor cu foarte
mare agerime. Mare meşteră în construirea cuibului solid din lut şi paie,
amestecate cu salivă lipicioasă.

Ştiaţi că?...
- recordul la migraţie pe distanţe lungi e deţinut de rândunica de mare arctică,
parcurge aproximativ 35.000 km, de la Polul Nord la Polul Sud şi înapoi.
- pasărea paradisului are coada de 5 ori mai lungă decât corpul său.
- cea mai rapidă pasăre de pe pământ este şoimul migrator, coboară în picaj cu o
viteză de 160 km/oră.
- lăstunul poate sta în aer cam 3 ani, mănâncă, bea, se împerechează şi chiar
doarme în înălţimi.
- piţigoiul cu cap negru are în cântecul său obişnuit 17 tonalităţi cu particularităţi
diferite.
- cea mai mică pasăre este pasărea colibri, oul ei are numai câţiva milimetri, pe
când oul de struţ are 130 milimetri. Colibri cântăreşte 2g.

S-ar putea să vă placă și