Sunteți pe pagina 1din 10

Grădinița cu Program Săptămânal „Dumbrava Minunată” Bistrița

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

”Exploratorii animalelor”
INSTITUŢIA: G.P.S. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ,, BISTRIȚA
GRUPA: „Floricelelor” – mijlocie B
DATA: 22.01.2019
EDUCATOARE: Puia Octavia Iuliana
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE / A FOST ȘI VA FII AICI PE PĂMÂNT?”
TEMA SĂPTĂMÂNII:„Viețuitoare sălbatice de pe Pământ”
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Exploratorii animalelor”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC+DEC)
DURATA: o zi
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
Întâlnirea de dimineaţă: „Ce este un explorator?”
 Salutul, prezenţa;
 Calendarul naturii;
 Noutatea zilei – prezentarea ”animalului” rătăcit
Rutine:
 „Iubim animalele” – educație ecologică pentru protecția animalelor și plantelor din mediul lor de viață;
 „Mă pregătesc pentru activităţi” – deprinderi de igienă şi autoservire;

Tranziţii:
 „Să pornim” – joc muzical
 „Eu am 10 degețele” – joc de degete
 ”In the jungle”- joc de mișcare

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE)


 Domeniul știință (DȘ): Cunoașterea mediului „Micuții exploratori ”– observare
 Domeniul om și societate (DOS): Activitate practică „Animale sălbatice” – confecționare
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE:
(ALA I)
 Știință: „Găsește umbra anumalelor” – masa luminoasă
 Bibliotecă:”Ghicește ce animal ești”(formulare de întrebări)
 Nisip și apă:”Pe urmele animalelor”
(ALA II)
 ”Mama și puiul”- joc de atenție
SCOP:
 Familiarizarea copiilor cu animalele sălbatice din diferite locuri de pe Pământ ( animale sălbatice din România, animale sălbatice de la Poli
și animale sălbatice din Savană);
 Dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere, spirit de observaţie,atenţie voluntară, limbaj,imaginaţie reproductivă şi creatoare.
 Dezvoltarea abilității de a intra în relație cu ceilalți, a deprinderilor de cooperare între partenerii de joc.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – Să denumeacă animalele salbatice din diferite zone de pe glob( leu, girafă, elefant, zebră, rinocer-din zona savanei, urs brun, lup, cerb, vulpe,
veveriță- din România și urs polar, vulpe polară, pinguin, bufniță polară, focă- din zona polară) ;
O2 – să redea prin enunțuri simple particularițăți ale animalelor sălbatice din zona observată;
O3 –să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte noi( savană, explorator, binoclu);
O4 – să realizeze prin diferite tehnici de lucru ( lipire, colaj, rupere, snuruire, răsucire) animale sălbatice;
O5 –să descopere urmele lăsate pe nisip de animalele observate;
O6- să identifice umbrele animalelor;
O7 –să adreseze întrebări simple pentru a recunoaște animalul;
O8- să respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee:
- conversaţia,”Mâna oarbă”, ”Investigația de grup”, observația, expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, turul galeriei.
Mijloace didactice:
- machete, animale din plastic, siluete de animale, binocluri, pălării, ecusoane, laptop, videoproiector, ațe, sârmuliță plușată, hârtie colorată,
lipici, boluri, ochișori mobili, nisip, fișe de lucru, jetoane, coronițe, nisip, țavă pentru nisip, recompense.
- Forme de organizare:
- frontală, pe grupuri mici, individuală.
SISTEM DE EVALUARE

Forme de evaluare:
- evaluare curentă, formativ-continuă
Metode şi tehnici de evaluare:
- observare curentă, chestionare orală, analiza produselor activităţii, autoevaluarea, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:

 „Paradigme ale integrării curriculare în grădiniţă”, Ed. Delta Cart Educational, 2011;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani, MECT, 2008;
 Revista învăţământului preşcolar, Ed. Arlequin, 2015;
 „Metode interactive de grup, Ed. Arves, 2011;
 „Abordare în maniera integrată a activităţii în grădiniţă – ghid pentru proiecte tematice”, V. Preda, Ed. Humanitas Educational, 2005.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea începe cu cinci minute de gimnastică de înviorare executată cu ajutorul recitativului ritmic „Dacă vreau să cresc voinic”
Copiii se aşează apoi pe scăunele în semicerc.
Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin interpretarea poeziei „Bună dimineaţa” (de către copii).
Salutulse va realiza după formula „Bună dimineaţa, Ana!” fiecare copil salutându-şi colegul aflat în stânga sa, prin întoarcerea capului spre acesta şi
ţinându-se de mânuţe. Urmează prezenţa, care se realizează prin identificarea tuturor copiilor din „Grupa floricelelor”. Se trece la completarea
„Calendarului naturii”. Acum se citesc zilele săptămânii, se stabileşte ziua în care ne aflăm, se precizează anotimpul, luna și se discută starea vremii.
Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează prin dezvoltarea unui dialog cu copiii în legătură cu starea lor din această zi, îndemnându-i să schimbe impresii,
opinii, păreri, să-şi transmită deschis problemele, experienţele.
În cadrul activităţii de grup cu tema „Ce este un explorator?” fiecare copil este solicitat să ne spună ce crede că este acesta. Educatoarea va preciza
că a citit pe un panou mare acest cuvânt și dorește să afle alături de copii ce este și cu ce se ocupă un explorator. Cu ajutorul calculatorului și al
videoproiectorului, educatoarea va căuta imagini ce reprezintă un explorator și informații cu privire la ce face acestă persoană.
Noutatea zilei este reprezentată de apariția unui animal misterios care nu mai știe unde este casa lui. De aceea le propun copiilor să îl ajutăm să își
găsescă mediul lui de viață.Vom deveni astfel mici exploratori ai animalelor
Domeniul Științe: Prin metoda ”Mâna oarbă ”copiii vor fi împărțiți în trei grupe, a cercului, a pătratului și a triunghiului. Prin tranziția ”Să pornim”
vom face trecerea câtre măsuțe, unde fiecare copil se va așeza la grupul de măsuțe unde se găsește forma geometrică extresă anterior. Copiii vor găsi la
fiecare grup de măsuțe obiecte care îi vor ajuta în explorarea animalelor sălbatice de pe glob( pălări și binoclu). La măsuțe vom descoperi alături de copii o
achetă a unei savane, la măsuța cercului vom descoperi o machetă a polului și macheta unei păduri. Fiecare grup de copii v-a alege un plic și v-a observa
macheta cu animale sălbatice din zona lor, pentru ca mai apoi să prezinte și celorlalte grupuri de copii animelele pe care le-au descoperit. Educatoarea îi va
ruga pe copiii să se folosescă de obiectele primite pentru a nu atinge animalele sălbatice, deoarece acestea nu sunt foarte prietenoase cu oamenii. După ce
vor fi observat aceste animele fiecare grup v-a prezenta celorlalți copii. În acest moment copiii sau educatoarea pot adresa întrebări pentru a lămuri anumite
aspecte, dar și completa atunci când este cazul. După ce fiecare grup a prezentat animalel descoperite, vom încerca cu toții să ne dăm seama cărui mediu
aparține animalul misterios ce a apărut în grupa noastră.
Prin tranziția ”Să pornim” ne vom îndrepta către alt grup de măsuțe unde vom continua activitatea de explorator.
Domeniul Om și societate: Pentru că toți bunii exploratori au un carnet în care notează descoperirile făcute, noi vom nota în felul nostru animalele
pe care le-am descoperit în explorarea noastră, adică prin realizarea acestora din diferite materiale. Folosind materialele puse la dispoziție copiii vor
realiza prin tehnici de lipire, colaj, șnuruire și răsucire, animale sau siluete de animale din mediile explorate( leul și elefantul, pentru zona savanei, ursul și
veverița pentru zona animalelor din România, și pinguinul și ursul polar pentru zona polară) . Prin tranziția ” Eu am 10 degețele ” ne vom încălzi
degețelele pentru a putea lucra cât mai frumos. Educatoarea le urează copiiilor :”Spor la treabă” și este atentă dacă vreunul dintre acești au nevoie de
sprijin , sau solicită sprijin. După ce copiii vor finaliza lucrările le vom afișa la expoziție în sala de grupă.
Prin intermediul melodiei„In the jungle ” vom încheia activitatea de vom trece la activitatea pe centre.
Pe baza ecusoanelor din piept, preşcolarii se vor împărţi pe cele trei centre de interes deschise:
- Centrul Știință – preşcolarii de la acest centru vor primi la masa luminoasă fișe de lucru pe care trebuie să decopere umbrele animalelor și
să le asocieze cu acestea.
- Centrul Bibliotecă – preşcolarii vor avea desfășura un joc menit să îi ajute să adreseze întrebări pentru a descoperi ce animal este.
- - Centrul Nisip și apă – preşcolarii vor primi tăvițe cu nisip unde vor avea de desenat în nisip urmele pe care le lasă anumalele, sau chiar
de făcut asemenea urme și să descopere cărui animal îi aparțin.
Urez copiilor „Spor la treabă!”
Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo unde este nevoie, ofer ajutorul. La final se apreciază activitatea de la fiecare sector.
Evaluare-autoevaluare prin „Turul galeriei”și expunerea pozelor făcute pe parcursul activităților.
(ALA II)
„Mama și puiul” - joc de mișcare
Copiii având în piept ecusoane cu animale diferite, pui sau adult se vor aseșa pe două rânduri de scăunele și fiecare mama își va chema ”Pe glasul
său” puiul lângă ea. Jocul se continuă până ce fiecare pui își va găsi mama.
La finalul zilei micii exploratori vor primi medalii care să recompenseze descoperirile făcute și aprecieri verbale pentru munca lor.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Durata Conţinutul activităţii Strategii didactice Sistem de evaluare


didactic
Metode şi Mijloace Forme de Forme de Metode şi
procedee didactice organizare evaluare tehnici de
evaluare
Crearea condiţiilor necesare bunei
1. 2-3 desfăşurări a activităţii, aerisirea sălii Exerciţiul Frontală Evaluarea Observarea
Moment min. de grupă, amenajarea spaţiului de globală curentă
organizatoric desfăşurare a activităţii, pregătirea Jocul
materialului didactic.
Gimnastica de înviorare: Dacă vreau să
cresc voinic...-recitativ ritmic
Se realizează prin „Întâlnirea de Chestionare
2. 10-15 dimineaţă”. Copiii interpretează poezia Conversaţia Calendarul Frontală Evaluare orală
Introducerea min. „Bună dimineaţa!” urmează salutul naturii curentă Aprecieri
în activitate copiilor, prezenţa, se completează Observaţia Individuală verbale
calendarul naturii, împărtăşirea cu Auto-
ceilalţi, activitate de grup. evaluarea
Elementul-surpriză –apariția animalului
3. 3-5 misterios. Conversaţia Element Frontală Evaluare Observare
Captarea min. surpriză formativ curentă
atenţei Tot în acestă parte a lecției se vor Individuală continuă
împărți si ecusoanele reprezentând cele Mâna oarbă Chestionare
trei figuri geometrice cunoscute de Săculețul orală
copii.(cerc, pătrat, triunghi) cu
ecusoane
4.Anunţarea Anunţ tema activităţii de
temei şi a 2-3- astăzi”Exploratori ai animalelor”, Observare
obiectivelor min. obiectivele pe care le au de realizat în curentă
cadrul activităților din această zi, fără a Explicaţia Frontală
dezvălui fiecare activitate strârnind
astfel interesul copiilor pentru
activități.
Pentru activiatea de observare copii vor
5. 20-25 lucra prin metoda interactivă, în Evaluare
Dirijarea min. grupuri observînd animale sălbatice din formativ Chestionare
învăţării în locuri diferite de pe Pământ. Vor continuă orală
manieră observa aimale din pădurile din
integrată România, animale din savană și
animale de la poli. Fiecare grup v-a Observația
prezenta în fața colegilor animalele Machetele
descoperite în zona lor, iar pe cele ale cu animale
căror denumire sau ănfățișare nu le Conversația
cunosc le vom descoperii împreună cu Pălării
întrega grupă de copii.
Prin tranziţia „Să pornim ” copiii se vor Frontală
aşeza la la alte grupuri de mese.
Se anunţă tema activităţii „Animale Expunerea Binoclu Aprecieri
sălbatice” – confecționare. Individuală verbale
2-3 copii repetă tema activităţii.
20-25 Se cere preşcolarilor să intuiască Demonstra- Lipici
Min. materialele puse la dispoziţie pe masă, ţia Evaluare
după care li se explică modul de lucru , Carton curentă
se vor executa exerciţiile de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii. Foi
Ajut copiii acolo unde întâmpină
greutăţi în rezolvarea sarcinilor primite. Jocul Coli
La final fiecare grupă îşi va prezenta colorate
lucrarea realizată şi vor fi expuse. Evaluare
Voi face aprecieri verbale, globale şi formativ Auto-
individuale asupra modului în care au Conversaţia Ațe Frontală continuă evaluarea
realizat sarcina dată, dar şi asupra
modului în care au lucrat.

Prin tranziția câte unul pe cărare vom


7. 20-25 face trecerea către lucrul pe centre. Jocul Pe grupe Observare
Obţinerea min. În continuare, pe baza ecusoanelor, curentă
performanţei preşcolarii se vor împărţi pe cele trei
şi asigurarea centre de interes deschise: Masa
feedback-ului Centrul Știință – preşcolarii de la acest luminoasă
centru vor primi la masa luminoasă Fișe
fișe de lucru pe care trebuie să decopere Conversaţia
umbrele animalelor și să le Siluete de
asocieze cu acestea. Explicaţia animale
Centrul Bibliotecă – preşcolarii vor Demonstra- Evaluare Observare
avea desfășura un joc menit să îi ajute ţia Bențițe formativ curentă
să adreseze întrebări pentru a descoperi Jetoane cu continuă
ce animal este. Exerciţiul animale Auto-
Centrul Nisip și apă – preşcolarii vor Individuală evaluarea
primi tăvițe cu nisip unde vor avea de Nisip Analiza
desenat în nisip urmele pe care le lasă Tăvițe Pe grupe Frontală produselor
anumalele, sau chiar de făcut asemenea Cartonașe activităţii
10 min. urme și să descopere cărui anumal îi Conversaţia Evaluare Aprecieri
aparțin. curentă verbale
După ce sarcinile au fost prezentate şi „Turul Observare
explicate, preşcolarii încep să lucreze. galeriei” curentă
Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo
unde este nevoie.
La final se apreciază modul de realizare
a sarcinilor, comportamentul copiilor
iar lucrările se expun în locul amenajat.
Evaluare-autoevaluare „Turul galeriei”.
Pentru a evalua rezultatele activităților
8. 15-20 din acestă zi voi adresa câteva întrebări Machetele Evaluare Observare
Asigurarea min. lagte de activități: cu animale formativ curentă
retenţiei şi a  Ce este un explorator? continuă
transferului  Ce este savana? Conversaţia
cunoştinţelor  Ce este un binoclu?
 Unde am explorat? Expoziția Chestionare
 Ce animale am lucrărilor orală
descoperit?
 Cum am ”notat”
descoperirile?
Explicaţia
 Ce am realizat la centre?
 Ce ți-a plăcut să faci
astăzi cel mai mult?
În încheierea activității copiii vor fi Video
9. 5-10 învitați să vizioneze pozele făcute în proiector Frontală Observare
Încheierea min. timpul activităților din această zi și vor Laptop curentă
activităţii fi recompensați asemenea unor vrednici
exploratori. Jocul Jetoane Frontală Evaluare Aprecieri
10-15 Pentru a ne destinde vom juca jocul de Pe grupe formativ verbale
min. atenție : ”Puiul și mama”. continuă Auto-
evaluarea

S-ar putea să vă placă și