Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA:
DATA: 3.06.2014
PROPUNĂTOR:
GRUPA: mică
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Om şi Societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: Aplicaţie
SUBTEMA ACTIVITĂŢII: „Vară dragă, bun venit!”
SUBIECTUL: „Cireşul”
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: formarea deprinderii de a lipi, folosind tehnici şi materiale cunoscute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să păstreze acurateţea lucrării;
O2: să realizeze lucrarea după indicaţiile primite;
O3: să finalizeze lucrările;
O4: să evalueze lucrările realizate, după un set de criterii.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: lipici, elemente decupate din carton, hârtie colorată, hârtie creponată;
3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual.
RESURSE UMANE: grupă de 30 de copii
RESURSE TEMPORALE: 15-20 minute
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
Colceiu, L., Metodica predării activităţii instructiv-educative în grădiniţe, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010;
Culea, Laurenţia, Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o provocare, Editura Diana, Piteşti, 2009;
Preda, Viorica, Activităţi practice pentru grădiniţă, Editura Aramis, Bucureşti, 2009
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Etapele lecţiei Ob. Timp Conţinutul activităţii Strategia didactică Evaluare
crt. op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1 Moment Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii
organizatoric optime se va asigura:
1 - aerisirea sălii de grupă;
min - aşezarea mobilierului; Conversaţia Frontal
- distribuirea materialelor necesare pentru
copii;
- pregătirea materialelor ce vor fi observate şi
analizate;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
2 Introducerea în 1 Voi capta atenţia copiilor spunându-le: Frontal Capacitatea
activitate şi min - „Eu, sunt Zâna Cireşică şi sunt foarte Conversaţia copiilor de a
captarea atenţiei supărată. Cel mai bun prieten al meu, Cireşul, reţine conţinutul
plânge fără să se oprească spunând că se Planşa model „povestioarei”
simte foarte singur pentru că nu are prieteni a cireşului mele.
care să se asemene cu el. El vrea să se joace
cu alţi cireşi, ca şi dânsul, şi de aceea, am
venit astăzi la voi, ca să vă rog, să îl ajutăm
pe Cireş să îşi facă prieteni. Vreţi să îl ajutăm
pe Cireş să fie fericit?
3 Anunţarea 1 - Copii, astăzi veţi realiza o lucrare care se va Frontal Capacitatea
subiectului şi a min numi „Cireşul”. Trebuie să lucraţi cât mai copiilor de a
obiectivelor curat şi să fiţi atenţi la explicaţiile mele iar, Conversaţia reţine subiectul
operaţionale după ce veţi termina, vom hotârî care sunt activităţii şi
cele mai reuşite lucrări. Fiecare dintre voi, va sarcinile pe care le
crea câte un prieten pentru „Cireş”, iar asta au de îndeplinit.
îl va face foarte fericit.
4 Dirijarea 3 Intuirea materialului didactic: Conversaţia Frontal Capacitatea
învăţării min - Ce materiale am eu pe măsuţă? Materialele lipici, copiilor de a
a) intuirea de pe măsuţele voastre sunt la fel? elemente răspunde corect la
materialului - Ce se află deja lipit pe foaia albastră? decupate din întrebări
demonstrativ - La ce credeţi că vom folosi aceste materiale? carton, hârtie
b) explicarea Voi explica şi demonstra copiilor etapele Explicaţia colorată, hârtie
şi demonstrarea obţinerii acestei lucrări, folosindu-mă de Demonstraţia creponată
modului de planşele model.
lucru 1. Aplicarea lipiciului pe coroana cireşului.
Voi atenţiona copiii la felul în care să lipească
bucăţile de hârtie – lipiciul va fi întins pe Deprinderea de a
suprafaţă dinspre mijloc, înspre margini, fiind reţine etapele
suficient de atenţi să nu punem prea puţin Explicaţia desfăşurării
lipici, încât să nu lipim bucata de hârtie, sau să Demonstraţia lipici, aplicaţiei
aplicam prea mult lipici care „să dea pe-afară” elemente
şi să murdărim foaia de lucru. decupate din Frontal
2. Lipirea cu atenţie a coroanei deasupra carton, hârtie
trunchiului (fără a lăsa distanţă între acestea). colorată, hârtie
3. Aplicarea cu atenţie a lipiciului pe spatele Explicaţia creponată
celor două cireşe, a codiţelor şi a frunzei. Demonstraţia lipici,
4. Lipirea cireşelor peste coroana copacului de Explicaţia elemente
cireş. Demonstraţia decupate din
Etapele 3 şi 4 vor fi repetate şi cu celelalte 3 carton, hârtie
cireşe. Conversaţia colorată, hârtie Capacitatea
Voi insista asupra păstrării curate a creponată copiilor de a
O1 lucrării. păstra acurateţea
După explicarea şi demonstrarea paşilor Explicaţia Frontal lucrării.
care trebuie urmaţi în realizarea lucrării, voi Capacitatea
numi câţiva copii să repete cum vor fi parcurse copiilor de a
aceste etape. repeta etapele
In cazul in care constat ca preşcolarii nu realizării lucrării
au reţinut etapele, le enumăr din nou pentru a
fi sigura ca le-au înţeles.
5 Obţinerea 10 Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinii Frontal Priceperea
performanţei min Înainte de a începe să lucreze, voi executa cu copiilor de a
a) exerciţii copiii câteva exerciţii de încălzire a muşchilor Exerciţiul Individual realiza exerciţiile
pregătitoare fini ai mâinii – „Închidem şi deschidem de încălzire a
pentru muşchii pumnii”, „Cântăm la pian”, „Plouă”. muşchilor fini ai
fini ai mâinilor Apoi, le voi spune copiilor că pot începe să Demonstraţia lipici, mâinii
b) realizarea O2 lucreze, respectând etapele pe care le-am elemente Deprinderea de a
propriu-zisă a prezentat, iar dacă au nelămuriri pot întreba. Munca decupate din Individual respecta etapele
lucrării În acest timp eu îi voi supraveghea, independentă carton, hârtie desfăşurării
îndrumându-i pe cei care întâmpină dificultăţi Explicaţia colorată, hârtie Frontal lucrării practice.
cu explicaţii suplimentare. creponată
Le voi cere copiilor să aibă o poziţie
corespunzătoare în timpul realizării lucrării:
spatele drept, picioarele pe podea, ochii la o
distanţă potrivită faţă de foaia de lucru.
O3 După ce majoritatea copiilor au terminat Conversaţia Frontal Priceperea
lucrările voi da semnalul de încetare a copiilor de a
lucrului. finaliza lucrările.
Copiii vor face curăţenie la locul de muncă şi
se vor pregăti pentru analiza lucrărilor.
6 Analiza şi 2 Lucrările copiilor vor fi expuse pe un Frontal Priceperea de a
aprecierea min panou şi voi ruga 2, 3 copii să aleagă cele mai Conversaţia evalua lucrările
lucrărilor reuşite lucrări având în vedere criteriile pe realizate în funcţie
baza cărora se va face analiza lucrărilor: de criteriile
- dacă bucăţile din hârtie sunt lipite corect; stabilite iniţial.
O4 - lipiciul este suficient ca să lipească toate Individual
colţurile acestora, dar să nu dea pe-afară;
- dacă lucrarea este realizată îngrijit, dacă este
curată;
- dacă lucrarea este terminată;
- dacă se aseamănă cu planşa demonstrativă. Frontal
7 Fixarea 1 Fixarea cunoştinţelor copiilor va fi realizată lipici, Frontal Capacitatea
priceperilor şi min prin intermediul următoarelor întrebări: Conversaţia elemente copiilor de a
deprinderilor - Ce am realizat noi astăzi? decupate din denumi activitatea
- Ce materiale am folosit? carton, hârtie realizată şi
colorată, hârtie materialele
creponată folosite.
8 Încheierea 1 Voi face aprecieri asupra modului în care au Frontal
activităţii min lucrat copiii şi a felului în care s-au comportat Conversaţia
la activitate. Îi voi încuraja pe cei care sunt Individual
mai înceţi.
Proces tehnologic

Subiect : „Cireşul”
Subtema: „Vară dragă, bun venit!”
Materiale: hârtie colorată, carton colorat, hârtie creponată, lipici.

Operaţii de lucru (Etape):


1. Avem o foaie colorată (albastră) pe care este lipită în partea de jos iarba iar, deasupra acesteia, este situat
trunchiul cireşului.

2. Aplicarea lipiciului pe una din feţele coroanei cireşului şi lipirea acesteia, cu partea mai dreaptă deasupra
trunchiului (fără a lăsa se spaţiu între trunchi şi coroana cireşului).
3. Aplicarea lipiciului pe spatele cireşelor, a frunzuliţelor şi a codiţelor şi lipirea lor pe coroana (una câte una),
fără a depăşi conturul acesteia.