Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 05.05.2011
GRUPA: mică
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul om şi societate
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
TEMA ACTIVITĂŢII : „ CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU”
SUBTEMA: „ALBINA ”
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: exersarea deprinderilor de a lipi, folosind tehnici şi materiale cunoscute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să denumească materialele puse la dispoziţie în vederea realizării temei;
O2: să realizeze lucrarea după indicaţiile primite;
O3: să finalizeze lucrările;
O4: să evalueze lucrările evaluate.
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă;
2. MATERIAL DIDACTIC: lipici, elemente decupate din hârtie, hârtie colorată;
3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual.
RESURSE UMANE: copiii grupei
RESURSE TEMPORALE: 15-20 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Culea, Laurenţia, Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o provocare, Editura Diana,
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6\7), 2008
Preda, Viorica, Activităţi practice pentru grădiniţă, Editura Aramis, Bucureşti, 2009

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Etapele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
crt. lecţiei op.
Metode şi Mijloace Mod de
procedee de organizare
didactice învăţământ
1 Moment 1 Pentru desfăşurarea activităţii în Conversaţia
organizatoric min condiţii optime se va asigura:
- aerisirea sălii de grupă;
- aşezarea mobilierului;
- distribuirea materialelor necesare
pentru copii;
- pregătirea materialelor ce vor fi
observate şi analizate;
- intrarea ordonată a copiilor în sala
de grupă.

2 Introducerea 4 Introducerea în activitate se va Conversaţia Frontal Capacitatea de a


în activitate min realiza printr-o scurtă poveste în reţine povestea
care le voi povesti copiilor despre albinuţei.
discuţia pe care am avut-o cu
prietena mea, Regina Albinelor.
Aceasta îşi doreşte să organizeze o
petrecere la palat la care pot
participa doar cei ce au invitaţie. Au
fost realizate 500 de invitaţii dar 11
dintre acestea s-au rătăcit şi nu au
mai ajuns la persoanele pe care
regina vrea să îi aibă printre
oaspeţi. Timpul este scurt,
petrecerea va fi mâine seară iar
reginei îi lipsesc 11 invitaţii.
-„Vreţi să o ajutăm pe regina
albinelor şi să realizăm noi
invitaţiile? Aceasta se va bucura
foarte mult.”
O1 Intuirea materialului didactic: Foi Capacitatea de a
„Ce aveţi pregătit pe măsuţe?” (foi colorate, enumera
colorate, lipici). „La ce credeţi că le lipici, materialele puse
vom folosi?” (ca să realizăm o jetoane la dispoziţia
albinuţă). copiilor.

3 Anunţarea 1 Se anunţă tema şi obiectivele Conversaţia Capacitatea de a


temei şi a min activităţii: realizarea unor albinuţe reţine titlul
obiectivelor jucăuşe şi harnice, precum şi lecţiei.
regulile de disciplină respectate pe
parcursul activităţii.

4 Explicaţia şi 4 Voi explica şi demonstra copiilor Frontal


demonstraţia min etapele obţinerii acestei lucrări. Explicaţia
În prima etapă voi lipi floarea Foi Capacitatea de a
colorată. Demonstraţia colorate, reţine regulile şi
Voi atenţiona copiii la felul în lipici, etapele
care să lipească bucăţile de hârtie – jetoane desfăşurării
lipiciul va fi întins pe suprafaţă lucrării practice.
dinspre mijloc, înspre margini, fiind
suficient de atenţi să nu punem prea
puţin lipici, încât să nu lipim bucata
de hârtie, sau să aplicam prea mult
lipici care „să dea pe-afară” şi să
murdărim foaia de lucru.
În etapa a doua vom lipi corpul
albinuţei.
În etapa a treia vom lipi capul
albinei. Foi
În etapa a patra vom lipi colorate,
aripioarele albinuţei. lipici,
După explicarea paşilor care jetoane
trebuie urmaţi în realizarea lucrării,
voi numi câţiva copii să repete cum
vor fi parcurse aceste etape.
5 Executarea 6 Înainte de a începe să lucreze,
temei de min voi executa cu copiii câteva Exerciţiul
către copii exerciţii de încălzire a muşchilor Frontal
mici ai mâinii – „Închidem şi
deschidem pumnii”, „Cântăm la
pian”, „Plouă”. Foi
Voi verifica dacă preşcolarii colorate,
reţin sarcinile şi etapele de lucru, lipici,
invitând 1-2 copii să le amintească. jetoane
Apoi, le voi spune copiilor că pot Munca
O2 începe să lucreze, iar dacă au independentă Individual Capacitatea de a
nelămuriri pot întreba. În acest timp respecta regulile
eu îi voi supraveghea, îndrumându-i Conversaţia şi etapele
pe cei care întâmpină dificultăţi cu realizării lucrării
explicaţii suplimentare. practice
Le voi cere copiilor să aibă o
poziţie corespunzătoare în timpul
realizării lucrării: spatele drept,
picioarele pe podea, ochii la o
distanţă potrivită faţă de foaia de
lucru. Explicaţia
O3 După ce majoritatea copiilor au
terminat lucrările voi da semnalul
de încetare a lucrului. Copiii vor
face curăţenie la locul de muncă şi
se vor pregăti pentru analiza
lucrărilor.
6 Analiza şi 3 Lucrările copiilor vor fi expuse Frontal
aprecierea min pe un panou, fiecare expunere fiind
lucrărilor însoţită de analiza lucrării copilului. Capacitatea de
Criteriile pe baza cărora se va apreciere corectă
face analiza lucrărilor sunt: a lucrărilor
O4 - dacă bucăţile din hârtie sunt lipite Conversaţia realizate
corect;
- lipiciul este suficient ca să
lipească toate colţurile acestora, dar
să nu dea pe-afară;
- dacă lucrarea este realizată
îngrijit, fără ştersături, dacă este
curată;
- dacă lucrarea este terminată;
- dacă se aseamănă cu planşa
demonstrativă.
7 Încheierea 1 Voi face aprecieri asupra Frontal
activităţii min modului în care au lucrat copiii şi a
felului în care s-au comportat la
activitate. Îi voi încuraja pe cei care
sunt mai înceţi.