Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 15.05.2011
PROPUNĂTOR:
GRUPA: mijlocie
DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul limbă şi comunicare
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂŢII : „ CÎND/ CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
SUBIECTUL: „Turtiţa”
MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare - învăţare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Familiarizarea copiilor cu structura şi mesajul unui text narativ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:să asculte cu atenţie conţinutul povestirii;
O2: să precizeze titlul, personajele şi mesajul textului;
O3:să exprime aprobarea/dezaprobarea faţă de un anumit personaj;
O4: să formuleze enunţuri cu ajutorul cuvintelor noi întâlnite în textul citat.
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE, PROCEDEE, TEHNICI: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂTĂMÂNT: planşe cu principalele evenimente din poveste ;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;
RESURSE UMANE: 25 copii
RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute
4. MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Antonovici, Ştefania, Mitu, Florica, Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar, Editura Humanitas
Educational, Bucureşti, 2005;
Dumitrană, Magdalena, Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol 2, Bucureşti, Editura Compania, 2001;
Hobjilă, Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului (etapa preşcolarităţii), Editura Institutul European,
Iaşi, 2008.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1’ Copiii intră ordonat în sala de
organizatoric grupă şi îşi ocupă fiecare locurile pe
scăunele.
2. Captarea 3’ Copii, haideţi să cântăm cântecul Audiţia Frontal Apreciez
atenţiei „Piticii”. muzicală capacitatea
copiilor de a
1. Într-o poieniţă cânta şi de a
De cum s-a-nserat executa
Câţiva pitici de-o şchioapă mişcările
Au ieşit la sfat. sugerate de
Au scufiţe roşii text.
Din floare de mac,
Bărbi de-un cot şi cizme
Lucioase de lac.

R. La, la, la, la, la, la


la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la
la, la, la, la, la .

2. Dar când luna clară


Lin a răsărit
Şi piticii noştri
La drum au pornit.
Pe sub tufe dese
De trifoi şi-urzici
Au ca felinare
Căte-un licurici.
După terminarea cântecului, copiii se
vor aşeza pe scăunelele sub formă de
semicerc.
3. Anunţarea 2’ Astăzi voi citi o poveste despre o Conversaţia Planşe Frontal Capacitatea
temei şi a turtiţă foarte năzdrăvană şi peripeţiile de a reţine
obiectivelor prin care a trecut ea. titlul
operaţionale Povestea se numeste „Turtita”. poveştii şi
Voi trebuie să fiţi atenţi la ce se sarcinile pe
întâmplă în această poveste şi să îmi care le au de
răspundeţi când vă voi întreba: Care îndeplinit.
este titlul poveştii? Care sunt
personajele din poveste? Care este
mesajul textului? Să formulaţi
enunţuri cu ajutorul cuvintelor...Să vă
exprimaţi aprobarea / dezaprobarea
faţă de un anumit personaj.
4. Dirijarea O1 10’ Citesc povestea „Turtiţa” clar, Demonsta- Frontal Apreciez
învăţării expresiv, rar. Voi aşeza pe tablă ţia capacitatea
câteva planşe cu imagini din poveste copiilor de a
pentru ca preşcolarii să poată povesti asculta cu
mai uşor povestea. atenţie şirul
Momentele povestirii sunt: evenimentel
1 Un moşneag îi spune babei sale să Explicaţia or poveştii.
îi facă o turtiţa.
2. Turtiţa fuge de pe fereastră, sare pe
prag, apoi pe prispă, ajunge în curte
şi de acolo se rostogolesşte departe
pe drum.
3. Întâlnindu-se cu un iepure pe drum
îi cânta şi astfel scapă de el, şi nu este
mâncată.
4. Mai departe se întalneşte cu lupul
căruia îi cântă un cântec şi scapă
nemâncată.
5. Rostogolindu-se prin pădure se
întalneşte cu un urs de care scapă
cântându-i un cîntec.
6. Vulpea îi iese în cale, începe sa o
laude si o păcaleşte pe turtiţa
convingând-o să se urce pe limba sa
să îi cânte cântecul Astfel, turtiţa este
mâncată.
Voi împărţi copiii în două grupuri: În grup
prima grupă se va numi grupa
ursuleţilor şi a doua grupă se va numi
grupa iepuraşilor. Care grupă va
răspunde corect la întrebările adresate
de doamna educatoare va primi
buline.
Voi adresa copiilor o serie de
întrebări:
02 Cum se numeşte povestea pe care am Conversaţia Capacitatea
citit-o astăzi? de a
Care sunt personajele din această răspunde
poveste? corect la
Cine este personajul principal? întrebări
Cine a făcut turtiţa?
Cum a scăpat de iepuraş?
Dar de lup?
Dar de urs?
Cum a păcălit-o vulpea?
O3 Cum era turtiţa? Capacitatea
Dar moşneagul? de a
Dar vulpea? caracteriza
Dar ursul? un personaj
O4 Formulaţi enunţuri cu următoarele Conversaţia Capacitatea
cuvinte:ciufulit, neatent, obraznic. de a formula
enunţuri
corecte.
7. Fixarea 3’ Copii, ce poveste aţi ascultat astăzi? Conversaţia Frontal Capacitatea
cunoştinţelor V-a plăcut această poveste? de a
Care sunt personajele din această răspunde
poveste? corect la
întrebări.
8. Obţinerea 2’ Pentru a vedea daca au reţinut Exerciţiul Frontal Capacitatea
performanţei ordinea desfăşurării evenimentelor de a aşeza în
voi amesteca planşele ce prezintă ordine
evenimentele principale din poveste planşele ce
si voi invita copiii să le aşeze în prezintă
ordine prin eventuale întrebări. principalele
evenimente
ale poveştii.
9. Asigurarea 2’ Care este învăţătura acestei poveşti? Conversaţia Frontal
retenţiei şi a Le veţi povesti şi părinţilor peripeţiile
transferului prin care a trecut turtiţa năzdrăvană?