Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.11.2018
Grădinița: Cu Program Normal Băncești
Educatoare: Popa Olga
Grupa: Mijlocie ,,Albinuțele,,
Tema anuala: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim
Tema săptămânii:,,Ciuboțelele ogarului,,
Domeniul experențial: Domeniul Științe
Categoria de activitate: cunoașterea mediului
Mijloc de realizare: lectura dupa imagini
Tema activității:,,Câinii de rase,,
Tipul de activitate: ,,Activitate de comunicare de noi cunoștințe,,
Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a percepe în mod sistematic imagini și
îmbogățirea cunoștințe
Obiectivele operaționale:
O1- să descrie câteva caracteristici generale ale câinilor pe baza planșei observate;
O2 - să recunoască câinii de rasă ,din imagini;
O3 -să enumere pe baza imaginilor, asemănări și deosebiri între câini de rasă;
O4 - să rezolve corect exercițiile din auxiliar;
O5 –să se exprime corect în propoziții;

STRATEGIA DIDACTICĂ

Mijloace de învățământ: planșe cu câini de rasă, laptop , auxiliar, fișe


Metode și procedee: expunerea, observația, explicația, conversația, explicația;
Bibliografie:
Ministerul Educației,Cercetării și Tineretului,Curriculum pentru învățământul preșcolar3-
6/7ani,2008;
Revista Învățământului Preșcolar și Primar nr.3-4/2015,Editura Arlequin,București,2015;
NR. SECVENȚ CONȚINUT STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
CRT ELE INSTRUCTIV-
. ACTIVITĂ EDUCATIV
ȚII Metode/ Mijloace Forma de
procedee/ didactice organizare
tehnici
1 Moment Mă asigur că sunt îndeplinite Observația Frontală Observarea
organizatori toate condițiile necesare comportament
c desfășurării activității în ceea ului copiilor;
ce privește dispunerea
mobilierului și aranjarea
materialului.
2 Captarea Voi capta atenția copiilor cu Conversați ghicitori Frontală Capacitatea
atenției ajutorul unor ghicitori: a copiilor de-a
,,Roade oase, răspunde
Stă în cuşcă, ghicitorilor;
Pe duşmanii săi îi muşcă,
I-a ghicește cine e?
(câinele)

,,Când e frig,
Stă covrig,
Iar când vede un motan
Sare ca un năzdrăvan!
Ghici ce e?,,
(câinele)

3 Anunțarea Copii răspunsul vostru de la Explicația frontală


titlului și-a ghicitorii este titlul activității
obiectivelor noastre de astăzii ,,rase de
câini,, -împreună astăzi vom
cunoaște și recunoaște diferite
rase de câini,îi vom descrie si
vom afla mai multe lucrurii
despre ei;

4 Precizarea Le voi cere să numească Conversația Frontal Capacitatea


conținutului și povestea auzita de ei zilele copiilor de a
dirijarea acestea(Ciuboțelele ogarului). numi povestea;
învățării Solicit copiilor să spună ce fel
de câine este ogarul (de
vânătoare).
Le voi explica că nu toții câinii Frontal Capacitatea
sunt câini de vânătoare,nu toți copiilor de-a
sunt la fel ca mărime ,culoare înțelege
,aspect; sunt diferite rase de explicațiile;
câini;
Descopăr plansele cu,, rase de Expunerea planse cu
câini,,. Voi direcționa atenția imagini cu
copiilor spre imagini prin ,,rase de
intermediul întrebărilor. câini,, -capacitatea
Voi antrena copiii în citirea elevilor de a
imaginilor prin recunoașterea identifica
caracteristicilor generale a caracteristicile
câinilor,denumirea lor,urmată Exercițiul câinilor;
de analiza detaliată a fiecărui
câine din imagine .
Prima imagine reprezintă rasa
de câine numit ogar.
Le voi pune următoarele
întrebări:
Recunoașteți câinele din Conversația Observarea
imagine? (ogarul)În ce poveste capacității de-a
ați aflat de el?Ce culoare se exprima în
are?Are blană?Ca si mărime propoziții;
este mare,mic?
Apoi vom sintetiza împreună
spunând că acesta este un
câine de vânătoare,înalt de
culoare maro,(suplu)slab este
foarte rapid și participă la curse
de câini.
La fel vom proceda si cu Conversația Observarea
celelalte planșe care conți capacității de a
imaginea următorilor sintetiza
câini:Dalmațian,ciobănesc,lup; conținutul într.o
După citirea imaginilor vom idee;
sintetiza că în toatea am
întâlnit rase de câini diferite ca
și mărime,culoare,înfățișare.

5. Obținerea Elevii vor rezolva fișe din Exercițiul individual Capacitatea


performanțel auxiliar. copiilor de-a
or rezolva corect
exercițiile;
6. Fixarea Pentru a vedea cât de atenți au Conversația frontal Aprecierea orală
cunoștințelor fost copii,la sfârșit vom face oi
scurtă recapitulare cu rasele de Exercițiul
câini cunoscute,învățate.
7. Încheierea Voi face copiilor aprecieri
activității individuale și generale asupra
felului în care au colaborat în
timpul activității.