Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA ŞCOLARĂ

CLASA: pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: „IARNA VIN ZAPEZILE”
SUBIECTUL: „Cum mă simt in diferite situatii”
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoștințelor

COMPETENȚE GENERALE:
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți

COMPETENŢE SPECIFICE:
Dezvoltare personală
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situații simple, familiare
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară
Matematică şi explorarea mediului
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
Muzică şi mişcare
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
Arte vizuale şi abilități practice
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare
specifice artelor;
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
– să enumere cel puţin trei caracteristici ale anotimpului iarna;
–să formuleze propoziţii clare, coerente utilizând cuvintele ce denumesc emoţiile de bază
(bucurie, tristeţe, furie, teamă);
– să exemplifice diferite situaţii în care au trăit emoțiile prezentate;
b) afective
- sǎ mimeze trăirea unei emoţii de bază
c) psiho-motrice
- sǎ manevreze corect instrumentele folosite (carton, carioci)
- să aibă o poziție adecvată în bancă

RESURSE:
I. Procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, observaţia, expunerea, turul
galeriei, munca în echipă, aprecierea verbalǎ
II. Materiale: caiete speciale, panouri, microfon, imagini cu fețe care exprimă diferite trăiri emoţionale
(bucurie, furie, tristeţe, teamă), fișe, culori, fulgi de hârtie, calculator, videoproiector
III. Temporale: 35 minunte activitate +15 minute activităţi liber-alese

IV. Spațiale: sala de clasă


V. Forme de organizare: frontal, individual, în echipă.
VI. Forme și tehnici de evaluare : observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea
reciprocă, aprecieri verbale

BIBLIOGRAFIE:

 M.E.N– “Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală – clasa


pregătitoare”, Bucureşti, 2013.
 Manea Alexandra, Matache Claudia, Ioan Liliana, Ruse Clara – Ghid practic pentru
clasa pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2013
 Manea Alexandra, Matache Claudia – Dezvoltare personală – clasa pregătitoare, Editura
Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2013
Evenimentul Competenţe Conținut științific STRATEGII DIDACTICE Evaluare
didactic specifice Metode şi Mijloace Forme de
procedee de înv. organizare
1.Moment Asigurarea unui climat educațional favorabil. -calendarul
organizatoric naturii
D.P. 2.1. Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul Conversaţia Frontal Observarea
naturii, știrea zilei; sistematică
2.2
„Dimineața” (Anexa1)

2. Captarea Voi citi copiilor scrisoarea adusă de Moș Craciun. Surpriza -scrisoarea Observarea
atenției Frontal sistematică
Explicaţia

3.Anunțarea CLR. 1.1


temei și a Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale Conversaţia
urmǎrite: “Astǎzi la oră vom vorbi despre emoții, mai Frontal Observarea
obiectivelor
exact despre cum ne simțim în diferite situații”. sistematică

4.Dirijarea
CLR. 1.1 Voi prezenta copiilor un material ppt referitor la emoții. Observația
învățării
Aceștia vor răspunde la întrebările adresate. -material
Conversaţia Aprecieri
După aceea elevii vor deschide caietele speciale ppt. verbale
D.P. 2.1. urmând să rezolve cerințele existente.

2.2 Voi nominaliza câțiva elevi. Aceștia vor veni în fața -planșe Frontal
clasei și vor lua câte o planșă după care le voi cere să Analiza
identifice emoţia persoanei din imagine. "Cum crezi că răspunsurilor
se simte?". Încurajez copiii să găsească posibile
explicaţii pentru modul în care se simte persoana
Exerciţiul
respectivă "Ce crezi că s-a întâmplat?", "De ce e
bucuros /furios/trist/ îi este teamă?"
CLR. 1.1 Jocul ,,Mimează”

Voi da citire unor situaţii şi îi voi ruga pe copii să jocul


mimeze emoțiile cum pot ei mai bine, în funcție de
D.P. 2.1. ceea ce simt. Frontal

2.2 Lista de situaţii:

1. Afară plouă.

2. Bunicii vor veni în vizită. Observarea


sistematică
3. Părinţii pleacă fără tine la plimbare.

4. Ţi s-a furat telefonul.

5. Doamna învăţătoare îţi dă să scrii mai mult.

6. Mâine mergeţi cu sania.

7. Nu ai fost ales şeful clasei. Conversaţia

Jocul „Reporterul clasei” Jocul de rol microfon Pe grupe


Aprecieri
Va fi ales un elev care va juca rolul de reporter. verbale

Copiii sunt solicitaţi să-şi amintească, verbalizând, Observaţia Analiza


diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură răspunsurilor
emoţională. Pe rând, fiecare copil îşi va exprima verbal
M.E.M. o bucurie sau o supărare.
3.1.
5. Obţinerea Jocul "Copacul trist/vesel" panou Frontal
performanţei Analiza
Elevii vor simboliza grafic prin desen, pe câte un fulg Conversaţia fulgi de
de hârtie, emoția pe care o preferă. Toți fulgii vor fi hârtie produselor
așezați pe ramurile copăcelului care a fost afișat în fața
lor, iar acesta va deveni vesel dacă numărul „fulgilor
D.P. 2.1. veseli” este mai mare.
6.Activitate
recreativă 2.2 fişe de Analiza
lucru, produselor
Copiii vor primi fișe pe care sunt desenați doi copii, iar Observaţia culori Frontal
chipurile acestora reprezintă diferite emoții. Ei vor
A.V.A.P colora copilul a cărui față arată emoția pe care o simt ei
2.2., 2.3. în acel moment.(Anexa 2) Conversaţia
M.M. 3.1. După ce fișele au fost colorate și expuse elevii vor
cânta cântecul „Ce petrecere frumoasă!” și vor execută
mişcări sugerate de versuri.
D.P. 2.1.

2.2 Aprecieri
7. Încheierea Se vor face aprecieri generale și individuale asupra verbale
lecției participării elevilor la lecție, precum și asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
Anexa 1

„Înviorarea de dimineață”

Dimineața , în grădină
Pe o tufă de sulfină,
Zeci de aripi colorate
Stau frumos aliniate.
Au ieșit, cu mic, cu mare,
Fluturii la-nviorare.
Dă comanda, de pe-o floare,
O lăcustă antrenoare:
„1, 2- ne răsucim,
3 şi 4- ne-nvârtim!
5 şi 6- arcuim,
7, 8- acum sărim!
9, 10- respirăm,
Aripile scuturăm!
Ne clătim acum cu rouă!
Gata, începe o zi nouă!
Suntem pregătiţi de zbor.
Ziua bună tuturor!”
Colorați copilul al cărui chip reprezintă emoția pe care o simțiți acum!