Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Prof. Înv. Preșc. Costache Marinela


Grădiniţa „Nicolae Romanescu”

Nivelul : II (grupa mare)


Tema de studiu : „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Subtema : „Poveşti la gura sobei.”
Tema activităţii : „Frumoasa din pădurea adormită”
Forma de realizare : Activitate integrată (DLC, DPM)
Tipul activităţii : consolidare, verificare
Scopul activităţii : - consolidarea conţinutului poveştii, a conceptelor;
- consolidarea deprinderii motrice de bază, alergare, orientarea in
spatiu
- dezvoltarea capacităţii de a opta, de a lua decizii, de a relaţiona cu
ceilalţi;
- dezvoltarea gândirii critice prin valorificarea informaţiilor într-un
context nou.
Obiective operaţionale : - să manifeste spirit de cooperare, comunicând cu
partenerii de joc pentru rezolvarea unor sarcini comune;
- să formuleze întrebări referitoare la secvențe din poveste;
- să execute corect mişcarea fizică;
- să manifeste interes pentru exerciţiul fizic;
- să realizeze prin gesturi, poziţii sugestive, tablouri
îngheţate, conţinut din poveşti;
- să argumenteze deciziile luate în legătură cu modul
cum au rezolvat anumite sarcini;
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Explozia stelară,
brainstormingul.
Material didactic : puzzle, planşe, fanioane, batistuțe.
Forma de organizare : frontal, pe grupe, individual, în perechi.

Bibliografie:
1.Ghidul metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică,
Bucureşti, 2001.
2. Educaţia fizică în grădiniţă, Editura Sport Turism, Bucuresti, 1979.
3. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, „ Metode interactive de grup
– ghid metodic”, Ed. Arves 2006 .
4. Silvia Breben, „ Activităţi bazate pe inteligenţe multiple”, Ed. Reprograph, Craiova, 2004.

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Desfăşurarea activităţii Evaluarea


didactic Strategii didactice
1. Captarea Amenajarea sălii de grupă Observarea
atenţiei comportamentului
2. Jocul „Eu spun, tu spui”- Explicaţia : Copiii au ca Copiii găsesc
Reactualizarea personaje pereche sarcină să răspundă la un personaje
cunoştinţelor stimul dat găsind un personaj asemanatoare sau
din aceeaşi pereche opuse.
3. Anunţarea Expunerea temei și a Se anunţă tema activităţii,
temei şi a obiectivelor „Frumoasa din pădurea Copiii ascultă
obiectivelor adormită” şi obiectivele explicaţiile
legate de repovestire şi cele
de exerciţiu fizic
4. Dirijarea Repovestire după imagini Explozia stelară Se evaluează
învăţării Copiii se vor grupa în patru originalitatea
subgrupe. Fiecare subgrupă răspunsurilor,
va trage o întrebare și își vor respectarea
regla tirul de întrebări spre cronologică a
celelalte subgrupe, întrebări evenimentelor,
care vor constitui motivul claritatea
reformulării/repovestirii enunțurilor și
conţinutului poveștii. respectarea
regulilor.
5. Obţinerea Jocul „Cine dezleagă Copiii vor realiza pe grupe,
performanţei vraja”. tablourile îngheţate
corespunzătoare fiecărui
tablou/planşă. Apoi un
cavaler cu o baghetă magică
va dezlega vraja, iar
personajele se vor pregăti
pentru marele eveniment :
nunta, care se va desfășura ca
activitate de mișcare, dirijată Se apreciază
prin instructaj verbal, care îi corectitudinea
poartă pe copii în același execuţiei
cadru de basm.
Activitate pe bază de
exerciţii;
Încălzirea;
Variante de mers şi Explicaţia
alergare;
Se execută exerciţii de Demonstraţia
dezvoltare fizică selectivă; Se evaluează
„Bate vântul”; performanţele
„Privim după păsări”; copiilor,
„Culegem fructe din pom”; rapiditatea
„Ploaia”; reacţiilor,
Joc : „Fuga la steguleţul Formăm perechi de orientarea.
colorat,, sau ,,Turnirul,, personaje. La linia de start,
fiecare copil împreună cu
concurentul său se prezintă,
spunând ce personaj vrea să
fie, apoi în funcţie de
culoarea steguleţului folosit
pentru comanda „Start” se
orientează şi aleargă la
culoarea potrivită. Câştigă
cel care ajunge primul.
Fiecare câștigător va primi o
bucată de pânză, ca o
batistuță. Jocul se reia până
ajung toți copiii la colțurile
colorate. Acum câștigătorii
au voie să invite primii la
dans pe cineva, apoi
perechile se vor poziționa pe
două linii desenate pe sol, de
o parte fetele, pe cealaltă
băieții, pentru a dansa vals.
6. Încheierea Revenirea organismului Copiii, împărţiţi în 4 grupuri,
fiecare grup își desemnează
un reprezentant care va
alerga către un loc indicat,
unde va găsi o bucată de
puzzle, apoi se întoarce la
grup și vor stabili unde este
locul bucății, pentru a
reconstitui tabloul.