Sunteți pe pagina 1din 5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.

1 PERISORU

Prof.Inv.Prescolar: Belciu Corina Loredana


An școlar 2020-2021
Tema anuală de studiu:”Cine sunt / suntem?”

Tema proiectului:,,Eu sunt, tu ești, noi suntem”

Subtemele proiectului:,,Corpul meu”; ,,Noi suntem o familie”

Grupa: mijlocie B ,, Albinutele”

Durata: 2 săptămâni

Dimensiuni ale dezvoltării:

-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare


-Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
- Autocontrol și expresivitate emoțională
-Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
- Activare și manifestare a potențialului creativ
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
-Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

Comportamente vizate:

- participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;


- utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
- manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
- își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte familiare;
-exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și a deosebirilor între oameni
- utilizează structuri orale simple;
- demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
- demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii;
- identifică elementele caracteristice ale unor fenimene din mediul apropiat;
- identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător;

Resurse:

Materiale: bucătărie utilată corespunzător activităților desfășurate în familie, cărţi, albume, imagini, planşe, atlase, pliante, jetoane, puzzle, joc
de masă, mozaic, foi colorate, foi de bloc de desen, acuarele, pensule, şevalete, pahare pentru apă, beţişoare de unică folosinţă, creioane
colorate, creioane cerate, carioci, plastilină, planşete, planşe poveşti, calculator, slide-uri, casetofon, CD cu cântece, hârtie creponată, lipici,
fişe de lucru, truse de construcţii, jurnalul călător din gr.mică, obiecte de uz personal, jocul umbrelor, cd-uri jocuri interactive, etc.

Umane: copii, părinţi, educatoare

De timp: 2 săptămâni

Metode şi procedee: brainstorming, jocul, observarea spontană şi dirijată, conversaţia euristică şi spontană, povestirea, exerciţiul, învăţarea
prin descoperire, problematizarea, experimentul, demonstraţia,explicaţia, modelarea, etc.
Descrierea proiectului (o schemă mentală în care se parcurg toți pașii propuși)

Vârsta preşcolarităţii este cea a de ce – urilor. Ce sunt eu? Cine sunt? De ce cresc? Cum respir? De ce-mi place să am prieteni? Ce e familia mea?
De ce merg la grădiniţă?
Pornind de la aceste întrebări şi încă multe altele, precum şi de la interesul exprimat de unii copii în legătură cu această temă şi ajutându-
mă de experienţa şi interacţiunea directă a majorităţii copiilor cu subiectul, mi-am propus să parcurg proiectul ,,Eu sunt, tu ești, noi suntem“.
Inventar de probleme:

Ce ştiu copiii? Ce nu ştiu şi doresc să afle?

Numele și prenumele. Ce rol are fiecare membru în familie?

Avem o familie. Cum putem să ne ajutăm părinții?

Mergem la grădiniță. De ce nu au toți copiii părinți?

Există fete și băieți. De ce pleacă unii părinți în ală țară?

Fiecare familie are o casă unde locuiește.

SCRISOARE PENTRU PĂRINȚI


Acum câteva săptămâni am făcut primii paşi într-un mediu total străin şi o lume misterioasă pentru noi – grădiniţa. Aici am întâlnit multe
persoane, şi mai mari şi mai mici. De asemenea, vrem să împărtăşim şi celorlalţi copii impresii, trăiri din familia noastră, dorim să ne descoperim pe
noi înşine, şi de aceea în următoarele două săptămâni, vom derula un proiect tematic numit ,,Eu sunt, tu ești, noi suntem“, cu subtemele ,, Corpul
meu, ,,Noi suntem o familie“.

În acest sens, dorim să ne sprijiniţi cu fotografii, filmuleţe, realizate în momente speciale ale vieţii dumneavoastră şi a copiilor, cărţi, reviste,
imagini sau orice materiale credeţi că ne-ar fi de folos.

Vă mulţumim!

Grupa,,Albinutele" şi educatoarea grupei


Harta proiectului/drecțiile de dezvoltare:

,,EI SUNT, TU EȘTI,


NOI SUNTEM"

,,Corpul meu"
,,Noi suntem o familie"
-centre, săli de grupă,
-membrii familiei, rolul lor,
jucării, personal
descrierea casei, norme de
comportare, drepturi

Planificarea detaliată a activităților proiectului(pentru fiecare săptămână în parte): se regăsește în Condica de evidență a activității didactice
în educația timpurie
Eveniment de închidere: Vom face o plimbare prin comună, însoțiți de câțiva părinți și vom recunoaște case în care stau unii copii, sau clădiri
în care muncesc părinți ai copiilor din grupă.