Sunteți pe pagina 1din 9

Scoala Primara Colibri

Autorizata MECS prin OM nr. 3908/03.05.2012


CIF: 37152113
StructuraGradinita Colibri
Acreditata MECS prin OM nr. 3636/19.06.2014
STR. DOCHERILOR NR. 22 CONSTANTA
Telefon: 0241-550050; 0722 36 44 77
www.gradinitacolibri.ro

Grupa Mare “Fluturași”

Educatoare: Ciolmec Alina

Ionel Elena Adriana


TEMA: Cine sunt/ suntem?
Proiect tematic: „EU ŞI LUMEA MEA”
Perioada: 24.Sept - 28.Sept.2018(2 săptămâni)
Subteme 1. „Familia mea
2. ,,Corpul uman”

Argument
In zilele noastre, se simte din ce in ce mai acut nevoia folosirii în actul
didactic a mijloacelor și tehnicilor moderne, care au ca scop conturarea
personalității copiilor.
Activitatea cu copiii din grădiniță este modalitatea cea mai importanta
de a pune bazele formării unei personalități..
Încurajarea, participarea, initiativa, implicarea, creativitatea,
parteneriatul sunt doar cateva caracteristici ce trebuie luate în calcul pentru
formarea copiilor.
In cadrul proiectului de față, dorim să sprijinim copiii să se cunoască
pe sine, să ia decizii, să relaționeze cu ceilalti, să-și dezvolte creativitatea
pentru a face față unor situații de viată diverse.
“Exist, sunt sigur de asta! Dar stiu atât de puține despre corpul meu și locul meu in
aceasta lume...Am atâtea întrebări!Sunt conștient că am primit în dar- viața si vreau sa
aflu secretul longevității. Știu că ne naștem într-o familie! Știm că ne dezvoltăm și
devenim oameni, însă avem nevoie să relaționăm cu cei din jurul nostru. Și cum se
poate realiza acest lucru, decât încercând să ne cunoaștem pe noi, familia noastră și
comunitatea în care trăim”
Acestea sunt lucruri pe care le spune, credem, orice copil...
Pornind de la aceste premise, de la principiile de bază ale drepturilor
copilului, am inițiat proiectul “Eu și lumea mea”.
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE

 Domeniul limbă şi comunicare


-Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă
a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Domeniul Ştiinţe
-Dezvoltarea operaţiilor prematematice;
-Stimularea curiozităţii, privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
 Domeniul Om şi Societate
-Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
-Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de
dezvoltare motrică;
 Domeniul estetic şi creative
-stimularea exresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
-Formarea capacităţiilor de exprimare prin muzică:
 Domeniul Psihomotric
-Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative.

OBIECTIVE DE REFERINŢÃ PE DOMENII EXPERENŢIALE

Domeniul Limbă şi comunicare:


 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 să audieze cu atenţie un text, săreţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles;
 să recepteze un text care i se citeşteori i se povesteşte, înţelegând în
mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 să manifeste interes pentru citit;
 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile
motrice elementare necesare folosirii acestora.
Domeniul ştiinţe:
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor
matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea
lor,clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune
(formă, mărime,culoare) luate în considerare sau în mai multe simultan;
 să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma
geometrică cerc,pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri;
 să compare grupe de obiecte, identificând grupa cu mai multe, mai puține,
tot atâtea obiecte;
 să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el
însuşi;
 să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul
uman ca parte integrantă a mediului;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului şi naturii.

Domeniul om şi societate:
 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care
trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive,să manifeste
prietenie,toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activităţi practice;
 să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de
propria persoană şi faţă de alte fiinţe si obiecte;
 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.
Domeniu estetic şi creativ:
 să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 să intoneze cântece pentru copii;
 să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 să redea teme plastice specifice desenului;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii;
 să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor
teme plastice;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
Domeniul psihomotric:
 să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena
echipamentului;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în
deplasare);
 să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă,
localizare);
 să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

INVENTAR DE RESURSE:
►MATERIALE: cu imagini reprezentând corpul omenesc, cu encicopedii si
cărți de specialitate, albume de familie, album cu imagini din comună, costum
popular ce a fost purtat de strămoșii lor, stăpânii acestor locuri .
►UMANE: copii, părinți, bunici;

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia


copiilor:
BIBLIOTECA CONSTRUCŢII ARTĂ
- cărţi şi reviste, - cuburi, Lego, - creioane colorate,
- fişe de lucru, carioca, tempera,
- enciclopedii, atlase pensule,
- imagini in power - plastilină, suport de
point pe calculator, lucru,
- jetoane, - hârtie glase, foarfece,
- planşe lipici,
- cărţi de colorat,
- fişe de lucru.
JOC DE ROL ŞTIINŢĂ JOC DE MASĂ
-Jocuri creative - imagini, - puzzle,
pentru fetiţe, - enciclopedii,album - joc „Alegeţi şi
-păpuşi, haine pentru - jetoane, grupaţi”
păpuşi - calendarul naturii - fişe de lucru,
-trusă „Mica -calculator,TV, - jetoane cu obiecte din
gospodină”, „De-a -cd-player. bucătărie, cu membrii
doctorul” -poster cu corpul uman familiei
INVENTAR DE PROBLEME
CE ŞTIM ? CE NU ŞTIM ŞI VREM SÃ
AFLÃM?
-Suntem oameni. -De ce creştem?
-Ştim cum arătăm. -De ce suntem diferiţi unii de alţii?
-Suntem fete şi băieţi(bărbaţi şi -De ce semănăm cu părinţii noştri?
femei) -Ce rol are fiecare în familia lui?
- Cu ce se îmbracă fetele şi -Care sunt drepturile copiilor?
băieţii. -Ce înseamnă acasă?
-Avem părinţi, fraţi, surori, - Ce rol are fiecare parte
bunici- o familie. componentă a corpului?
-Locuim în apartament la bloc, sau - Care sunt organele de simţ?
în casă la curte. - La ce ne ajută organele de simţ?
-Avem vecini. -Ce înseamnă să ai o viaţă sănătoasă?
-Ca să fim sănătoşi trebuie să ne -De ce trebuie să ne îngrijim zilnic?
spălăm. -Cum trebuie sa ne comportam in
-Corpul e format din cap, mâini, situtii problema?
picioare şi corp. -Cum trebuie să ne comportăm în
. familie.
-Cum trebuie să ne comportăm în
societate. (în vizită, la doctor, etc)
EVENIMENT DE DESCHIDERE:
Pentru deschiderea proiectului voi folosi o discuție în care vom vorbi
despre mediul în care trăiesc copiii, despre familie, grădiniță. Le voi cere
părerea despre derularea unui proiect tematic în săptamânile ce urmează
pentru a ne îmbunatăți cunoștintele despre corpul uman si familie
HARTA PROIECTULUI

EU SI LUMEA MEA

CORPUL UMAN FAMILIA MEAMEA

-infatisare -membrii familiei


-parti componente -rolul fiecarui membru
-organe de simt -activitati
-pastrarea sanatatii - norme de comportare
-reguli de igiena personala
„Familia mea”

DATA ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP: Întâlnirea de dimineață: “Știu să mă prezint?”
ALA: Joc de rol: ,,De-a familia“
24.Sept Artă:”Trenulețul familiei mele”-decupare, lipire
2018 Luni Bibliotecă:”Noi și părinții noștrii”
ADE: DS: “Familia mea”-convorbire
DEC:”Familia mea”-cântec
ALA 2: Jocuri in aer liber
ADP: ,,Am drepturi”
ALA: Bibliotecă:”Imagini cu bunici”
Joc de masa:”Familia”-puzzle
Marți
25.Sept Construcții:”Casa părintească”
2018 ADE: DLC:,, Familia mea” de Elena Podoleanu- memorizare
DEC: ,,Familia”-desen
ALA2:,,Iepurașul meu”
ADP: ,,Suntem colegi”
ALA: .Arta:”Pantofiorii familiei”-șnuruire
26.Sept Știință:”Spune vecinii”
Miercuri
2018 Joc de rol:”De-a doctorul”
ADE. DȘ: ”Alege și descrie”-joc logico-matematic
DLC:”Să formăm propoziții despre familie”
ALA2:,,Ţăranul e pe câmp”
27.Sept ADP: ,,La grădiniță”
2018 ALA: Construcții:”Mobilierul din camera mea”
Artă:”Pâine pentru familia mea”-modelaj
Joi Joc de rol:”De-a mama și de-a tata”
ADE: DS: ”Copilul” – joc logic
DOS: “Supărarea Danielei”de Gafița V.
ALA2:,,Am o căsuță mică”
28.Sept ADP: ,,Familia este primul educator”
2018 ALA. Biblioteca: ,,Linii drepte orizontale paralele ”-ex.
grafic
Nisip și apă:”Mâncare pentru copii”
Vineri Știință: ,,Grupează membrii familiei după cerințe”
ADE. DOS: ”Așezăm masa în familie”-activitate practic-
gospodărească
DPM: “Mers si variante de mers”-“Mergi cum îți spun!”
ALA2:,,Puișori, veniți la mama ”
„Corpul uman”

DATA ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


01.Oct- ADP: ,,Eu sunt..tu ești? ”
2018 ALA: Construcții: „Rafturi pentru hăinuțe"
Știință: „Grupează jetoanele după cerință”
Luni Bibliotecă:,, Citire de imagini cu corpul uman”
ADE: DȘ: ,,Cine sunt eu? ”(observarea corpul omenesc)
DEC: ,,10 degetele”-cântec
ALA2: Jocuri distractive în sala de grupă
02.Oct- ADP:,,Ce culoare au ochii mei?”
2018 ALA. Joc de rol: „De-a doctorul”
Artă: „Palma mea”- contur
Marți
Joc de masă: ,,Corpul meu”
ADE: DLC: ,,Sfatul mamei”-memorizare
DEC:,,Batistuța”-decorare
ALA2:,,Jocuri distractive în curtea grădiniței”
03.Oct- ADP: ,,Acesta sunt eu și mă îngrijesc mereu! ”
2018 ALA. Construcții: „Conturul corpului meu”
Artă: „ Chipul meu”- modelaj
Miercuri
Bibliotecă: ,,Racul, broasca și știuca” de Alecu Donici
ADE. DȘ:,,Ne jucăm împreună”-formare de mulțimi
DLC:,,Spune cum este! ”-antonime
ALA2: Joc distractiv: ,,Sfoara”
04.Oct ADP: ,,Portretul mamei-tatălui,fratelui meu”
2018 ALA: Nisip și apă: „Amprente” –urmele degetelor, palmelor
Bibliotecă: „Ghicitori despre părțile corpului”
Joi Joc de masă: „Imagini cu copii în diferite ipostaze”- puzzle
ADE: DŞ: ,,Ajută-ți colegul! ”-formare de mulțimi
DOS:,,Brățara prieteniei! ”-înșirare
ALA2: Joc cu cânt: ,,Joacă, joacă băiete! ”
05.Oct ADP:,,Știu cine sunt!”
2018 ALA:Bibliotecă:,,Linie verticală”-ex. grafic
Joc de rol:,,Suntem ordonați”
Vineri Știință:,,Așază-l la locul potrivit!”
ADE: DOS: ,,Diferiți, dar egali”-convorbire
DPM:,,Competiția”-parcurs aplicativ
ALA2:Audiție cântecele

Întocmit de educatoare: Ciolmec Alina


Ionel Elena Adriana

S-ar putea să vă placă și