Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT TEMATIC

N CADRUL TEMEI:
CU CE I CUM EXPRIMM CEEA CE SIMIM
ZAMBETUL PRIMAVERII
2014
PROIECT TEMATIC - ZAMBETUL PRIMAVERII!!
TEMA: CU CE I CUM EXPRIMM CEEA CE SIMIM
PROIECT: PRIMVARA!!
SUBTEMELE ABORDATE : 1" S#$%&'()#'* +)#$,-*)##.
2" S* #/0&)1 +,2,)#'* 1,',0&,)*
3" P,)4($ 2# 1('&,)* . -4'&)#
4" L*5($* 0#$+()## 6
7" 6P)#$,-,), 0* #(%#$.-*-,'(,)* +)&#*10 0*$,0#1
8RUPUL INT: Grupa Autism

RESURSE UMANE: copiii, educatoare, prinii.
RESURSE MATERIALE: - culegeri cu texte literare, carti ilustrate pentru copii, flori, fructe legume
timpurii de primavara, planse cu imagini specifice anotimpului,, fise individuale de lucru, caiete
speciale pentru activitati, jetoane, CD, calculator, televizor,
PERIOADA DERULRII PROIECTULUI : s!pt!m"ni
METODE: o#servaia, conversaia, explicaia, experimentul, pro#lematizarea, $nvarea prin
descoperire, #rainstorming-ul, munca pe grupe, joc de rol
EVALUAREA PROIECTULUI
Cu lucr!rile realizate de copii de-a lungul proiectului se va realiza o expoziie la care vor fi
invitai s! participe colegii din alte grupe, cadrele didactice ale gr!diniei precum %i p!rinii copiilor.
BIBLIO8RA9IA
&.'.C.(.Curriculum pentru $nvm"ntul pre%colar-)*-+,- ani., /0012
Dima, 3ilvia &etoda proiectelor la v"rste timpurii4 ed. &iron, /00.
CENTRE DE INTERES DESC:ISE I MATERIALELE +(2* ', ;#2+&<#0#, 1&+##'&):
BIBLIOTECA
- c!ri %i reviste
- jetoane cu fenomene
specifice anotimpului
prim!vara, flori
- 'nciclopedii:
56rima mea enciclopedie4
5'nciclopedia %tiinific! pentru
copii4
Atlas 7otanic
ARTA
- creioane colorate
- carioci
- tempera
- pensule
- 8"rtie glasat!, 8"rtie
creponat!
- lipici
- plastelin!
- foarfeci
- fi%e de lucru
=OC DE ROL
- co%ulee, vase
- unelte de gr!din!rit
- farfurii
- #oluri
- flori
- accesorii pentru dramatiz!ri
CONSTRUCTII
- lego
- cu#uri din lemn
- mozaic
- forme geometrice
STIINTA
-jocul 9Cand se intampla :;
- jocul 9<ocul anotimpurilor;
- imagini
- jetoane: flori
- 'nciclopedii, Atlas 7otanic
- =i%e individuale
- CD > uri
- G8ivece cu pamant
- 3eminte de flori
=OCURI DE MASA
- din jum!t!i $ntreg
- alege %i grupeaz!
- jetoane cu imagini, cifre
- puzzle
- mozaic
- domino
INVENTAR DE PROBLEME
C* 20#$>
- 6rim!vara soarele tope%te z!pada.
-
- 'ste din ce $n ce mai cald.
-
- ?e $m#r!c!m adecvat.
-
- Apare g8iocelul.
-
- 3unt flori $n gr!dini, parcuri.
-
- Au un miros pl!cut.
- @in pasarile calatoare
C* /( 20#$ 2# -)*$ 2, ,4',$>
- Ce se $nt"mpl! $n natur! prim!vara )iar#!,
flori, pomi, insecte.
-
- Ce flori $nfloresc prim!vara:
-
- De ce tre#uie s! munceasc! oamenii
-
- prim!vara $n gr!dini, livezi, parcuri:
-
- De ce se $ntorc p!s!rile c!l!toare:
- De ce $nfloresc pomii:
-
- De ce prim!vara re$nvie natura la via!:
-
- Care sunt uneltele cu care se lucreaz! $n
-
- gr!din!:
-
- Care sunt legumele primaverii:
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENTIALE:
D&$*/#(' '#$%, 2# 1&$(/#1,)*:
- educarea unei exprimari ver#ale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic.
D&$*/#(' 20##/0*:
- dezvoltarea capacitatii de a intelege si utiliza numere, cifre2
- stimularea curiozitatii privind explicarea si intelegerea lumii inconjuratoare.
D&$*/#(' &$ 2# 2&1#*0,0* :
- im#ogatirea cunostintelor despre materiale si caracteristicile lor, precum si te8nici
de lucru necesare prelucrarii acestoora in scopul realizarii unor produse simple2
- cunosterea si respectarea normelor de comportare in societate, educarea a#ilitatii de
a intra in relatie cu ceilalti2
D&$*/#(' *20*0#1 2# 1)*,0#-:
- formarea capacitatilor de exprimare prin muzica2
- formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaj2
D&$*/#(' +2#?&$&0)#1:
- stimularea calitatilor intelectuale, de vointa si afective in vederea aplicarii
independente a deprinderilor insusite.
OBIECTIVE DE RE9ERIN VIZATE :
DAC
- s! participe la activit!ile de grup, inclusiv la activit!ile de joc, at"t $n calitate de vor#itor c"t
%i $n calitate de auditor2
- s! audieze cu atenie un text, s! rein! ideile acestuia %i s! demonstreze c! l-a $neles2
- s! g!seasc! ideea unui text, urm!rind indiciile oferite de imagini2
- s! fie capa#il s! creeze el $nsu%i povestiri, g8icitori, mici dramatiz!ri2
- s! utilizeze efectiv instrumentele de scris, st!p"nind deprinderile motrice elementare necesare
folosirii acestora.
DB
- s!-%i $m#og!easc! experiena senzorial!, ca #az! a cuno%tinelor matematice referitoare la
recunoa%terea , denumirea o#iectelor, cantitatea lor, constituirea de mulimi2
- s! efectueze operaii cu grupele de o#iecte: comparare, apreciere a cantit!ii2
- s! numere $n limita C > C0 recunosc"nd grupele cu C-C0 o#iecte %i cifrele corespunz!toare2
- s! efectueze operaii de adunare %i sc!dere cu C-/ unit!i2
- s! identifice poziia unui o#iect $ntr-un %ir utiliz"nd numeralul ordinal 2
- s! cunoasc! unele elemente ale lumii $nconjur!toare2 s! comunice impresii, idei pe #aza
o#serv!rilor efectuate2 s! cunoasc! norme de comportare specifice asigur!rii s!n!t!ii %i
proteciei omului, si a naturii.
DD3
- s! aprecieze $n situaii concrete unele comportamente2
- s! tr!iasc! $n relaiile cu cei din jur st!ri afective, pozitive,
- s! manifeste prietenie, toleran!, armonie2
- s! participe activ la conversaii, s!-%i argumenteze alegerea f!cut!2
- s! taie dup! contur2 s! asam#leze p!rile pentru a realiza tema cerut!2
- s! lucreze $n ec8ip!2 s!-%i formeze deprinderi practice %i gospod!re%ti2
D'C
- s! diferenieze auditiv $n!limea sunetelor muzicale2
- s! c"nte acompaniai de educatoare2 s! acompanieze ritmic c"ntecele %i jocurile muzicale2
- s! redea teme plastice specifice desenului,picturii2
- s! foloseasc! corect ustensilele de lucru2
- s! interpreteze li#er, creativ lucr!ri plastice2
D6&
- s! fie capa#il s! execute mi%c!ri motrice de #az!,precum %i rostogolirea mingii2
- s! execute corect mi%c!rile diferitelor segmente ale corpului2
- s! r!spund! motric la o comand! dat!2
- s!-%i formeze o imut! corporal! corect!2

EVENIMENT DE DESC:IDERE
C"nd poate fi mai fireasc! nem!surat! curiozitate a copiilor, dac! nu prim!vara:E
Acest anotimp $%i dezv!luie $n faa noastr!, $ncet, $ncet, toate minunaiile %i toate frumusetile naturii.
6rive%te c8ipul fericit al unui copil, atunci c!nd descoper! unele dintre aceste minuni %i frumusei %i vei
fi %i tu, la r"ndul t!u, fericitE
Am iesit cu copiii la o plim#are prin imprejurimile gradinitei noastre. 6rivind in stanga si in dreapta,
dupa floricele pentru mamele lor, copiii au o#servat cat de mult s-a sc8im#at natura si ce frumos este.
SCRISOARE DE INTENIE
Dragi p!rini %i #unici,
A%teptarea $ndelungat! %i #ucuria venirii prim!verii cu vestitorii s!i a trezit interesul copiilor
dumneavoastr! $n a cunoa%te c"t mai multe detalii despre sc8im#arile din natur! ce vestesc sosirea
acestui anotimp. Fn cadrul activit!ilor ce le vom desf!%ura $mpreun! cu copiii $n urm!toarele cinci
s!pt!m"ni vom discuta %i vom derula un proiect tematic cu tema
Z,$%*0(' +)#$,-*)##.
Drice materiale legate de tem! le putei aduce2 flori presate, g8ivece, semine, p!m"nt,
imagini, reviste, flori naturale, unelte de gradin!, crengute inmugurite.
?e-am #ucura s! fii al!turi de noi pentru a satisface curiozitatea copiilor %i pentru a afla c"t de
multe lucruri au $nv!at.
@! mulumim
'ducatoarele %i copiiiE
CREAREA CENTRULUI TEMATIC
Centrul tematic, locul unde expunem materialele legate de tema proiectului, va fi realizat
$ntr-un col al grupei, $n a%a fel $nc"t copiii s! poat! privi %i m"nui materialele, s! se poat! juca cu
ele, s! vor#easc!, s! Gciteasc!4 %i s! li se citeasc! despre ele, s! poat! ad!uga altele noi, produse
sau procurate de ei.
Datorit! duratei destul de mari a proiectului - patru s!pt!m"ni, fiec!rei s!pt!m"ni i-am alocat
o su#tem! derivat! din tema principal!.
Astfel, centrul tematic va fi completat la $nceputul fiec!rei s!pt!m"ni cu elemente referitoare
la su#tema s!pt!m"nii.
:ARTA PROIECTULUI:
3aptamana H 3aptamana a HH-a

3aptamana a HHH-a 3aptamana a H@ -a

S(%0*$,: S#$%&'()#'* +)#$,-*)##
ZIUA
DATA
ACTIVITI DE NVARE
AI?H
ADP Hntalnirea de dimineata - N,0(), 2* 0)*<*@0* ', -#,AB > discuii , Jutine:43!
protejam naturaE4 , (ranzitii: G6lim#are prin curte4 )exercitii de mers. , Completam
calndarul naturii , =acem prezenta , Dptional: 5Dans sportiv4
ALA 7i#lioteca: GJasfoim carti, reviste cu imagini de primavara4 , Arta: G6eisaj de
primavara4 > desen , 3tiinta: GDe ce se trezeste natura la viata:4- convor#ire , <oc de
masa:46uzzle peisaj de primavara4 , <oc de rol: GAlaiul primaverii4 , <oc de miscare:
GCine ajunge primul la castelul zanei:4
ADE: D3: 5Ki de primavara4 > o#servare in natura
D6&: 5=uga printre pomi4 > alergarea printre o#stacole
&AJLH
ADP" Hntalnirea de dimineata - I(%#$ /,0(), 1(),0,> , Jutine:,,Hnvatam sa protejam
naturaE;; , (ranzitii:,,Aa plim#are prin curtea gradiniteiE;; , completam calendarul naturii
facem prezenta , Dptinal:,,Dans sportiv;;
ALA : 7i#lioteca:,,Cum ingrijim natura:;; > convor#ire , Arta:,,@estitorii primaverii;; >
desen , Constructii:,,Aadite pentru g8iocei;; , ?isip si apa:,,6lantam flori;; , <oc de
masa:,,?umara si potriveste;; , <oc de miscare:,,Alearga printre copaci;;
ADE " D3:,,3a facem #uc8etele de g8iocei si stoluri de pasari;;- formare de multimi si
verificare numeratie
DD3:,, 3D3 > natura in pericolE;; > educatie ecologica

&H'JCIJH
ADP" Hntalnirea de dimineata - C($ *20* -)*$*,> , Jutine: ,,&a im#rac
corespunzator;; , (ranzitii:,,&ergi cum #at;; > exercitii de mers , Completam calendarul
facem prezenta , gimnastica de inviorare , optional:,,'nglis8 is funE;;
ALA. Constructii:,,Construiesc ce-mi place;; , <oc de masa:,,Alege si potriveste;; ,
7i#lioteca:,,3electam imagini cu im#racamintea corespunzatoare;; , 3tiinta:,,De ce se
topeste zapada;; )experiment. , Arta:,,Coloreaza corespunzator;;
ADE. D3:,,Aseaza corect;; )siruri dupa modelul dat.
DD3:,,Cum ne im#racam cand mergem .......:;; )convor#ire.
<DH
ADP" Hntalnirea de dimineata - ,,E20* +)#$,-,),> > discutii li#ere , Jutine:,,&a
pregatesc pentru activitati;; , (ranzitii:,,&irosim o floare;; , completam calendarul
naturii , facem prezenta , gimnastica de inviorare , Dptional:,,'nglis8 is fun;;
ALA" 3tiinta:,,Ce fenomene ale naturii se intalnesc primavara:;; , Arta:,,6eisaj de
primavara;; , <oc de masa:,,6uzzle > imagini de primavara;; , 7i#lioteca:,,&os @iscol si
Kana 6rimavara;; )povestea educatoarei. , Constructii:,,6rimavara in curtea gradinitei;;
ADE" DAC:,,6ovestea Kanei 6rimavara;; )poveste creata de copii.
D'C:,,Jedau in imagini povestea creata;;
@H?'JH
ADP Hntalnirea de dimineata - M,)0#2&,)* $,)0#2&,)* >conversaii , Jutine:
5Hnvatam sa spunem poftim4 , (ranzitii: 5Culegem o floare4 , Completam calendarul ,
=acem prezenta , Gimnastica de inviorare
ALA Arta: 5&artisoare4 > modelaj , <oc de rol : ,,De-a vanzatorii de martisoare;; ,
3tiinta : ,,De ce daruim martisoare;; , 7i#lioteca : ,,Citeste imginil si povesteste;; , <oc de
masa :,, <ocul um#relor;; , ?isip si apa : ,,&artisoare;; > desen in nisip
ADE DAC: ,,Aegenda martisorului;; )povestea educatoarei.
D'C: ,,@ine, vine primavaraE;;- cantec , <oc muzical ,,3caunelele muzicale;;
S(%0*$,:S* #/0&)1 +,2,)#'* 1,',0&,)*
S(%0*$,: 6P,)4($ 2# 1('&,)*!!
L(/# ADP: Hntalnirea de dimineata 5@estitorii primaverii4,Jutine: ?e pregatim pentru
activitatile zilei ,(ranzitie:4De pe-o #una dimineata4
ALA 1: 3tiinta:4Curiozitati din lumea pasarilor4,Constructii:4Cui#uri pentru
pasarele4,<oc de rol :pregatim cui#ul pasarilor4ALA 2: 6lim#are pentru o#servarea
pasarilor si a cui#urilor ADE: Activitate integrata )D3 si D'C.: 5@estitorii
primaverii4 )lectura educatoarei-povestiri despre pasari si 3osirea randunicii - cantec
do#andire,7arza > cantec fixare.
M,)0# ADP: Hntalnirea de dimineata:4Daca as fi o pasare:4 , Jutine: ?e pregatim pentru
activitatile zilei , (ranzitie:4@ine primavara4
ALA 1: Arta:4Cui#ul pasarelelor4 )lipire. , <oc de masa:4Aa#irinturi, puzzle4,
7i#lioteca:4Decoram cui#ul randunicii4 ALA 2: 5Jandunica-si face cui#4-joc de miscare
ADE: Activitate integrata )DAC M DD3.: 53crisoare de la randunele4-de 'len Dragos 2
5Cui#ul pasarelelor4-decupareMlipire
M#*)1()
#
ADP: Hntalnirea de dimineata 5Inde pleaca omuletii si de ce:4, Jutine: ?e pregatim
pentru activitatile zilei, (ranzitie:43osirea randunicii4
ALA 1: 7i#lioteca:4G8icitori despre pasari4 , <oc de rol:4Hngrijim pasarelele si le punem
mancare4Arta: Cui#ul randunicii-modelaj,ALA 2: <oc de miscare:46asarica muta-ti
cui#ul4ADE: D3: 5A cata pasare lipseste:4 )joc didactic..
D'C:43osesc pasarile calatoare4 )pictura.
=&# ADP: Hntalnirea de dimineata 53tiu, vreau si pot sa ocrotesc pasarile calatoare4, Jutine:
?e pregatim pentru activitatile zilei, (ranzitie:47arza4
ALA 1: 3tiinta:4Jezolvam o fisa interdisciplinara4, <oc de masa:46uzzle4
Constructii:Cui#uri pentru pasari ALA 2: 5Gandeste si g8iceste4
ADE: Activitate integrata )DAC si DD3.:46atania puiului de randunica4 )povestire creata
dupa ilustratii si convor#ire.
V#/*)# ADP: Hntalnirea de dimineata 5&a #ucur ca e primavara...4, Jutine: ?e pregatim pentru
activitatile zilei , (ranzitie:46rimavara a sosit4
ALA 1:Arta:4 6ictam randunica 4 3tiinta: 'u spun una, tu spui multe ,7i#lioteca:4
despartim cuvinte in sila#e4ALA 2: <ocuri distractive
ADE: D3:46asarile calatoare, se intrec la numaratoare4 )exercitii cu adunari si scaderi cu
o nuitate.
D6&:3aritura in lungime de pe loc 53arim ca pasarelele4
ZIUA DATA ACTIVITI DE NVARE
AI?H
ADP Hntalnirea de dimineata:=lori in multe culori , Jutine:,,6entru tine;;
)depinderea de a oferi flori. , (ranzitii:,,Hn padure;; )joc cu cant. , completam
calendarul naturii , facem prezenta
ALA 7i#lioteca:,,=lorile surorile4-g8icitori , Arta:,,Aaleaua si narcisa4-pictura , <oc
de rol:,,De-a mama;;, Constructii:,,Gradina cu lori , <oc de masa:,,aseaza-ma la locul
meu;;
ADE: D3:,?rcisa si laleaua4 -o#servre
D6&:,,Doi cate doi;;)formarea coloanei de gimnastica. , ,,C,/ &ergem toti in
pas vioi;;
&AJLH
ADP Hntalnirea de dimineata > B(1?*0(' +)#$,-*)##!! C Jutine:,,Hti daruiesc o
floare , (ranzitii:,,Harna sa te duci cu #ine;; , completam calendarul naturii , facem
prezenta , gimnastica de inviorare
ALA. 3tiinta:,,De ce iu#im florile:;; , ?isip si apa:,,Jasadesc #ul#i de flori;; ,
7i#lioteca:,,Citesc imagini despre flori de primavara;; , <oc de masa:,,Decupeaza si
lipeste;;
ADE" D3:,,=lori si g8ivece;; > sortare, clasificare, operatii cu grupe de o#iecte in
limitele C-C0,
DD3:,,Cand daruim si cum daruim flori:;;
&H'JCIJH
ADP" Hntalnirea de dimineata >6ovestea florilor4, Jutine: 3ingurel ma
ingrijesc,(ranzitii :4Hnfloresc gradinile4
AAA :7H7AHD('CA:4@aza cu flori4-trasare elemente grafice,la#irint2 <oc de &asa:
5Gasaste-mi um#ra4, puzzle2 Arta:4Gradina cu flori4-lipire,modelaj, ?isip si
apa:4Gradina cu flori4-plantam flori, AAA /: 53caunelele muzicale4
AD': DACM D'C 5Hmpreuna ne jucam,intre#ari ne adresam ,despre flori noi
invatam4-lectura dupa imagini
-pictura
<DH
ADP. Hntalnirea de dimineata D C('&)#'* 4'&)#'&) C Jutine:,,De dragul primaverii;; ,
(ranzitii:,,Hnfloresc gradinile;; , Completam calendarul naturii , facem prezenta ,
Dptional:,,'nglis8 is fun;;
ALA" Arta:,,@estitorul primaverii;; > modelaj , ?isip si apa:,,6lantam g8iocei4 , <oc
de rol:,,De-a vanzatorii de flori4 , 7i#lioteca:,,Jasfoim carti despre flori4 ,
3tiinta:,,?atura se trezeste la viata4
ADE. DAC:,,Cu ce sunet incepe cuvantul:4 )flori de primavara > joc didactic.
D'C:,,Glaul florilor4
@H?'JH
ADP. Hntalnirea de dimineata - C&+### 2# 4'&)#'* E! C Jutine:,,Dupa dumneavoastra,
va rogE4 , (ranzitii:,,@ine, vine primavaraE4 , Completam calendarul naturii , facem
prezenta , optional:,,Dans sportiv4
ALA <oc de masa:,,Completeaza ce lipseste4 , Arta:,,&odelam flori4 , <oc de
rol:,,De-a floraria4 , Constructii:,,Gradina cu flori4 , 3tiinta:,,Cum creste o floare:4
ADE " D3:,,'xercitii si pro#leme cu C sau / unitati4
DD3:,,=lori de primavara > confectie4
S(%0*$,: L*5($*'* 0#$+()##. D
ZIUA DATA ACTIVITI DE NVARE
AI?H
ADP Hntalnirea de dimineata - I/ 5),;#/, 1( '*5($*. C Jutine:,,Hnvatam sa
mancam sanatos4 , (ranzitii:,,Hnfloresc gradinile4 , facem prezenta , completam
calendarul naturii, Dptional:,,Dans sportiv4
ALA 7i#lioteca:,,Citire de imagini Gradina cu legume4 , Arta:,,G8ivece cu
legume4 > desen , <oc de masa:,,Ajuta gradinarul sa ajunga la legume4 > la#irint ,
3tiinta:,,Ce stim despre legumele de primavara:4 , Constructii:,,3era4 , <oc de
miscare:,,(aranul e pe camp4
ADE: Activitate integrat!: ) D3, D'C. ,, Gradina cu legume4
> o#servare
- desen
&AJLH
ADP Hntalnirea de dimineata - L*5($*'* 2# 2,/,0,0*, C Jutine:,,Aegumele >
izvor de sanatate4 > deprinderea de a consuma zilnic legume proaspete dupa ce au
fost spalate , (ranzitii:,,3emanam legume4 , facem prezenta , completam
calendarul naturii
ALA. ?isip si apa:,,3emanam seminte de legume4 , <oc de rol:,,De-a gradinarii4 ,
7i#lioteca:,,Cu ce sunet incepe cuvantul:4 , 3tiinta:,,De ce tre#uie sa consumam
legume: De ce le spalam inainte:;; , Arta:,,Inelte specifice gradinaritului4 >
desen
ADE. DAC:,,Hn gradina de legume4 de '.Caldararu - memorizare
D6&:,,6rintre rasaduri4 > alergare printre jaloane
&H'JCIJH
ADP" Hntalnirea de dimineata - M(/1, #/ 2*)* C Jutine:,,Aegume curate pentru
sanatatea mea4 , (ranzitii:,,Gradinarul la unelte4 , Completam calendarul naturii ,
facem prezenta , Dptional:,,'nglis8 is fun4
ALA. <oc de masa:,,Aotto cu unelte de gradinarit4 , Constructii:,,Gradina cu
legume4 , Arta:,,Aegume de primavara4 > modelaj , 3tiinta:,,Asezam in ordine
crescatoare si descrescatoare rasadurile4 , <oc de rol:,,Aa piataE4
ADE" D3:,,3pune unde este asezat g8iveciul de....4 > pozitii spatiale
DD3:,,Cosul cu legume4 > taiere dupa contur, lipire
<DH
ADP. Hntalnirea de dimineata > 5S0#,0# 1,""">!! > curiozitati despre legume ,
Jutine:,,Hnavtam sa mancam sanatos4, (ranzitii:,,3emanam legumeE4 , completam
calendarul naturii , facem prezenta , Dptional:,,'nglis8 is fun4
ALA" ?isip si apa:,,3apam santuri4 , 7i#lioteca:,,Aegumicultorii4 > convor#ire ,
<oc de rol:,,De-a gradinarii4 , <oc de masa:,,&unci de primavara4 > puzzle ,
Arta:,,Aeguma preferata4 > pictura , <oc de miscare:,,(aranul e pe camp4
ADE" DAC:,,Hn gradina cu legume4 > poveste creata de copii
D'C:,,Cantece de primavara indragite de copii4
@H?'JH
ADP. Hntalnirea de dimineata - M(/1, /* * ;),5,. , Jutine:,,3a ingrijim
natura4 , (ranzitii:,,3emanam legume4 , =acem prezenta , Completam calendarul
naturii , Dptional:,,Dans sportiv4
ALA 3tiinta:,,3pune ce ai gustat:4- joc senzorial , 7i#lioteca:,,Decoram cu
elemente grafice cosul cu legume4 , Constructii:,,Gradina cu legume4 ,
Arta:,,Cosul cu legume > pictura4 , <oc de masa:,,Aeguma preferata din pioneze4
ADE " D3:,,De cate am nevoie:4 > joc didactic matematic
DD3:,,6lantam pomi si legume in curtea gradinitei4 > activitate
gospodareasca
S(%0*$,: P)#$,-,),0* #(%#$. D*-,'(,)* +)&#*10 0*$,0#1
ZIUA
DATA
ACTIVITI DE NVARE
AI?H
ADP Hntalnirea de dimineata - N,0(), 2* 0)*<*20* ', -#,0,. C Jutine:,,@ine, vine
primavaraE4 , (ranzitii:,,?e jucam in curte4 , facem prezenta , completam calendarul
naturii, Dptional:,,Dans sportiv4
ALA 7i#lioteca:,,3a cunoastem culorile primaverii4 , Arta:,,6eisaj de primavara4 >
desen , <oc de masa:,,Ajuta gradinarul sa ajunga la flori4 > la#irint , <oc de miscare:,,=ugi
la fluturasE4
ADE: D3: ,, 7ogatiile primaverii4 - lectura dupa imagini
D6&:,,&ers si alergare cu pasire peste o#stacole4 , joc miscare: 5Culegem flori4
&AJLH
ADP Hntalnirea de dimineata - C('&)#'* ,/&0#$+('(# +)#$,-,), C Jutine:,,3unt
punctual4 , (ranzitii:,,=loricele, veniti la mineE4 , facem prezenta , completam calendarul
naturii
ALA. ?isip si apa:,,3emanam legume si flori de primavara4 , <oc de rol:,,De-a floraria4
7i#lioteca:,,Citim imagini cu aspecte de primavara4 , Arta:,,(rasam desen dupa contur si
coloram4 , <oc de miscare:4(aranul e pe camp4
ADE. DAC:,,Jidic8ea uriasa4 )povestea educatoarei.
D'C:4=luturasul meu4 > predare cantec , <oc de miscare:4=a ca mineE4
&H'JCIJH
ADP" Hntalnirea de dimineata - C* /* ,;(1* +)#$,-,),> C Jutine:,,<oaca-te cu mine4
(ranzitii:,,Culegem floricele4 , Completam calendarul naturii , facem prezenta ,
Dptional:,,'nglis8 is fun4
ALA. <oc de masa:,,Cauta-mi um#ra4, Constructii:,,Casuta furnicii4 , Arta:,,6ictam flori
de primavara4 , 3tiinta:,,Cum ingrijim legumele de primavara:4 , 7i#lioteca:4Cum
ingrijim natura primavara:4
ADE" D3:,,?umara si socoteste4 > exercitii in limitele C-/0
DD3:,,Gandacelul4 de '.=arago > memorizare
<DH
ADP. Hntalnirea de dimineata > 5C* $#-, 2+(2 & 5,)5,)#0,>!! C Jutine:,,=urnicuta
8arnicuta4, (ranzitii:,,=lorile si vantulE4 , completam calendarul naturii , facem prezenta
Dptional:,,'nglis8 is fun4
ALA" ?isip si apa:,,G8ivece si jardiniere4 , 7i#lioteca:,,Citesc Jidic8ea uriasa4 , <oc de
rol:,,3alata de legume4 , <oc de masa:,,Aotto cu flori4 , 3tiinta:4Ce stii despre mine:4 >
recunoasterea florilor si legumelor de primavara , <oc de miscare:,,Culegem floricele4
ADE" D3:,,3ortam, grupam si asezam dupa cerinte4 > joc logic - matematic
D'C:,,Copacul primavara4 - modelaj
@H?'JH
ADP. Hntalnirea de dimineata - S+(/* 1*-, ;*2+)* ,/&0#$+(' +)#$,-,),. ,
Jutine:,,&a pregatesc pentru activitati , 3ingurel imi fac ordine la locul de munca4 ,
(ranzitii:,,Hnfloresc gradinile , =luturasul meu4 , =acem prezenta , Completam calendarul
naturii , Dptional:,,Dans sportiv4
ALA N#2#+ 2# ,+,:46lantam flori si legume de primavara4 , B#%'#&0*1,:,,Joc8ita
6rimaverii- elemente grafice , Drumul catre Kana 6rimavara , Citim imagini de
primavara4 , C&/20)(10##:,,Gradina cu legume si flori , Castelul 6rimaverii , Jonduri
pentru flori4 , A)0,:,,6eisaj de primavara , =lori si legume de primavara > modelaj ,
Ineste cifrele si coloreaza imaginea4 , =&1 ;* $,2,:,,Gaseste-mi um#ra , 6uzzle >
aspecte de primavara , Completeza ce lipseste , 6eisaj de primavara din pioneze 4 , =&1
;* $#21,)*:4K#oara la floare4
ADE " Activitate integrata: 5Darurile 6rimaverii4
DAC > joc didactic
DD3 > activitate practica )mac8ete.