Sunteți pe pagina 1din 4

JOCURI GRUPA MIC

OBIECTIVE GENERALE:
- Orientarea n spaiul de joc din sala de rup! "i din curtea r!diniei#
- Cre"terea capacit!ii de e$ort $i%ic "i intelectual a copiilor prin antrenarea lor la
acti&it!i pre$erate "i atracti&e#
- 'e%&oltarea (otricit!ii enerale a copiilor) prin coordonarea (i"c!rilor (*inilor ) ale
(*inilor cu ale picioarelor "i ale celor oculo(otorii#
- 'e%&oltarea sensi+ilit!ii anali%atorilor) c*t "i a (u"c,ilor (ici ai (*inilor) prin
(*nuirea (aterialelor "i a juc!riilor pre$erate#
- -nsu"irea unor cuno"tine ele(entare despre juc!riile "i (aterialele cu care copiii &in
n contact %ilnic n acti&itatea de joc#
- .ti(ularea proceselor psi,ice coniti&/ a$ecti&e n spaii concrete de joc cu o+iecte "i
(ateriale care re$lect! real "i si(+olic realitatea#
- 'e%&oltarea li(+ajului n procesul co(unic!rii cu educatoarea) cu juc!riile sau cu
partenerii de joc#
- Trecerea treptat! de la jocurile de (anipulare la jocurile si(+olice pri(are) de la
cele indi&iduale la cele cu partener) prin su+stituirea total! sau parial! a unor o+iecte
sau aciuni0
- Culti&area treptat! a atitudinii de $olosire n co(un a (aterialelor "i a juc!riilor "i de
p!strare a acestora#
- 1or(area unor deprinderi (otrice "i intelectuale co(ple2e acti&a+ile prin (oti&aie
ludic!0
1. JOCURI SIMBOLICE
a) Jocuri de manipuare !i "ocuri imi#a#i$e
-3Vino) p!pu"ico 4ursuleule )c!luule) pisicuo etc05 la (ine6
-37ere( la pli(+are cu c!ruciorul 4 trenuleul) &aonul) auto+u%ul etc05 n parc6
-3-nc!rc!( ca(ionul6
-3Conduce( (a"ina6
-3.! pli(+!( p!pu"a 4 ursuleul) c!elu"ul etc056
-3Ne pli(+!( cu trenuleul 4 (a"ina) auto+u%ul etc056
-3.unte( "o$eri6
-38re!ti( (*ncare pentru p!pu"!6
-31ace( pl!cinele 4 cornulee) risine) oo"i etc05 pentru p!pu"i "i le coace( la cuptor6
-3.p!l!( "i "tere( &asele) le a"e%!( la loc pe etajer!6
-3Aranj!( (asa pentru (usa$iri6
-31ace( curat n +uc!t!rie6
-3.! d!( (*ncare +e+elu"ului6
-39tere( pra$ul n ca(er!6
-3.! sp!l!( ru$ele p!pu"ii6
-3'e-a ospodinele6 "0a0
-37ere( cu p!pu"a la doctor6
-38re!ti( p!pu"a pentru consult6
-3-nriji( p!pu"a +olna&!6
-3'e-a doctorul6
-3Alee( (aterialul pentru construit6
-3A"e%!( cu+urile unul peste altul6
-3'e-a constructorii6
%. JOCURI O&OMA'OPEICE
-31! ca ursuleul 4c!elu"ul) +roscua) coco"ul) al+ina etc05
-3.!ri( ca iepura"ul)4 &r!+iua etc05
-38ui"ori &enii la (a(a6
-3G*"tele "i &ulpea6
-3.e aude ploaia6
-3Bate &*ntul6
-38lou!) +ate &*ntul)a ie"it soarele6
(. JOCURI )E MI*CARE
-38ui"orii se adun! 4se (pr!"tie56
-38ui"orii %+oar!6
-3R*ndunica "i caut! cui+ul6
-3Lo&e"te popicul6
-38rinde( $luturi6
-3Balerini "i +alerine6
-3:ocuri cu (inea6
+. JOCURI SE&,ORIALE
a. Jocuri pen#ru de-$o#area .en.i/ii#01ii #ac#ie !i c2ine.#e-ice
33.pune cu( este;6
-3.! $ace( +aie p!pu"ii6
-3G,ici ce $or(! are6
-3.! c*nt!ri( cu pal(ele6
/. Jocuri pen#ru de-$o#area .en.i/ii#01ii $i-uae
-3Arat!-(i culoarea pe care i-o spun6
-3A"ea%! culoarea potri&it!6
-3Cine are aceea"i culoare6
-37aa%inul de $ructe4 $lori56
-3Care este (ai (ic) care este (ai (are<6
-31ace( +uc,eele colorate6
c. Jocuri pen#ru de-$o#area .en.i/ii#01ii audi#i$e
-3Cu( +ate to+a<6
-3Ce se aude<64 sunet) %o(ot5
-3Al cui las este<6
-3G,ice"te cine te-a striat;6
d. Jocuri pen#ru de-$o#area .en.i/ii#01ii 4u.#a#i$e
-3G,ice"te ce ai ustat;6
-3.pune ce ust are6
-3Ce a cu(p!rat (a(a de la pia!<6
5. JOCURI I&'ELEC'UALE
a) Jocuri de .#imuare a comunic0rii orae
-3.pune p!pu"ii cu( te c,ea(!6
-38o&este"te-(i de cine i place la r!dini!6
-3.pune-i p!pu"ii ce ai $!cut a%i la r!dini!6
-3Cu( o ajui pe (a(a la trea+!<6
-3Cu cine i place s! te joci la r!dini!<6
/) Jocuri de e6er.are a pronun1iei corec#e
-3.pune la $el ca (ine;6
-3.! $ace( ca "arpele 4 &*ntul) caii) al+ina etc056
-3C*ntecul reiera"ului6
-3Coco"ul "i !ina6
-3=rsul n p!dure6
-3Cucul6
-3Bate &*ntul6
c) Jocuri de a#en1ie !i de orien#are .pa1ia0
33'u (*na unde i spun eu6
-31ii atent s! nu re"e"ti;6
-3=nde s-a ascuns piticul<6
-3Alerai la ursule6
-3Cine &ede (ai nt*i iepura"ul<6
-3Ce s-a sc,i(+at<6
-3G,ice"te ce juc!rie a( ascuns;6
-3=nde a( a"e%at p!pu"a<6
-3A"ea%! ursuleul unde i spun;6
d) Jocuri o4ico3 ma#ema#ice
-3.! construi( un tren lun din toate p!tratele6
-39ira de (!rele (ari "i (ici pentru p!pu"!6
-3A"ea%!-(! la c!sua (ea6
-37ulte > puine6
-3A"ea%! la culoarea potri&it!6
e) Jocuri de cunoa!#ere a mediuui 7ncon"ur0#or
-37ere( la cu(p!r!turi6
-3Cu( (+r!c!( p!pu"a ast!%i<6
-3'e-a (usa$irii6
-3A"ea%! i(ainea la locul potri&it6
-3.!culeul cu surpri%e6
-3C*nd se nt*(pl!<6
8) Jocuri pen#ru 7n.u!irea normeor de compor#are mora0
-3Cere-i $ru(os p!pu"ii o juc!rie6
-3Cu( salut!( c*nd sosi( la r!dini!<6
-3-l n&!!( pe ursule s! spun! (ulu(esc6
-3Este %iua p!pu"ii6
-3La pli(+are6
-3.! pri(i( (usa$iri6
4) Jocuri de mi!care cu #e6# !i c9n#
-3=rsul doar(e6
-3Batistua6
-3Iepura"ul ?up6
-38iticii "i aricii6
-3Trenuleul6
-3La p!dure6
-3Al+inia (ea6
-3Bat din pal(e6
-31lutura"ul6
:. OCUPA;II LU)ICE
-3.! $ace( ordine la juc!rii6
-3.! pre!ti( sala de rup! pentru acti&itate6
-3.! ajut!( la ser&irea (esei6
-3.! ndoi( +atistue 4 "er&eele 5 pentru p!pu"i6
-3-n"ir!( (!rele pentru p!pu"!6
&O'
O+iecti&ele pedaoice sunt centrate pe practicarea de c!tre pre"colarii (ici a jocurilor
si(+olice pri(are) respscti& a jocului de (anipulare "i a jocului i(itati&) pe de%&oltarea
sensi+ilit!ii tactil-@ineste%ice) &i%uale) auditi&e "i ustati&-ol$acti&e) pe cunoa"terea
(aterialelor-juc!rii) pe (+o!irea "i acti&i%area &oca+ularului "i pe sociali%area lor treptat!
n at(os$era de joc0

S-ar putea să vă placă și