Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.11.2022
UNITATEA DE INVATAMANT: Școala Gimnazială Nr.81
GRUPA:Mijlocie
TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se intamplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Vitamine, de la cine?”
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Jocuri si activități liber alese (ALA1)

CENTRE DE INTERES:

I. ARTĂ: ,,Nuci pentru veveriță”-modelaj

II. BIBLIOTECĂ:,,Sortează imagini cu fructe de toamnă”-citire imagini

III. CONSTRUCȚII: ,,Copacul toamnei” - joc de construcții cuburi din lemn

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

- Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;


- Activare și manifestare a potențialului creativ;
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

COMPORTAMENTE VIZATE:

- Se joacă în prezența altor copii, diferiți din punct de vedere al genului, limbii vorbite,
etnie sau cu cerințe educative speciale;
- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii ;
- Manifestă creativitate în activități diverse;
- Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor
obiecte/instrumente ;
- Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă;
- Anticipează și urmează reguli/rutine simple, cu supraveghere și dacă acestea i se reamintesc .

SCOPUL:

- Dezvoltarea comportamentelor de cooperare,prosociale,proactive în vederea


consolidării unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrică; --
- Educarea capacității de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii;
- Stimularea expresivității și creativității.
OBIECTIVE OPERATIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi
capabili:

I. ARTĂ:
O1- să pregătească plastilina pentru lucru prin frământarea și ruperea acesteia
O2-să modeleze alune prin mișcarea translatorie a palmelor față de planșetă.

II. BIBLIOTECĂ:

O3- să identifice imagini cu fructe de toamnă pe care ,,le citesc, si le asează in coș, ;
O4- să se implice activ in realizarea sarcinii.

III. CONSTRUCȚII:
O5- să redea tema prin tehnica suprapunerii, imbinării sau alăturarii, utilizând
piesele puse la dispoziție;
O6-să mănuiască și să utilizeze corect materialele puse la dispoziție.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: conversația,explicația,exercițiul,observația,demonstrația, turul


galeriei
MATERIAL DIDACTIC: plastilină,planșetă, planșă, jetoane imagini toamnă, coșuleț, piese
de constructii lego, panou.
FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe și individual;
DURATA: 15 minute;

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

,,Curriculum pentru Invatamantul prescolar”,Ed.DPH,Bucuresti,2019;

,,Proiectarea didatică în învățământul preșcolar”, coord.Maria Mătăsaru, Ed. Rovimed, Bacău,


2020
,,Revista Învățământului preșcolar”(1-2/2011),Ed.Arlequin
Etapele Ob. Conţinut științific Strategii didactice Evaluare/
activității Metode și indicatori
Op. Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1.Momentul Se vor pregati sala de grupa Mobilierul
organizatoric si materialele necesare grupei
pentru fiecare centru de
interes.
2.Captarea Se realizează prin introducerea Masuțele Orala
atenţiei copiilor in sala de grupă , unde Conversaţia frumos
vor observa masuțele de lucru amenajate
frumos amenajate, apoi acestia
vor trece la intuirea
materialelor existente la cele Observația
trei sectoare: artă , biblioteca
şi construcţii (cercetarea
centrelor de interes).

3Anunţarea Precizez că astăzi copiii îşi vor Orala


temei şi a consolida cunoştinţele prin Explicaţia
obiectivelor activităţile şi jocurile propuse.
urmărite
Se prezintă temele pe centre
de interes enunțand in mod
accesibil prescolarilor
Conversaţia
obiectivele urmarite.

Artă: modelaj - “Nuci pentru


veveriță”

Bibliotecaă- ,,Sortează imagii


cu fructe de toamnă”

Construcţii - “Copacul
toamnei”

4.Prezentarea Îndrumarea copiilor de către


noului conținut și educatoare să se joace acolo
dirijarea învățării unde doresc, copiii sunt ajutaţi Observarea sistematică a
şi de mediul educaţional. comportamentului
Explicaţia Plastelină copiilor
O1 La centrul Artă: copiii vor
modela alune pentru
veverită. Educatoarea
prezintă modelul realizat Planșetă Evaluare orală
O2 anterior, după care
incalzește, inmoaie
plastilina intre palme, apoi
explică si demonstrează
tehnica de lucru. Evaluare individuala
La centrul Bibliotecă: copii Jetoane
Exerciţiul imagini cu
vor avea de ales din cosulete
fructe
O3 doar imaginile cu fructe
care se potrivesc pentru Coșuleț
anotimpul toamna , vor
O4 motiva alegerea lor si le vor
aseza pe un cosulet.
Planșă Evaluare practic
La centrul Construcţii: actională
copiii vor realiza copacul Conversaţia
toamnei ,cu ajutorul pieselor
O5
din lemn prin tehnica de
imbinare, suprapunere și Piese de
alăturare. lemn
O6 Demonstrați
Se va trece pe la fiecare a
sector, pentru verificarea
întelegerii sarcinilor ce Observatia
urmează a fi duse la bun
sfârșit.

Aprecierea verbala
5 Obținerea Educatoarea va îndruma Evaluare individuala
performanţei activitatea din Conversaţia
exterior,copiii de la fiecare Evaluare practic
arie primind indicatii actionala
suplimentare (acolo unde
este necesar). Pe tot
parcursul activitatii se vor
asigura conditiile optime,se
va urmari modul de
relationare,de comunicare Apreciere verbală
intre parteneri dar si modul
de utilizare a materialelor
puse in joc.

6. Asigurarea Are loc organizarea turului Orală


retenţiei şi galeriei și comunicarea Conversația
transferului opiniilor asupra lucrărilor
Turul
proprii, dar și asupra Frontală
galeriei
lucrărilor colegilor, pe baza
criteriilor de evaluare
stabilite.

7..Încheierea Voi face aprecieri stimulative Conversația Observarea sistematică a


activităţii referitoare la fiecare grup in comportamentelor
parte si voi nominaliza copiii copiilor
care s-au remarcat in activitate. Orală
Se fac aprecieri generale si
Frontală
individuale.

S-ar putea să vă placă și