Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Grupa: Mare
Tema anuala: Când, cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului: „Minunata lume a animalelor”
Subtema: „Locuitorii pădurii”
Domeniul experiențial: Domeniul limba și comunicare
Denumirea activității: Educarea limbajului
Forma de realizare: Lectura educatoarei
Tema activitatii: „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creanga
Tipul de activitate: Predare – învățare

Scopul: Dezvoltarea capacității de a „sintetiza” informațiile unui text citit,


dezvoltându-și atenția, creativitatea limbajului și a încrederii în posibilitățile de
relaționare și asumarea responsabilităților.

Obictive operaționale:
O1 să asculte activ textul citit de educatoare;
O2 să răspundă la întrebări pe baza textului audiat;
O3 să formuleze, sa adreseze intrebari legate de text;
O4 să faca predictii, exprimand opinii, idei, concluzii.

Strategii didactice:
Metode și procedee: lectura, observația, demonstrația, conversația, explicația,
povestirea.
Material didactic: PPT cu imaginile povestirii, baloane cu întrebări, fișe de lucru,
cântecul Ursul păcălit, laptop, video-proiector
Forma de organizare: Pe grupe, frontal.
Locul de desfășurare: Sala de grupa.
Durata: 30 min.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Eveniment Strategii
Conținut științific Evaluare
didactic didactice
Voi așeza mobilierul și voi pregăti materia-
1. Moment Observarea
lele necesare pentru buna desfășurare a
organizatoric comportamentului
activității.

Captarea atenției se realizeaza printr-un plic


surpriză cu o ghicitoare (Anexa 1):
Sunt o vulpe năzdrăvană
Am şi coadă,am şi blană
Am venit dintr-o poveste Surpriza Intersul pentru
2. Captarea
În care-am mancat mult peşte conținutul
atenției
Peştele nu l-am pescuit surprizei
Doar pe urs l-am păcălit
Fiţi atenţi voi aţi ghicit?
Din ce poveste am venit?
(R: Ursul păcălit de vulpe)

Vom purta un scurt dialog despre animalele


Orală
sălbatice:
Cunoștințele
3.Reactualizarea Ce fel de animal este vulpea?
Conversația copiilor despre
cunoștințelor Ce alte animle sălbatice mai întâlnim în
animalele
povești?
sălbatice
Ce alte animle sălbatice mai cunoașteți?

Astăzi la activitatea de educarea limbajului


vă voi citi povestea Ursul păcălit de vulpe,
4. Anunțarea
de Ion Creangă. Vă citesc această poveste, Conversația
temei și a
iar voi trebuie să ascultați și să țineți minte Observarea
obiectivelor
cele citite, deoarece la sfârșit trebuie să Explicația comportamentului
urmărite
povestiti și să dați răspunsuri din conținutul
povestii.
5. Dirijarea
Pe parcursul lecturii voi explica cuvintele
învățării
noi. Lectura
Observarea
vicleană = șireată, hoata (vulpea l-a pacalit educatoarei
comportamentului
pe urs si de aceea este vicleana );
tufă = copacel cu ramuri dese de deasupra
pamăntului;
zărește = vede
a mâna = a dirija mersul animalelor, a
conduce cațaveică = haină de blană
vizuină = casa vulpii
Explicarea regulilor de desfășurare a
activității.
Pentru fixarea conținutului poveștii voi
folosi baloane cu sarcini. Copiii sunt
împărțiți în două echipe: echipa ursuleților și
echipa vulpițelor. Fiecare echipă va sparge
câte un balon și va răspunde la întrebări, iar Constituie
răspunsurile corecte vor fi notate. La sfârsit Explicația
grupurile după
se va desemna echipa castigatoare, după cerințele
numărarea răspunsurilor corecte. educatoarei
Întrebări posibile:
-„Cine s-a așezat în mijlocul drumului?”
-„De ce s-a prefăcut vulpea moarta?”
„-Cine mâna carul?”
-„Ce a făcut țăranul cu vulpea?” Activitate
-„Ce a făcut vulpea în car?” frontala
Relaționarea în
-„Cine a venit la vizuina vulpii?” cadrul grupului
-„Ce l-a invatat vulpea pe urs?” prin acțiune și
„-Cum l-a învățat vulpea pe urs să prindă Conversația
comunicare.
pește?”
„-Cum era noaptea în pădure?”
„-Cum era ursul?”
„-Unde l-a trimis vulpea pe urs?”
-„Ce a pățit ursul?”
Comunicarea
Vom discuta despre faptele vulpii și felul în
6. Obținerea ideilor
care aceasta a procedat, dacă ar fi trebuit Conversația
performanței Formularea unui
pedepsită și realizăm un alt final al poveștii.
alt final poveștii
Copiii vor rezolva fișa de evaluare
„Colorează personajele care fac parte din Exercițiul
7. Evaluare
poveste” (Anexa 2) în timp ce vor audia individual Fișe de evaluare
cântecul ”Ursul păcălit”.
8. Închierea Se fac aprecieri asupra modului de
Conversația Recompense
activității desfășurare al activității.

Neagu Aurora Georgiana


PIPP, Anul II, Grupa 40708

Anexa 1
Sunt o vulpe năzdrăvană
Am şi coadă,am şi blană
Am venit dintr-o poveste
În care-am mancat mult peşte
Peştele nu l-am pescuit
Doar pe urs l-am păcălit
Fiţi atenţi voi aţi ghicit?
Din ce poveste am venit?

Anexa 2
Colorează personajele care fac parte din poveste.