Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ:G.P.P.

Prichindeii, Fagaras

Director: Trîmbitas Petronela


Parteneriat Grădini ță-

„ÎmpreUNă
pentrU COPiii noștri”
Inițiatori parteneriat:

MitRU AURELia

CIUCă Irina

An Școlar 2020-2021

ArgUMent

Motto:

„Părinții buni le dau copiilor rădăcini și


aripi.Rădăcini care să știe unde le
este casa și aripi care să
știe să zboare în alte părțiunde să arăte celorlalți
ce au învățat.

JackCanfield

Mediul în care se naște copilul,trăieste,se dezvoltă și se formează


copilul,este familia. Învățarea primelor comportamente sociale,prin imitație și
interacțiune,se produce în mica lor copilărie și e dependentă de tipul relațiilor
din familie.Dar,ca primă etapă a învățământului preuniversitar grădiniței îi
revine rolul de a contribui responsabil la formarea personalității copiilor,
de a le deschide calea spre cunoaștere, de a descoperi lumea înconjurătoare.
Grădinița este a doua casă a copilului și reprezintă pentru el un spațiu
în care se simte ocrotit și în siguranță,însă ,în mod obligatoriu,părinții
sunt partenerii educatoarei deoarece ei își cunosc cel mai bine copiii și pot
oferi cele mai multe informații despre aceștia.Obiectivele educaționale pe care
grădinița le propunenu pot fi realizateîn totalitate fară sprijinul susținut al
familiei,de aceea educatoarea trebuie să mențină o legătură stânsă cu
aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerințe atât de necesară
în activitatea noastră.
Prin acest parteneriat educațional,părinții vor fi implicați permanent în
activitatea grădiniței,fiind priviții ca participanți activi ai mediului
educațional.În acest fel părinții își vor forma deprinderea de a se implica
permanentîn toate activitățile desfășurate cu copiii,progresele acestora,dar și
percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele copiilor.

AUTOArele

ScOPUL:

Dezvoltarea unui parteneriat real,bazat pe sinceritate cu părinții;


Implicarea și participarea efectivă a părinților în activitățile de la grupă cât și
cele extracurriculare;
Obiective:

Formarea părinților în spiritul idei de parteneri egali în educația copiilor;


Formarea unei concepții sănătoase despre grădiniță și rolul acesteia în viața
copilului;
Crearea unui mediu educațional optim,favorabil unei bune dezvoltări
a copilului,conform cu nevoile și necesitățile sale;
Implicarea părinților în acțiuni de atragere de resurse financiare și materiale
extrabugetare,în vederea îmbunătățirii mediului educațional;
Achiziționarea de către părinți a celor mai recente informații despre creșterea și
educarea copiilor,aplicarea corectă în educarea și creșterea copiilor lor.

Părți implicate:

Educatoarele de la grupă;
Părinții copiilor de la grupă;
Psihologul grădiniței;

Obligațiile părților:

Educatoarea are obligația să:


-Aducă la cunoștința părinților scopul și conținutul progamului educativ
desfășurat de grădiniță;
-Imformeze părinții despre standardele de creștere și dezvoltare ale copiilor în
funcție de vârstă;
-Contribuie la diseminarea bunelor experiențe educative în rândul părinților;
-Ascultă cu atenție și atribuie importanța cuvenită informațiilor primite de la
părinții copiilor;
-Acordă consiliere individuală și/sau grup pe teme de educație în familie bși
în instituția preșcolară
Părinții:

Să continuie în familie programul educațional propus în grădiniță;


Să participe activ în cadrul parteneriatului familie-grădiniță;
Să dea dovadă de perseverență în acțiunile educative,solicitând sprijinul
educatoarei ori de câte ori este cazul;
Obligațiicomune:

Părțile implicate trebuie să colaboreze cât mai eficient pentru a dezvolta


direcțiile de acțiune formative-categorii financiare,prectice-
aplicative,organizatorice.

DURata 1 an

GrUP țintă:-Copiii grupei mari„C”


-Părinții copiilor
-Educatoarea grupei

ResURse UMane: -Părinți


-Bunici
-Cadre didactice
-Psihologul grădiniței
-Copiii

ResURse materiale:
Materiale informative din domeniul educației
Reviste de specialitate
Psihologia copilului

ResURse financiare:
Donații din partea părinților
Sponsorizări
CalendARUL activităților pe perioada dERULării
parteneriatULUI

Perioada Conținuturi Modalități de Locația Responsabilităț i


realizare
Septembri e „Grădinița Acțiuni Grădiniț a Educatoare
noastră,casa organizatorice Părinți
copiilor de
dumneavoastră! ” rechizite,caiet e
speciale
Octombrie „Chestionare” Culegerea de Grădiniț ă Educatoare
informații Părinți
referitoare la Psihologul
copii
Noiembrie „Ne întrebați vă Consultații Grădiniț ă Educatoare
răspundem!” Părinți
Decembrie „Vine,vine Moș Prezentarea de Grădiniț ă Educatoare
Crăciun! către copii a Părinți Copii
unuiprogram
artistic Părinții
pregătesc
costumațiile

Ianuarie „Disciplina la Prezentarea Grădiniț ă Educatoare


copii fără să îi unui referat Părinți
rănim” de către Psihologul
psihologul
grădiniței
Februarie „Să vă Activitate Grădiniț ă Părinți
cunoașteți demonstrativă Educatoare
copilul la pentru părinți Copii
grădiniță!”
Martie „Un fel de școală Consiliere de Grădiniț Psiholog
a părinților către ă Părinți
psihologul Educatoare
grădiniței
Aprilie „Să înroșim ouă de Activitate Grădiniț ă Educatoare
Paști” practică Părinți Copii
împreună cu
părinți
Mai „Să cunoaștem Excursie În aer Educatoare
împrejurimile tematică liber Părinți Copii
orașului”
Iunie „Adio grădiniță, Program artistic Grădiniț ă Educatoare
bun găsit școală” cu ocazia Părinți Copii
terminării
grădinitei

Implementarea ParteneriaTULUI:
Se va urmări:
Modul în care s-a desfășurat parteneriatul;
Atingerea obiectivelor propuse;
Desfășurarea programului de activități”
Impactul parteneriatului asupra partenerilor

MonitoriZare și evaluarea parteneriatului

Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii și conducătorii acestei


acțiuni;
Întocmirea unui raport de evaluare a activităților desfășurate în parteneriat.

Diseminarea reZUltatelor
Raportul de evaluare a parteneriatului va fipopularizatîn cadrul activităților
metodice desfășurate la nivelul unități

FinaliZarea parteneriaTULUI
„CarnavalUl copiilor”

S-ar putea să vă placă și