Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 08.12.

2021
GRĂDINIȚA: Grădinița Smadovicioara – Școala Gimnazială Secu
EDUCATOARE: Pătru Andra Iolanda
GRUPA: Mixtă – predominant mijlocie - Grupa Fluturaşilor
TEMA ANUALĂ: „Cum a fost, este si va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Iarna bate-n geam”
SUBTEMA/ PROIECTUL: „Ghetuţa lui Moş Nicolae”
CATEGORIA DE ACTVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese pe centre de interes (ALA 1)
CENTRE DE INTERES:
1. Ştiinţă;
2. Construcţii.
3. Artă

TEME PROPUSE:
1. Ştiinţă: „Cadouri din ghetuţa moşului ” - activitate matematică, grupare după formă, mărime și culoare
2. Construcţii: “Căsuța lui Moș Nicolae” - construire prin îmbinarem cuburi din plastic
3. Artă: ,, Jucarii de la Moș Nicolae,, - colorare

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 cultivarea capacităţii copiilor de a participa împreună la jocuri, stimularea activităţii intelectuale, a unor aptitudini şi înclinaţii,
perfecţionarea deprinderilor şi a tehnicilor de lucru însuşite;
 dezvoltarea independenţei, creativităţii, finalizarea acţiunilor şi cultivarea deprinderii de a fi activi.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. CENTRUL ŞTIINŢĂ:
a) Cognitive:
 OC1: să recunoască obiectele din inagini;
 OC2: să grupeze în mod corect fulgii, oamenii de zăpadă şi saniile, în funcţie de mărime și formă ;
 OC3: să denumească în mod corect culorile corespunzătoare obiectelor;
 OC4: să formeze în mod corect minim trei grupe confonm cerinţelor;
 OC5: să unească minim trei manuși cu umbra corespunzătoare fiecăreia.
b) Afectiv-atitudinale :
 OA1: să participe activ pe tot parcursul activităţii;
 OA2: să manifeste interes faţă de activitate.
c) Psiho-motorii :
 OPM1: să păstreze o poziție corectă a corpului la măsuţe pe parcursul jocului.

2. CENTRUL CONSTRUCŢII:
a) Cognitive:
 OC1: să îmbine materialele primite pentru a realiza o lucrare originală;
 OC2: să respecte tema propusă.
 OC3: să denumească în mod corect culorile corespunzătoare cuburilor;
 OC4: să formeze în mod corect căsuța moșului .
b) Afectiv-atitudinale :
 OA1: să participe activ pe tot parcursul activităţii;
 OA2: să manifeste interes faţă de activitate.
c) Psiho-motorii :
 OPM1: să păstreze o poziție corectă a corpului pe tot parcursul activității;
 OPM2: să mânuiască cu îndemânare materialele folosite la construirea căsuței.
3. CENTRUL ARTĂ:
- Să coloreze jucariile aduse de moș fără depășiri de contur, folosind culori adecvate
- Să execute exercitii de incalzire a mușchilor mâinilor

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
 Resurse materiale: fişe de lucru, creioane colorate carioci, cuburi pentru construcţii
 Forme de organizare: frontal, individual.

FORME DE EVALUARE: continuă-formativă


LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
DURATA: 20-25 minute

BIBLIOGRAFIE:
• Curriculum pentru educatia timpurie, Bucureşti, 2019;
• ,,Didactica activităţilor instructiv - educative pentru învăţământul preprimar”, Craiova 2005;
• Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar, vol.1 2011, Ed. Delta Cart Educational, Pitesti, 2011;
• Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează Curriculumul pentru educaţia timpurie,
Bucureşti, 2019.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategia didactică
Etapele activităţii Conţinutul învăţării Mijloace Forme de Evaluare
Metode şi procedee
didactice organizare
1.Moment Pentru o bună desfăşurare a activităţii se vor lua
organizatoric următorele măsuri:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului în funcţie de sector;
-intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
2.Captarea Captarea atenţiei se realizează prin intuirea Conversaţia Fişe de lucru, -Frontală Observarea
atenţiei materialului aflat la cele doua centre de interes : cuburi pentru comporta-
 stiință; construcții mentului
 construcții. copiilor

 Artă
3.Reactualizarea Se prezintă o scurtă conversație despre anotimpul Conversaţia -Frontală Observarea
cunoştinţelor iarna si despre Moş Nicolae, sarbătorile de iarnă, comporta-
fenomenele naturii specifice anotimpului etc. -individuală mentului
copiilor
4.Anunţarea Se vor anunţa în mod direct, prin enunţare verbală Conversaţia -Frontală Observ
temei şi a obiectivele operaţionale adaptate la nivelul de comporta-
obiectivelor
înţelegere al copiilor. mentului
Se vor anunţa temele activitaților ce urmează a fi copiilor
desfașurate:
1. Ştiință: „Cadouri din ghetuţa moşului” - grupare
după formă, mărime și culoare
2. Construcții “Căsuța lui Moș Nicolae” -
construire prin îmbinare
3. Artă: ,,Jucarii de la Moș Nicolae,,
5.Dirijarea Se vor prezenta zonele și sarcinile propuse, -explicația Fişe de lucru, Frontală Urmarirea
învăţării concomitent cu intuirea materialelor aflate pe demonstratia creioane, cuburi comporta-
măsuțe. pentru construcții mentului
Se va urmări orientarea copiilor în zonele de lucru. copiilor in
Se va explica modul de lucru şi se vor oferi indicaţii. -explicatia timpul
Se realizează instructajul Frontală derularii
necesar fiecărui grup de copii. -demonstratia activitatilor
Educatoarea va dirija fiecare grup în parte. pe centre de
interes
Frontală
6.Obtinerea Copiii îşi aleg centrul unde doresc să lucreze. Se va Exercitiul Fişe de lucru, Individuală Analiza
performanței si urmări realizarea sarcinilor de către copii şi se va Explicatia cuburi pentru Pe grupe activitatii
asigurarea feed-
interveni cu explicaţii suplimentare la nevoie. Demonstratia construcții copiilor
back-ului
Jocul
7.Evaluare Se finalizează lucrările de la centrul „Științe”. Se vor Conversatia Lucrarile copiilor Individuală Analiza
analiza grupele cu obiecte distribuite după criteriile produselor
date. activitatii
copiilor

8.Incheierea Se vor formula aprecieri individuale si generale Conversatia Frontală Aprecieri


activitatii asupra modului de participare la activitate. Individuală verbale
Se strâng materialele şi se va pregăti sala de grupă individuale
pentru următoarele activităţi. si generale

S-ar putea să vă placă și