Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.12.2017
Grupa: mică
Tema anuală: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema săptămânii: „Iarnă bine ai venit!”
Tema activității: „Brăduleţ,brăduţ drăguţ”
Mijloc de realizare: Activităţi liber alese (ALA)
Ala 1: • Bibliotecă ,,Brăduleţ, brăduţ drăguţ”-audiţie
•Artă: ,,Globuri colorate”
•Construcţii: ,, Suport pentru brad”
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici
Tipul de activitate: formare de priceperi si deprinderi
Obiective operaționale:
1.Bibliotecă: să audieze cantecul, pe baza indicatiilor studentei practicante
2.Artă: să coloreze globurile, respectând linia de contur
3.Construcţii:să construiască un suport pentru brad cu ajutorul cuburilor
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia, explicatia,exerciţiul,munca individuală,aprecierea
Material didactic: :fişe cu globuri de colorat, creioane colorate,cuburi, calculator
Forme de evaluare: observarea curentă
Metode şi tehnici de evaluare: aprecieri verbale, observarea comportamentului copiilor
Durata: 30 minute
Bibliografie: 1. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii
2. Perfecţionare profesională la nivelul învăţământului preşcolar - Ghid metodologic

1
ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii didactice Evaluare
ACTIVITATII
1.Moment organizatoric - Pentru buna desfăşurare a activităţii voi
asigura:
- aerisirea sălii de grupă
- aranjarea mobilierului pe centre
- pregătirea materialului didactic necesar

2.Captarea atenţiei -Se va realiza printr-o scurtă expunere:


,,Copii,Moş Craciun mi-a cerut ajutorul vostru Conversaţia
printr-o scrisoare. El are mai multe sarcini Observarea
pentru noi şi ne roagă să îl ajutăm. Haideţi să Frontal comportamentului copiilor
vedem ce ne-a pregătit!”

3.Anunţarea temei şi a 1.La sectorul Bibliotecă veti audia cântecul

2
obiectivelor ,,Brăduleţ, brăduţ drăguţ”, la sectorul Artă veţi Conversatia
colora globuri cât mai colorate pe care le vom
trimite Moşului , iar la Construcţii aveti de
realizat un suport pentru brad din cuburi. Frontal
Vor merge la centre pe tranziţia ,, Spre centre
ne îndreptăm şi ca brazii drepţi să stăm!”

4.Dirijarea învăţării După ce se grupează la centre, voi trece pe la Explicatia Observarea

3
fiecare centru în parte şi voi da explicaţiile Exercitiul comportamentului copiilor
necesare, voi pune întrebări ajutătoare acolo Frontal
unde există dificultăţi, voi monitoriza Individual
activitatea la fiecare centru şi voi interveni
dacă este cazul.

După ce copiii termină activitatea la un sector


se vor muta la un alt sector şi astfel nu va
interveni monotonia şi plictiseala în activitate.

5.Încheierea activitatii -Voi face aprecieri globale şi individuale asupra modului în care au participat la activitate Conversaţia Aprecieri verbale
. Frontal

4
5